52:
Is there a way to define a default Editor which is assigned to each node when the string is loaded (method 2)

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function XMLGrid1_SelectionChanged()
	' SelectedNode(0).Editor = "edit"
End Function
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.Editors.Add "edit",1
		.Nodes.Add "Parent 1"
		With .Nodes.Add("Parent 2")
			.Picture = "pic1"
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				.Add("Child <b>2").Value = 102
				.Add("Child <b>3").Value = 103
			End With
			.Expanded = True
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

51:
How can I specify a default editor

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function XMLGrid1_AddNode(NewNode)
	' NewNode.Editor = "calc"
End Function
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.Editors.Add "calc",20
		.LoadXML "<numbers><first_number>100</first_number><second_number>200</second_number></numbers>"
		.ExpandAll 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

50:
Is there a way to define a default Editor which is assigned to each node when the string is loaded (method 1)

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function XMLGrid1_AddNode(NewNode)
	' NewNode.Editor = "edit"
End Function
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.SelForeColorChild = RGB(128,128,128)
		.Editors.Add "edit",1
		.LoadXML "http://www.exontrol.net/testing.xml"
		.ExpandAll 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

49:
How can I assign editors to nodes

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.AllowDuplicateEntries = True
		With .Editors
			With .Add("name",1)
				.Appearance = 4
			End With
			With .Add("phone",8)
				.Mask = "(###)-######"
				.Appearance = 4
			End With
			With .Add("date",7)
				.Appearance = 4
			End With
		End With
		With .Nodes.Add("Customer")
			.Picture = "mihai"
			With .Nodes
				.Add("Name","Mihai Filimon").Editor = "name"
				.Add("Phone","(0744)-845287").Editor = "phone"
				.Add("BirthDay",#12/31/1971#).Editor = "date"
			End With
			.Expanded = True
		End With
		.LevelWidth(0) = 82
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

48:
I use LoadXml, then inside onNodeAdd event, I add the picture. But the picture doesnt show up. Does the picture have to be a bitmap

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function XMLGrid1_AddNode(NewNode)
	' NewNode.Picture = LoadPicture("c:\exontrol\images\colorize.gif")
End Function
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.Nodes.Add "Parent 1"
		With .Nodes.Add("Parent 2")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				.Add("Child <b>2").Value = 102
				.Add("Child <b>3").Value = 103
			End With
			.Expanded = True
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

47:
How can I assign a picture to a node ( method 3 )

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"
		.Nodes.Add "Parent 1"
		With .Nodes.Add("Parent 2")
			.Picture = "pic1"
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				.Add("Child <b>2").Value = 102
				.Add("Child <b>3").Value = 103
			End With
			.Expanded = True
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

46:
How can I save the control's content using a different version of XML DOM
<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		Set d = CreateObject("Msxml2.DOMDocument.3.0")
		.LoadXML "<customer><first_name>Joe</first_name><last_name>Smith</last_name></customer>"
		.SaveXML d
		alert( d.xml )
		.ExpandAll 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

45:
How can I load the control's content using a different version of XML DOM
<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		Set d = CreateObject("Msxml2.DOMDocument.3.0")
		With d
			.async = False
			.loadXML "<customer><first_name>Joe</first_name><last_name>Smith</last_name></customer>"
		End With
		.LoadXML d
		.ExpandAll 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

44:
How can I get the XML string from the control's content
<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		Set d = CreateObject("MSXML.DOMDocument")
		With .Nodes.Add("Root")
			.Image = 1
			With .Nodes.Add("Child1")
				.Image = 2
				.Value = "Value <b>1"
			End With
			With .Nodes.Add("Child2")
				.Image = 2
				.Value = "Value <b>2"
			End With
		End With
		.ExpandAll 
		.ResizeToFit 0
		.SaveXML d
		alert( d.xml )
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

43:
How can I load the control from a XML DOM object

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		Set d = CreateObject("Msxml2.DOMDocument.3.0")
		With d
			.appendChild .createElement("Root")
			With .childNodes.item(0).attributes
				.setNamedItem d.createAttribute("Item-1")
				.item(0).value = "value <b>1"
				.setNamedItem d.createAttribute("Item-2")
				.item(1).value = "value <b>2"
			End With
		End With
		.LoadXML d
		.ExpandAll 
		.ResizeToFit 0
		alert( d.xml )
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

42:
How can I load XML from http or URL

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.LoadXML "http://www.exontrol.net/testing.xml"
		.ExpandAll 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

41:
How can I load XML from a supplied string

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.LoadXML "<customer><first_name>Joe</first_name><last_name>Smith</last_name></customer>"
		.ExpandAll 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

40:
How do I programatically search for a node
<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.Nodes.Add "Parent 1"
		With .Nodes.Add("Parent 2")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				.Add("Child <b>2").Value = 102
			End With
		End With
		.Nodes.Add "Parent 3"
		.Search("Child 1",-1).Selected = True
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

39:
How can I show the control's selection using your EBN technology

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		With .VisualAppearance
			.Add 1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABUgIg6AADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBiG6GAAGIYxWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKNYykCIRSDUJYkSZEIyjAIoBQSGYZAIkGY4ah2A42RhNETyH" & _
	"DkUx7E6EZToCA6ChGOozThOEgUOAsExRIaJJ6oSTJAjGR46UjHdTwHCNHyfEAZZSqSaqLhuEYuQLZNZ1dL9KzFFqyIRQaK0IgmaI5VrFVqTPSQASLIKWKKjObIarOA53" & _
	"XjFd51DSFBTuGIYaZxGZYeqmeZdT7Xcr2fZUdw2EinIRFeqsHglbQcaBpegXVjNWw5N7EMDuKCdLACdYDaLlWiwHpQAZ7Vi+KgkXDcBwCUIhYQAGy4MAGcwvO7ed70Hg" & _
	"OGoBxhmMZxilmW48Eca4TmmYw6jELYFkYB5MjubZ5F2fBWjeKZGjeYIkF4C4/DOPZrm0QhBBCEoBiSRh0B0RwhhQMRIAGYQtAMEIElgFQaEUUAwiECR6FyZAgBgRZOgE" & _
	"KZfAkAZDjYGIGiGGBuB6BxiAgcgigeYg4gYJIJmIaIkm0PpikiNJ1guYwDjYMoMk6GJWDaDZjFOIg6g6Y4zioPoPk8KQGEIPgkEkFJ+hGZIIiIJYSmSKQ2CqE4kkkPhS" & _
	"hQZRJEIVoUmUeRWFiFplikdhZheZZJgIXoYGIGI2GaCwOGmJhqDOZpJjSOobmcAoWHKHJJmmVh2CeZ4JmSIoemeSZ2H6H5nnKBoCiCZxpliHYhmiCgOgMLQokoNJJiOa" & _
	"QDHKEokmISQiEmGQmDoZhiiaaYKHKGonGoCh+iKJ4qEiKJ5imaoDGqKoqksao2i4KQrAqRoxh+SpqlaNgwiuCpkliLprkOCo+i+ThLAaQoOA6GJ+4gbIIn4PIOg4Ow2k" & _
	"6L5rnMVpSjSS57FaVgqm2CxmHmNptkKNpejeZpbgYbIyCYc5uiWKJqBuHpqjobpLiKbo6mSM4unKPJLjuVp2CgL4LmSKo+m+ShChCNAwAOUwCkCTx8BcBpAnAOQKEIPB" & _
	"wkwNwOkMDwMEcEpEnETBXBaRQwnwZJxkKJAYkIMIRGQXBwnIN5yEyFJFkmcoJk8KocgmTI3C4LAzJrSpPlyVw2jwM4LjcOY7nOLJ3DyFQOF0BwxiyKwDCMRpRmyA5bEq" & _
	"UpwgwCwihCMR9EcUpUnUTRXFaVZ1FyCwegudI9HcSoaiaIwDGKWNuCCMpZnaAwzGqWpzj2Nw+luM59kKZ4LGqHkOIpRdieD2M4eorwPDZAsLEX48AOAPAKMEeAmhbD1F" & _
	"6OsY4fwKjFHaHwN4HQ3ATHMJ9SA4wTjnVIO4LYfwai4HmHQewRAvh0AoB4DYlALi9BYJERqewnhVGqPUTob2OD2A6I8Mo2RwvUCCCINgEwkiVG6PcQoH21iUH8A8QocQ" & _
	"MjnDuI0cY9h8gFBaCMeYPBzidHMMQSInAzBeD0J4V4fxvjsDIG8WoiQ0D9BSHsKgdhPgPGKPEfgnwXjNGsOofgPh5iDDAN8KI5gzh+A+I4RAUgoCzFSG8fY/wPjBFSP0" & _
	"f4nhKBkHkFwXYlw8hjHyOgHI1QhDiHAEMRQeBBCmAMEAaoFBQCGBIBEQQUASB3FoLEFYBRuBbG6HQV4gR5jBGwD0A44QCAhEGM8WIghZAmDMKQQozAUiFCgKkH4rxKjy" & _
	"BWOEQhsx4DOA0CsYoeBoBhGAOUQQjQaB6B4JUZQiwwAMCCHId4JRWiPCsCoWQxwhj8D+IsbIeweAnEKAsUQghbBWGiokXgdxIDtGwMsRYghxBWAYLQM4QAXiHGoGEQgU" & _
	"RHAyCMFgZoGRvh0CKFUCIrQpiyBCLMDY4xCASEEEsMobBfhRB6AMYoCxrh3GSP0SoigsCdA+OQAggBHixHQFEY4hguDLFGOsaoehWjeCMA0EI2QRjkEIJARi7w+g3GON" & _
	"wdYGBKBbEWKMEQLxkg2E+CccoBBQiUCkI4KQSgshNBSOUIgqRKhMDkDMXwJxuDfBCCAe4jRBjmBEKwconAajlGILkLQawmjHAYMcPILxu0fEwFMBwYgmAnBMOQYwtBki" & _
	"ZCYJUSQsRMhmHkFscgPAwgyFcFAJImAYDiE0DwTojAZhSDcE0bIvQbjnAIOETgUhWjyCUJgaQ1hyiMFiHkGYrg7A8EyNMBIJBZjqE4HMRQawisaAuJ0AgnhPBzHcH4J4" & _
	"2VoDnBGOMUAFAHTBCyOsEw5hoD6FALQFwhgoDaA6EMdAhQIiiCaEERAyRUjuBkBYWQLRRB0DcI4KI2gehHHSAQfoYRaBYmIHoGQiwUgNBSKUKgrhLBSG0CEJA5heglDQ" & _
	"NQTgfRfDqDaE0dIxQcinOEJ4KaZwnjqWqKgGguhLBUBUI0KI6llimAmNoTIURCiqHKOoJoURVBVCdm0LQjwogpC6FYVYVQ2j3BICoJISRVB7EsKsSojhZBWC0M0LI6Ri" & _
	"DeFaBUV1FwdC9CYGsAAvw5DzCULoK4Wh2hdHWMUPIrwqjuF8FcbQ/QvjaDaG0WAVRPDACwFsBoYR1i1DeKkRoHRYizDWBEMY7BCiR0KE4Xo2AdgtCwOwUomRZhMAaL0B" & _
	"IawegmHYGsGosw7COGkFoLYTQ0jsHKEkWoFhXDWCyEsHYZx0C9FCB8WwthtBbC2G0NYahGi3FuFYdwuhtDxBaCYYwDRghJAiBYcQXAtiNDiO6+ouQrguHMFwbYnb+B9F" & _
	"4LoKwFh0BdC2K0OsKgBizGsP4RY3AIiDDgO4Yo4ReBXEcPILwWxmh5GiIURAvQLiuHsF4bYqw7CtEKE0XY1xBD3C+FsdofR3jFyEFccw/gvjbGOHwFw5R5C4BGP8AQNx" & _
	"mN5HgEYBIwQsAvAMGAbgHRBjwEMBEYQNx9gKC8MwEohR4DGAyMEVAwh2jcAYAcQIcBrAhGIFgR4EgxBcBfFsIsaxsCvAt1wHIfAtA9G8MAQY/wLDjC4G0Ro8RjA5GCBc" & _
	"Q4HQxjcD7woPwAQ0DqHOBkZw/BGiRHkEYJIyQsgvBMGQbgnRJjyEMEkY4+QngcHKBwVs5xjBHDSHgOwixyBMASJYOYBgwjMCyI8GQZBmCpEyPEVwZdECtEGGUXgYBoiy" & _
	"HgP8ZomRng6DOFwdonR5huA0M8DI7wfBmC4N0SAmgYBhhoAsBnA7ONgGhQh6AjBEhogtAXgjA0BugOhRh5h3BIhnBNAfglA0gugWhQgsAbAuBUhdAEAwh0AmgXhTh6gD" & _
	"BQhqM4giB0gWgmhNBagTBUhqgkgLgmBzB4hIhTgaB7BVhrAtBnrSgug2AfAZBnBbhrgtB3gpA1BugAhVh6APACBrhNgHgxA2Aug8r0AbBkhsgphZgvgkhegwhAgShPBo" & _
	"t4gng1A2guhWhah7BjBshtgtg3g3A2hmhLhbh6BTBupkhHg5POBNgih7A8B/huBdhXg7A3Buhuhdh7hDB4hGg9Avg8oiB2heh7gLBzhpg9gDg6g3hGh+hfh8ADgAhvAd" & _
	"hpu/gvAGhdg7hpgjhBAsBnu0hvAOhhh8BDgIuDgng3gSAggXhihyBvgFjmgphHA4hvAevggDgQhtBUgLhFhEg/AZgCHaARByguBXhLA5BvAuhdg8gTgMBRB+A0A/hkgn" & _
	"Q8h8hjgchzguB3r9hvA+hnh9ADgguNgHhOg5B/AghogdAjgkh0guB+gqA5AvAnAYgYhPglh1AugnhVA6gvBWhpA9AbgPh1B+g3hXA5g/BNhmBVA3gaB1hehHhZA7AvBm" & _
	"hsh9Oqh2gOhXhbA7AfBfhkhOApgUBTBNhBhdA7gugrgIBTA/g7B3guh3glgYSFBvhqggBwh4Auh+AmAjhHgGhwh+AjhEh4gvAXhjA8BvgOhxh+BDvZAvAVAhAjhEB2hy" & _
	"B+BjhMh5gvA3hnA8hvgeAUAsg4BZh6AkBaBABACAg"
			.Add 2,"gBFLBCJwBAEHhEJAEGg4BFIDg6AADACAxRDAMgBQKAAzQFAYahsGCGAAGIYxUgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziYBYfgkMIgSbJUgDGAkRRdDSOYDmGQYDiCIoRShOMIjH" & _
	"LUXxtDaIZwhEAoJb+RgAUY/cTzaAEUwHHiTKInaCQGhsCYJUJAdRURQ9EwvCIZBpEWwLChENQwWLCNj2TScBwjCyqbale45ViqdoDU8lORLUi+M4zSBPcZVTRtGShPDB" & _
	"KTjMKKYgkG4lVpRNa0PC1GTzQ6mazkKQLRADDIDVbAeL3LiMBy9LyLLItSIrFqqaJma7ccgRDj4AY7Ua+czufBZbozOqDYzAey7TDWLRXFDNIzzTgQAyHHrETbHGqzFx" & _
	"MAEa5YGqYpVj2HwzDuQ5oHKIQgggSRAlIYw6B0ThGFGDIAFUDAhBMfZRiGNAkFECZnG4IQdneJwmnsSQrGAAhWAIJBJBIQgFCQIBiEIAglgqYo0i4V4MEgRI9gSToYFS" & _
	"b4Fk6Y4+BmBZhFOJgTC8TBogQAArgqco4muCZOkOMJtgmYpIjYKg7GKE4uCUK4AAKKg2DwI4DiCZw5k6KJ2D6D4OHiag4DwIxiiQAArAqMosnEPBPAOIhOg+DozjIJ4P" & _
	"GSY4iEwPAkhKLhHUUSQsnKFCnkYU9MjORhcCsAAIACLQ8iaSJ6FKC5jJoaobA8KYoACCRKnmMJzhuDpZnSboMCKGJ4nMPIPDmYAACwKIDk6CoLCeU40m6I5oliMoKDya" & _
	"ICokLIpgoThviOKJoGYf4KmUKhMjMLJLCAAojCyaYoiYGoGmqM46CkOwPEoKonAACxKlSdItmiWBeBeDgrioNo3D0KxSlAAAtgsUpYnUPRPEoco8hCa+T40SxbBRj5tE" & _
	"sHJ1i6JhbGYS4ug8awelQLZAAKZI5C4DxrhYQ9ehmUppWiA48nAPRuFKYpiAAC47laZQ9iuKZSgOPotkuFI7C6C4gACPJAm8eQOhOQZoikDp3kCS5AACPoEk8fBGnqQg" & _
	"pDOSppD2TxjlyPZD6CfwekQTx5lKP5ImseZTCAL5MAMhZKEwA5jC6SIyEqfh0kuD4MjAAAwcwBw0iKDwjlKVozmyChPDSThyiMDxGk6awbB6XY1iwfQInkPg0GMEAADE" & _
	"dRDmcVovm8ex3FkPJrH0WJ5w4UAAkcMYMHOaxmjGTxNGcao1jWbYMkcAAMk2RJ7lycxMgMdpEHMTZMnuXBM7uMAOAG1jAED8HAQ47wGjDHgPwEI+RggcGOAmAAqxDj8D" & _
	"oHMTY3BUi7GWPOCAKg3jIBOEIXggBAEBA"
		End With
		.ShowFocusRect = False
		.SelBackColor = &H1000000
		.SelForeColor = -1
		.SelBackColorCollapse = &H2000000
		.SelBackColorChild = -1
		.SelForeColorChild = -1
		.AllowDuplicateEntries = True
		.Nodes.Add "Parent 1"
		With .Nodes.Add("Parent 2")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				.Add("Child <b>2").Value = 102
			End With
			.Expanded = True
			.Selected = True
		End With
		With .Nodes.Add("Parent 3")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 103
				.Add("Child <b>2").Value = 104
			End With
		End With
		.Nodes.Add "Parent 4"
		.EndUpdate 
		.LevelWidth(0) = 96
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

38:
Is it possible to assing a picture to a node (method 2)

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"
		.AlignChildContent = True
		.AllowDuplicateEntries = True
		.SelBackMode = 1
		.Nodes.Add "Parent 1"
		With .Nodes.Add("Parent 2")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				.Add("Child <b>2").Value = 102
			End With
			.BackgroundExt(-1) = "left[18],client[text=`<img>pic1</img>`,align=0x20]"
			.Expanded = True
		End With
		With .Nodes.Add("Parent 3")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 103
				.Add("Child <b>2").Value = 104
			End With
			.BackgroundExt(-1) = "left[18],client[text=`<img>pic1</img>`,align=0x20]"
			.BackgroundExt(0) = "right[4],client[text=`<img>pic1:19</img>`,align=0x12]"
		End With
		.Nodes.Add "Parent 4"
		.EndUpdate 
		.LevelWidth(0) = 96
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

37:
Is it possible to assing a picture to a node (method 1)

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"
		.AlignChildContent = True
		.AllowDuplicateEntries = True
		.SelBackMode = 1
		.Nodes.Add "Parent 1"
		With .Nodes.Add("Parent 2")
			.Picture = XMLGrid1.HTMLPicture("pic1")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				.Add("Child <b>2").Value = 102
				.Add("Child <b>3").Value = 103
			End With
			.Expanded = True
		End With
		.Nodes.Add "Parent 3"
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

36:
I get "The key already exists" when adding a new node. What can I do ( method 2 )
<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		With .Nodes
			.Add "Item",,"Key1"
			.Add "Item",,"Key2"
			.Add "Item",,"Key3"
		End With
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

35:
I get "The key already exists" when adding a new node. What can I do ( method 1 )
<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.AllowDuplicateEntries = True
		With .Nodes
			.Add "Item"
			.Add "Item"
			.Add "Item"
		End With
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

34:
How can I mark the node only, without its child

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.AlignChildContent = True
		.AllowDuplicateEntries = True
		.SelBackMode = 1
		.Nodes.Add "Parent 1"
		With .Nodes.Add("Parent 2")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				.Add("Child <b>2").Value = 102
			End With
			.BackgroundExt(-1) = "top[20,frame=RGB(0,0,0),framethick]"
			.BackgroundExt(0) = .BackgroundExt(-1)
			.Expanded = True
		End With
		.Nodes.Add "Parent 3"
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

33:
How can I mark the entire node

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.AlignChildContent = True
		.AllowDuplicateEntries = True
		.SelBackMode = 1
		.Nodes.Add "Parent 1"
		With .Nodes.Add("Parent 2")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				.Add("Child <b>2").Value = 102
			End With
			.BackgroundExt(-1) = "[frame=RGB(0,0,0),framethick]"
			.BackgroundExt(0) = .BackgroundExt(-1)
			.Expanded = True
		End With
		.Nodes.Add "Parent 3"
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

32:
How can I specify aditional information for a node, when it is expanded

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.AlignChildContent = True
		.SelBackMode = 1
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				With .Add("Child <b>1")
					.Value = 100
					.BackgroundExt(0) = "top[2],bottom[2],left[2],right[2],client[pattern=6,frame]"
				End With
				.Add("Child <b>2").Value = 102
			End With
			.BackgroundExt(-1) = "top[4],bottom[4],left[17],right[4],client[text=`<font ;6><fgcolor A0A0A0>Count: 2`,align=0x20]"
			.BackgroundExt(0) = "top[4],bottom[4],left[4],right[4],client[text=`<font ;6><fgcolor A0A0A0>Count: 2`,align=0x02]"
			.Expanded = True
		End With
		.ResizeToFit 0
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

31:
Is it possible to show aditional information for a node

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.AlignChildContent = True
		.SelBackMode = 1
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				.Add("Child <b>2").Value = 102
			End With
			.BackgroundExt(-1) = "top[4],bottom[4],left[4],right[4],client[text=`<font ;6><fgcolor A0A0A0>Count: 2`,align=0x02]"
			.BackgroundExt(0) = .BackgroundExt(-1)
			.Expanded = True
		End With
		.ResizeToFit 0
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

30:
How can I hide the expanding bars under each parent node (method 2)

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.Background(0) = -1
		.Background(1) = -1
		.AlignChildContent = True
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				With .Add("Child <b>2")
					With .Nodes
						.Add("Sub Child <b>2.1").Value = 101
						With .Add("Sub Child <b>2.2")
							With .Nodes
								.Add("Sub Child <b>2.1.1").Value = 101
								.Add("Sub Child <b>2.2.2").Value = 102
							End With
							.Expanded = False
						End With
					End With
					.Expanded = True
				End With
			End With
			.Selected = True
			.Expanded = True
		End With
		.LevelWidth(0) = 64
		.LevelWidth(1) = 96
		.LevelWidth(2) = 96
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

29:
How can I align the child nodes

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.AlignChildContent = True
		With .Nodes
			.Add("Parent A").Value = 100
			With .Add("Parent B")
				With .Nodes
					.Add("Child<font ;6><off -4><b>1").Value = 101
					.Add("Child<font ;6><off -4><b>2").Value = 102
					With .Add("Child<font ;6><off -4><b>3")
						With .Nodes
							.Add("Node<font ;6><off -4><b>1").Value = 103
							.Add("Node<font ;6><off -4><b>2").Value = 104
						End With
					End With
				End With
				.Expanded = True
				.Selected = True
			End With
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

28:
How do I change the control's visual appearance using the UI Visual Designer
<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.AllowDuplicateEntries = True
		.ShowFocusRect = False
		.GridLinesColor = RGB(128,128,128)
		With .Nodes
			With .Add("Parent A")
				With .Nodes
					.Add("Child<font ;6><off -4><b>1").Value = 100
					.Add("Child<font ;6><off -4><b>2").Value = 101
					With .Add("Child<font ;6><off -4><b>3")
						With .Nodes
							.Add("Node<font ;6><off -4><b>1").Value = 102
							.Add("Node<font ;6><off -4><b>2").Value = 103
						End With
					End With
				End With
				.Expanded = True
				.Selected = True
			End With
			.Add("Parent B").Nodes.Add 1
		End With
		.LevelWidth(0) = 96
		.VisualDesign = "gBFLBWIgBAEHhEJAEGg6oBUHSTNAgAA8IZ7/jEZf78jUZicKAYOhULB8jAQxhEaGUjAkfhcICIgg4vAUHgRCJ0MkcInQBC01ACAADACAxRDAMgBQKAAzQFAYahmG6GA" & _
	"AGEZhYgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzXIUBxAAqXZZFUaKAg2Qg4TLBAzUTCQbR7HieQghGoqPpWF4gAhCJQGSYZ" & _
	"aDqOQyRhkCC4DIITZkRbTUBiRSdWx8AAMIyiGpoJbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2PrhTSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaI" & _
	"zmgXJqFcCR9lUMZYGwFgCnUdJAF4bY3BsfZOnMd4+l0bR2CwHRWAMRpEGEL5WmsRYPCkZZNmeLQ5l0HoHEuJIxmOL50HgBAWgmDpEGGLJWAqbwPg+RZkH+eg9D4Txfhu" & _
	"RZeGGdwQH2PQTCmDpFFaKoVB+D5Xmed5pHoX44AWfR+F8UwVnEdpdkMMJKDIChygyIQpAoEh4iIJ5JlgTIcH+XoIFoEwnGEAh6A0KBgiMIICHdRgIlAM4MlKAIcCaIYI" & _
	"jYLoLGKIhqCcMxiTgJQ1A0IxEhsJgJFiPg+guI4yFYOA0GMWIUloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchMhGCxlBkQIUCQZJZCiFIRk0aQVH8IBmAOBJeDcZJYmyFgnAmAhaGaC" & _
	"xmGmIhqhoZJZgiXYYAgFgCHQOYOFOEITCQCJpCyEoTW6NoACUZJiFCEoekiaZgmSHQXlYEh0DuDpTjCDQiEgchAg0IpJBoXoZiYKYqHaHAimkYguhMIZpAOMh0GEGBmg" & _
	"6JYqmkGowmyK4rAqNoyDsGg2BmCApCuAgNh8agrkqdYkGea4ChGCBAEAoAAJig4YqAm6cp2hKegwoChKIoykKUpinKgqSqKsrCtK4rywLEsizLQtS2LcuC5Louy8L0vi" & _
	"/MAwTCMMxDFMYxzIMkyjLMwzTOM80DRNI0zUNU1jXNg2TaNs3DdN43zgOE4jjOQ5TmOc6DpOo6zsO07jvPA8TyPM9D1PY9z4Pk+j7Pw/T+P9AEBQJA0EQVBkHQhCUKQt" & _
	"DENQ5D0QRFEkTRRFUWRdGEZRpG0cR1HkfSBIRFmSc55yQXxfHmB5cEGdp0EyJg7BUWoqFQfY/B8f5PnOd5+H6EAB4mRFD3F2G4cImAygZAKDkIwUBKCFASDwKIExyDsB" & _
	"AE4IQcBUg/AUEIGAaQegFAoDAHIkAgg7EgCkAgaAMjGDSEBcIRx+BVAqMUSKmgKjEHINQJCoQCAUCIqVU6qVVqtA+MdWKs1agRVwrpXivlgLCWIJwUIKQlAyE4KAJQEg" & _
	"ZBsEoEoJA5haCKF+JAGYCRhBvA2LINgdglgTEIMEFoMxmiTCoM8GgzQ5hUE2DETYswEgCGAE4Y4MRlByAkGQQIHS3BSDaAQJQkg6AdAWEIKAEx0gdB6BwSYsh9DCkIHE" & _
	"bQdgIikCSA5fQpAsgjCYNMOg1QchPGmygGDJhSA9BIHYJwzARgMGiNQeobQThXA6JUQoZQrjWEOGMIwwwYgFBKHQIIsx2hFD6F8WgjB+h0CkDEBACABkwJkAAKc4QANb" & _
	"J010noOpzNiKKUcpJSymlPGoHIGDawRiBEI24rpXywljLKWcYAWB+AkDCCASYyRSADBgCQRQXQNCOGAOYGQGAOCCCKBESgTgwgjByNQXwbQNiIGcCEEAKAli0BwCQAAU" & _
	"RUgRDSOgAU5RPBJFQJMdASAjA2AoIQaAoA6g6CaB4XYSxWDHAMKILAiBlDHAiBoRgLBICbCaK4VIAxEDFFUNcBIfRrBrBULwIA6RwABE4JIdoLxMjMHIBMfA1Q1CdCaK" & _
	"gbwsBIh8CwEIYYAwEjJDWHQLQ9QVgZDyMMZw5QKjJAoIIcwABjhAHWBkBgkABC5EsYsVgtg9gVFwAENotAtCuBiLkAgRwhAAGeOQN48h1BtHeBMTItxijoBgJ0Xw7gai" & _
	"9EqOYdwuR2B4AGEcUA4wmj1F0L0OwwhsiyEaNcGwvBuD/AuKMUtlAQglAGEkRg6A6g5AyEYGQBQqC0AAEIEw+wxhDDQEguozxuhIUwHMU4uxRASAGIcNI+A7CZDOOkYQ" & _
	"URPimHiDMAgwQ4BUAyAcYI0BGAbjQBAUgHQBifGOHkTYAAgBHDiJgPwnIbD6DyJwE46R1BzV2nkCkNguBdAqEZTIY4ciHHiM4LIngjghEJh0IoJAjBwE+IcRItg/AdHM" & _
	"KwRIIwkCyB4JUEgyRJBEE6CUZI8gmCED+B4Q4ER3BuAmNAPI7A6BIEMLQXYLxOjyHoMMGDIQWDJBmMwOYSRWZXHOEkeQbQJCyGiNMEQGh5ikHYHcZwsxiDvB4M8SY3B+" & _
	"g9CgAYXg2A6hNHmIwDgewOhHHCOANoUQqBlAuEYaQFA+glCOFISgjQVhJGiLMMI1whDLCOFwQQbgpj1ASV8KgdQKhJCmNQaoTWaCbEmzgJwQRjjBGwH4DwRh6hpC2FYW" & _
	"ovQ6hcGuJUYofQujXHqO0NwfwPgnDaGEAonwDhxHyBILIcgC38GyNYRomw0jaAsKUUoaAsCHD6I4P25BCBGDkFse4CRzhwC4HexIcxuDXCaMsOqwQQjjDaJ8E4jAmBzC" & _
	"8HcVI6w9BeHuLUeIfRvhXHaPMP4nBjjxHoHkLwBxIj7BaOAc4RgJiFHCBgNwFRDhhw4CURA4QcARHPxEI4ngHB1DGHgdoERHhjEwP4IrGBMgGCaESI42R0iMywOkdwdg" & _
	"yjZEMF8TA5hMieDbfwDIrg5ibHMDkJI6+sDWHCN8UIaBDjGEOKMNAugfCVFIOkTQRhOB3HKCcXotg+joBsO0XIbw1DaGcLEVo6h9DuFqK8NYmhoj8D8GoKYhAGgECziM" & _
	"eYjQPgHESPYPY6wLiWQiG4LYrh0i7HcHsZ3ih2h2GSO4NqewOAKDmBYGIMRjB+HUJwIwgxiDxE4F8DoxQ5AcDeCMY4nhTgcDYFkDwRwMiDlQCYXI+g5CVGgK8IoCQ6Bw" & _
	"FuE0A49ADjxHMGwYYiAEEuauAAQrWq8tca6QcnobGwihp3myp5G0BsA3AaG1ghhIheJ+G4J/m5qBKCKDKEKFKGKHKIKJKKKLKMKNKOKPKQKRKSKTAUAlAVBGAABRgRBR" & _
	"B5hoACBTADgeBJgogThoBIBGA2AUgEhQggB1AqBFD9AXgIgMgGgiBbAFogA1AYBYhhA2B7BNBOAHFjhVBthSh7gchWBVB2gBhTiqg5AlhSBfAzgZhIAnhxgqhNA2gZBQ" & _
	"g8BggpBxgwgFBiASATgShWgog1haA8BagZB5hDhTBrByApAFhEABgMgBhVhgB4h7guBGAHBegvBFgsgWhIgVgWhVBogzBrhuByAIgOB8ABgdhRhfLeB8AshugZg6hBhj" & _
	"BgB7BdhMBrAtArgUBmgjB5hOAIADBDgehiBNhjgahZgXBMABBrhYBqhihVg9gfAzA7hDhoBkAmiDhEAkggBpAxgdAOgnAjAohGBAgqgWgAAIBEhfB8BoBtAJAUBCB5hb" & _
	"mpBiAuB0B8AdAFAkhlgAhNIUhQgBhggIAmAKgChghIA2ALgBBNBDgeASBSBOBoBUhbgFhOh4BkhygGhhhIB2AegHhiAIgGAfgGEKhyAmgJhNBYgmAkA6hihDgmAugLhj" & _
	"AIhGIEhjCwgsA6hPAIhkhPgOhggDhOA+gNBkAJAGBCgMgPBJAUhNvpBYh+BDspBIhGBFA9Iwg2BJA8hjB5BWBWgVhlgJBmBagVsphGBTA7AmAJgGBigYhmBJgWBms3gZ" & _
	"B2BIgBhPBZg0htgbhnAJhGBygchnBJhWGSAPBphmBegbD+g6B+gfhoAKAGgCgghoBKAWB/jNhphshQgiAiBKA2tLtQhGtSBPB6BWgKglBPBzhGgagmhphKB2gegnhqAK" & _
	"gGgbA+AqBKBegVgPoaAmgqgqhqhKg2gugqBqBDhigKgsBqh6hWg2gthjhjhmg6gshqBJA+prhsALAGhCgwhsAKhoh5iBBqAihKuuhLA2hOgzhshDhqhSgyGdBChWg1ht" & _
	"gJhmhSA+glAYBCBtA9BrAaAihfg2BuTuhhgeBMhrgmADA5BNgrg2A5A8AsBrhGhyg8hvBLhWh2g7hhB7hkhbBSBOgrh0hZg/tkAHAChAhvhzBmBhBSBQAQCAg"
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

27:
How do I specify to search for name of the nodes only, when the user filters the control

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.FilterBarPromptVisible = -1
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add("Child<font ;6><off -4><b>1").Value = 100
				.Add("Child<font ;6><off -4><b>2").Value = 101
				With .Add("Child<font ;6><off -4><b>3").Nodes
					.Add("Node<font ;6><off -4><b>1").Value = 102
					.Add("Node<font ;6><off -4><b>2").Value = 103
				End With
			End With
			.Expanded = True
		End With
		.AutoSearch = 1
		.FilterBarPromptType = 35 ' FilterPromptEnum.exFilterPromptApplyOnName Or FilterPromptEnum.exFilterPromptStartWith
		.FilterBarPromptPattern = "No"
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

26:
Is it possible to include child-nodes, when do filtering

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.FilterBarPromptVisible = -1
		.HideSelection = 1
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add("Child<font ;6><off -4><b>1").Value = 100
				.Add("Child<font ;6><off -4><b>2").Value = 101
				With .Add("Child<font ;6><off -4><b>3").Nodes
					.Add("Node<font ;6><off -4><b>1").Value = 102
					.Add("Node<font ;6><off -4><b>2").Value = 103
				End With
			End With
			.Expanded = True
		End With
		.AutoSearch = 3
		.FilterBarPromptType = 226 ' FilterPromptEnum.exFilterPromptIncludeChild Or FilterPromptEnum.exFilterPromptApplyOnValue Or FilterPromptEnum.exFilterPromptApplyOnName Or FilterPromptEnum.exFilterPromptContainsAny
		.FilterBarPromptPattern = "Child3"
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

25:
How can I change the control's filtering so it searches for Contains rather than Start

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.FilterBarPromptVisible = -1
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add("Child<font ;6><off -4><b>1").Value = 100
				.Add("Child<font ;6><off -4><b>2").Value = 101
				With .Add("Child<font ;6><off -4><b>3").Nodes
					.Add("Node<font ;6><off -4><b>1").Value = 102
					.Add("Node<font ;6><off -4><b>2").Value = 103
				End With
			End With
			.Expanded = True
		End With
		.AutoSearch = 3
		.FilterBarPromptType = 98 ' FilterPromptEnum.exFilterPromptApplyOnValue Or FilterPromptEnum.exFilterPromptApplyOnName Or FilterPromptEnum.exFilterPromptContainsAny
		.FilterBarPromptPattern = "Child3"
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

24:
How do I enable the control's filtering support

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.FilterBarPromptVisible = -1
		.HideSelection = 1
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				.Add("Child <b>2").Value = 101
				.Add("Child <b>3").Value = 102
			End With
			.Expanded = True
		End With
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

23:
How can I hide the expanding bars under each parent node (method 1)

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.VisualAppearance.Add 1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABDEMACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX" & _
	"IUBxAAqXZZFUaKAgOMJDTLBAzUTCUKx7HynQACCCaTpGVo8hYhEoDJKMdB1HIZIwyBBcqBNWTFdLAAJFKTdKAMIyiGp4DbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2Prh" & _
	"TSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoOS4" & _
	"kjGY4vnQeAEBaCYOkQYYslYCpvA+D5FmSc55j0PhfF8eYHlwQZ2nQTImDsFRaioVB9j8Hx/k+c53n4fogAeTJFHuXY3HCTAygyAociMKBKEKBIeCiCZyHYEAnCEOBUh+" & _
	"BQhBgNIegKCgYBySAgh2SAUgINAMmMNIgCcCYjn4KoKmKSI2C6CpiHIagkDMYgCAoIg1A0IxEhsJgJFiPg+g+Y4yFYOA0GMWIIloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchOFCFIl" & _
	"BkThQCUCQZDYSglCQcxaEUX5IBmBJhDeDZZDYOwlgmQhghaGZmkmKhnhoZo5ioTYYk2WYEgEYAnGOGJlDkCQyECDqfCkNoCCUSQ6A6BYhCgCZ0g6HoOEmWR9GFYw4m0O" & _
	"wIlIJIHCRc4shGJhpjoaocieaZiC6GAimkUgehIOwnGYEYGGiah6jaE4rg6SpCjKK5rEOMYjGGGIChKOgglmdoij6L5aEYfo6CkGIEAQgIA=="
		.VisualAppearance.Add 2,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABC0MACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX" & _
	"IUBxAAqXZZFUaKAgOMJDTLBAzUTCUKx7HynQACCCaTpGVo8hYhEoDJKMdB1HIZIwyBBcqBNWTFdLAAJFKTdKAMIyiGp4DbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2Prh" & _
	"TSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoOS4" & _
	"kjGY4vnQeAEBaCYOkQYYslYCpvA+D5FmQf56D0PhPF+G5Fl4YZ3BAfY9BMKYOkUVoqhUH4PleZ53mkehfjgBZ9H4XxTBWcR2l2QwwkoMgKHKDIhCkCgSHiIgnkmWBMhw" & _
	"f5egglInGEAh6A0KBgiMIICHdLIIlAM4MlKAIcCaIYIjYLoLGKIhqCcMxiR8JQ1A0IxEhsJgJFiPg+guI4yFYOA0GMWIUloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchMhGCxlBkQIU" & _
	"CQZJZCiFIRk0aQVH8IBmAOBJeDcZJYmyFgnAmAhaGaCxmGmIhqhoZJZgiXYYAgFgCHQOYOFOEITCQCJpCyEoTVUNoACUZJiFCEoekiaZgmSHQXlYEh0DuDpTjCDQiEgc" & _
	"hAg0IpJBoXoZiYKYqHaHAimkYguhMIZpAOMh0GEGBmg6JYqmkGowmyK4rAqNoyDsGg2BmCApCuAgNh8agrkqdYkGea4ChGCBAEAgI"
		.VisualAppearance.Add 3,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABa8GACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIzkKJpAAiCRQGiYZyHKcxMYgQrAZBEbKMLwrAYUIRCCaof" & _
	"AAGIaRDIcZPXQjZSMdSkHRpKi6Mo2TpPUpSDpUM6VCL3KhqKxXeq1cp2XpfWBYNhVbTafyyaiqKiSWy0EQRBSDXBcNxXHalazhNpCbTSWoqLrhRzDMCwC6rUwCeYJQzC" & _
	"cLxLCcMwjA5/MDeFLXCwjBJ+W5aFhzBYsbx1NKcZ7nWgaAqOKp/OKnECuBh2EYNMywK5rew7BqTf5tW7ZNx2TYNMYPKiDajcDJMOwqWpUVDjOQ4fidXzfSbPcrxfBsLp" & _
	"/FOKhmDKGQKHUGoFEiIRPCiE5pl8ChzhuNpyHgU49mSdxtEOWBkCCNRdGQExBhyTRQCcExeG+X5zneeAmh8Uw1nEIIfDMUJSDQSYyGCFR/GCR5yAkJRgGMRgDHyTYjGS" & _
	"VgmgkchSAoJJhhIRIXCSSQXm4H4HgkQhGBuBgJEgVJWgSVJSAYLg4E2Yx2BuAhJGIcIYCWIxHm4NINiOCJeBuDANliOIBFOJAjhiZQ5AkMhAg6BhJCgbgbH6ZJiFYHAl" & _
	"AkKQkg6EYOEkCRLFTQw4m0OwIlIJIHCRVAshGGRmHmGhohqZoiC4ZAimYEgeF4OwkCUSRUFwZw5mYX4eg6SZyH6HpoAOMRxFUFRihKBgglaVZagqIpXCWNoGCkFRkAQg" & _
	"I"
		.HideSelection = 1
		.ExpandButtons = 3
		.ExpandButtonsCustom(True) = 16777216
		.ExpandButtonsCustom(False) = 33554432
		.Background(0) = &H3000000
		.Background(1) = &H3000000
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				With .Add("Child <b>2")
					With .Nodes
						.Add("Sub Child <b>2.1").Value = 101
						With .Add("Sub Child <b>2.2")
							With .Nodes
								.Add("Sub Child <b>2.1.1").Value = 101
								.Add("Sub Child <b>2.2.2").Value = 102
							End With
							.Expanded = False
						End With
					End With
					.Expanded = True
				End With
			End With
			.Selected = True
			.Expanded = True
		End With
		.LevelWidth(0) = 64
		.LevelWidth(1) = 96
		.LevelWidth(2) = 96
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

22:
How can I change the visual appearance for expand/collapse buttons

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.VisualAppearance.Add 1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABDEMACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX" & _
	"IUBxAAqXZZFUaKAgOMJDTLBAzUTCUKx7HynQACCCaTpGVo8hYhEoDJKMdB1HIZIwyBBcqBNWTFdLAAJFKTdKAMIyiGp4DbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2Prh" & _
	"TSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoOS4" & _
	"kjGY4vnQeAEBaCYOkQYYslYCpvA+D5FmSc55j0PhfF8eYHlwQZ2nQTImDsFRaioVB9j8Hx/k+c53n4fogAeTJFHuXY3HCTAygyAociMKBKEKBIeCiCZyHYEAnCEOBUh+" & _
	"BQhBgNIegKCgYBySAgh2SAUgINAMmMNIgCcCYjn4KoKmKSI2C6CpiHIagkDMYgCAoIg1A0IxEhsJgJFiPg+g+Y4yFYOA0GMWIIloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchOFCFIl" & _
	"BkThQCUCQZDYSglCQcxaEUX5IBmBJhDeDZZDYOwlgmQhghaGZmkmKhnhoZo5ioTYYk2WYEgEYAnGOGJlDkCQyECDqfCkNoCCUSQ6A6BYhCgCZ0g6HoOEmWR9GFYw4m0O" & _
	"wIlIJIHCRc4shGJhpjoaocieaZiC6GAimkUgehIOwnGYEYGGiah6jaE4rg6SpCjKK5rEOMYjGGGIChKOgglmdoij6L5aEYfo6CkGIEAQgIA=="
		.VisualAppearance.Add 2,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABC0MACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX" & _
	"IUBxAAqXZZFUaKAgOMJDTLBAzUTCUKx7HynQACCCaTpGVo8hYhEoDJKMdB1HIZIwyBBcqBNWTFdLAAJFKTdKAMIyiGp4DbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2Prh" & _
	"TSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoOS4" & _
	"kjGY4vnQeAEBaCYOkQYYslYCpvA+D5FmQf56D0PhPF+G5Fl4YZ3BAfY9BMKYOkUVoqhUH4PleZ53mkehfjgBZ9H4XxTBWcR2l2QwwkoMgKHKDIhCkCgSHiIgnkmWBMhw" & _
	"f5egglInGEAh6A0KBgiMIICHdLIIlAM4MlKAIcCaIYIjYLoLGKIhqCcMxiR8JQ1A0IxEhsJgJFiPg+guI4yFYOA0GMWIUloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchMhGCxlBkQIU" & _
	"CQZJZCiFIRk0aQVH8IBmAOBJeDcZJYmyFgnAmAhaGaCxmGmIhqhoZJZgiXYYAgFgCHQOYOFOEITCQCJpCyEoTVUNoACUZJiFCEoekiaZgmSHQXlYEh0DuDpTjCDQiEgc" & _
	"hAg0IpJBoXoZiYKYqHaHAimkYguhMIZpAOMh0GEGBmg6JYqmkGowmyK4rAqNoyDsGg2BmCApCuAgNh8agrkqdYkGea4ChGCBAEAgI"
		.HideSelection = 1
		.ExpandButtons = 3
		.ExpandButtonsCustom(True) = 16777216
		.ExpandButtonsCustom(False) = 33554432
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				With .Add("Child <b>2")
					With .Nodes
						.Add("Sub Child <b>2.1").Value = 101
						With .Add("Sub Child <b>2.2")
							With .Nodes
								.Add("Sub Child <b>2.1.1").Value = 101
								.Add("Sub Child <b>2.2.2").Value = 102
							End With
							.Expanded = False
						End With
					End With
					.Expanded = True
				End With
			End With
			.Selected = True
			.Expanded = True
		End With
		.LevelWidth(0) = 64
		.LevelWidth(1) = 96
		.LevelWidth(2) = 96
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

21:
Does your control support transparent selection

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.SelBackMode = 1
		.SelBackColorChild = .SelBackColor
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				With .Add("Child <b>2")
					With .Nodes
						.Add("Sub Child <b>2.1").Value = 101
						With .Add("Sub Child <b>2.2")
							With .Nodes
								.Add("Sub Child <b>2.1.1").Value = 101
								.Add("Sub Child <b>2.2.2").Value = 102
							End With
							.Expanded = True
						End With
					End With
					.Expanded = True
				End With
			End With
			.Selected = True
			.Expanded = True
		End With
		.LevelWidth(0) = 64
		.LevelWidth(1) = 96
		.LevelWidth(2) = 96
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

20:
How can I show the selection with some transparent marker

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		.AllowDuplicateEntries = True
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				.Add("Child <b>2").Value = 101
			End With
			.Selected = True
			.Expanded = True
		End With
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				.Add("Child <b>2").Value = 101
			End With
		End With
		.LevelWidth(0) = 64
		.LevelWidth(1) = 96
		.LevelWidth(2) = 96
		.ShowFocusRect = False
		.VisualAppearance.Add 1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABdcGACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziYBYJhGBQxAJCI4DBCIZBwGKQBjASQpUhqHYDTbIMByB" & _
	"IUIxMGiYIRoGAxTiAMo8RrSEZTdD8ExTAZ/XzfMAKRpOFo/ULEUw0NR8aRABiNQbkWjYDp1f5nVRaFTxYKoSxbNqIRpGCzoJrKdI1SBEMTWBAddSdBKzX7tHArLgSQJd" & _
	"SrLMrzDIka4cACcZxkCioXozBpZVjRMaZJC2KAbMaBQgsQALGqjAaVUJQEgZTTmHS/BLPYDsLQdDyXAqnYTkFwWZa4ATtOK5b6jK6dQgmfAAaJGWzYHpGL4QGCYZKGap" & _
	"MgsKaVmwYp8j2RoCCWB4VHQIQjD6FIjF2RpumyewRj6XYrjoMpdk4Pgbm4DZXmmSpRnWeJ9hiN4zAkSRCECBAkFAGhGDGUB1ByBhVGUCxAkQIQ2AsRZRFQDAoEIXoXCU" & _
	"IQGBSNg9BoYBNjMbJ/DGTBznyQAwCIKISCOCRigiHgqgmIhIgCfw3k2dgFn6DAihiMg1g2Yo4mINoNBCEwMkOCgPDOTgyhCZBJBYRIQTGmYOGQaQ2E6EQjhkLg2hOZRJ" & _
	"DoURAmSSRWFqEJlHAAhZhaZgJHYX4YCWKYKFOGQljmGgohoJoYloUoambTxqgmZwZkoboWCYeZWFaHaOBDRIkCmahDhIIh5nmfoHGOKgmDmIpjGiHoIEIVQjnyXA3A+c" & _
	"wgkiIooloZgoiWD5zgCYIMhCFAEIC"
		.SelBackColor = &H1000000
		.SelForeColor = -1
		.SelBackColorChild = -1
		.SelForeColorChild = -1
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

19:
How can I highlight the focused/selected node only, instead highlighting its childrend collection (method 3)

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				.Add("Child <b>2").Value = 101
			End With
			.Selected = True
			.Expanded = True
		End With
		.LevelWidth(0) = 64
		.LevelWidth(1) = 96
		.LevelWidth(2) = 96
		.ShowFocusRect = False
		.VisualAppearance.Add 1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABGYDg6AADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKNYykCIRSDUJYkSZEIyjAIoBQ4GACJBmKKodgONYYTLFYCwT" & _
	"JETw5FKEZTEWQBTjGOY5TbNcgUPCMex7IiVJYpOK6ThqTYfQjLUBvfTgAS4f6Laaneg4JDOUYtTjIADRWBMeSxAatK6rWr7BqOYoDUJZcQyDIcNzXAa9aLjO5wAiWPp4" & _
	"VJZM54FKVEzfQSrZqoDIrEgOZpBYjMdSgADFXQGDbHbhuS5IWwTBpQZhaGZQTb+mZtZ7oMI6HTuSztW7EMLAC6bJx7LoDazoGKSDo0TZRXLNYqzPIdf4OVq4YTxVi2PZ" & _
	"GnmLJfGwOY8m2NhTAmPJcmAZBbmiDo3DuW4ZEgAQQhKAYkkYdA6hyDIjBkAIqBgQgmn0YxRFgGIjF8CRwhOB4ZAkPQdFYMRfCsYICFYCgkEkEhCA0JDeEICglgqYo0i4" & _
	"XQMEgZI9gaToYHSb4Hk6Y4+CGB5hlOJgbC8TBoiQAArgqco4muC5OkOMJtguYxIlYMg7GME4uC0K4AAKKg+DwJADiCZw5k6KQWEaEYOHkChADwI5izIKwKjKzQ8E8A4i" & _
	"FaEYOjOMgvhEZRjiIVA8CUEouE9SRJEycoWCMCJmFvUAzkYZArAACAgi0PInEkGhauKCYsmqHQPCmSAAgsSp5lCc4dg6WgUm6DkQhicw8g8OiDiwKQDk6EoNCgU40m6J" & _
	"ZpFiUoSDyaQCokLIqAobh3iWKRogaB4MmWKhsjMLJLCAAorCyagokYIoImsM46DEOwPEoSovABZR0nSL5pFgfgfhALAqFaPw9CuUrgC2CxSlidQ9E8SoSkSEpsZXj5LF" & _
	"sNAAC2bZLDydYwiaW4GFOMIPGsPpcC2QACmSOQuA8a42EvYoZnKcVsAOPJwD0bpSmKagAAuO52m0PYsCmcoLkCLhLjSOwuguIAAjyQpvnkLobkOaQpC6f5CkuQAAj6Bp" & _
	"PHwZwCkQKYzkqcQ9k8Y5cj2RejH8JpGE8eZykeSprnmcwoC+TADAAAJMEwA5jDaSoyksHh8rmDLgDBzoHDyJIPCOUpejWbQKG8PJQHMIwPE6UJrhsPpljeLJ9CieQ+DS" & _
	"YwQAAMR1kOZxejGb57hcYQ8mufR4nmVwMFAAJHDGDBzmsbozk8TYHHKN42G2LJHAADJNmSe5enOTIjH6Rhzk2Nke4vBMt8GAHADY5wbgUD8HEQ47wOjHHiPwMI+RigcG" & _
	"OAmAorgjj8EIHMTY3B0i7GePQDoBwdBvGSCcIQ6BACAIC"
		.SelBackColor = &H1000000
		.SelForeColor = -1
		.SelBackColorChild = -1
		.SelForeColorChild = -1
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

18:
How can I highlight the focused/selected node only, instead highlighting its childrend collection (method 2)

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				.Add("Child <b>2").Value = 101
			End With
			.Selected = True
			.Expanded = True
		End With
		.LevelWidth(0) = 64
		.LevelWidth(1) = 96
		.LevelWidth(2) = 96
		.VisualAppearance.Add 1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABJUIQAAYAQGKIaBoAKBQAGaAoDDQMw1QwAAwjSK0EwsACEIrjKCRShyCYZRhGcTSAAUEhiGKQBgiGDhViWAwyDABEbwS78agBFyRlqyfKcc" & _
	"x9DaAQEBA"
		.ShowFocusRect = False
		.SelBackColor = &H1a0a0a0
		.SelForeColor = -1
		.SelBackColorChild = -1
		.SelForeColorChild = -1
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

17:
How can I highlight the focused/selected node only, instead highlighting its childrend collection (method 1)

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add("Child <b>1").Value = 100
				.Add("Child <b>2").Value = 101
			End With
			.Selected = True
			.Expanded = True
		End With
		.LevelWidth(0) = 64
		.LevelWidth(1) = 96
		.LevelWidth(2) = 96
		.HideSelection = 1
		.VisualAppearance.Add 1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABdcGACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziYBYJhGBQxAJCI4DBCIZBwGKQBjASQpUhqHYDTbIMByB" & _
	"IUIxMGiYIRoGAxTiAMo8RrSEZTdD8ExTAZ/XzfMAKRpOFo/ULEUw0NR8aRABiNQbkWjYDp1f5nVRaFTxYKoSxbNqIRpGCzoJrKdI1SBEMTWBAddSdBKzX7tHArLgSQJd" & _
	"SrLMrzDIka4cACcZxkCioXozBpZVjRMaZJC2KAbMaBQgsQALGqjAaVUJQEgZTTmHS/BLPYDsLQdDyXAqnYTkFwWZa4ATtOK5b6jK6dQgmfAAaJGWzYHpGL4QGCYZKGap" & _
	"MgsKaVmwYp8j2RoCCWB4VHQIQjD6FIjF2RpumyewRj6XYrjoMpdk4Pgbm4DZXmmSpRnWeJ9hiN4zAkSRCECBAkFAGhGDGUB1ByBhVGUCxAkQIQ2AsRZRFQDAoEIXoXCU" & _
	"IQGBSNg9BoYBNjMbJ/DGTBznyQAwCIKISCOCRigiHgqgmIhIgCfw3k2dgFn6DAihiMg1g2Yo4mINoNBCEwMkOCgPDOTgyhCZBJBYRIQTGmYOGQaQ2E6EQjhkLg2hOZRJ" & _
	"DoURAmSSRWFqEJlHAAhZhaZgJHYX4YCWKYKFOGQljmGgohoJoYloUoambTxqgmZwZkoboWCYeZWFaHaOBDRIkCmahDhIIh5nmfoHGOKgmDmIpjGiHoIEIVQjnyXA3A+c" & _
	"wgkiIooloZgoiWD5zgCYIMhCFAEIC"
		.Background(19) = &H1000000
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

16:
How do I enable the scrollbar-extension, as thumb to be shown outside of the control's client area

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.BeginUpdate 
		With .Nodes.Add("Parent <font ;6><off 4>1")
			With .Nodes
				With .Add("Child 1")
					.Value = "<sha ;;0>Event <b><font ;6><off -6>2<off 4>3<off 4>1"
				End With
				.Add "Child 2"
			End With
			.ExpandAll 
		End With
		With .Nodes.Add("Parent <font ;6><off 4>2").Nodes
			.Add "Child 1"
			.Add "Child 2"
		End With
		.ScrollBars = 3
		.ScrollPartVisible(0,65536) = True
		.ScrollPartVisible(1,65536) = True
		.ScrollPartVisible(2,65536) = True ' &H2
		.ScrollWidth = 4
		.Background(276) = RGB(240,240,240)
		.Background(260) = RGB(128,128,128)
		.ScrollHeight = 4
		.Background(404) = .Background(276)
		.Background(388) = .Background(260)
		.Background(511) = .Background(276)
		.EndUpdate 
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

15:
Does your control support Fit-To-Page, Print and Print-Preview

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		With .Nodes.Add("Parent <b>1")
			With .Nodes
				.Add("Child 1").Selected = True
				.Add "Child 2"
			End With
			.ExpandAll 
		End With
		With .Nodes.Add("Parent <b>2")
			With .Nodes
				.Add "Child 1"
				.Add "Child 2"
			End With
		End With
		With CreateObject("Exontrol.Print")
			.Options = "FitToPage = 1x1"
			.PrintExt = XMLGrid1.Object
			.Preview 
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

14:
How do I print the control
<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		With .Nodes.Add("Parent <b>1")
			With .Nodes
				.Add("Child 1").Selected = True
				.Add "Child 2"
			End With
			.ExpandAll 
		End With
		With .Nodes.Add("Parent <b>2")
			With .Nodes
				.Add "Child 1"
				.Add "Child 2"
			End With
		End With
		With CreateObject("Exontrol.Print")
			.PrintExt = XMLGrid1.Object
			.Preview 
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

13:
How can we can customize a context menu based on the node type

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function XMLGrid1_MouseUp(Button,Shift,X,Y)
	With XMLGrid1
		alert( "Node:" )
		alert( .NodeFromPoint(X,Y) )
		With CreateObject("Exontrol.ContextMenu")
			.Items.ToString = "Calendar[id=20][img=0],MSChart[id=30],Record[id=40],Slider[id=50],Radio 1[id=100][typ=2][edit=],Radio 2[id=101][typ=2][edit=],R" & _
	"adio 3[id=102][typ=2][edit=],ComboBox[id=90]"
			alert( .Select() )
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add "Child 1"
				.Add "Child 2"
			End With
			.Expanded = True
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

12:
How we can attach a customized editor, for example, a date-time picker dialog for a date-time attribute using eXMLGrid

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function XMLGrid1_UserEditorClose(Object,Node)
	' Node.Value = Object.Value
End Function
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function XMLGrid1_UserEditorOpen(Object,Node)
	' Object.Value = Node.Value
End Function
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.NodeHeight = 24
		With .Editors
			With .Add("ExCalendarUserEditor",16)
				.UserEditor "ExCalendar.CalendarCombo",""
				With .UserEditorObject
				End With
			End With
		End With
		With .Nodes.Add("Date")
			.Editor = "ExCalendarUserEditor"
			.Value = #1/1/2001#
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

11:
How can change the visual appearance of the expand/collapse buttons

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.Images "gBJJgBAIDAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTq" & _
	"lVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1/wGBwWDwmFw2HxGJxWLxmNx0xiFdyOTh8Tf9ZymXx+QytcyNgz8r0OblWjyWds+m" & _
	"0ka1Vf1ta1+r1mos2xrG2xeZ0+a0W0qOx3GO4NV3WeyvD2XJ5XL5nN51aiw+lfSj0gkUkAEllHanHI5j/cHg8EZf7w8vl8j4f/qfEZeB09/vjLAB30+kZQAP/P5/H6/y" & _
	"NAOAEAwCjMBwFAEDwJBMDwLBYAP2/8Hv8/gAGAD8LQs9w/nhDY/oygIA="
		.VisualAppearance.Add 1,"c:\exontrol\images\normal.ebn"
		.VisualAppearance.Add 2,"c:\exontrol\images\pushed.ebn"
		With .Nodes.Add("Parent <b>1")
			With .Nodes
				With .Add("Child 1")
					.Value = "<sha ;;0>Event <b><font ;6><off -6>2<off 4>3<off 4>1"
					.Selected = True
				End With
				.Add "Child 2"
			End With
			.ExpandAll 
		End With
		With .Nodes.Add("Parent <b>2")
			With .Nodes
				.Add "Child 1"
				.Add "Child 2"
			End With
		End With
		.ExpandBarVisible = True
		.ExpandButtons = 3
		.ExpandButtonsCustom(False) = 1
		.ExpandButtonsCustom(True) = 2
		.Background(1) = &H1808080
		.Background(0) = &H1000000
		.Background(3) = &H2808080
		.Background(2) = &H2000000
		.ShowFocusRect = False
		.SelBackColor = RGB(0,0,0)
		.SelBackColorChild = .SelBackColor
		.SelForeColor = RGB(255,255,255)
		.SelForeColorChild = .SelForeColor
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

10:
How can change the visual appearance of the selected node

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		With .Nodes.Add("Parent <b>1")
			With .Nodes
				With .Add("Child 1")
					.Value = "<sha ;;0>Event <b><font ;6><off -6>2<off 4>3<off 4>1"
					.Selected = True
				End With
				.Add "Child 2"
			End With
			.ExpandAll 
		End With
		With .Nodes.Add("Parent <b>2")
			With .Nodes
				.Add "Child 1"
				.Add "Child 2"
			End With
		End With
		.ShowFocusRect = False
		.SelBackColor = RGB(0,0,0)
		.SelBackColorChild = .SelBackColor
		.SelForeColor = RGB(255,255,255)
		.SelForeColorChild = .SelForeColor
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

9:
How can I select programatically a node

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		With .Nodes.Add("Parent <b>1")
			With .Nodes
				.Add("Child 1").Selected = True
				.Add "Child 2"
			End With
			.ExpandAll 
		End With
		With .Nodes.Add("Parent <b>2")
			With .Nodes
				.Add "Child 1"
				.Add "Child 2"
			End With
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

8:
How can I expand all nodes

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add "Child 1"
				.Add "Child 2"
			End With
			.ExpandAll 
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

7:
Does your control support subscript or superscript

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		With .Nodes.Add("Parent <font ;6><off 4>1")
			With .Nodes
				With .Add("Child 1")
					.Value = "<sha ;;0>Event <b><font ;6><off -6>2<off 4>3<off 4>1"
				End With
				.Add "Child 2"
			End With
			.ExpandAll 
		End With
		With .Nodes.Add("Parent <font ;6><off 4>2").Nodes
			.Add "Child 1"
			.Add "Child 2"
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

6:
How can I add a UserType editor ( ActiveX )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function XMLGrid1_UserEditorClose(Object,Node)
	' Node.Value = Object.Value
End Function
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function XMLGrid1_UserEditorOpen(Object,Node)
	' Object.Value = Node.Value
End Function
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.NodeHeight = 24
		With .Editors
			With .Add("ExComboUserEditor",16)
				.UserEditor "Exontrol.ComboBox",""
				With .UserEditorObject
					.MinHeightList = 164
					.MinWidthList = 264
					.AllowSizeGrip = True
					.IntegralHeight = True
					.Alignment = 0
					.ColumnAutoResize = True
					.BeginUpdate 
					.MarkSearchColumn = False
					With .Columns
						With .Add("Car")
							.Width = 32
							.DisplayFilterButton = True
						End With
						With .Add("Equipment")
							.DisplayFilterButton = True
							.DisplayFilterPattern = False
							.CustomFilter = "Air Bag||*Air Bag*|||Air condition||*Air condition*|||ABS||*ABS*|||ESP||*ESP*"
							.FilterType = 3
						End With
					End With
					With .Items
						.CellCaption(.AddItem("Mazda"),1) = "Air Bag"
						.CellCaption(.AddItem("Toyota"),1) = "Air Bag,Air condition"
						.CellCaption(.AddItem("Ford"),1) = "Air condition"
						.CellCaption(.AddItem("Nissan"),1) = "Air Bag,ABS,ESP"
					End With
					.EndUpdate 
				End With
			End With
		End With
		With .Nodes.Add("Car")
			.Editor = "ExComboUserEditor"
			.Value = "Mazda"
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

5:
How can I load a XML file

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		.LoadXML "C:\Windows\Ultimate.xml"
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

4:
How can I assign a tooltip to a node

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		With .Nodes.Add("Title")
			.Value = "value"
			.ToolTip = "This is a bit of <b>HTML</b> text to be shown when the cursor hovers the node."
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

3:
How can I edit the node using a DateType editor

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		With .Editors
			With .Add("DateEditor",7)
				.Option(34) = True
			End With
		End With
		With .Nodes.Add("Date")
			.Editor = "DateEditor"
			.Value = #1/1/2001#
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

2:
How can I expand a node

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		With .Nodes.Add("Parent")
			With .Nodes
				.Add "Child 1"
				.Add "Child 2"
			End With
			.Expanded = True
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>

1:
How can I add a node

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Function Init()
	With XMLGrid1
		With .Nodes.Add("Parent").Nodes
			.Add "Child 1"
			.Add "Child 2"
		End With
	End With
End Function
</SCRIPT>
</BODY>