52:
Is there a way to define a default Editor which is assigned to each node when the string is loaded (method 2)

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="XMLGrid1" EVENT="SelectionChanged()" LANGUAGE="JScript">
	// SelectedNode(0).Editor = "edit"
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.Editors.Add("edit",1);
	XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
		var_Node.Picture = "pic1";
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
			var_Nodes.Add("Child <b>3",null,null).Value = 103;
		var_Node.Expanded = true;
}
</SCRIPT>
</BODY>

51:
How can I specify a default editor

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="XMLGrid1" EVENT="AddNode(NewNode)" LANGUAGE="JScript">
	// NewNode.Editor = "calc"
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.Editors.Add("calc",20);
	XMLGrid1.LoadXML("<numbers><first_number>100</first_number><second_number>200</second_number></numbers>");
	XMLGrid1.ExpandAll();
}
</SCRIPT>
</BODY>

50:
Is there a way to define a default Editor which is assigned to each node when the string is loaded (method 1)

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="XMLGrid1" EVENT="AddNode(NewNode)" LANGUAGE="JScript">
	// NewNode.Editor = "edit"
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.SelForeColorChild = 8421504;
	XMLGrid1.Editors.Add("edit",1);
	XMLGrid1.LoadXML("http://www.exontrol.net/testing.xml");
	XMLGrid1.ExpandAll();
}
</SCRIPT>
</BODY>

49:
How can I assign editors to nodes

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
	var var_Editors = XMLGrid1.Editors;
		var var_Editor = var_Editors.Add("name",1);
			var_Editor.Appearance = 4;
		var var_Editor1 = var_Editors.Add("phone",8);
			var_Editor1.Mask = "(###)-######";
			var_Editor1.Appearance = 4;
		var var_Editor2 = var_Editors.Add("date",7);
			var_Editor2.Appearance = 4;
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Customer",null,null);
		var_Node.Picture = "mihai";
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Name","Mihai Filimon",null).Editor = "name";
			var_Nodes.Add("Phone","(0744)-845287",null).Editor = "phone";
			var_Nodes.Add("BirthDay","12/31/1971",null).Editor = "date";
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.LevelWidth(0) = 82;
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

48:
I use LoadXml, then inside onNodeAdd event, I add the picture. But the picture doesnt show up. Does the picture have to be a bitmap

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="XMLGrid1" EVENT="AddNode(NewNode)" LANGUAGE="JScript">
	// NewNode.Picture = LoadPicture("c:\exontrol\images\colorize.gif")
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
			var_Nodes.Add("Child <b>3",null,null).Value = 103;
		var_Node.Expanded = true;
}
</SCRIPT>
</BODY>

47:
How can I assign a picture to a node ( method 3 )

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.HTMLPicture("pic1") = "c:\\exontrol\\images\\zipdisk.gif";
	XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
		var_Node.Picture = "pic1";
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
			var_Nodes.Add("Child <b>3",null,null).Value = 103;
		var_Node.Expanded = true;
}
</SCRIPT>
</BODY>

46:
How can I save the control's content using a different version of XML DOM
<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var d = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument.3.0");
	XMLGrid1.LoadXML("<customer><first_name>Joe</first_name><last_name>Smith</last_name></customer>");
	XMLGrid1.SaveXML(d);
	alert( d.xml );
	XMLGrid1.ExpandAll();
}
</SCRIPT>
</BODY>

45:
How can I load the control's content using a different version of XML DOM
<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var d = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument.3.0");
		d.async = false;
		d.loadXML("<customer><first_name>Joe</first_name><last_name>Smith</last_name></customer>");
	XMLGrid1.LoadXML(d);
	XMLGrid1.ExpandAll();
}
</SCRIPT>
</BODY>

44:
How can I get the XML string from the control's content
<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var d = new ActiveXObject("MSXML.DOMDocument");
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Root",null,null);
		var_Node.Image = 1;
		var var_Node1 = var_Node.Nodes.Add("Child1",null,null);
			var_Node1.Image = 2;
			var_Node1.Value = "Value <b>1";
		var var_Node2 = var_Node.Nodes.Add("Child2",null,null);
			var_Node2.Image = 2;
			var_Node2.Value = "Value <b>2";
	XMLGrid1.ExpandAll();
	XMLGrid1.ResizeToFit(0,null);
	XMLGrid1.SaveXML(d);
	alert( d.xml );
}
</SCRIPT>
</BODY>

43:
How can I load the control from a XML DOM object

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var d = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument.3.0");
		d.appendChild(d.createElement("Root"));
		var var_IXMLDOMNamedNodeMap = d.childNodes.item(0).attributes;
			var_IXMLDOMNamedNodeMap.setNamedItem(d.createAttribute("Item-1"));
			var_IXMLDOMNamedNodeMap.item(0).value = "value <b>1";
			var_IXMLDOMNamedNodeMap.setNamedItem(d.createAttribute("Item-2"));
			var_IXMLDOMNamedNodeMap.item(1).value = "value <b>2";
	XMLGrid1.LoadXML(d);
	XMLGrid1.ExpandAll();
	XMLGrid1.ResizeToFit(0,null);
	alert( d.xml );
}
</SCRIPT>
</BODY>

42:
How can I load XML from http or URL

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.LoadXML("http://www.exontrol.net/testing.xml");
	XMLGrid1.ExpandAll();
}
</SCRIPT>
</BODY>

41:
How can I load XML from a supplied string

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.LoadXML("<customer><first_name>Joe</first_name><last_name>Smith</last_name></customer>");
	XMLGrid1.ExpandAll();
}
</SCRIPT>
</BODY>

40:
How do I programatically search for a node
<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
	XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 3",null,null);
	XMLGrid1.Search("Child 1",-1).Selected = true;
}
</SCRIPT>
</BODY>

39:
How can I show the control's selection using your EBN technology

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	var var_Appearance = XMLGrid1.VisualAppearance;
		var_Appearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABUgIg6AADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBiG6GAAGIYxWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKNYykCIRSDUJYkSZEIyjAIoBQSGYZAIkGY4ah2A42RhNETyH" +
	"DkUx7E6EZToCA6ChGOozThOEgUOAsExRIaJJ6oSTJAjGR46UjHdTwHCNHyfEAZZSqSaqLhuEYuQLZNZ1dL9KzFFqyIRQaK0IgmaI5VrFVqTPSQASLIKWKKjObIarOA53" +
	"XjFd51DSFBTuGIYaZxGZYeqmeZdT7Xcr2fZUdw2EinIRFeqsHglbQcaBpegXVjNWw5N7EMDuKCdLACdYDaLlWiwHpQAZ7Vi+KgkXDcBwCUIhYQAGy4MAGcwvO7ed70Hg" +
	"OGoBxhmMZxilmW48Eca4TmmYw6jELYFkYB5MjubZ5F2fBWjeKZGjeYIkF4C4/DOPZrm0QhBBCEoBiSRh0B0RwhhQMRIAGYQtAMEIElgFQaEUUAwiECR6FyZAgBgRZOgE" +
	"KZfAkAZDjYGIGiGGBuB6BxiAgcgigeYg4gYJIJmIaIkm0PpikiNJ1guYwDjYMoMk6GJWDaDZjFOIg6g6Y4zioPoPk8KQGEIPgkEkFJ+hGZIIiIJYSmSKQ2CqE4kkkPhS" +
	"hQZRJEIVoUmUeRWFiFplikdhZheZZJgIXoYGIGI2GaCwOGmJhqDOZpJjSOobmcAoWHKHJJmmVh2CeZ4JmSIoemeSZ2H6H5nnKBoCiCZxpliHYhmiCgOgMLQokoNJJiOa" +
	"QDHKEokmISQiEmGQmDoZhiiaaYKHKGonGoCh+iKJ4qEiKJ5imaoDGqKoqksao2i4KQrAqRoxh+SpqlaNgwiuCpkliLprkOCo+i+ThLAaQoOA6GJ+4gbIIn4PIOg4Ow2k" +
	"6L5rnMVpSjSS57FaVgqm2CxmHmNptkKNpejeZpbgYbIyCYc5uiWKJqBuHpqjobpLiKbo6mSM4unKPJLjuVp2CgL4LmSKo+m+ShChCNAwAOUwCkCTx8BcBpAnAOQKEIPB" +
	"wkwNwOkMDwMEcEpEnETBXBaRQwnwZJxkKJAYkIMIRGQXBwnIN5yEyFJFkmcoJk8KocgmTI3C4LAzJrSpPlyVw2jwM4LjcOY7nOLJ3DyFQOF0BwxiyKwDCMRpRmyA5bEq" +
	"UpwgwCwihCMR9EcUpUnUTRXFaVZ1FyCwegudI9HcSoaiaIwDGKWNuCCMpZnaAwzGqWpzj2Nw+luM59kKZ4LGqHkOIpRdieD2M4eorwPDZAsLEX48AOAPAKMEeAmhbD1F" +
	"6OsY4fwKjFHaHwN4HQ3ATHMJ9SA4wTjnVIO4LYfwai4HmHQewRAvh0AoB4DYlALi9BYJERqewnhVGqPUTob2OD2A6I8Mo2RwvUCCCINgEwkiVG6PcQoH21iUH8A8QocQ" +
	"MjnDuI0cY9h8gFBaCMeYPBzidHMMQSInAzBeD0J4V4fxvjsDIG8WoiQ0D9BSHsKgdhPgPGKPEfgnwXjNGsOofgPh5iDDAN8KI5gzh+A+I4RAUgoCzFSG8fY/wPjBFSP0" +
	"f4nhKBkHkFwXYlw8hjHyOgHI1QhDiHAEMRQeBBCmAMEAaoFBQCGBIBEQQUASB3FoLEFYBRuBbG6HQV4gR5jBGwD0A44QCAhEGM8WIghZAmDMKQQozAUiFCgKkH4rxKjy" +
	"BWOEQhsx4DOA0CsYoeBoBhGAOUQQjQaB6B4JUZQiwwAMCCHId4JRWiPCsCoWQxwhj8D+IsbIeweAnEKAsUQghbBWGiokXgdxIDtGwMsRYghxBWAYLQM4QAXiHGoGEQgU" +
	"RHAyCMFgZoGRvh0CKFUCIrQpiyBCLMDY4xCASEEEsMobBfhRB6AMYoCxrh3GSP0SoigsCdA+OQAggBHixHQFEY4hguDLFGOsaoehWjeCMA0EI2QRjkEIJARi7w+g3GON" +
	"wdYGBKBbEWKMEQLxkg2E+CccoBBQiUCkI4KQSgshNBSOUIgqRKhMDkDMXwJxuDfBCCAe4jRBjmBEKwconAajlGILkLQawmjHAYMcPILxu0fEwFMBwYgmAnBMOQYwtBki" +
	"ZCYJUSQsRMhmHkFscgPAwgyFcFAJImAYDiE0DwTojAZhSDcE0bIvQbjnAIOETgUhWjyCUJgaQ1hyiMFiHkGYrg7A8EyNMBIJBZjqE4HMRQawisaAuJ0AgnhPBzHcH4J4" +
	"2VoDnBGOMUAFAHTBCyOsEw5hoD6FALQFwhgoDaA6EMdAhQIiiCaEERAyRUjuBkBYWQLRRB0DcI4KI2gehHHSAQfoYRaBYmIHoGQiwUgNBSKUKgrhLBSG0CEJA5heglDQ" +
	"NQTgfRfDqDaE0dIxQcinOEJ4KaZwnjqWqKgGguhLBUBUI0KI6llimAmNoTIURCiqHKOoJoURVBVCdm0LQjwogpC6FYVYVQ2j3BICoJISRVB7EsKsSojhZBWC0M0LI6Ri" +
	"DeFaBUV1FwdC9CYGsAAvw5DzCULoK4Wh2hdHWMUPIrwqjuF8FcbQ/QvjaDaG0WAVRPDACwFsBoYR1i1DeKkRoHRYizDWBEMY7BCiR0KE4Xo2AdgtCwOwUomRZhMAaL0B" +
	"IawegmHYGsGosw7COGkFoLYTQ0jsHKEkWoFhXDWCyEsHYZx0C9FCB8WwthtBbC2G0NYahGi3FuFYdwuhtDxBaCYYwDRghJAiBYcQXAtiNDiO6+ouQrguHMFwbYnb+B9F" +
	"4LoKwFh0BdC2K0OsKgBizGsP4RY3AIiDDgO4Yo4ReBXEcPILwWxmh5GiIURAvQLiuHsF4bYqw7CtEKE0XY1xBD3C+FsdofR3jFyEFccw/gvjbGOHwFw5R5C4BGP8AQNx" +
	"mN5HgEYBIwQsAvAMGAbgHRBjwEMBEYQNx9gKC8MwEohR4DGAyMEVAwh2jcAYAcQIcBrAhGIFgR4EgxBcBfFsIsaxsCvAt1wHIfAtA9G8MAQY/wLDjC4G0Ro8RjA5GCBc" +
	"Q4HQxjcD7woPwAQ0DqHOBkZw/BGiRHkEYJIyQsgvBMGQbgnRJjyEMEkY4+QngcHKBwVs5xjBHDSHgOwixyBMASJYOYBgwjMCyI8GQZBmCpEyPEVwZdECtEGGUXgYBoiy" +
	"HgP8ZomRng6DOFwdonR5huA0M8DI7wfBmC4N0SAmgYBhhoAsBnA7ONgGhQh6AjBEhogtAXgjA0BugOhRh5h3BIhnBNAfglA0gugWhQgsAbAuBUhdAEAwh0AmgXhTh6gD" +
	"BQhqM4giB0gWgmhNBagTBUhqgkgLgmBzB4hIhTgaB7BVhrAtBnrSgug2AfAZBnBbhrgtB3gpA1BugAhVh6APACBrhNgHgxA2Aug8r0AbBkhsgphZgvgkhegwhAgShPBo" +
	"t4gng1A2guhWhah7BjBshtgtg3g3A2hmhLhbh6BTBupkhHg5POBNgih7A8B/huBdhXg7A3Buhuhdh7hDB4hGg9Avg8oiB2heh7gLBzhpg9gDg6g3hGh+hfh8ADgAhvAd" +
	"hpu/gvAGhdg7hpgjhBAsBnu0hvAOhhh8BDgIuDgng3gSAggXhihyBvgFjmgphHA4hvAevggDgQhtBUgLhFhEg/AZgCHaARByguBXhLA5BvAuhdg8gTgMBRB+A0A/hkgn" +
	"Q8h8hjgchzguB3r9hvA+hnh9ADgguNgHhOg5B/AghogdAjgkh0guB+gqA5AvAnAYgYhPglh1AugnhVA6gvBWhpA9AbgPh1B+g3hXA5g/BNhmBVA3gaB1hehHhZA7AvBm" +
	"hsh9Oqh2gOhXhbA7AfBfhkhOApgUBTBNhBhdA7gugrgIBTA/g7B3guh3glgYSFBvhqggBwh4Auh+AmAjhHgGhwh+AjhEh4gvAXhjA8BvgOhxh+BDvZAvAVAhAjhEB2hy" +
	"B+BjhMh5gvA3hnA8hvgeAUAsg4BZh6AkBaBABACAg");
		var_Appearance.Add(2,"gBFLBCJwBAEHhEJAEGg4BFIDg6AADACAxRDAMgBQKAAzQFAYahsGCGAAGIYxUgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziYBYfgkMIgSbJUgDGAkRRdDSOYDmGQYDiCIoRShOMIjH" +
	"LUXxtDaIZwhEAoJb+RgAUY/cTzaAEUwHHiTKInaCQGhsCYJUJAdRURQ9EwvCIZBpEWwLChENQwWLCNj2TScBwjCyqbale45ViqdoDU8lORLUi+M4zSBPcZVTRtGShPDB" +
	"KTjMKKYgkG4lVpRNa0PC1GTzQ6mazkKQLRADDIDVbAeL3LiMBy9LyLLItSIrFqqaJma7ccgRDj4AY7Ua+czufBZbozOqDYzAey7TDWLRXFDNIzzTgQAyHHrETbHGqzFx" +
	"MAEa5YGqYpVj2HwzDuQ5oHKIQgggSRAlIYw6B0ThGFGDIAFUDAhBMfZRiGNAkFECZnG4IQdneJwmnsSQrGAAhWAIJBJBIQgFCQIBiEIAglgqYo0i4V4MEgRI9gSToYFS" +
	"b4Fk6Y4+BmBZhFOJgTC8TBogQAArgqco4muCZOkOMJtgmYpIjYKg7GKE4uCUK4AAKKg2DwI4DiCZw5k6KJ2D6D4OHiag4DwIxiiQAArAqMosnEPBPAOIhOg+DozjIJ4P" +
	"GSY4iEwPAkhKLhHUUSQsnKFCnkYU9MjORhcCsAAIACLQ8iaSJ6FKC5jJoaobA8KYoACCRKnmMJzhuDpZnSboMCKGJ4nMPIPDmYAACwKIDk6CoLCeU40m6I5oliMoKDya" +
	"ICokLIpgoThviOKJoGYf4KmUKhMjMLJLCAAojCyaYoiYGoGmqM46CkOwPEoKonAACxKlSdItmiWBeBeDgrioNo3D0KxSlAAAtgsUpYnUPRPEoco8hCa+T40SxbBRj5tE" +
	"sHJ1i6JhbGYS4ug8awelQLZAAKZI5C4DxrhYQ9ehmUppWiA48nAPRuFKYpiAAC47laZQ9iuKZSgOPotkuFI7C6C4gACPJAm8eQOhOQZoikDp3kCS5AACPoEk8fBGnqQg" +
	"pDOSppD2TxjlyPZD6CfwekQTx5lKP5ImseZTCAL5MAMhZKEwA5jC6SIyEqfh0kuD4MjAAAwcwBw0iKDwjlKVozmyChPDSThyiMDxGk6awbB6XY1iwfQInkPg0GMEAADE" +
	"dRDmcVovm8ex3FkPJrH0WJ5w4UAAkcMYMHOaxmjGTxNGcao1jWbYMkcAAMk2RJ7lycxMgMdpEHMTZMnuXBM7uMAOAG1jAED8HAQ47wGjDHgPwEI+RggcGOAmAAqxDj8D" +
	"oHMTY3BUi7GWPOCAKg3jIBOEIXggBAEBA");
	XMLGrid1.ShowFocusRect = false;
	XMLGrid1.SelBackColor = 16777216;
	XMLGrid1.SelForeColor = -1;
	XMLGrid1.SelBackColorCollapse = 33554432;
	XMLGrid1.SelBackColorChild = -1;
	XMLGrid1.SelForeColorChild = -1;
	XMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
	XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
		var_Node.Expanded = true;
		var_Node.Selected = true;
	var var_Node1 = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 3",null,null);
		var var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
			var_Nodes1.Add("Child <b>1",null,null).Value = 103;
			var_Nodes1.Add("Child <b>2",null,null).Value = 104;
	XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 4",null,null);
	XMLGrid1.EndUpdate();
	XMLGrid1.LevelWidth(0) = 96;
}
</SCRIPT>
</BODY>

38:
Is it possible to assing a picture to a node (method 2)

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.HTMLPicture("pic1") = "c:\\exontrol\\images\\zipdisk.gif";
	XMLGrid1.AlignChildContent = true;
	XMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
	XMLGrid1.SelBackMode = 1;
	XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
		var_Node.BackgroundExt(-1) = "left[18],client[text=`<img>pic1</img>`,align=0x20]";
		var_Node.Expanded = true;
	var var_Node1 = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 3",null,null);
		var var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
			var_Nodes1.Add("Child <b>1",null,null).Value = 103;
			var_Nodes1.Add("Child <b>2",null,null).Value = 104;
		var_Node1.BackgroundExt(-1) = "left[18],client[text=`<img>pic1</img>`,align=0x20]";
		var_Node1.BackgroundExt(0) = "right[4],client[text=`<img>pic1:19</img>`,align=0x12]";
	XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 4",null,null);
	XMLGrid1.EndUpdate();
	XMLGrid1.LevelWidth(0) = 96;
}
</SCRIPT>
</BODY>

37:
Is it possible to assing a picture to a node (method 1)

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.HTMLPicture("pic1") = "c:\\exontrol\\images\\zipdisk.gif";
	XMLGrid1.AlignChildContent = true;
	XMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
	XMLGrid1.SelBackMode = 1;
	XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
		var_Node.Picture = XMLGrid1.HTMLPicture("pic1");
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
			var_Nodes.Add("Child <b>3",null,null).Value = 103;
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 3",null,null);
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

36:
I get "The key already exists" when adding a new node. What can I do ( method 2 )
<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	var var_Nodes = XMLGrid1.Nodes;
		var_Nodes.Add("Item",null,"Key1");
		var_Nodes.Add("Item",null,"Key2");
		var_Nodes.Add("Item",null,"Key3");
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

35:
I get "The key already exists" when adding a new node. What can I do ( method 1 )
<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
	var var_Nodes = XMLGrid1.Nodes;
		var_Nodes.Add("Item",null,null);
		var_Nodes.Add("Item",null,null);
		var_Nodes.Add("Item",null,null);
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

34:
How can I mark the node only, without its child

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.AlignChildContent = true;
	XMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
	XMLGrid1.SelBackMode = 1;
	XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
		var_Node.BackgroundExt(-1) = "top[20,frame=RGB(0,0,0),framethick]";
		var_Node.BackgroundExt(0) = var_Node.BackgroundExt(-1);
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 3",null,null);
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

33:
How can I mark the entire node

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.AlignChildContent = true;
	XMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
	XMLGrid1.SelBackMode = 1;
	XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
		var_Node.BackgroundExt(-1) = "[frame=RGB(0,0,0),framethick]";
		var_Node.BackgroundExt(0) = var_Node.BackgroundExt(-1);
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.Nodes.Add("Parent 3",null,null);
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

32:
How can I specify aditional information for a node, when it is expanded

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.AlignChildContent = true;
	XMLGrid1.SelBackMode = 1;
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var var_Node1 = var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null);
				var_Node1.Value = 100;
				var_Node1.BackgroundExt(0) = "top[2],bottom[2],left[2],right[2],client[pattern=6,frame]";
			var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
		var_Node.BackgroundExt(-1) = "top[4],bottom[4],left[17],right[4],client[text=`<font ;6><fgcolor A0A0A0>Count: 2`,align=0x20]";
		var_Node.BackgroundExt(0) = "top[4],bottom[4],left[4],right[4],client[text=`<font ;6><fgcolor A0A0A0>Count: 2`,align=0x02]";
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.ResizeToFit(0,null);
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

31:
Is it possible to show aditional information for a node

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.AlignChildContent = true;
	XMLGrid1.SelBackMode = 1;
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
		var_Node.BackgroundExt(-1) = "top[4],bottom[4],left[4],right[4],client[text=`<font ;6><fgcolor A0A0A0>Count: 2`,align=0x02]";
		var_Node.BackgroundExt(0) = var_Node.BackgroundExt(-1);
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.ResizeToFit(0,null);
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

30:
How can I hide the expanding bars under each parent node (method 2)

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.Background(0) = -1;
	XMLGrid1.Background(1) = -1;
	XMLGrid1.AlignChildContent = true;
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var var_Node1 = var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null);
				var var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
					var_Nodes1.Add("Sub Child <b>2.1",null,null).Value = 101;
					var var_Node2 = var_Nodes1.Add("Sub Child <b>2.2",null,null);
						var var_Nodes2 = var_Node2.Nodes;
							var_Nodes2.Add("Sub Child <b>2.1.1",null,null).Value = 101;
							var_Nodes2.Add("Sub Child <b>2.2.2",null,null).Value = 102;
						var_Node2.Expanded = false;
				var_Node1.Expanded = true;
		var_Node.Selected = true;
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.LevelWidth(0) = 64;
	XMLGrid1.LevelWidth(1) = 96;
	XMLGrid1.LevelWidth(2) = 96;
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

29:
How can I align the child nodes

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.AlignChildContent = true;
	var var_Nodes = XMLGrid1.Nodes;
		var_Nodes.Add("Parent A",null,null).Value = 100;
		var var_Node = var_Nodes.Add("Parent B",null,null);
			var var_Nodes1 = var_Node.Nodes;
				var_Nodes1.Add("Child<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 101;
				var_Nodes1.Add("Child<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 102;
				var var_Node1 = var_Nodes1.Add("Child<font ;6><off -4><b>3",null,null);
					var var_Nodes2 = var_Node1.Nodes;
						var_Nodes2.Add("Node<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 103;
						var_Nodes2.Add("Node<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 104;
			var_Node.Expanded = true;
			var_Node.Selected = true;
}
</SCRIPT>
</BODY>

28:
How do I change the control's visual appearance using the UI Visual Designer
<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
	XMLGrid1.ShowFocusRect = false;
	XMLGrid1.GridLinesColor = 8421504;
	var var_Nodes = XMLGrid1.Nodes;
		var var_Node = var_Nodes.Add("Parent A",null,null);
			var var_Nodes1 = var_Node.Nodes;
				var_Nodes1.Add("Child<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 100;
				var_Nodes1.Add("Child<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 101;
				var var_Node1 = var_Nodes1.Add("Child<font ;6><off -4><b>3",null,null);
					var var_Nodes2 = var_Node1.Nodes;
						var_Nodes2.Add("Node<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 102;
						var_Nodes2.Add("Node<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 103;
			var_Node.Expanded = true;
			var_Node.Selected = true;
		var_Nodes.Add("Parent B",null,null).Nodes.Add(1,null,null);
	XMLGrid1.LevelWidth(0) = 96;
	XMLGrid1.VisualDesign = "gBFLBWIgBAEHhEJAEGg6oBUHSTNAgAA8IZ7/jEZf78jUZicKAYOhULB8jAQxhEaGUjAkfhcICIgg4vAUHgRCJ0MkcInQBC01ACAADACAxRDAMgBQKAAzQFAYahmG6GA" +
	"AGEZhYgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzXIUBxAAqXZZFUaKAg2Qg4TLBAzUTCQbR7HieQghGoqPpWF4gAhCJQGSYZ" +
	"aDqOQyRhkCC4DIITZkRbTUBiRSdWx8AAMIyiGpoJbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2PrhTSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaI" +
	"zmgXJqFcCR9lUMZYGwFgCnUdJAF4bY3BsfZOnMd4+l0bR2CwHRWAMRpEGEL5WmsRYPCkZZNmeLQ5l0HoHEuJIxmOL50HgBAWgmDpEGGLJWAqbwPg+RZkH+eg9D4Txfhu" +
	"RZeGGdwQH2PQTCmDpFFaKoVB+D5Xmed5pHoX44AWfR+F8UwVnEdpdkMMJKDIChygyIQpAoEh4iIJ5JlgTIcH+XoIFoEwnGEAh6A0KBgiMIICHdRgIlAM4MlKAIcCaIYI" +
	"jYLoLGKIhqCcMxiTgJQ1A0IxEhsJgJFiPg+guI4yFYOA0GMWIUloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchMhGCxlBkQIUCQZJZCiFIRk0aQVH8IBmAOBJeDcZJYmyFgnAmAhaGaC" +
	"xmGmIhqhoZJZgiXYYAgFgCHQOYOFOEITCQCJpCyEoTW6NoACUZJiFCEoekiaZgmSHQXlYEh0DuDpTjCDQiEgchAg0IpJBoXoZiYKYqHaHAimkYguhMIZpAOMh0GEGBmg" +
	"6JYqmkGowmyK4rAqNoyDsGg2BmCApCuAgNh8agrkqdYkGea4ChGCBAEAoAAJig4YqAm6cp2hKegwoChKIoykKUpinKgqSqKsrCtK4rywLEsizLQtS2LcuC5Louy8L0vi" +
	"/MAwTCMMxDFMYxzIMkyjLMwzTOM80DRNI0zUNU1jXNg2TaNs3DdN43zgOE4jjOQ5TmOc6DpOo6zsO07jvPA8TyPM9D1PY9z4Pk+j7Pw/T+P9AEBQJA0EQVBkHQhCUKQt" +
	"DENQ5D0QRFEkTRRFUWRdGEZRpG0cR1HkfSBIRFmSc55yQXxfHmB5cEGdp0EyJg7BUWoqFQfY/B8f5PnOd5+H6EAB4mRFD3F2G4cImAygZAKDkIwUBKCFASDwKIExyDsB" +
	"AE4IQcBUg/AUEIGAaQegFAoDAHIkAgg7EgCkAgaAMjGDSEBcIRx+BVAqMUSKmgKjEHINQJCoQCAUCIqVU6qVVqtA+MdWKs1agRVwrpXivlgLCWIJwUIKQlAyE4KAJQEg" +
	"ZBsEoEoJA5haCKF+JAGYCRhBvA2LINgdglgTEIMEFoMxmiTCoM8GgzQ5hUE2DETYswEgCGAE4Y4MRlByAkGQQIHS3BSDaAQJQkg6AdAWEIKAEx0gdB6BwSYsh9DCkIHE" +
	"bQdgIikCSA5fQpAsgjCYNMOg1QchPGmygGDJhSA9BIHYJwzARgMGiNQeobQThXA6JUQoZQrjWEOGMIwwwYgFBKHQIIsx2hFD6F8WgjB+h0CkDEBACABkwJkAAKc4QANb" +
	"J010noOpzNiKKUcpJSymlPGoHIGDawRiBEI24rpXywljLKWcYAWB+AkDCCASYyRSADBgCQRQXQNCOGAOYGQGAOCCCKBESgTgwgjByNQXwbQNiIGcCEEAKAli0BwCQAAU" +
	"RUgRDSOgAU5RPBJFQJMdASAjA2AoIQaAoA6g6CaB4XYSxWDHAMKILAiBlDHAiBoRgLBICbCaK4VIAxEDFFUNcBIfRrBrBULwIA6RwABE4JIdoLxMjMHIBMfA1Q1CdCaK" +
	"gbwsBIh8CwEIYYAwEjJDWHQLQ9QVgZDyMMZw5QKjJAoIIcwABjhAHWBkBgkABC5EsYsVgtg9gVFwAENotAtCuBiLkAgRwhAAGeOQN48h1BtHeBMTItxijoBgJ0Xw7gai" +
	"9EqOYdwuR2B4AGEcUA4wmj1F0L0OwwhsiyEaNcGwvBuD/AuKMUtlAQglAGEkRg6A6g5AyEYGQBQqC0AAEIEw+wxhDDQEguozxuhIUwHMU4uxRASAGIcNI+A7CZDOOkYQ" +
	"URPimHiDMAgwQ4BUAyAcYI0BGAbjQBAUgHQBifGOHkTYAAgBHDiJgPwnIbD6DyJwE46R1BzV2nkCkNguBdAqEZTIY4ciHHiM4LIngjghEJh0IoJAjBwE+IcRItg/AdHM" +
	"KwRIIwkCyB4JUEgyRJBEE6CUZI8gmCED+B4Q4ER3BuAmNAPI7A6BIEMLQXYLxOjyHoMMGDIQWDJBmMwOYSRWZXHOEkeQbQJCyGiNMEQGh5ikHYHcZwsxiDvB4M8SY3B+" +
	"g9CgAYXg2A6hNHmIwDgewOhHHCOANoUQqBlAuEYaQFA+glCOFISgjQVhJGiLMMI1whDLCOFwQQbgpj1ASV8KgdQKhJCmNQaoTWaCbEmzgJwQRjjBGwH4DwRh6hpC2FYW" +
	"ovQ6hcGuJUYofQujXHqO0NwfwPgnDaGEAonwDhxHyBILIcgC38GyNYRomw0jaAsKUUoaAsCHD6I4P25BCBGDkFse4CRzhwC4HexIcxuDXCaMsOqwQQjjDaJ8E4jAmBzC" +
	"8HcVI6w9BeHuLUeIfRvhXHaPMP4nBjjxHoHkLwBxIj7BaOAc4RgJiFHCBgNwFRDhhw4CURA4QcARHPxEI4ngHB1DGHgdoERHhjEwP4IrGBMgGCaESI42R0iMywOkdwdg" +
	"yjZEMF8TA5hMieDbfwDIrg5ibHMDkJI6+sDWHCN8UIaBDjGEOKMNAugfCVFIOkTQRhOB3HKCcXotg+joBsO0XIbw1DaGcLEVo6h9DuFqK8NYmhoj8D8GoKYhAGgECziM" +
	"eYjQPgHESPYPY6wLiWQiG4LYrh0i7HcHsZ3ih2h2GSO4NqewOAKDmBYGIMRjB+HUJwIwgxiDxE4F8DoxQ5AcDeCMY4nhTgcDYFkDwRwMiDlQCYXI+g5CVGgK8IoCQ6Bw" +
	"FuE0A49ADjxHMGwYYiAEEuauAAQrWq8tca6QcnobGwihp3myp5G0BsA3AaG1ghhIheJ+G4J/m5qBKCKDKEKFKGKHKIKJKKKLKMKNKOKPKQKRKSKTAUAlAVBGAABRgRBR" +
	"B5hoACBTADgeBJgogThoBIBGA2AUgEhQggB1AqBFD9AXgIgMgGgiBbAFogA1AYBYhhA2B7BNBOAHFjhVBthSh7gchWBVB2gBhTiqg5AlhSBfAzgZhIAnhxgqhNA2gZBQ" +
	"g8BggpBxgwgFBiASATgShWgog1haA8BagZB5hDhTBrByApAFhEABgMgBhVhgB4h7guBGAHBegvBFgsgWhIgVgWhVBogzBrhuByAIgOB8ABgdhRhfLeB8AshugZg6hBhj" +
	"BgB7BdhMBrAtArgUBmgjB5hOAIADBDgehiBNhjgahZgXBMABBrhYBqhihVg9gfAzA7hDhoBkAmiDhEAkggBpAxgdAOgnAjAohGBAgqgWgAAIBEhfB8BoBtAJAUBCB5hb" +
	"mpBiAuB0B8AdAFAkhlgAhNIUhQgBhggIAmAKgChghIA2ALgBBNBDgeASBSBOBoBUhbgFhOh4BkhygGhhhIB2AegHhiAIgGAfgGEKhyAmgJhNBYgmAkA6hihDgmAugLhj" +
	"AIhGIEhjCwgsA6hPAIhkhPgOhggDhOA+gNBkAJAGBCgMgPBJAUhNvpBYh+BDspBIhGBFA9Iwg2BJA8hjB5BWBWgVhlgJBmBagVsphGBTA7AmAJgGBigYhmBJgWBms3gZ" +
	"B2BIgBhPBZg0htgbhnAJhGBygchnBJhWGSAPBphmBegbD+g6B+gfhoAKAGgCgghoBKAWB/jNhphshQgiAiBKA2tLtQhGtSBPB6BWgKglBPBzhGgagmhphKB2gegnhqAK" +
	"gGgbA+AqBKBegVgPoaAmgqgqhqhKg2gugqBqBDhigKgsBqh6hWg2gthjhjhmg6gshqBJA+prhsALAGhCgwhsAKhoh5iBBqAihKuuhLA2hOgzhshDhqhSgyGdBChWg1ht" +
	"gJhmhSA+glAYBCBtA9BrAaAihfg2BuTuhhgeBMhrgmADA5BNgrg2A5A8AsBrhGhyg8hvBLhWh2g7hhB7hkhbBSBOgrh0hZg/tkAHAChAhvhzBmBhBSBQAQCAg";
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

27:
How do I specify to search for name of the nodes only, when the user filters the control

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.FilterBarPromptVisible = -1;
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 101;
			var var_Nodes1 = var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>3",null,null).Nodes;
				var_Nodes1.Add("Node<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 102;
				var_Nodes1.Add("Node<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 103;
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.AutoSearch = 1;
	XMLGrid1.FilterBarPromptType = 35;
	XMLGrid1.FilterBarPromptPattern = "No";
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

26:
Is it possible to include child-nodes, when do filtering

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.FilterBarPromptVisible = -1;
	XMLGrid1.HideSelection = 1;
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 101;
			var var_Nodes1 = var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>3",null,null).Nodes;
				var_Nodes1.Add("Node<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 102;
				var_Nodes1.Add("Node<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 103;
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.AutoSearch = 3;
	XMLGrid1.FilterBarPromptType = 226;
	XMLGrid1.FilterBarPromptPattern = "Child3";
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

25:
How can I change the control's filtering so it searches for Contains rather than Start

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.FilterBarPromptVisible = -1;
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 101;
			var var_Nodes1 = var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>3",null,null).Nodes;
				var_Nodes1.Add("Node<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 102;
				var_Nodes1.Add("Node<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 103;
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.AutoSearch = 3;
	XMLGrid1.FilterBarPromptType = 98;
	XMLGrid1.FilterBarPromptPattern = "Child3";
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

24:
How do I enable the control's filtering support

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.FilterBarPromptVisible = -1;
	XMLGrid1.HideSelection = 1;
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 101;
			var_Nodes.Add("Child <b>3",null,null).Value = 102;
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

23:
How can I hide the expanding bars under each parent node (method 1)

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.VisualAppearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABDEMACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX" +
	"IUBxAAqXZZFUaKAgOMJDTLBAzUTCUKx7HynQACCCaTpGVo8hYhEoDJKMdB1HIZIwyBBcqBNWTFdLAAJFKTdKAMIyiGp4DbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2Prh" +
	"TSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoOS4" +
	"kjGY4vnQeAEBaCYOkQYYslYCpvA+D5FmSc55j0PhfF8eYHlwQZ2nQTImDsFRaioVB9j8Hx/k+c53n4fogAeTJFHuXY3HCTAygyAociMKBKEKBIeCiCZyHYEAnCEOBUh+" +
	"BQhBgNIegKCgYBySAgh2SAUgINAMmMNIgCcCYjn4KoKmKSI2C6CpiHIagkDMYgCAoIg1A0IxEhsJgJFiPg+g+Y4yFYOA0GMWIIloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchOFCFIl" +
	"BkThQCUCQZDYSglCQcxaEUX5IBmBJhDeDZZDYOwlgmQhghaGZmkmKhnhoZo5ioTYYk2WYEgEYAnGOGJlDkCQyECDqfCkNoCCUSQ6A6BYhCgCZ0g6HoOEmWR9GFYw4m0O" +
	"wIlIJIHCRc4shGJhpjoaocieaZiC6GAimkUgehIOwnGYEYGGiah6jaE4rg6SpCjKK5rEOMYjGGGIChKOgglmdoij6L5aEYfo6CkGIEAQgIA==");
	XMLGrid1.VisualAppearance.Add(2,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABC0MACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX" +
	"IUBxAAqXZZFUaKAgOMJDTLBAzUTCUKx7HynQACCCaTpGVo8hYhEoDJKMdB1HIZIwyBBcqBNWTFdLAAJFKTdKAMIyiGp4DbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2Prh" +
	"TSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoOS4" +
	"kjGY4vnQeAEBaCYOkQYYslYCpvA+D5FmQf56D0PhPF+G5Fl4YZ3BAfY9BMKYOkUVoqhUH4PleZ53mkehfjgBZ9H4XxTBWcR2l2QwwkoMgKHKDIhCkCgSHiIgnkmWBMhw" +
	"f5egglInGEAh6A0KBgiMIICHdLIIlAM4MlKAIcCaIYIjYLoLGKIhqCcMxiR8JQ1A0IxEhsJgJFiPg+guI4yFYOA0GMWIUloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchMhGCxlBkQIU" +
	"CQZJZCiFIRk0aQVH8IBmAOBJeDcZJYmyFgnAmAhaGaCxmGmIhqhoZJZgiXYYAgFgCHQOYOFOEITCQCJpCyEoTVUNoACUZJiFCEoekiaZgmSHQXlYEh0DuDpTjCDQiEgc" +
	"hAg0IpJBoXoZiYKYqHaHAimkYguhMIZpAOMh0GEGBmg6JYqmkGowmyK4rAqNoyDsGg2BmCApCuAgNh8agrkqdYkGea4ChGCBAEAgI");
	XMLGrid1.VisualAppearance.Add(3,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABa8GACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIzkKJpAAiCRQGiYZyHKcxMYgQrAZBEbKMLwrAYUIRCCaof" +
	"AAGIaRDIcZPXQjZSMdSkHRpKi6Mo2TpPUpSDpUM6VCL3KhqKxXeq1cp2XpfWBYNhVbTafyyaiqKiSWy0EQRBSDXBcNxXHalazhNpCbTSWoqLrhRzDMCwC6rUwCeYJQzC" +
	"cLxLCcMwjA5/MDeFLXCwjBJ+W5aFhzBYsbx1NKcZ7nWgaAqOKp/OKnECuBh2EYNMywK5rew7BqTf5tW7ZNx2TYNMYPKiDajcDJMOwqWpUVDjOQ4fidXzfSbPcrxfBsLp" +
	"/FOKhmDKGQKHUGoFEiIRPCiE5pl8ChzhuNpyHgU49mSdxtEOWBkCCNRdGQExBhyTRQCcExeG+X5zneeAmh8Uw1nEIIfDMUJSDQSYyGCFR/GCR5yAkJRgGMRgDHyTYjGS" +
	"VgmgkchSAoJJhhIRIXCSSQXm4H4HgkQhGBuBgJEgVJWgSVJSAYLg4E2Yx2BuAhJGIcIYCWIxHm4NINiOCJeBuDANliOIBFOJAjhiZQ5AkMhAg6BhJCgbgbH6ZJiFYHAl" +
	"AkKQkg6EYOEkCRLFTQw4m0OwIlIJIHCRVAshGGRmHmGhohqZoiC4ZAimYEgeF4OwkCUSRUFwZw5mYX4eg6SZyH6HpoAOMRxFUFRihKBgglaVZagqIpXCWNoGCkFRkAQg" +
	"I");
	XMLGrid1.HideSelection = 1;
	XMLGrid1.ExpandButtons = 3;
	XMLGrid1.ExpandButtonsCustom(true) = 16777216;
	XMLGrid1.ExpandButtonsCustom(false) = 33554432;
	XMLGrid1.Background(0) = 50331648;
	XMLGrid1.Background(1) = 50331648;
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var var_Node1 = var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null);
				var var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
					var_Nodes1.Add("Sub Child <b>2.1",null,null).Value = 101;
					var var_Node2 = var_Nodes1.Add("Sub Child <b>2.2",null,null);
						var var_Nodes2 = var_Node2.Nodes;
							var_Nodes2.Add("Sub Child <b>2.1.1",null,null).Value = 101;
							var_Nodes2.Add("Sub Child <b>2.2.2",null,null).Value = 102;
						var_Node2.Expanded = false;
				var_Node1.Expanded = true;
		var_Node.Selected = true;
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.LevelWidth(0) = 64;
	XMLGrid1.LevelWidth(1) = 96;
	XMLGrid1.LevelWidth(2) = 96;
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

22:
How can I change the visual appearance for expand/collapse buttons

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.VisualAppearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABDEMACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX" +
	"IUBxAAqXZZFUaKAgOMJDTLBAzUTCUKx7HynQACCCaTpGVo8hYhEoDJKMdB1HIZIwyBBcqBNWTFdLAAJFKTdKAMIyiGp4DbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2Prh" +
	"TSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoOS4" +
	"kjGY4vnQeAEBaCYOkQYYslYCpvA+D5FmSc55j0PhfF8eYHlwQZ2nQTImDsFRaioVB9j8Hx/k+c53n4fogAeTJFHuXY3HCTAygyAociMKBKEKBIeCiCZyHYEAnCEOBUh+" +
	"BQhBgNIegKCgYBySAgh2SAUgINAMmMNIgCcCYjn4KoKmKSI2C6CpiHIagkDMYgCAoIg1A0IxEhsJgJFiPg+g+Y4yFYOA0GMWIIloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchOFCFIl" +
	"BkThQCUCQZDYSglCQcxaEUX5IBmBJhDeDZZDYOwlgmQhghaGZmkmKhnhoZo5ioTYYk2WYEgEYAnGOGJlDkCQyECDqfCkNoCCUSQ6A6BYhCgCZ0g6HoOEmWR9GFYw4m0O" +
	"wIlIJIHCRc4shGJhpjoaocieaZiC6GAimkUgehIOwnGYEYGGiah6jaE4rg6SpCjKK5rEOMYjGGGIChKOgglmdoij6L5aEYfo6CkGIEAQgIA==");
	XMLGrid1.VisualAppearance.Add(2,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABC0MACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX" +
	"IUBxAAqXZZFUaKAgOMJDTLBAzUTCUKx7HynQACCCaTpGVo8hYhEoDJKMdB1HIZIwyBBcqBNWTFdLAAJFKTdKAMIyiGp4DbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2Prh" +
	"TSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoOS4" +
	"kjGY4vnQeAEBaCYOkQYYslYCpvA+D5FmQf56D0PhPF+G5Fl4YZ3BAfY9BMKYOkUVoqhUH4PleZ53mkehfjgBZ9H4XxTBWcR2l2QwwkoMgKHKDIhCkCgSHiIgnkmWBMhw" +
	"f5egglInGEAh6A0KBgiMIICHdLIIlAM4MlKAIcCaIYIjYLoLGKIhqCcMxiR8JQ1A0IxEhsJgJFiPg+guI4yFYOA0GMWIUloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchMhGCxlBkQIU" +
	"CQZJZCiFIRk0aQVH8IBmAOBJeDcZJYmyFgnAmAhaGaCxmGmIhqhoZJZgiXYYAgFgCHQOYOFOEITCQCJpCyEoTVUNoACUZJiFCEoekiaZgmSHQXlYEh0DuDpTjCDQiEgc" +
	"hAg0IpJBoXoZiYKYqHaHAimkYguhMIZpAOMh0GEGBmg6JYqmkGowmyK4rAqNoyDsGg2BmCApCuAgNh8agrkqdYkGea4ChGCBAEAgI");
	XMLGrid1.HideSelection = 1;
	XMLGrid1.ExpandButtons = 3;
	XMLGrid1.ExpandButtonsCustom(true) = 16777216;
	XMLGrid1.ExpandButtonsCustom(false) = 33554432;
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var var_Node1 = var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null);
				var var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
					var_Nodes1.Add("Sub Child <b>2.1",null,null).Value = 101;
					var var_Node2 = var_Nodes1.Add("Sub Child <b>2.2",null,null);
						var var_Nodes2 = var_Node2.Nodes;
							var_Nodes2.Add("Sub Child <b>2.1.1",null,null).Value = 101;
							var_Nodes2.Add("Sub Child <b>2.2.2",null,null).Value = 102;
						var_Node2.Expanded = false;
				var_Node1.Expanded = true;
		var_Node.Selected = true;
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.LevelWidth(0) = 64;
	XMLGrid1.LevelWidth(1) = 96;
	XMLGrid1.LevelWidth(2) = 96;
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

21:
Does your control support transparent selection

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.SelBackMode = 1;
	XMLGrid1.SelBackColorChild = XMLGrid1.SelBackColor;
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var var_Node1 = var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null);
				var var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
					var_Nodes1.Add("Sub Child <b>2.1",null,null).Value = 101;
					var var_Node2 = var_Nodes1.Add("Sub Child <b>2.2",null,null);
						var var_Nodes2 = var_Node2.Nodes;
							var_Nodes2.Add("Sub Child <b>2.1.1",null,null).Value = 101;
							var_Nodes2.Add("Sub Child <b>2.2.2",null,null).Value = 102;
						var_Node2.Expanded = true;
				var_Node1.Expanded = true;
		var_Node.Selected = true;
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.LevelWidth(0) = 64;
	XMLGrid1.LevelWidth(1) = 96;
	XMLGrid1.LevelWidth(2) = 96;
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

20:
How can I show the selection with some transparent marker

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	XMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 101;
		var_Node.Selected = true;
		var_Node.Expanded = true;
	var var_Node1 = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
			var_Nodes1.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes1.Add("Child <b>2",null,null).Value = 101;
	XMLGrid1.LevelWidth(0) = 64;
	XMLGrid1.LevelWidth(1) = 96;
	XMLGrid1.LevelWidth(2) = 96;
	XMLGrid1.ShowFocusRect = false;
	XMLGrid1.VisualAppearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABdcGACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziYBYJhGBQxAJCI4DBCIZBwGKQBjASQpUhqHYDTbIMByB" +
	"IUIxMGiYIRoGAxTiAMo8RrSEZTdD8ExTAZ/XzfMAKRpOFo/ULEUw0NR8aRABiNQbkWjYDp1f5nVRaFTxYKoSxbNqIRpGCzoJrKdI1SBEMTWBAddSdBKzX7tHArLgSQJd" +
	"SrLMrzDIka4cACcZxkCioXozBpZVjRMaZJC2KAbMaBQgsQALGqjAaVUJQEgZTTmHS/BLPYDsLQdDyXAqnYTkFwWZa4ATtOK5b6jK6dQgmfAAaJGWzYHpGL4QGCYZKGap" +
	"MgsKaVmwYp8j2RoCCWB4VHQIQjD6FIjF2RpumyewRj6XYrjoMpdk4Pgbm4DZXmmSpRnWeJ9hiN4zAkSRCECBAkFAGhGDGUB1ByBhVGUCxAkQIQ2AsRZRFQDAoEIXoXCU" +
	"IQGBSNg9BoYBNjMbJ/DGTBznyQAwCIKISCOCRigiHgqgmIhIgCfw3k2dgFn6DAihiMg1g2Yo4mINoNBCEwMkOCgPDOTgyhCZBJBYRIQTGmYOGQaQ2E6EQjhkLg2hOZRJ" +
	"DoURAmSSRWFqEJlHAAhZhaZgJHYX4YCWKYKFOGQljmGgohoJoYloUoambTxqgmZwZkoboWCYeZWFaHaOBDRIkCmahDhIIh5nmfoHGOKgmDmIpjGiHoIEIVQjnyXA3A+c" +
	"wgkiIooloZgoiWD5zgCYIMhCFAEIC");
	XMLGrid1.SelBackColor = 16777216;
	XMLGrid1.SelForeColor = -1;
	XMLGrid1.SelBackColorChild = -1;
	XMLGrid1.SelForeColorChild = -1;
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

19:
How can I highlight the focused/selected node only, instead highlighting its childrend collection (method 3)

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 101;
		var_Node.Selected = true;
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.LevelWidth(0) = 64;
	XMLGrid1.LevelWidth(1) = 96;
	XMLGrid1.LevelWidth(2) = 96;
	XMLGrid1.ShowFocusRect = false;
	XMLGrid1.VisualAppearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABGYDg6AADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKNYykCIRSDUJYkSZEIyjAIoBQ4GACJBmKKodgONYYTLFYCwT" +
	"JETw5FKEZTEWQBTjGOY5TbNcgUPCMex7IiVJYpOK6ThqTYfQjLUBvfTgAS4f6Laaneg4JDOUYtTjIADRWBMeSxAatK6rWr7BqOYoDUJZcQyDIcNzXAa9aLjO5wAiWPp4" +
	"VJZM54FKVEzfQSrZqoDIrEgOZpBYjMdSgADFXQGDbHbhuS5IWwTBpQZhaGZQTb+mZtZ7oMI6HTuSztW7EMLAC6bJx7LoDazoGKSDo0TZRXLNYqzPIdf4OVq4YTxVi2PZ" +
	"GnmLJfGwOY8m2NhTAmPJcmAZBbmiDo3DuW4ZEgAQQhKAYkkYdA6hyDIjBkAIqBgQgmn0YxRFgGIjF8CRwhOB4ZAkPQdFYMRfCsYICFYCgkEkEhCA0JDeEICglgqYo0i4" +
	"XQMEgZI9gaToYHSb4Hk6Y4+CGB5hlOJgbC8TBoiQAArgqco4muC5OkOMJtguYxIlYMg7GME4uC0K4AAKKg+DwJADiCZw5k6KQWEaEYOHkChADwI5izIKwKjKzQ8E8A4i" +
	"FaEYOjOMgvhEZRjiIVA8CUEouE9SRJEycoWCMCJmFvUAzkYZArAACAgi0PInEkGhauKCYsmqHQPCmSAAgsSp5lCc4dg6WgUm6DkQhicw8g8OiDiwKQDk6EoNCgU40m6J" +
	"ZpFiUoSDyaQCokLIqAobh3iWKRogaB4MmWKhsjMLJLCAAorCyagokYIoImsM46DEOwPEoSovABZR0nSL5pFgfgfhALAqFaPw9CuUrgC2CxSlidQ9E8SoSkSEpsZXj5LF" +
	"sNAAC2bZLDydYwiaW4GFOMIPGsPpcC2QACmSOQuA8a42EvYoZnKcVsAOPJwD0bpSmKagAAuO52m0PYsCmcoLkCLhLjSOwuguIAAjyQpvnkLobkOaQpC6f5CkuQAAj6Bp" +
	"PHwZwCkQKYzkqcQ9k8Y5cj2RejH8JpGE8eZykeSprnmcwoC+TADAAAJMEwA5jDaSoyksHh8rmDLgDBzoHDyJIPCOUpejWbQKG8PJQHMIwPE6UJrhsPpljeLJ9CieQ+DS" +
	"YwQAAMR1kOZxejGb57hcYQ8mufR4nmVwMFAAJHDGDBzmsbozk8TYHHKN42G2LJHAADJNmSe5enOTIjH6Rhzk2Nke4vBMt8GAHADY5wbgUD8HEQ47wOjHHiPwMI+RigcG" +
	"OAmAorgjj8EIHMTY3B0i7GePQDoBwdBvGSCcIQ6BACAIC");
	XMLGrid1.SelBackColor = 16777216;
	XMLGrid1.SelForeColor = -1;
	XMLGrid1.SelBackColorChild = -1;
	XMLGrid1.SelForeColorChild = -1;
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

18:
How can I highlight the focused/selected node only, instead highlighting its childrend collection (method 2)

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 101;
		var_Node.Selected = true;
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.LevelWidth(0) = 64;
	XMLGrid1.LevelWidth(1) = 96;
	XMLGrid1.LevelWidth(2) = 96;
	XMLGrid1.VisualAppearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABJUIQAAYAQGKIaBoAKBQAGaAoDDQMw1QwAAwjSK0EwsACEIrjKCRShyCYZRhGcTSAAUEhiGKQBgiGDhViWAwyDABEbwS78agBFyRlqyfKcc" +
	"x9DaAQEBA");
	XMLGrid1.ShowFocusRect = false;
	XMLGrid1.SelBackColor = 27304096;
	XMLGrid1.SelForeColor = -1;
	XMLGrid1.SelBackColorChild = -1;
	XMLGrid1.SelForeColorChild = -1;
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

17:
How can I highlight the focused/selected node only, instead highlighting its childrend collection (method 1)

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 101;
		var_Node.Selected = true;
		var_Node.Expanded = true;
	XMLGrid1.LevelWidth(0) = 64;
	XMLGrid1.LevelWidth(1) = 96;
	XMLGrid1.LevelWidth(2) = 96;
	XMLGrid1.HideSelection = 1;
	XMLGrid1.VisualAppearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABdcGACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziYBYJhGBQxAJCI4DBCIZBwGKQBjASQpUhqHYDTbIMByB" +
	"IUIxMGiYIRoGAxTiAMo8RrSEZTdD8ExTAZ/XzfMAKRpOFo/ULEUw0NR8aRABiNQbkWjYDp1f5nVRaFTxYKoSxbNqIRpGCzoJrKdI1SBEMTWBAddSdBKzX7tHArLgSQJd" +
	"SrLMrzDIka4cACcZxkCioXozBpZVjRMaZJC2KAbMaBQgsQALGqjAaVUJQEgZTTmHS/BLPYDsLQdDyXAqnYTkFwWZa4ATtOK5b6jK6dQgmfAAaJGWzYHpGL4QGCYZKGap" +
	"MgsKaVmwYp8j2RoCCWB4VHQIQjD6FIjF2RpumyewRj6XYrjoMpdk4Pgbm4DZXmmSpRnWeJ9hiN4zAkSRCECBAkFAGhGDGUB1ByBhVGUCxAkQIQ2AsRZRFQDAoEIXoXCU" +
	"IQGBSNg9BoYBNjMbJ/DGTBznyQAwCIKISCOCRigiHgqgmIhIgCfw3k2dgFn6DAihiMg1g2Yo4mINoNBCEwMkOCgPDOTgyhCZBJBYRIQTGmYOGQaQ2E6EQjhkLg2hOZRJ" +
	"DoURAmSSRWFqEJlHAAhZhaZgJHYX4YCWKYKFOGQljmGgohoJoYloUoambTxqgmZwZkoboWCYeZWFaHaOBDRIkCmahDhIIh5nmfoHGOKgmDmIpjGiHoIEIVQjnyXA3A+c" +
	"wgkiIooloZgoiWD5zgCYIMhCFAEIC");
	XMLGrid1.Background(19) = 16777216;
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

16:
How do I enable the scrollbar-extension, as thumb to be shown outside of the control's client area

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.BeginUpdate();
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent <font ;6><off 4>1",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var var_Node1 = var_Nodes.Add("Child 1",null,null);
				var_Node1.Value = "<sha ;;0>Event <b><font ;6><off -6>2<off 4>3<off 4>1";
			var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
		var_Node.ExpandAll();
	var var_Nodes1 = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent <font ;6><off 4>2",null,null).Nodes;
		var_Nodes1.Add("Child 1",null,null);
		var_Nodes1.Add("Child 2",null,null);
	XMLGrid1.ScrollBars = 3;
	XMLGrid1.ScrollPartVisible(0,65536) = true;
	XMLGrid1.ScrollPartVisible(1,65536) = true;
	XMLGrid1.ScrollPartVisible(2,65536) = true;
	XMLGrid1.ScrollWidth = 4;
	XMLGrid1.Background(276) = 15790320;
	XMLGrid1.Background(260) = 8421504;
	XMLGrid1.ScrollHeight = 4;
	XMLGrid1.Background(404) = XMLGrid1.Background(276);
	XMLGrid1.Background(388) = XMLGrid1.Background(260);
	XMLGrid1.Background(511) = XMLGrid1.Background(276);
	XMLGrid1.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

15:
Does your control support Fit-To-Page, Print and Print-Preview

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>1",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child 1",null,null).Selected = true;
			var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
		var_Node.ExpandAll();
	var var_Node1 = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>2",null,null);
		var var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
			var_Nodes1.Add("Child 1",null,null);
			var_Nodes1.Add("Child 2",null,null);
	var var_Print = new ActiveXObject("Exontrol.Print");
		var_Print.Options = "FitToPage = 1x1";
		var_Print.PrintExt = XMLGrid1;
		var_Print.Preview();
}
</SCRIPT>
</BODY>

14:
How do I print the control
<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>1",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child 1",null,null).Selected = true;
			var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
		var_Node.ExpandAll();
	var var_Node1 = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>2",null,null);
		var var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
			var_Nodes1.Add("Child 1",null,null);
			var_Nodes1.Add("Child 2",null,null);
	var var_Print = new ActiveXObject("Exontrol.Print");
		var_Print.PrintExt = XMLGrid1;
		var_Print.Preview();
}
</SCRIPT>
</BODY>

13:
How can we can customize a context menu based on the node type

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="XMLGrid1" EVENT="MouseUp(Button,Shift,X,Y)" LANGUAGE="JScript">
	alert( "Node:" );
	alert( XMLGrid1.NodeFromPoint(X,Y) );
	var var_ExContextMenu = new ActiveXObject("Exontrol.ContextMenu");
		var_ExContextMenu.Items.ToString = "Calendar[id=20][img=0],MSChart[id=30],Record[id=40],Slider[id=50],Radio 1[id=100][typ=2][edit=],Radio 2[id=101][typ=2][edit=],R" +
	"adio 3[id=102][typ=2][edit=],ComboBox[id=90]";
		alert( var_ExContextMenu.Select(null,null,null) );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child 1",null,null);
			var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
		var_Node.Expanded = true;
}
</SCRIPT>
</BODY>

12:
How we can attach a customized editor, for example, a date-time picker dialog for a date-time attribute using eXMLGrid

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="XMLGrid1" EVENT="UserEditorClose(Object,Node)" LANGUAGE="JScript">
	// Node.Value = Object.Value
</SCRIPT>

<SCRIPT FOR="XMLGrid1" EVENT="UserEditorOpen(Object,Node)" LANGUAGE="JScript">
	// Object.Value = Node.Value
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.NodeHeight = 24;
	var var_Editors = XMLGrid1.Editors;
		var var_Editor = var_Editors.Add("ExCalendarUserEditor",16);
			var_Editor.UserEditor("ExCalendar.CalendarCombo","");
			var var_CalendarCombo = var_Editor.UserEditorObject;
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Date",null,null);
		var_Node.Editor = "ExCalendarUserEditor";
		var_Node.Value = "1/1/2001";
}
</SCRIPT>
</BODY>

11:
How can change the visual appearance of the expand/collapse buttons

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.Images("gBJJgBAIDAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTq" +
	"lVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1/wGBwWDwmFw2HxGJxWLxmNx0xiFdyOTh8Tf9ZymXx+QytcyNgz8r0OblWjyWds+m" +
	"0ka1Vf1ta1+r1mos2xrG2xeZ0+a0W0qOx3GO4NV3WeyvD2XJ5XL5nN51aiw+lfSj0gkUkAEllHanHI5j/cHg8EZf7w8vl8j4f/qfEZeB09/vjLAB30+kZQAP/P5/H6/y" +
	"NAOAEAwCjMBwFAEDwJBMDwLBYAP2/8Hv8/gAGAD8LQs9w/nhDY/oygIA=");
	XMLGrid1.VisualAppearance.Add(1,"c:\\exontrol\\images\\normal.ebn");
	XMLGrid1.VisualAppearance.Add(2,"c:\\exontrol\\images\\pushed.ebn");
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>1",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var var_Node1 = var_Nodes.Add("Child 1",null,null);
				var_Node1.Value = "<sha ;;0>Event <b><font ;6><off -6>2<off 4>3<off 4>1";
				var_Node1.Selected = true;
			var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
		var_Node.ExpandAll();
	var var_Node2 = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>2",null,null);
		var var_Nodes1 = var_Node2.Nodes;
			var_Nodes1.Add("Child 1",null,null);
			var_Nodes1.Add("Child 2",null,null);
	XMLGrid1.ExpandBarVisible = true;
	XMLGrid1.ExpandButtons = 3;
	XMLGrid1.ExpandButtonsCustom(false) = 1;
	XMLGrid1.ExpandButtonsCustom(true) = 2;
	XMLGrid1.Background(1) = 25198720;
	XMLGrid1.Background(0) = 16777216;
	XMLGrid1.Background(3) = 41975936;
	XMLGrid1.Background(2) = 33554432;
	XMLGrid1.ShowFocusRect = false;
	XMLGrid1.SelBackColor = 0;
	XMLGrid1.SelBackColorChild = XMLGrid1.SelBackColor;
	XMLGrid1.SelForeColor = 16777215;
	XMLGrid1.SelForeColorChild = XMLGrid1.SelForeColor;
}
</SCRIPT>
</BODY>

10:
How can change the visual appearance of the selected node

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>1",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var var_Node1 = var_Nodes.Add("Child 1",null,null);
				var_Node1.Value = "<sha ;;0>Event <b><font ;6><off -6>2<off 4>3<off 4>1";
				var_Node1.Selected = true;
			var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
		var_Node.ExpandAll();
	var var_Node2 = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>2",null,null);
		var var_Nodes1 = var_Node2.Nodes;
			var_Nodes1.Add("Child 1",null,null);
			var_Nodes1.Add("Child 2",null,null);
	XMLGrid1.ShowFocusRect = false;
	XMLGrid1.SelBackColor = 0;
	XMLGrid1.SelBackColorChild = XMLGrid1.SelBackColor;
	XMLGrid1.SelForeColor = 16777215;
	XMLGrid1.SelForeColorChild = XMLGrid1.SelForeColor;
}
</SCRIPT>
</BODY>

9:
How can I select programatically a node

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>1",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child 1",null,null).Selected = true;
			var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
		var_Node.ExpandAll();
	var var_Node1 = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>2",null,null);
		var var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
			var_Nodes1.Add("Child 1",null,null);
			var_Nodes1.Add("Child 2",null,null);
}
</SCRIPT>
</BODY>

8:
How can I expand all nodes

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child 1",null,null);
			var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
		var_Node.ExpandAll();
}
</SCRIPT>
</BODY>

7:
Does your control support subscript or superscript

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent <font ;6><off 4>1",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var var_Node1 = var_Nodes.Add("Child 1",null,null);
				var_Node1.Value = "<sha ;;0>Event <b><font ;6><off -6>2<off 4>3<off 4>1";
			var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
		var_Node.ExpandAll();
	var var_Nodes1 = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent <font ;6><off 4>2",null,null).Nodes;
		var_Nodes1.Add("Child 1",null,null);
		var_Nodes1.Add("Child 2",null,null);
}
</SCRIPT>
</BODY>

6:
How can I add a UserType editor ( ActiveX )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="XMLGrid1" EVENT="UserEditorClose(Object,Node)" LANGUAGE="JScript">
	// Node.Value = Object.Value
</SCRIPT>

<SCRIPT FOR="XMLGrid1" EVENT="UserEditorOpen(Object,Node)" LANGUAGE="JScript">
	// Object.Value = Node.Value
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.NodeHeight = 24;
	var var_Editors = XMLGrid1.Editors;
		var var_Editor = var_Editors.Add("ExComboUserEditor",16);
			var_Editor.UserEditor("Exontrol.ComboBox","");
			var var_ComboBox = var_Editor.UserEditorObject;
				var_ComboBox.MinHeightList = 164;
				var_ComboBox.MinWidthList = 264;
				var_ComboBox.AllowSizeGrip = true;
				var_ComboBox.IntegralHeight = true;
				var_ComboBox.Alignment = 0;
				var_ComboBox.ColumnAutoResize = true;
				var_ComboBox.BeginUpdate();
				var_ComboBox.MarkSearchColumn = false;
				var var_Columns = var_ComboBox.Columns;
					var var_Column = var_Columns.Add("Car");
						var_Column.Width = 32;
						var_Column.DisplayFilterButton = true;
					var var_Column1 = var_Columns.Add("Equipment");
						var_Column1.DisplayFilterButton = true;
						var_Column1.DisplayFilterPattern = false;
						var_Column1.CustomFilter = "Air Bag||*Air Bag*|||Air condition||*Air condition*|||ABS||*ABS*|||ESP||*ESP*";
						var_Column1.FilterType = 3;
				var var_Items = var_ComboBox.Items;
					var_Items.CellCaption(var_Items.AddItem("Mazda"),1) = "Air Bag";
					var_Items.CellCaption(var_Items.AddItem("Toyota"),1) = "Air Bag,Air condition";
					var_Items.CellCaption(var_Items.AddItem("Ford"),1) = "Air condition";
					var_Items.CellCaption(var_Items.AddItem("Nissan"),1) = "Air Bag,ABS,ESP";
				var_ComboBox.EndUpdate();
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Car",null,null);
		var_Node.Editor = "ExComboUserEditor";
		var_Node.Value = "Mazda";
}
</SCRIPT>
</BODY>

5:
How can I load a XML file

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	XMLGrid1.LoadXML("C:\\Windows\\Ultimate.xml");
}
</SCRIPT>
</BODY>

4:
How can I assign a tooltip to a node

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Title",null,null);
		var_Node.Value = "value";
		var_Node.ToolTip = "This is a bit of <b>HTML</b> text to be shown when the cursor hovers the node.";
}
</SCRIPT>
</BODY>

3:
How can I edit the node using a DateType editor

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_Editors = XMLGrid1.Editors;
		var var_Editor = var_Editors.Add("DateEditor",7);
			var_Editor.Option(34) = true;
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Date",null,null);
		var_Node.Editor = "DateEditor";
		var_Node.Value = "1/1/2001";
}
</SCRIPT>
</BODY>

2:
How can I expand a node

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_Node = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
		var var_Nodes = var_Node.Nodes;
			var_Nodes.Add("Child 1",null,null);
			var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
		var_Node.Expanded = true;
}
</SCRIPT>
</BODY>

1:
How can I add a node

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:AC7F976E-48C3-4B0B-B952-45D92DFE7F3E" id="XMLGrid1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_Nodes = XMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null).Nodes;
		var_Nodes.Add("Child 1",null,null);
		var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
}
</SCRIPT>
</BODY>