52:
Is there a way to define a default Editor which is assigned to each node when the string is loaded (method 2)

// SelectionChanged event - Fires when the user changes the selection.
private void axXMLGrid1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
{
	// SelectedNode(0).Editor = "edit"
}
//this.axXMLGrid1.SelectionChanged += new EventHandler(this.axXMLGrid1_SelectionChanged);

axXMLGrid1.Editors.Add("edit",EXMLGRIDLib.EditTypeEnum.EditType);
axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
	var_Node.Picture = "pic1";
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
		var_Nodes.Add("Child <b>3",null,null).Value = 103;
	var_Node.Expanded = true;

51:
How can I specify a default editor

// AddNode event - Occurs when a node is added to the nodes collection.
private void axXMLGrid1_AddNode(object sender, AxEXMLGRIDLib._IXMLGridEvents_AddNodeEvent e)
{
	// NewNode.Editor = "calc"
}
//this.axXMLGrid1.AddNode += new AxEXMLGRIDLib._IXMLGridEvents_AddNodeEventHandler(this.axXMLGrid1_AddNode);

axXMLGrid1.Editors.Add("calc",EXMLGRIDLib.EditTypeEnum.CalculatorType);
axXMLGrid1.LoadXML("<numbers><first_number>100</first_number><second_number>200</second_number></numbers>");
axXMLGrid1.ExpandAll();

50:
Is there a way to define a default Editor which is assigned to each node when the string is loaded (method 1)

// AddNode event - Occurs when a node is added to the nodes collection.
private void axXMLGrid1_AddNode(object sender, AxEXMLGRIDLib._IXMLGridEvents_AddNodeEvent e)
{
	// NewNode.Editor = "edit"
}
//this.axXMLGrid1.AddNode += new AxEXMLGRIDLib._IXMLGridEvents_AddNodeEventHandler(this.axXMLGrid1_AddNode);

axXMLGrid1.SelForeColorChild = Color.FromArgb(128,128,128);
axXMLGrid1.Editors.Add("edit",EXMLGRIDLib.EditTypeEnum.EditType);
axXMLGrid1.LoadXML("http://www.exontrol.net/testing.xml");
axXMLGrid1.ExpandAll();

49:
How can I assign editors to nodes

axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
EXMLGRIDLib.Editors var_Editors = axXMLGrid1.Editors;
	EXMLGRIDLib.Editor var_Editor = var_Editors.Add("name",EXMLGRIDLib.EditTypeEnum.EditType);
		var_Editor.Appearance = EXMLGRIDLib.InplaceAppearanceEnum.EtchedApp;
	EXMLGRIDLib.Editor var_Editor1 = var_Editors.Add("phone",EXMLGRIDLib.EditTypeEnum.MaskType);
		var_Editor1.Mask = "(###)-######";
		var_Editor1.Appearance = EXMLGRIDLib.InplaceAppearanceEnum.EtchedApp;
	EXMLGRIDLib.Editor var_Editor2 = var_Editors.Add("date",EXMLGRIDLib.EditTypeEnum.DateType);
		var_Editor2.Appearance = EXMLGRIDLib.InplaceAppearanceEnum.EtchedApp;
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Customer",null,null);
	var_Node.Picture = "mihai";
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Name","Mihai Filimon",null).Editor = "name";
		var_Nodes.Add("Phone","(0744)-845287",null).Editor = "phone";
		var_Nodes.Add("BirthDay",Convert.ToDateTime("12/31/1971",System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("en-US")),null).Editor = "date";
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.set_LevelWidth(0,82);
axXMLGrid1.EndUpdate();

48:
I use LoadXml, then inside onNodeAdd event, I add the picture. But the picture doesnt show up. Does the picture have to be a bitmap

// AddNode event - Occurs when a node is added to the nodes collection.
private void axXMLGrid1_AddNode(object sender, AxEXMLGRIDLib._IXMLGridEvents_AddNodeEvent e)
{
	// NewNode.Picture = LoadPicture("c:\exontrol\images\colorize.gif")
}
//this.axXMLGrid1.AddNode += new AxEXMLGRIDLib._IXMLGridEvents_AddNodeEventHandler(this.axXMLGrid1_AddNode);

axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
		var_Nodes.Add("Child <b>3",null,null).Value = 103;
	var_Node.Expanded = true;

47:
How can I assign a picture to a node ( method 3 )

axXMLGrid1.set_HTMLPicture("pic1","c:\\exontrol\\images\\zipdisk.gif");
axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
	var_Node.Picture = "pic1";
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
		var_Nodes.Add("Child <b>3",null,null).Value = 103;
	var_Node.Expanded = true;

46:
How can I save the control's content using a different version of XML DOM
// Add 'Microsoft XML, v3.0(msxml3.dll)' reference to your project.
MSXML2.FreeThreadedDOMDocument40 d = new MSXML2.FreeThreadedDOMDocument40();
axXMLGrid1.LoadXML("<customer><first_name>Joe</first_name><last_name>Smith</last_name></customer>");
axXMLGrid1.SaveXML(d);
System.Diagnostics.Debug.Print( d.xml );
axXMLGrid1.ExpandAll();

45:
How can I load the control's content using a different version of XML DOM
// Add 'Microsoft XML, v3.0(msxml3.dll)' reference to your project.
MSXML2.FreeThreadedDOMDocument40 d = new MSXML2.FreeThreadedDOMDocument40();
	d.async = false;
	d.loadXML("<customer><first_name>Joe</first_name><last_name>Smith</last_name></customer>");
axXMLGrid1.LoadXML(d);
axXMLGrid1.ExpandAll();

44:
How can I get the XML string from the control's content
// Add 'Microsoft XML, v3.0(msxml3.dll)' reference to your project.
MSXML2.FreeThreadedDOMDocument40 d = new MSXML2.FreeThreadedDOMDocument40();
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Root",null,null);
	var_Node.Image = 1;
	EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = var_Node.Nodes.Add("Child1",null,null);
		var_Node1.Image = 2;
		var_Node1.Value = "Value <b>1";
	EXMLGRIDLib.Node var_Node2 = var_Node.Nodes.Add("Child2",null,null);
		var_Node2.Image = 2;
		var_Node2.Value = "Value <b>2";
axXMLGrid1.ExpandAll();
axXMLGrid1.ResizeToFit(0,null);
axXMLGrid1.SaveXML(d);
System.Diagnostics.Debug.Print( d.xml );

43:
How can I load the control from a XML DOM object

// Add 'Microsoft XML, v3.0(msxml3.dll)' reference to your project.
MSXML2.FreeThreadedDOMDocument40 d = new MSXML2.FreeThreadedDOMDocument40();
	d.appendChild(d.createElement("Root"));
	MSXML2.IXMLDOMNamedNodeMap var_IXMLDOMNamedNodeMap = (d.childNodes[0] as MSXML2.IXMLDOMElement).attributes;
		var_IXMLDOMNamedNodeMap.setNamedItem(d.createAttribute("Item-1"));
		(var_IXMLDOMNamedNodeMap[0] as MSXML2.IXMLDOMAttribute).value = "value <b>1";
		var_IXMLDOMNamedNodeMap.setNamedItem(d.createAttribute("Item-2"));
		(var_IXMLDOMNamedNodeMap[1] as MSXML2.IXMLDOMAttribute).value = "value <b>2";
axXMLGrid1.LoadXML(d);
axXMLGrid1.ExpandAll();
axXMLGrid1.ResizeToFit(0,null);
System.Diagnostics.Debug.Print( d.xml );

42:
How can I load XML from http or URL

axXMLGrid1.LoadXML("http://www.exontrol.net/testing.xml");
axXMLGrid1.ExpandAll();

41:
How can I load XML from a supplied string

axXMLGrid1.LoadXML("<customer><first_name>Joe</first_name><last_name>Smith</last_name></customer>");
axXMLGrid1.ExpandAll();

40:
How do I programatically search for a node
axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 3",null,null);
axXMLGrid1.get_Search("Child 1",-1).Selected = true;

39:
How can I show the control's selection using your EBN technology

axXMLGrid1.BeginUpdate();
EXMLGRIDLib.Appearance var_Appearance = axXMLGrid1.VisualAppearance;
	var_Appearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABUgIg6AADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBiG6GAAGIYxWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKNYykCIRSDUJYkSZEIyjAIoBQSGYZAIkGY4ah2A42RhNETyH" +
"DkUx7E6EZToCA6ChGOozThOEgUOAsExRIaJJ6oSTJAjGR46UjHdTwHCNHyfEAZZSqSaqLhuEYuQLZNZ1dL9KzFFqyIRQaK0IgmaI5VrFVqTPSQASLIKWKKjObIarOA53" +
"XjFd51DSFBTuGIYaZxGZYeqmeZdT7Xcr2fZUdw2EinIRFeqsHglbQcaBpegXVjNWw5N7EMDuKCdLACdYDaLlWiwHpQAZ7Vi+KgkXDcBwCUIhYQAGy4MAGcwvO7ed70Hg" +
"OGoBxhmMZxilmW48Eca4TmmYw6jELYFkYB5MjubZ5F2fBWjeKZGjeYIkF4C4/DOPZrm0QhBBCEoBiSRh0B0RwhhQMRIAGYQtAMEIElgFQaEUUAwiECR6FyZAgBgRZOgE" +
"KZfAkAZDjYGIGiGGBuB6BxiAgcgigeYg4gYJIJmIaIkm0PpikiNJ1guYwDjYMoMk6GJWDaDZjFOIg6g6Y4zioPoPk8KQGEIPgkEkFJ+hGZIIiIJYSmSKQ2CqE4kkkPhS" +
"hQZRJEIVoUmUeRWFiFplikdhZheZZJgIXoYGIGI2GaCwOGmJhqDOZpJjSOobmcAoWHKHJJmmVh2CeZ4JmSIoemeSZ2H6H5nnKBoCiCZxpliHYhmiCgOgMLQokoNJJiOa" +
"QDHKEokmISQiEmGQmDoZhiiaaYKHKGonGoCh+iKJ4qEiKJ5imaoDGqKoqksao2i4KQrAqRoxh+SpqlaNgwiuCpkliLprkOCo+i+ThLAaQoOA6GJ+4gbIIn4PIOg4Ow2k" +
"6L5rnMVpSjSS57FaVgqm2CxmHmNptkKNpejeZpbgYbIyCYc5uiWKJqBuHpqjobpLiKbo6mSM4unKPJLjuVp2CgL4LmSKo+m+ShChCNAwAOUwCkCTx8BcBpAnAOQKEIPB" +
"wkwNwOkMDwMEcEpEnETBXBaRQwnwZJxkKJAYkIMIRGQXBwnIN5yEyFJFkmcoJk8KocgmTI3C4LAzJrSpPlyVw2jwM4LjcOY7nOLJ3DyFQOF0BwxiyKwDCMRpRmyA5bEq" +
"UpwgwCwihCMR9EcUpUnUTRXFaVZ1FyCwegudI9HcSoaiaIwDGKWNuCCMpZnaAwzGqWpzj2Nw+luM59kKZ4LGqHkOIpRdieD2M4eorwPDZAsLEX48AOAPAKMEeAmhbD1F" +
"6OsY4fwKjFHaHwN4HQ3ATHMJ9SA4wTjnVIO4LYfwai4HmHQewRAvh0AoB4DYlALi9BYJERqewnhVGqPUTob2OD2A6I8Mo2RwvUCCCINgEwkiVG6PcQoH21iUH8A8QocQ" +
"MjnDuI0cY9h8gFBaCMeYPBzidHMMQSInAzBeD0J4V4fxvjsDIG8WoiQ0D9BSHsKgdhPgPGKPEfgnwXjNGsOofgPh5iDDAN8KI5gzh+A+I4RAUgoCzFSG8fY/wPjBFSP0" +
"f4nhKBkHkFwXYlw8hjHyOgHI1QhDiHAEMRQeBBCmAMEAaoFBQCGBIBEQQUASB3FoLEFYBRuBbG6HQV4gR5jBGwD0A44QCAhEGM8WIghZAmDMKQQozAUiFCgKkH4rxKjy" +
"BWOEQhsx4DOA0CsYoeBoBhGAOUQQjQaB6B4JUZQiwwAMCCHId4JRWiPCsCoWQxwhj8D+IsbIeweAnEKAsUQghbBWGiokXgdxIDtGwMsRYghxBWAYLQM4QAXiHGoGEQgU" +
"RHAyCMFgZoGRvh0CKFUCIrQpiyBCLMDY4xCASEEEsMobBfhRB6AMYoCxrh3GSP0SoigsCdA+OQAggBHixHQFEY4hguDLFGOsaoehWjeCMA0EI2QRjkEIJARi7w+g3GON" +
"wdYGBKBbEWKMEQLxkg2E+CccoBBQiUCkI4KQSgshNBSOUIgqRKhMDkDMXwJxuDfBCCAe4jRBjmBEKwconAajlGILkLQawmjHAYMcPILxu0fEwFMBwYgmAnBMOQYwtBki" +
"ZCYJUSQsRMhmHkFscgPAwgyFcFAJImAYDiE0DwTojAZhSDcE0bIvQbjnAIOETgUhWjyCUJgaQ1hyiMFiHkGYrg7A8EyNMBIJBZjqE4HMRQawisaAuJ0AgnhPBzHcH4J4" +
"2VoDnBGOMUAFAHTBCyOsEw5hoD6FALQFwhgoDaA6EMdAhQIiiCaEERAyRUjuBkBYWQLRRB0DcI4KI2gehHHSAQfoYRaBYmIHoGQiwUgNBSKUKgrhLBSG0CEJA5heglDQ" +
"NQTgfRfDqDaE0dIxQcinOEJ4KaZwnjqWqKgGguhLBUBUI0KI6llimAmNoTIURCiqHKOoJoURVBVCdm0LQjwogpC6FYVYVQ2j3BICoJISRVB7EsKsSojhZBWC0M0LI6Ri" +
"DeFaBUV1FwdC9CYGsAAvw5DzCULoK4Wh2hdHWMUPIrwqjuF8FcbQ/QvjaDaG0WAVRPDACwFsBoYR1i1DeKkRoHRYizDWBEMY7BCiR0KE4Xo2AdgtCwOwUomRZhMAaL0B" +
"IawegmHYGsGosw7COGkFoLYTQ0jsHKEkWoFhXDWCyEsHYZx0C9FCB8WwthtBbC2G0NYahGi3FuFYdwuhtDxBaCYYwDRghJAiBYcQXAtiNDiO6+ouQrguHMFwbYnb+B9F" +
"4LoKwFh0BdC2K0OsKgBizGsP4RY3AIiDDgO4Yo4ReBXEcPILwWxmh5GiIURAvQLiuHsF4bYqw7CtEKE0XY1xBD3C+FsdofR3jFyEFccw/gvjbGOHwFw5R5C4BGP8AQNx" +
"mN5HgEYBIwQsAvAMGAbgHRBjwEMBEYQNx9gKC8MwEohR4DGAyMEVAwh2jcAYAcQIcBrAhGIFgR4EgxBcBfFsIsaxsCvAt1wHIfAtA9G8MAQY/wLDjC4G0Ro8RjA5GCBc" +
"Q4HQxjcD7woPwAQ0DqHOBkZw/BGiRHkEYJIyQsgvBMGQbgnRJjyEMEkY4+QngcHKBwVs5xjBHDSHgOwixyBMASJYOYBgwjMCyI8GQZBmCpEyPEVwZdECtEGGUXgYBoiy" +
"HgP8ZomRng6DOFwdonR5huA0M8DI7wfBmC4N0SAmgYBhhoAsBnA7ONgGhQh6AjBEhogtAXgjA0BugOhRh5h3BIhnBNAfglA0gugWhQgsAbAuBUhdAEAwh0AmgXhTh6gD" +
"BQhqM4giB0gWgmhNBagTBUhqgkgLgmBzB4hIhTgaB7BVhrAtBnrSgug2AfAZBnBbhrgtB3gpA1BugAhVh6APACBrhNgHgxA2Aug8r0AbBkhsgphZgvgkhegwhAgShPBo" +
"t4gng1A2guhWhah7BjBshtgtg3g3A2hmhLhbh6BTBupkhHg5POBNgih7A8B/huBdhXg7A3Buhuhdh7hDB4hGg9Avg8oiB2heh7gLBzhpg9gDg6g3hGh+hfh8ADgAhvAd" +
"hpu/gvAGhdg7hpgjhBAsBnu0hvAOhhh8BDgIuDgng3gSAggXhihyBvgFjmgphHA4hvAevggDgQhtBUgLhFhEg/AZgCHaARByguBXhLA5BvAuhdg8gTgMBRB+A0A/hkgn" +
"Q8h8hjgchzguB3r9hvA+hnh9ADgguNgHhOg5B/AghogdAjgkh0guB+gqA5AvAnAYgYhPglh1AugnhVA6gvBWhpA9AbgPh1B+g3hXA5g/BNhmBVA3gaB1hehHhZA7AvBm" +
"hsh9Oqh2gOhXhbA7AfBfhkhOApgUBTBNhBhdA7gugrgIBTA/g7B3guh3glgYSFBvhqggBwh4Auh+AmAjhHgGhwh+AjhEh4gvAXhjA8BvgOhxh+BDvZAvAVAhAjhEB2hy" +
"B+BjhMh5gvA3hnA8hvgeAUAsg4BZh6AkBaBABACAg");
	var_Appearance.Add(2,"gBFLBCJwBAEHhEJAEGg4BFIDg6AADACAxRDAMgBQKAAzQFAYahsGCGAAGIYxUgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziYBYfgkMIgSbJUgDGAkRRdDSOYDmGQYDiCIoRShOMIjH" +
"LUXxtDaIZwhEAoJb+RgAUY/cTzaAEUwHHiTKInaCQGhsCYJUJAdRURQ9EwvCIZBpEWwLChENQwWLCNj2TScBwjCyqbale45ViqdoDU8lORLUi+M4zSBPcZVTRtGShPDB" +
"KTjMKKYgkG4lVpRNa0PC1GTzQ6mazkKQLRADDIDVbAeL3LiMBy9LyLLItSIrFqqaJma7ccgRDj4AY7Ua+czufBZbozOqDYzAey7TDWLRXFDNIzzTgQAyHHrETbHGqzFx" +
"MAEa5YGqYpVj2HwzDuQ5oHKIQgggSRAlIYw6B0ThGFGDIAFUDAhBMfZRiGNAkFECZnG4IQdneJwmnsSQrGAAhWAIJBJBIQgFCQIBiEIAglgqYo0i4V4MEgRI9gSToYFS" +
"b4Fk6Y4+BmBZhFOJgTC8TBogQAArgqco4muCZOkOMJtgmYpIjYKg7GKE4uCUK4AAKKg2DwI4DiCZw5k6KJ2D6D4OHiag4DwIxiiQAArAqMosnEPBPAOIhOg+DozjIJ4P" +
"GSY4iEwPAkhKLhHUUSQsnKFCnkYU9MjORhcCsAAIACLQ8iaSJ6FKC5jJoaobA8KYoACCRKnmMJzhuDpZnSboMCKGJ4nMPIPDmYAACwKIDk6CoLCeU40m6I5oliMoKDya" +
"ICokLIpgoThviOKJoGYf4KmUKhMjMLJLCAAojCyaYoiYGoGmqM46CkOwPEoKonAACxKlSdItmiWBeBeDgrioNo3D0KxSlAAAtgsUpYnUPRPEoco8hCa+T40SxbBRj5tE" +
"sHJ1i6JhbGYS4ug8awelQLZAAKZI5C4DxrhYQ9ehmUppWiA48nAPRuFKYpiAAC47laZQ9iuKZSgOPotkuFI7C6C4gACPJAm8eQOhOQZoikDp3kCS5AACPoEk8fBGnqQg" +
"pDOSppD2TxjlyPZD6CfwekQTx5lKP5ImseZTCAL5MAMhZKEwA5jC6SIyEqfh0kuD4MjAAAwcwBw0iKDwjlKVozmyChPDSThyiMDxGk6awbB6XY1iwfQInkPg0GMEAADE" +
"dRDmcVovm8ex3FkPJrH0WJ5w4UAAkcMYMHOaxmjGTxNGcao1jWbYMkcAAMk2RJ7lycxMgMdpEHMTZMnuXBM7uMAOAG1jAED8HAQ47wGjDHgPwEI+RggcGOAmAAqxDj8D" +
"oHMTY3BUi7GWPOCAKg3jIBOEIXggBAEBA");
axXMLGrid1.ShowFocusRect = false;
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelBackColor = 0x1000000;
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelForeColor = -1;
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelBackColorCollapse = 0x2000000;
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelBackColorChild = -1;
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelForeColorChild = -1;
axXMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
	var_Node.Expanded = true;
	var_Node.Selected = true;
EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 3",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
		var_Nodes1.Add("Child <b>1",null,null).Value = 103;
		var_Nodes1.Add("Child <b>2",null,null).Value = 104;
axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 4",null,null);
axXMLGrid1.EndUpdate();
axXMLGrid1.set_LevelWidth(0,96);

38:
Is it possible to assing a picture to a node (method 2)

axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.set_HTMLPicture("pic1","c:\\exontrol\\images\\zipdisk.gif");
axXMLGrid1.AlignChildContent = true;
axXMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
axXMLGrid1.SelBackMode = EXMLGRIDLib.BackModeEnum.exTransparent;
axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
	var_Node.set_BackgroundExt(EXMLGRIDLib.BackgroundExtStateEnum.exExpandBackgroundExtState,"left[18],client[text=`<img>pic1</img>`,align=0x20]");
	var_Node.Expanded = true;
EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 3",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
		var_Nodes1.Add("Child <b>1",null,null).Value = 103;
		var_Nodes1.Add("Child <b>2",null,null).Value = 104;
	var_Node1.set_BackgroundExt(EXMLGRIDLib.BackgroundExtStateEnum.exExpandBackgroundExtState,"left[18],client[text=`<img>pic1</img>`,align=0x20]");
	var_Node1.set_BackgroundExt(EXMLGRIDLib.BackgroundExtStateEnum.exCollapseBackgroundExtState,"right[4],client[text=`<img>pic1:19</img>`,align=0x12]");
axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 4",null,null);
axXMLGrid1.EndUpdate();
axXMLGrid1.set_LevelWidth(0,96);

37:
Is it possible to assing a picture to a node (method 1)

axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.set_HTMLPicture("pic1","c:\\exontrol\\images\\zipdisk.gif");
axXMLGrid1.AlignChildContent = true;
axXMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
axXMLGrid1.SelBackMode = EXMLGRIDLib.BackModeEnum.exTransparent;
axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
	var_Node.Picture = (axXMLGrid1.get_HTMLPicture("pic1") as stdole.IPictureDisp);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
		var_Nodes.Add("Child <b>3",null,null).Value = 103;
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 3",null,null);
axXMLGrid1.EndUpdate();

36:
I get "The key already exists" when adding a new node. What can I do ( method 2 )
axXMLGrid1.BeginUpdate();
EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = axXMLGrid1.Nodes;
	var_Nodes.Add("Item",null,"Key1");
	var_Nodes.Add("Item",null,"Key2");
	var_Nodes.Add("Item",null,"Key3");
axXMLGrid1.EndUpdate();

35:
I get "The key already exists" when adding a new node. What can I do ( method 1 )
axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = axXMLGrid1.Nodes;
	var_Nodes.Add("Item",null,null);
	var_Nodes.Add("Item",null,null);
	var_Nodes.Add("Item",null,null);
axXMLGrid1.EndUpdate();

34:
How can I mark the node only, without its child

axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.AlignChildContent = true;
axXMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
axXMLGrid1.SelBackMode = EXMLGRIDLib.BackModeEnum.exTransparent;
axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
	var_Node.set_BackgroundExt(EXMLGRIDLib.BackgroundExtStateEnum.exExpandBackgroundExtState,"top[20,frame=RGB(0,0,0),framethick]");
	var_Node.set_BackgroundExt(EXMLGRIDLib.BackgroundExtStateEnum.exCollapseBackgroundExtState,var_Node.get_BackgroundExt(EXMLGRIDLib.BackgroundExtStateEnum.exExpandBackgroundExtState));
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 3",null,null);
axXMLGrid1.EndUpdate();

33:
How can I mark the entire node

axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.AlignChildContent = true;
axXMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
axXMLGrid1.SelBackMode = EXMLGRIDLib.BackModeEnum.exTransparent;
axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 1",null,null);
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 2",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
	var_Node.set_BackgroundExt(EXMLGRIDLib.BackgroundExtStateEnum.exExpandBackgroundExtState,"[frame=RGB(0,0,0),framethick]");
	var_Node.set_BackgroundExt(EXMLGRIDLib.BackgroundExtStateEnum.exCollapseBackgroundExtState,var_Node.get_BackgroundExt(EXMLGRIDLib.BackgroundExtStateEnum.exExpandBackgroundExtState));
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent 3",null,null);
axXMLGrid1.EndUpdate();

32:
How can I specify aditional information for a node, when it is expanded

axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.AlignChildContent = true;
axXMLGrid1.SelBackMode = EXMLGRIDLib.BackModeEnum.exTransparent;
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null);
			var_Node1.Value = 100;
			var_Node1.set_BackgroundExt(EXMLGRIDLib.BackgroundExtStateEnum.exCollapseBackgroundExtState,"top[2],bottom[2],left[2],right[2],client[pattern=6,frame]");
		var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
	var_Node.set_BackgroundExt(EXMLGRIDLib.BackgroundExtStateEnum.exExpandBackgroundExtState,"top[4],bottom[4],left[17],right[4],client[text=`<font ;6><fgcolor A0A0A0>Count: 2`,align=0x20]");
	var_Node.set_BackgroundExt(EXMLGRIDLib.BackgroundExtStateEnum.exCollapseBackgroundExtState,"top[4],bottom[4],left[4],right[4],client[text=`<font ;6><fgcolor A0A0A0>Count: 2`,align=0x02]");
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.ResizeToFit(0,null);
axXMLGrid1.EndUpdate();

31:
Is it possible to show aditional information for a node

axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.AlignChildContent = true;
axXMLGrid1.SelBackMode = EXMLGRIDLib.BackModeEnum.exTransparent;
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 102;
	var_Node.set_BackgroundExt(EXMLGRIDLib.BackgroundExtStateEnum.exExpandBackgroundExtState,"top[4],bottom[4],left[4],right[4],client[text=`<font ;6><fgcolor A0A0A0>Count: 2`,align=0x02]");
	var_Node.set_BackgroundExt(EXMLGRIDLib.BackgroundExtStateEnum.exCollapseBackgroundExtState,var_Node.get_BackgroundExt(EXMLGRIDLib.BackgroundExtStateEnum.exExpandBackgroundExtState));
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.ResizeToFit(0,null);
axXMLGrid1.EndUpdate();

30:
How can I hide the expanding bars under each parent node (method 2)

axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.set_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exExpandButtonUp,-1);
axXMLGrid1.set_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exExpandButtonDown,-1);
axXMLGrid1.AlignChildContent = true;
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null);
			EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
				var_Nodes1.Add("Sub Child <b>2.1",null,null).Value = 101;
				EXMLGRIDLib.Node var_Node2 = var_Nodes1.Add("Sub Child <b>2.2",null,null);
					EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes2 = var_Node2.Nodes;
						var_Nodes2.Add("Sub Child <b>2.1.1",null,null).Value = 101;
						var_Nodes2.Add("Sub Child <b>2.2.2",null,null).Value = 102;
					var_Node2.Expanded = false;
			var_Node1.Expanded = true;
	var_Node.Selected = true;
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.set_LevelWidth(0,64);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(1,96);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(2,96);
axXMLGrid1.EndUpdate();

29:
How can I align the child nodes

axXMLGrid1.AlignChildContent = true;
EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = axXMLGrid1.Nodes;
	var_Nodes.Add("Parent A",null,null).Value = 100;
	EXMLGRIDLib.Node var_Node = var_Nodes.Add("Parent B",null,null);
		EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Node.Nodes;
			var_Nodes1.Add("Child<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 101;
			var_Nodes1.Add("Child<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 102;
			EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = var_Nodes1.Add("Child<font ;6><off -4><b>3",null,null);
				EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes2 = var_Node1.Nodes;
					var_Nodes2.Add("Node<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 103;
					var_Nodes2.Add("Node<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 104;
		var_Node.Expanded = true;
		var_Node.Selected = true;

28:
How do I change the control's visual appearance using the UI Visual Designer
axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
axXMLGrid1.ShowFocusRect = false;
axXMLGrid1.GridLinesColor = Color.FromArgb(128,128,128);
EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = axXMLGrid1.Nodes;
	EXMLGRIDLib.Node var_Node = var_Nodes.Add("Parent A",null,null);
		EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Node.Nodes;
			var_Nodes1.Add("Child<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 100;
			var_Nodes1.Add("Child<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 101;
			EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = var_Nodes1.Add("Child<font ;6><off -4><b>3",null,null);
				EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes2 = var_Node1.Nodes;
					var_Nodes2.Add("Node<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 102;
					var_Nodes2.Add("Node<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 103;
		var_Node.Expanded = true;
		var_Node.Selected = true;
	var_Nodes.Add("Parent B",null,null).Nodes.Add(1.ToString(),null,null);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(0,96);
axXMLGrid1.VisualDesign = "gBFLBWIgBAEHhEJAEGg6oBUHSTNAgAA8IZ7/jEZf78jUZicKAYOhULB8jAQxhEaGUjAkfhcICIgg4vAUHgRCJ0MkcInQBC01ACAADACAxRDAMgBQKAAzQFAYahmG6GA" +
"AGEZhYgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzXIUBxAAqXZZFUaKAg2Qg4TLBAzUTCQbR7HieQghGoqPpWF4gAhCJQGSYZ" +
"aDqOQyRhkCC4DIITZkRbTUBiRSdWx8AAMIyiGpoJbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2PrhTSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaI" +
"zmgXJqFcCR9lUMZYGwFgCnUdJAF4bY3BsfZOnMd4+l0bR2CwHRWAMRpEGEL5WmsRYPCkZZNmeLQ5l0HoHEuJIxmOL50HgBAWgmDpEGGLJWAqbwPg+RZkH+eg9D4Txfhu" +
"RZeGGdwQH2PQTCmDpFFaKoVB+D5Xmed5pHoX44AWfR+F8UwVnEdpdkMMJKDIChygyIQpAoEh4iIJ5JlgTIcH+XoIFoEwnGEAh6A0KBgiMIICHdRgIlAM4MlKAIcCaIYI" +
"jYLoLGKIhqCcMxiTgJQ1A0IxEhsJgJFiPg+guI4yFYOA0GMWIUloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchMhGCxlBkQIUCQZJZCiFIRk0aQVH8IBmAOBJeDcZJYmyFgnAmAhaGaC" +
"xmGmIhqhoZJZgiXYYAgFgCHQOYOFOEITCQCJpCyEoTW6NoACUZJiFCEoekiaZgmSHQXlYEh0DuDpTjCDQiEgchAg0IpJBoXoZiYKYqHaHAimkYguhMIZpAOMh0GEGBmg" +
"6JYqmkGowmyK4rAqNoyDsGg2BmCApCuAgNh8agrkqdYkGea4ChGCBAEAoAAJig4YqAm6cp2hKegwoChKIoykKUpinKgqSqKsrCtK4rywLEsizLQtS2LcuC5Louy8L0vi" +
"/MAwTCMMxDFMYxzIMkyjLMwzTOM80DRNI0zUNU1jXNg2TaNs3DdN43zgOE4jjOQ5TmOc6DpOo6zsO07jvPA8TyPM9D1PY9z4Pk+j7Pw/T+P9AEBQJA0EQVBkHQhCUKQt" +
"DENQ5D0QRFEkTRRFUWRdGEZRpG0cR1HkfSBIRFmSc55yQXxfHmB5cEGdp0EyJg7BUWoqFQfY/B8f5PnOd5+H6EAB4mRFD3F2G4cImAygZAKDkIwUBKCFASDwKIExyDsB" +
"AE4IQcBUg/AUEIGAaQegFAoDAHIkAgg7EgCkAgaAMjGDSEBcIRx+BVAqMUSKmgKjEHINQJCoQCAUCIqVU6qVVqtA+MdWKs1agRVwrpXivlgLCWIJwUIKQlAyE4KAJQEg" +
"ZBsEoEoJA5haCKF+JAGYCRhBvA2LINgdglgTEIMEFoMxmiTCoM8GgzQ5hUE2DETYswEgCGAE4Y4MRlByAkGQQIHS3BSDaAQJQkg6AdAWEIKAEx0gdB6BwSYsh9DCkIHE" +
"bQdgIikCSA5fQpAsgjCYNMOg1QchPGmygGDJhSA9BIHYJwzARgMGiNQeobQThXA6JUQoZQrjWEOGMIwwwYgFBKHQIIsx2hFD6F8WgjB+h0CkDEBACABkwJkAAKc4QANb" +
"J010noOpzNiKKUcpJSymlPGoHIGDawRiBEI24rpXywljLKWcYAWB+AkDCCASYyRSADBgCQRQXQNCOGAOYGQGAOCCCKBESgTgwgjByNQXwbQNiIGcCEEAKAli0BwCQAAU" +
"RUgRDSOgAU5RPBJFQJMdASAjA2AoIQaAoA6g6CaB4XYSxWDHAMKILAiBlDHAiBoRgLBICbCaK4VIAxEDFFUNcBIfRrBrBULwIA6RwABE4JIdoLxMjMHIBMfA1Q1CdCaK" +
"gbwsBIh8CwEIYYAwEjJDWHQLQ9QVgZDyMMZw5QKjJAoIIcwABjhAHWBkBgkABC5EsYsVgtg9gVFwAENotAtCuBiLkAgRwhAAGeOQN48h1BtHeBMTItxijoBgJ0Xw7gai" +
"9EqOYdwuR2B4AGEcUA4wmj1F0L0OwwhsiyEaNcGwvBuD/AuKMUtlAQglAGEkRg6A6g5AyEYGQBQqC0AAEIEw+wxhDDQEguozxuhIUwHMU4uxRASAGIcNI+A7CZDOOkYQ" +
"URPimHiDMAgwQ4BUAyAcYI0BGAbjQBAUgHQBifGOHkTYAAgBHDiJgPwnIbD6DyJwE46R1BzV2nkCkNguBdAqEZTIY4ciHHiM4LIngjghEJh0IoJAjBwE+IcRItg/AdHM" +
"KwRIIwkCyB4JUEgyRJBEE6CUZI8gmCED+B4Q4ER3BuAmNAPI7A6BIEMLQXYLxOjyHoMMGDIQWDJBmMwOYSRWZXHOEkeQbQJCyGiNMEQGh5ikHYHcZwsxiDvB4M8SY3B+" +
"g9CgAYXg2A6hNHmIwDgewOhHHCOANoUQqBlAuEYaQFA+glCOFISgjQVhJGiLMMI1whDLCOFwQQbgpj1ASV8KgdQKhJCmNQaoTWaCbEmzgJwQRjjBGwH4DwRh6hpC2FYW" +
"ovQ6hcGuJUYofQujXHqO0NwfwPgnDaGEAonwDhxHyBILIcgC38GyNYRomw0jaAsKUUoaAsCHD6I4P25BCBGDkFse4CRzhwC4HexIcxuDXCaMsOqwQQjjDaJ8E4jAmBzC" +
"8HcVI6w9BeHuLUeIfRvhXHaPMP4nBjjxHoHkLwBxIj7BaOAc4RgJiFHCBgNwFRDhhw4CURA4QcARHPxEI4ngHB1DGHgdoERHhjEwP4IrGBMgGCaESI42R0iMywOkdwdg" +
"yjZEMF8TA5hMieDbfwDIrg5ibHMDkJI6+sDWHCN8UIaBDjGEOKMNAugfCVFIOkTQRhOB3HKCcXotg+joBsO0XIbw1DaGcLEVo6h9DuFqK8NYmhoj8D8GoKYhAGgECziM" +
"eYjQPgHESPYPY6wLiWQiG4LYrh0i7HcHsZ3ih2h2GSO4NqewOAKDmBYGIMRjB+HUJwIwgxiDxE4F8DoxQ5AcDeCMY4nhTgcDYFkDwRwMiDlQCYXI+g5CVGgK8IoCQ6Bw" +
"FuE0A49ADjxHMGwYYiAEEuauAAQrWq8tca6QcnobGwihp3myp5G0BsA3AaG1ghhIheJ+G4J/m5qBKCKDKEKFKGKHKIKJKKKLKMKNKOKPKQKRKSKTAUAlAVBGAABRgRBR" +
"B5hoACBTADgeBJgogThoBIBGA2AUgEhQggB1AqBFD9AXgIgMgGgiBbAFogA1AYBYhhA2B7BNBOAHFjhVBthSh7gchWBVB2gBhTiqg5AlhSBfAzgZhIAnhxgqhNA2gZBQ" +
"g8BggpBxgwgFBiASATgShWgog1haA8BagZB5hDhTBrByApAFhEABgMgBhVhgB4h7guBGAHBegvBFgsgWhIgVgWhVBogzBrhuByAIgOB8ABgdhRhfLeB8AshugZg6hBhj" +
"BgB7BdhMBrAtArgUBmgjB5hOAIADBDgehiBNhjgahZgXBMABBrhYBqhihVg9gfAzA7hDhoBkAmiDhEAkggBpAxgdAOgnAjAohGBAgqgWgAAIBEhfB8BoBtAJAUBCB5hb" +
"mpBiAuB0B8AdAFAkhlgAhNIUhQgBhggIAmAKgChghIA2ALgBBNBDgeASBSBOBoBUhbgFhOh4BkhygGhhhIB2AegHhiAIgGAfgGEKhyAmgJhNBYgmAkA6hihDgmAugLhj" +
"AIhGIEhjCwgsA6hPAIhkhPgOhggDhOA+gNBkAJAGBCgMgPBJAUhNvpBYh+BDspBIhGBFA9Iwg2BJA8hjB5BWBWgVhlgJBmBagVsphGBTA7AmAJgGBigYhmBJgWBms3gZ" +
"B2BIgBhPBZg0htgbhnAJhGBygchnBJhWGSAPBphmBegbD+g6B+gfhoAKAGgCgghoBKAWB/jNhphshQgiAiBKA2tLtQhGtSBPB6BWgKglBPBzhGgagmhphKB2gegnhqAK" +
"gGgbA+AqBKBegVgPoaAmgqgqhqhKg2gugqBqBDhigKgsBqh6hWg2gthjhjhmg6gshqBJA+prhsALAGhCgwhsAKhoh5iBBqAihKuuhLA2hOgzhshDhqhSgyGdBChWg1ht" +
"gJhmhSA+glAYBCBtA9BrAaAihfg2BuTuhhgeBMhrgmADA5BNgrg2A5A8AsBrhGhyg8hvBLhWh2g7hhB7hkhbBSBOgrh0hZg/tkAHAChAhvhzBmBhBSBQAQCAg";
axXMLGrid1.EndUpdate();

27:
How do I specify to search for name of the nodes only, when the user filters the control

axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.FilterBarPromptVisible = EXMLGRIDLib.FilterBarVisibleEnum.exFilterBarVisible;
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 101;
		EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>3",null,null).Nodes;
			var_Nodes1.Add("Node<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 102;
			var_Nodes1.Add("Node<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 103;
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.AutoSearch = EXMLGRIDLib.AutoSearchEnum.exContains;
axXMLGrid1.FilterBarPromptType = EXMLGRIDLib.FilterPromptEnum.exFilterPromptApplyOnName | EXMLGRIDLib.FilterPromptEnum.exFilterPromptStartWith;
axXMLGrid1.FilterBarPromptPattern = "No";
axXMLGrid1.EndUpdate();

26:
Is it possible to include child-nodes, when do filtering

axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.FilterBarPromptVisible = EXMLGRIDLib.FilterBarVisibleEnum.exFilterBarVisible;
axXMLGrid1.HideSelection = EXMLGRIDLib.HideSelectionEnum.exHideAlways;
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 101;
		EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>3",null,null).Nodes;
			var_Nodes1.Add("Node<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 102;
			var_Nodes1.Add("Node<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 103;
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.AutoSearch = EXMLGRIDLib.AutoSearchEnum.exAnyContains;
axXMLGrid1.FilterBarPromptType = EXMLGRIDLib.FilterPromptEnum.exFilterPromptIncludeChild | EXMLGRIDLib.FilterPromptEnum.exFilterPromptApplyOnValue | EXMLGRIDLib.FilterPromptEnum.exFilterPromptApplyOnName | EXMLGRIDLib.FilterPromptEnum.exFilterPromptContainsAny;
axXMLGrid1.FilterBarPromptPattern = "Child3";
axXMLGrid1.EndUpdate();

25:
How can I change the control's filtering so it searches for Contains rather than Start

axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.FilterBarPromptVisible = EXMLGRIDLib.FilterBarVisibleEnum.exFilterBarVisible;
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 101;
		EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Nodes.Add("Child<font ;6><off -4><b>3",null,null).Nodes;
			var_Nodes1.Add("Node<font ;6><off -4><b>1",null,null).Value = 102;
			var_Nodes1.Add("Node<font ;6><off -4><b>2",null,null).Value = 103;
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.AutoSearch = EXMLGRIDLib.AutoSearchEnum.exAnyContains;
axXMLGrid1.FilterBarPromptType = EXMLGRIDLib.FilterPromptEnum.exFilterPromptApplyOnValue | EXMLGRIDLib.FilterPromptEnum.exFilterPromptApplyOnName | EXMLGRIDLib.FilterPromptEnum.exFilterPromptContainsAny;
axXMLGrid1.FilterBarPromptPattern = "Child3";
axXMLGrid1.EndUpdate();

24:
How do I enable the control's filtering support

axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.FilterBarPromptVisible = EXMLGRIDLib.FilterBarVisibleEnum.exFilterBarVisible;
axXMLGrid1.HideSelection = EXMLGRIDLib.HideSelectionEnum.exHideAlways;
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 101;
		var_Nodes.Add("Child <b>3",null,null).Value = 102;
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.EndUpdate();

23:
How can I hide the expanding bars under each parent node (method 1)

axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.VisualAppearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABDEMACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX" +
"IUBxAAqXZZFUaKAgOMJDTLBAzUTCUKx7HynQACCCaTpGVo8hYhEoDJKMdB1HIZIwyBBcqBNWTFdLAAJFKTdKAMIyiGp4DbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2Prh" +
"TSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoOS4" +
"kjGY4vnQeAEBaCYOkQYYslYCpvA+D5FmSc55j0PhfF8eYHlwQZ2nQTImDsFRaioVB9j8Hx/k+c53n4fogAeTJFHuXY3HCTAygyAociMKBKEKBIeCiCZyHYEAnCEOBUh+" +
"BQhBgNIegKCgYBySAgh2SAUgINAMmMNIgCcCYjn4KoKmKSI2C6CpiHIagkDMYgCAoIg1A0IxEhsJgJFiPg+g+Y4yFYOA0GMWIIloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchOFCFIl" +
"BkThQCUCQZDYSglCQcxaEUX5IBmBJhDeDZZDYOwlgmQhghaGZmkmKhnhoZo5ioTYYk2WYEgEYAnGOGJlDkCQyECDqfCkNoCCUSQ6A6BYhCgCZ0g6HoOEmWR9GFYw4m0O" +
"wIlIJIHCRc4shGJhpjoaocieaZiC6GAimkUgehIOwnGYEYGGiah6jaE4rg6SpCjKK5rEOMYjGGGIChKOgglmdoij6L5aEYfo6CkGIEAQgIA==");
axXMLGrid1.VisualAppearance.Add(2,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABC0MACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX" +
"IUBxAAqXZZFUaKAgOMJDTLBAzUTCUKx7HynQACCCaTpGVo8hYhEoDJKMdB1HIZIwyBBcqBNWTFdLAAJFKTdKAMIyiGp4DbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2Prh" +
"TSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoOS4" +
"kjGY4vnQeAEBaCYOkQYYslYCpvA+D5FmQf56D0PhPF+G5Fl4YZ3BAfY9BMKYOkUVoqhUH4PleZ53mkehfjgBZ9H4XxTBWcR2l2QwwkoMgKHKDIhCkCgSHiIgnkmWBMhw" +
"f5egglInGEAh6A0KBgiMIICHdLIIlAM4MlKAIcCaIYIjYLoLGKIhqCcMxiR8JQ1A0IxEhsJgJFiPg+guI4yFYOA0GMWIUloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchMhGCxlBkQIU" +
"CQZJZCiFIRk0aQVH8IBmAOBJeDcZJYmyFgnAmAhaGaCxmGmIhqhoZJZgiXYYAgFgCHQOYOFOEITCQCJpCyEoTVUNoACUZJiFCEoekiaZgmSHQXlYEh0DuDpTjCDQiEgc" +
"hAg0IpJBoXoZiYKYqHaHAimkYguhMIZpAOMh0GEGBmg6JYqmkGowmyK4rAqNoyDsGg2BmCApCuAgNh8agrkqdYkGea4ChGCBAEAgI");
axXMLGrid1.VisualAppearance.Add(3,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABa8GACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIzkKJpAAiCRQGiYZyHKcxMYgQrAZBEbKMLwrAYUIRCCaof" +
"AAGIaRDIcZPXQjZSMdSkHRpKi6Mo2TpPUpSDpUM6VCL3KhqKxXeq1cp2XpfWBYNhVbTafyyaiqKiSWy0EQRBSDXBcNxXHalazhNpCbTSWoqLrhRzDMCwC6rUwCeYJQzC" +
"cLxLCcMwjA5/MDeFLXCwjBJ+W5aFhzBYsbx1NKcZ7nWgaAqOKp/OKnECuBh2EYNMywK5rew7BqTf5tW7ZNx2TYNMYPKiDajcDJMOwqWpUVDjOQ4fidXzfSbPcrxfBsLp" +
"/FOKhmDKGQKHUGoFEiIRPCiE5pl8ChzhuNpyHgU49mSdxtEOWBkCCNRdGQExBhyTRQCcExeG+X5zneeAmh8Uw1nEIIfDMUJSDQSYyGCFR/GCR5yAkJRgGMRgDHyTYjGS" +
"VgmgkchSAoJJhhIRIXCSSQXm4H4HgkQhGBuBgJEgVJWgSVJSAYLg4E2Yx2BuAhJGIcIYCWIxHm4NINiOCJeBuDANliOIBFOJAjhiZQ5AkMhAg6BhJCgbgbH6ZJiFYHAl" +
"AkKQkg6EYOEkCRLFTQw4m0OwIlIJIHCRVAshGGRmHmGhohqZoiC4ZAimYEgeF4OwkCUSRUFwZw5mYX4eg6SZyH6HpoAOMRxFUFRihKBgglaVZagqIpXCWNoGCkFRkAQg" +
"I");
axXMLGrid1.HideSelection = EXMLGRIDLib.HideSelectionEnum.exHideAlways;
axXMLGrid1.ExpandButtons = EXMLGRIDLib.ExpandButtonEnum.exCustom;
axXMLGrid1.set_ExpandButtonsCustom(true,16777216);
axXMLGrid1.set_ExpandButtonsCustom(false,33554432);
axXMLGrid1.set_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exExpandButtonUp,0x3000000);
axXMLGrid1.set_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exExpandButtonDown,0x3000000);
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null);
			EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
				var_Nodes1.Add("Sub Child <b>2.1",null,null).Value = 101;
				EXMLGRIDLib.Node var_Node2 = var_Nodes1.Add("Sub Child <b>2.2",null,null);
					EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes2 = var_Node2.Nodes;
						var_Nodes2.Add("Sub Child <b>2.1.1",null,null).Value = 101;
						var_Nodes2.Add("Sub Child <b>2.2.2",null,null).Value = 102;
					var_Node2.Expanded = false;
			var_Node1.Expanded = true;
	var_Node.Selected = true;
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.set_LevelWidth(0,64);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(1,96);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(2,96);
axXMLGrid1.EndUpdate();

22:
How can I change the visual appearance for expand/collapse buttons

axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.VisualAppearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABDEMACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX" +
"IUBxAAqXZZFUaKAgOMJDTLBAzUTCUKx7HynQACCCaTpGVo8hYhEoDJKMdB1HIZIwyBBcqBNWTFdLAAJFKTdKAMIyiGp4DbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2Prh" +
"TSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoOS4" +
"kjGY4vnQeAEBaCYOkQYYslYCpvA+D5FmSc55j0PhfF8eYHlwQZ2nQTImDsFRaioVB9j8Hx/k+c53n4fogAeTJFHuXY3HCTAygyAociMKBKEKBIeCiCZyHYEAnCEOBUh+" +
"BQhBgNIegKCgYBySAgh2SAUgINAMmMNIgCcCYjn4KoKmKSI2C6CpiHIagkDMYgCAoIg1A0IxEhsJgJFiPg+g+Y4yFYOA0GMWIIloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchOFCFIl" +
"BkThQCUCQZDYSglCQcxaEUX5IBmBJhDeDZZDYOwlgmQhghaGZmkmKhnhoZo5ioTYYk2WYEgEYAnGOGJlDkCQyECDqfCkNoCCUSQ6A6BYhCgCZ0g6HoOEmWR9GFYw4m0O" +
"wIlIJIHCRc4shGJhpjoaocieaZiC6GAimkUgehIOwnGYEYGGiah6jaE4rg6SpCjKK5rEOMYjGGGIChKOgglmdoij6L5aEYfo6CkGIEAQgIA==");
axXMLGrid1.VisualAppearance.Add(2,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABC0MACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX" +
"IUBxAAqXZZFUaKAgOMJDTLBAzUTCUKx7HynQACCCaTpGVo8hYhEoDJKMdB1HIZIwyBBcqBNWTFdLAAJFKTdKAMIyiGp4DbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2Prh" +
"TSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoOS4" +
"kjGY4vnQeAEBaCYOkQYYslYCpvA+D5FmQf56D0PhPF+G5Fl4YZ3BAfY9BMKYOkUVoqhUH4PleZ53mkehfjgBZ9H4XxTBWcR2l2QwwkoMgKHKDIhCkCgSHiIgnkmWBMhw" +
"f5egglInGEAh6A0KBgiMIICHdLIIlAM4MlKAIcCaIYIjYLoLGKIhqCcMxiR8JQ1A0IxEhsJgJFiPg+guI4yFYOA0GMWIUloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchMhGCxlBkQIU" +
"CQZJZCiFIRk0aQVH8IBmAOBJeDcZJYmyFgnAmAhaGaCxmGmIhqhoZJZgiXYYAgFgCHQOYOFOEITCQCJpCyEoTVUNoACUZJiFCEoekiaZgmSHQXlYEh0DuDpTjCDQiEgc" +
"hAg0IpJBoXoZiYKYqHaHAimkYguhMIZpAOMh0GEGBmg6JYqmkGowmyK4rAqNoyDsGg2BmCApCuAgNh8agrkqdYkGea4ChGCBAEAgI");
axXMLGrid1.HideSelection = EXMLGRIDLib.HideSelectionEnum.exHideAlways;
axXMLGrid1.ExpandButtons = EXMLGRIDLib.ExpandButtonEnum.exCustom;
axXMLGrid1.set_ExpandButtonsCustom(true,16777216);
axXMLGrid1.set_ExpandButtonsCustom(false,33554432);
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null);
			EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
				var_Nodes1.Add("Sub Child <b>2.1",null,null).Value = 101;
				EXMLGRIDLib.Node var_Node2 = var_Nodes1.Add("Sub Child <b>2.2",null,null);
					EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes2 = var_Node2.Nodes;
						var_Nodes2.Add("Sub Child <b>2.1.1",null,null).Value = 101;
						var_Nodes2.Add("Sub Child <b>2.2.2",null,null).Value = 102;
					var_Node2.Expanded = false;
			var_Node1.Expanded = true;
	var_Node.Selected = true;
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.set_LevelWidth(0,64);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(1,96);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(2,96);
axXMLGrid1.EndUpdate();

21:
Does your control support transparent selection

axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.SelBackMode = EXMLGRIDLib.BackModeEnum.exTransparent;
axXMLGrid1.SelBackColorChild = axXMLGrid1.SelBackColor;
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null);
			EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
				var_Nodes1.Add("Sub Child <b>2.1",null,null).Value = 101;
				EXMLGRIDLib.Node var_Node2 = var_Nodes1.Add("Sub Child <b>2.2",null,null);
					EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes2 = var_Node2.Nodes;
						var_Nodes2.Add("Sub Child <b>2.1.1",null,null).Value = 101;
						var_Nodes2.Add("Sub Child <b>2.2.2",null,null).Value = 102;
					var_Node2.Expanded = true;
			var_Node1.Expanded = true;
	var_Node.Selected = true;
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.set_LevelWidth(0,64);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(1,96);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(2,96);
axXMLGrid1.EndUpdate();

20:
How can I show the selection with some transparent marker

axXMLGrid1.BeginUpdate();
axXMLGrid1.AllowDuplicateEntries = true;
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 101;
	var_Node.Selected = true;
	var_Node.Expanded = true;
EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
		var_Nodes1.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes1.Add("Child <b>2",null,null).Value = 101;
axXMLGrid1.set_LevelWidth(0,64);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(1,96);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(2,96);
axXMLGrid1.ShowFocusRect = false;
axXMLGrid1.VisualAppearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABdcGACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziYBYJhGBQxAJCI4DBCIZBwGKQBjASQpUhqHYDTbIMByB" +
"IUIxMGiYIRoGAxTiAMo8RrSEZTdD8ExTAZ/XzfMAKRpOFo/ULEUw0NR8aRABiNQbkWjYDp1f5nVRaFTxYKoSxbNqIRpGCzoJrKdI1SBEMTWBAddSdBKzX7tHArLgSQJd" +
"SrLMrzDIka4cACcZxkCioXozBpZVjRMaZJC2KAbMaBQgsQALGqjAaVUJQEgZTTmHS/BLPYDsLQdDyXAqnYTkFwWZa4ATtOK5b6jK6dQgmfAAaJGWzYHpGL4QGCYZKGap" +
"MgsKaVmwYp8j2RoCCWB4VHQIQjD6FIjF2RpumyewRj6XYrjoMpdk4Pgbm4DZXmmSpRnWeJ9hiN4zAkSRCECBAkFAGhGDGUB1ByBhVGUCxAkQIQ2AsRZRFQDAoEIXoXCU" +
"IQGBSNg9BoYBNjMbJ/DGTBznyQAwCIKISCOCRigiHgqgmIhIgCfw3k2dgFn6DAihiMg1g2Yo4mINoNBCEwMkOCgPDOTgyhCZBJBYRIQTGmYOGQaQ2E6EQjhkLg2hOZRJ" +
"DoURAmSSRWFqEJlHAAhZhaZgJHYX4YCWKYKFOGQljmGgohoJoYloUoambTxqgmZwZkoboWCYeZWFaHaOBDRIkCmahDhIIh5nmfoHGOKgmDmIpjGiHoIEIVQjnyXA3A+c" +
"wgkiIooloZgoiWD5zgCYIMhCFAEIC");
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelBackColor = 0x1000000;
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelForeColor = -1;
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelBackColorChild = -1;
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelForeColorChild = -1;
axXMLGrid1.EndUpdate();

19:
How can I highlight the focused/selected node only, instead highlighting its childrend collection (method 3)

axXMLGrid1.BeginUpdate();
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 101;
	var_Node.Selected = true;
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.set_LevelWidth(0,64);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(1,96);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(2,96);
axXMLGrid1.ShowFocusRect = false;
axXMLGrid1.VisualAppearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABGYDg6AADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKNYykCIRSDUJYkSZEIyjAIoBQ4GACJBmKKodgONYYTLFYCwT" +
"JETw5FKEZTEWQBTjGOY5TbNcgUPCMex7IiVJYpOK6ThqTYfQjLUBvfTgAS4f6Laaneg4JDOUYtTjIADRWBMeSxAatK6rWr7BqOYoDUJZcQyDIcNzXAa9aLjO5wAiWPp4" +
"VJZM54FKVEzfQSrZqoDIrEgOZpBYjMdSgADFXQGDbHbhuS5IWwTBpQZhaGZQTb+mZtZ7oMI6HTuSztW7EMLAC6bJx7LoDazoGKSDo0TZRXLNYqzPIdf4OVq4YTxVi2PZ" +
"GnmLJfGwOY8m2NhTAmPJcmAZBbmiDo3DuW4ZEgAQQhKAYkkYdA6hyDIjBkAIqBgQgmn0YxRFgGIjF8CRwhOB4ZAkPQdFYMRfCsYICFYCgkEkEhCA0JDeEICglgqYo0i4" +
"XQMEgZI9gaToYHSb4Hk6Y4+CGB5hlOJgbC8TBoiQAArgqco4muC5OkOMJtguYxIlYMg7GME4uC0K4AAKKg+DwJADiCZw5k6KQWEaEYOHkChADwI5izIKwKjKzQ8E8A4i" +
"FaEYOjOMgvhEZRjiIVA8CUEouE9SRJEycoWCMCJmFvUAzkYZArAACAgi0PInEkGhauKCYsmqHQPCmSAAgsSp5lCc4dg6WgUm6DkQhicw8g8OiDiwKQDk6EoNCgU40m6J" +
"ZpFiUoSDyaQCokLIqAobh3iWKRogaB4MmWKhsjMLJLCAAorCyagokYIoImsM46DEOwPEoSovABZR0nSL5pFgfgfhALAqFaPw9CuUrgC2CxSlidQ9E8SoSkSEpsZXj5LF" +
"sNAAC2bZLDydYwiaW4GFOMIPGsPpcC2QACmSOQuA8a42EvYoZnKcVsAOPJwD0bpSmKagAAuO52m0PYsCmcoLkCLhLjSOwuguIAAjyQpvnkLobkOaQpC6f5CkuQAAj6Bp" +
"PHwZwCkQKYzkqcQ9k8Y5cj2RejH8JpGE8eZykeSprnmcwoC+TADAAAJMEwA5jDaSoyksHh8rmDLgDBzoHDyJIPCOUpejWbQKG8PJQHMIwPE6UJrhsPpljeLJ9CieQ+DS" +
"YwQAAMR1kOZxejGb57hcYQ8mufR4nmVwMFAAJHDGDBzmsbozk8TYHHKN42G2LJHAADJNmSe5enOTIjH6Rhzk2Nke4vBMt8GAHADY5wbgUD8HEQ47wOjHHiPwMI+RigcG" +
"OAmAorgjj8EIHMTY3B0i7GePQDoBwdBvGSCcIQ6BACAIC");
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelBackColor = 0x1000000;
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelForeColor = -1;
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelBackColorChild = -1;
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelForeColorChild = -1;
axXMLGrid1.EndUpdate();

18:
How can I highlight the focused/selected node only, instead highlighting its childrend collection (method 2)

axXMLGrid1.BeginUpdate();
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 101;
	var_Node.Selected = true;
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.set_LevelWidth(0,64);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(1,96);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(2,96);
axXMLGrid1.VisualAppearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABJUIQAAYAQGKIaBoAKBQAGaAoDDQMw1QwAAwjSK0EwsACEIrjKCRShyCYZRhGcTSAAUEhiGKQBgiGDhViWAwyDABEbwS78agBFyRlqyfKcc" +
"x9DaAQEBA");
axXMLGrid1.ShowFocusRect = false;
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelBackColor = 0x1a0a0a0;
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelForeColor = -1;
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelBackColorChild = -1;
(axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid).SelForeColorChild = -1;
axXMLGrid1.EndUpdate();

17:
How can I highlight the focused/selected node only, instead highlighting its childrend collection (method 1)

axXMLGrid1.BeginUpdate();
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child <b>1",null,null).Value = 100;
		var_Nodes.Add("Child <b>2",null,null).Value = 101;
	var_Node.Selected = true;
	var_Node.Expanded = true;
axXMLGrid1.set_LevelWidth(0,64);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(1,96);
axXMLGrid1.set_LevelWidth(2,96);
axXMLGrid1.HideSelection = EXMLGRIDLib.HideSelectionEnum.exHideAlways;
axXMLGrid1.VisualAppearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAChABdcGACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziYBYJhGBQxAJCI4DBCIZBwGKQBjASQpUhqHYDTbIMByB" +
"IUIxMGiYIRoGAxTiAMo8RrSEZTdD8ExTAZ/XzfMAKRpOFo/ULEUw0NR8aRABiNQbkWjYDp1f5nVRaFTxYKoSxbNqIRpGCzoJrKdI1SBEMTWBAddSdBKzX7tHArLgSQJd" +
"SrLMrzDIka4cACcZxkCioXozBpZVjRMaZJC2KAbMaBQgsQALGqjAaVUJQEgZTTmHS/BLPYDsLQdDyXAqnYTkFwWZa4ATtOK5b6jK6dQgmfAAaJGWzYHpGL4QGCYZKGap" +
"MgsKaVmwYp8j2RoCCWB4VHQIQjD6FIjF2RpumyewRj6XYrjoMpdk4Pgbm4DZXmmSpRnWeJ9hiN4zAkSRCECBAkFAGhGDGUB1ByBhVGUCxAkQIQ2AsRZRFQDAoEIXoXCU" +
"IQGBSNg9BoYBNjMbJ/DGTBznyQAwCIKISCOCRigiHgqgmIhIgCfw3k2dgFn6DAihiMg1g2Yo4mINoNBCEwMkOCgPDOTgyhCZBJBYRIQTGmYOGQaQ2E6EQjhkLg2hOZRJ" +
"DoURAmSSRWFqEJlHAAhZhaZgJHYX4YCWKYKFOGQljmGgohoJoYloUoambTxqgmZwZkoboWCYeZWFaHaOBDRIkCmahDhIIh5nmfoHGOKgmDmIpjGiHoIEIVQjnyXA3A+c" +
"wgkiIooloZgoiWD5zgCYIMhCFAEIC");
axXMLGrid1.set_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exShowFocusRect,0x1000000);
axXMLGrid1.EndUpdate();

16:
How do I enable the scrollbar-extension, as thumb to be shown outside of the control's client area

axXMLGrid1.BeginUpdate();
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent <font ;6><off 4>1",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = var_Nodes.Add("Child 1",null,null);
			var_Node1.Value = "<sha ;;0>Event <b><font ;6><off -6>2<off 4>3<off 4>1";
		var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
	var_Node.ExpandAll();
EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent <font ;6><off 4>2",null,null).Nodes;
	var_Nodes1.Add("Child 1",null,null);
	var_Nodes1.Add("Child 2",null,null);
axXMLGrid1.ScrollBars = EXMLGRIDLib.ScrollBarsEnum.exBoth;
axXMLGrid1.set_ScrollPartVisible(EXMLGRIDLib.ScrollBarEnum.exVScroll,EXMLGRIDLib.ScrollPartEnum.exExtentThumbPart,true);
axXMLGrid1.set_ScrollPartVisible(EXMLGRIDLib.ScrollBarEnum.exHScroll,EXMLGRIDLib.ScrollPartEnum.exExtentThumbPart,true);
axXMLGrid1.set_ScrollPartVisible((EXMLGRIDLib.ScrollBarEnum)0x2,EXMLGRIDLib.ScrollPartEnum.exExtentThumbPart,true);
axXMLGrid1.ScrollWidth = 4;
axXMLGrid1.set_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exVSBack,(uint)ColorTranslator.ToWin32(Color.FromArgb(240,240,240)));
axXMLGrid1.set_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exVSThumb,(uint)ColorTranslator.ToWin32(Color.FromArgb(128,128,128)));
axXMLGrid1.ScrollHeight = 4;
axXMLGrid1.set_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exHSBack,axXMLGrid1.get_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exVSBack));
axXMLGrid1.set_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exHSThumb,axXMLGrid1.get_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exVSThumb));
axXMLGrid1.set_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exScrollSizeGrip,axXMLGrid1.get_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exVSBack));
axXMLGrid1.EndUpdate();

15:
Does your control support Fit-To-Page, Print and Print-Preview

EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>1",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child 1",null,null).Selected = true;
		var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
	var_Node.ExpandAll();
EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>2",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
		var_Nodes1.Add("Child 1",null,null);
		var_Nodes1.Add("Child 2",null,null);
// Add 'ExPrint 1.0 Control Library(ExPrint.dll)' reference to your project.
EXPRINTLib.Print var_Print = new EXPRINTLib.Print();
	var_Print.Options = "FitToPage = 1x1";
	var_Print.PrintExt = (axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid);
	var_Print.Preview();

14:
How do I print the control
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>1",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child 1",null,null).Selected = true;
		var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
	var_Node.ExpandAll();
EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>2",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
		var_Nodes1.Add("Child 1",null,null);
		var_Nodes1.Add("Child 2",null,null);
// Add 'ExPrint 1.0 Control Library(ExPrint.dll)' reference to your project.
EXPRINTLib.Print var_Print = new EXPRINTLib.Print();
	var_Print.PrintExt = (axXMLGrid1.GetOcx() as EXMLGRIDLib.XMLGrid);
	var_Print.Preview();

13:
How can we can customize a context menu based on the node type

// MouseUp event - Occurs when the user releases a mouse button.
private void axXMLGrid1_MouseUpEvent(object sender, AxEXMLGRIDLib._IXMLGridEvents_MouseUpEvent e)
{
	System.Diagnostics.Debug.Print( "Node:" );
	System.Diagnostics.Debug.Print( axXMLGrid1.get_NodeFromPoint(e.x,e.y).ToString() );
	// Add 'ExContextMenu 1.0 Type Library(ExContextMenu.dll)' reference to your project.
	EXCONTEXTMENULib.ExContextMenu var_ExContextMenu = new EXCONTEXTMENULib.ExContextMenu();
		var_ExContextMenu.Items.ToString = "Calendar[id=20][img=0],MSChart[id=30],Record[id=40],Slider[id=50],Radio 1[id=100][typ=2][edit=],Radio 2[id=101][typ=2][edit=],R" +
	"adio 3[id=102][typ=2][edit=],ComboBox[id=90]";
		System.Diagnostics.Debug.Print( var_ExContextMenu.Select(null,null,null).ToString() );
}
//this.axXMLGrid1.MouseUpEvent += new AxEXMLGRIDLib._IXMLGridEvents_MouseUpEventHandler(this.axXMLGrid1_MouseUpEvent);

EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child 1",null,null);
		var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
	var_Node.Expanded = true;

12:
How we can attach a customized editor, for example, a date-time picker dialog for a date-time attribute using eXMLGrid

// UserEditorClose event - Fired the user editor is about to be opened.
private void axXMLGrid1_UserEditorClose(object sender, AxEXMLGRIDLib._IXMLGridEvents_UserEditorCloseEvent e)
{
	// Node.Value = Object.Value
}
//this.axXMLGrid1.UserEditorClose += new AxEXMLGRIDLib._IXMLGridEvents_UserEditorCloseEventHandler(this.axXMLGrid1_UserEditorClose);

// UserEditorOpen event - Occurs when an user editor is about to be opened.
private void axXMLGrid1_UserEditorOpen(object sender, AxEXMLGRIDLib._IXMLGridEvents_UserEditorOpenEvent e)
{
	// Object.Value = Node.Value
}
//this.axXMLGrid1.UserEditorOpen += new AxEXMLGRIDLib._IXMLGridEvents_UserEditorOpenEventHandler(this.axXMLGrid1_UserEditorOpen);

axXMLGrid1.NodeHeight = 24;
EXMLGRIDLib.Editors var_Editors = axXMLGrid1.Editors;
	EXMLGRIDLib.Editor var_Editor = var_Editors.Add("ExCalendarUserEditor",EXMLGRIDLib.EditTypeEnum.UserEditorType);
		var_Editor.UserEditor("ExCalendar.CalendarCombo","");
		// Add 'ExCalendar 1.0 Control Library(ExCalendar.dll)' reference to your project.
		EXCALENDARLib.CalendarCombo var_CalendarCombo = (var_Editor.UserEditorObject as EXCALENDARLib.CalendarCombo);
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Date",null,null);
	var_Node.Editor = "ExCalendarUserEditor";
	var_Node.Value = Convert.ToDateTime("1/1/2001",System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("en-US"));

11:
How can change the visual appearance of the expand/collapse buttons

axXMLGrid1.Images("gBJJgBAIDAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTq" +
"lVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1/wGBwWDwmFw2HxGJxWLxmNx0xiFdyOTh8Tf9ZymXx+QytcyNgz8r0OblWjyWds+m" +
"0ka1Vf1ta1+r1mos2xrG2xeZ0+a0W0qOx3GO4NV3WeyvD2XJ5XL5nN51aiw+lfSj0gkUkAEllHanHI5j/cHg8EZf7w8vl8j4f/qfEZeB09/vjLAB30+kZQAP/P5/H6/y" +
"NAOAEAwCjMBwFAEDwJBMDwLBYAP2/8Hv8/gAGAD8LQs9w/nhDY/oygIA=");
axXMLGrid1.VisualAppearance.Add(1,"c:\\exontrol\\images\\normal.ebn");
axXMLGrid1.VisualAppearance.Add(2,"c:\\exontrol\\images\\pushed.ebn");
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>1",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = var_Nodes.Add("Child 1",null,null);
			var_Node1.Value = "<sha ;;0>Event <b><font ;6><off -6>2<off 4>3<off 4>1";
			var_Node1.Selected = true;
		var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
	var_Node.ExpandAll();
EXMLGRIDLib.Node var_Node2 = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>2",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Node2.Nodes;
		var_Nodes1.Add("Child 1",null,null);
		var_Nodes1.Add("Child 2",null,null);
axXMLGrid1.ExpandBarVisible = true;
axXMLGrid1.ExpandButtons = EXMLGRIDLib.ExpandButtonEnum.exCustom;
axXMLGrid1.set_ExpandButtonsCustom(false,1);
axXMLGrid1.set_ExpandButtonsCustom(true,2);
axXMLGrid1.set_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exExpandButtonDown,0x1808080);
axXMLGrid1.set_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exExpandButtonUp,0x1000000);
axXMLGrid1.set_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exExpandBarButtonDown,0x2808080);
axXMLGrid1.set_Background(EXMLGRIDLib.BackgroundPartEnum.exExpandBarButtonUp,0x2000000);
axXMLGrid1.ShowFocusRect = false;
axXMLGrid1.SelBackColor = Color.FromArgb(0,0,0);
axXMLGrid1.SelBackColorChild = axXMLGrid1.SelBackColor;
axXMLGrid1.SelForeColor = Color.FromArgb(255,255,255);
axXMLGrid1.SelForeColorChild = axXMLGrid1.SelForeColor;

10:
How can change the visual appearance of the selected node

EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>1",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = var_Nodes.Add("Child 1",null,null);
			var_Node1.Value = "<sha ;;0>Event <b><font ;6><off -6>2<off 4>3<off 4>1";
			var_Node1.Selected = true;
		var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
	var_Node.ExpandAll();
EXMLGRIDLib.Node var_Node2 = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>2",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Node2.Nodes;
		var_Nodes1.Add("Child 1",null,null);
		var_Nodes1.Add("Child 2",null,null);
axXMLGrid1.ShowFocusRect = false;
axXMLGrid1.SelBackColor = Color.FromArgb(0,0,0);
axXMLGrid1.SelBackColorChild = axXMLGrid1.SelBackColor;
axXMLGrid1.SelForeColor = Color.FromArgb(255,255,255);
axXMLGrid1.SelForeColorChild = axXMLGrid1.SelForeColor;

9:
How can I select programatically a node

EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>1",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child 1",null,null).Selected = true;
		var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
	var_Node.ExpandAll();
EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent <b>2",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = var_Node1.Nodes;
		var_Nodes1.Add("Child 1",null,null);
		var_Nodes1.Add("Child 2",null,null);

8:
How can I expand all nodes

EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child 1",null,null);
		var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
	var_Node.ExpandAll();

7:
Does your control support subscript or superscript

EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent <font ;6><off 4>1",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		EXMLGRIDLib.Node var_Node1 = var_Nodes.Add("Child 1",null,null);
			var_Node1.Value = "<sha ;;0>Event <b><font ;6><off -6>2<off 4>3<off 4>1";
		var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
	var_Node.ExpandAll();
EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes1 = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent <font ;6><off 4>2",null,null).Nodes;
	var_Nodes1.Add("Child 1",null,null);
	var_Nodes1.Add("Child 2",null,null);

6:
How can I add a UserType editor ( ActiveX )

// UserEditorClose event - Fired the user editor is about to be opened.
private void axXMLGrid1_UserEditorClose(object sender, AxEXMLGRIDLib._IXMLGridEvents_UserEditorCloseEvent e)
{
	// Node.Value = Object.Value
}
//this.axXMLGrid1.UserEditorClose += new AxEXMLGRIDLib._IXMLGridEvents_UserEditorCloseEventHandler(this.axXMLGrid1_UserEditorClose);

// UserEditorOpen event - Occurs when an user editor is about to be opened.
private void axXMLGrid1_UserEditorOpen(object sender, AxEXMLGRIDLib._IXMLGridEvents_UserEditorOpenEvent e)
{
	// Object.Value = Node.Value
}
//this.axXMLGrid1.UserEditorOpen += new AxEXMLGRIDLib._IXMLGridEvents_UserEditorOpenEventHandler(this.axXMLGrid1_UserEditorOpen);

axXMLGrid1.NodeHeight = 24;
EXMLGRIDLib.Editors var_Editors = axXMLGrid1.Editors;
	EXMLGRIDLib.Editor var_Editor = var_Editors.Add("ExComboUserEditor",EXMLGRIDLib.EditTypeEnum.UserEditorType);
		var_Editor.UserEditor("Exontrol.ComboBox","");
		// Add 'ExComboBox 1.0 Control Library(ExComboBox.dll)' reference to your project.
		EXCOMBOBOXLib.ComboBox var_ComboBox = (var_Editor.UserEditorObject as EXCOMBOBOXLib.ComboBox);
			var_ComboBox.MinHeightList = 164;
			var_ComboBox.MinWidthList = 264;
			var_ComboBox.AllowSizeGrip = true;
			var_ComboBox.IntegralHeight = true;
			var_ComboBox.Alignment = EXCOMBOBOXLib.AlignmentEnum.LeftAlignment;
			var_ComboBox.ColumnAutoResize = true;
			var_ComboBox.BeginUpdate();
			var_ComboBox.MarkSearchColumn = false;
			EXCOMBOBOXLib.Columns var_Columns = var_ComboBox.Columns;
				EXCOMBOBOXLib.Column var_Column = (var_Columns.Add("Car") as EXCOMBOBOXLib.Column);
					var_Column.Width = 32;
					var_Column.DisplayFilterButton = true;
				EXCOMBOBOXLib.Column var_Column1 = (var_Columns.Add("Equipment") as EXCOMBOBOXLib.Column);
					var_Column1.DisplayFilterButton = true;
					var_Column1.DisplayFilterPattern = false;
					var_Column1.CustomFilter = "Air Bag||*Air Bag*|||Air condition||*Air condition*|||ABS||*ABS*|||ESP||*ESP*";
					var_Column1.FilterType = EXCOMBOBOXLib.FilterTypeEnum.exPattern;
			EXCOMBOBOXLib.Items var_Items = var_ComboBox.Items;
				var_Items.set_CellCaption(var_Items.AddItem("Mazda"),1,"Air Bag");
				var_Items.set_CellCaption(var_Items.AddItem("Toyota"),1,"Air Bag,Air condition");
				var_Items.set_CellCaption(var_Items.AddItem("Ford"),1,"Air condition");
				var_Items.set_CellCaption(var_Items.AddItem("Nissan"),1,"Air Bag,ABS,ESP");
			var_ComboBox.EndUpdate();
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Car",null,null);
	var_Node.Editor = "ExComboUserEditor";
	var_Node.Value = "Mazda";

5:
How can I load a XML file

axXMLGrid1.LoadXML("C:\\Windows\\Ultimate.xml");

4:
How can I assign a tooltip to a node

EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Title",null,null);
	var_Node.Value = "value";
	var_Node.ToolTip = "This is a bit of <b>HTML</b> text to be shown when the cursor hovers the node.";

3:
How can I edit the node using a DateType editor

EXMLGRIDLib.Editors var_Editors = axXMLGrid1.Editors;
	EXMLGRIDLib.Editor var_Editor = var_Editors.Add("DateEditor",EXMLGRIDLib.EditTypeEnum.DateType);
		var_Editor.set_Option(EXMLGRIDLib.EditorOptionEnum.exDateMarkToday,true);
EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Date",null,null);
	var_Node.Editor = "DateEditor";
	var_Node.Value = Convert.ToDateTime("1/1/2001",System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("en-US"));

2:
How can I expand a node

EXMLGRIDLib.Node var_Node = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null);
	EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = var_Node.Nodes;
		var_Nodes.Add("Child 1",null,null);
		var_Nodes.Add("Child 2",null,null);
	var_Node.Expanded = true;

1:
How can I add a node

EXMLGRIDLib.Nodes var_Nodes = axXMLGrid1.Nodes.Add("Parent",null,null).Nodes;
	var_Nodes.Add("Child 1",null,null);
	var_Nodes.Add("Child 2",null,null);