52:
Is there a way to define a default Editor which is assigned to each node when the string is loaded (method 2)

// SelectionChanged event - Fires when the user changes the selection.
void __fastcall TForm1::XMLGrid1SelectionChanged(TObject *Sender)
{
	// SelectedNode(0).Editor = "edit"
}

XMLGrid1->Editors->Add(TVariant("edit"),Exmlgridlib_tlb::EditTypeEnum::EditType);
XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 1",TNoParam(),TNoParam());
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 2",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->set_Picture(TVariant("pic1"));
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>3",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(103));
	var_Node->Expanded = true;

51:
How can I specify a default editor

// AddNode event - Occurs when a node is added to the nodes collection.
void __fastcall TForm1::XMLGrid1AddNode(TObject *Sender,Exmlgridlib_tlb::INode *NewNode)
{
	// NewNode.Editor = "calc"
}

XMLGrid1->Editors->Add(TVariant("calc"),Exmlgridlib_tlb::EditTypeEnum::CalculatorType);
XMLGrid1->LoadXML(TVariant("<numbers><first_number>100</first_number><second_number>200</second_number></numbers>"));
XMLGrid1->ExpandAll();

50:
Is there a way to define a default Editor which is assigned to each node when the string is loaded (method 1)

// AddNode event - Occurs when a node is added to the nodes collection.
void __fastcall TForm1::XMLGrid1AddNode(TObject *Sender,Exmlgridlib_tlb::INode *NewNode)
{
	// NewNode.Editor = "edit"
}

XMLGrid1->SelForeColorChild = RGB(128,128,128);
XMLGrid1->Editors->Add(TVariant("edit"),Exmlgridlib_tlb::EditTypeEnum::EditType);
XMLGrid1->LoadXML(TVariant("http://www.exontrol.net/testing.xml"));
XMLGrid1->ExpandAll();

49:
How can I assign editors to nodes

XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->AllowDuplicateEntries = true;
Exmlgridlib_tlb::IEditorsPtr var_Editors = XMLGrid1->Editors;
	Exmlgridlib_tlb::IEditorPtr var_Editor = var_Editors->Add(TVariant("name"),Exmlgridlib_tlb::EditTypeEnum::EditType);
		var_Editor->Appearance = Exmlgridlib_tlb::InplaceAppearanceEnum::EtchedApp;
	Exmlgridlib_tlb::IEditorPtr var_Editor1 = var_Editors->Add(TVariant("phone"),Exmlgridlib_tlb::EditTypeEnum::MaskType);
		var_Editor1->Mask = L"(###)-######";
		var_Editor1->Appearance = Exmlgridlib_tlb::InplaceAppearanceEnum::EtchedApp;
	Exmlgridlib_tlb::IEditorPtr var_Editor2 = var_Editors->Add(TVariant("date"),Exmlgridlib_tlb::EditTypeEnum::DateType);
		var_Editor2->Appearance = Exmlgridlib_tlb::InplaceAppearanceEnum::EtchedApp;
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Customer",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->set_Picture(TVariant("mihai"));
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Name",TVariant("Mihai Filimon"),TNoParam())->set_Editor(TVariant("name"));
		var_Nodes->Add(L"Phone",TVariant("(0744)-845287"),TNoParam())->set_Editor(TVariant("phone"));
		var_Nodes->Add(L"BirthDay",TVariant(TDateTime(1971,12,31).operator double()),TNoParam())->set_Editor(TVariant("date"));
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->LevelWidth[0] = 82;
XMLGrid1->EndUpdate();

48:
I use LoadXml, then inside onNodeAdd event, I add the picture. But the picture doesnt show up. Does the picture have to be a bitmap

// AddNode event - Occurs when a node is added to the nodes collection.
void __fastcall TForm1::XMLGrid1AddNode(TObject *Sender,Exmlgridlib_tlb::INode *NewNode)
{
	// NewNode.Picture = LoadPicture("c:\exontrol\images\colorize.gif")
}

XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 1",TNoParam(),TNoParam());
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 2",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>3",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(103));
	var_Node->Expanded = true;

47:
How can I assign a picture to a node ( method 3 )

XMLGrid1->HTMLPicture[L"pic1"] = TVariant("c:\\exontrol\\images\\zipdisk.gif");
XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 1",TNoParam(),TNoParam());
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 2",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->set_Picture(TVariant("pic1"));
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>3",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(103));
	var_Node->Expanded = true;

46:
How can I save the control's content using a different version of XML DOM
/*
	Select the Component\Import Component...\Import a Type Library,
	to import the following Type Library:

		Microsoft XML, v3.0

	TypeLib: msxml3.dll

	to define the namespace: Msxml2_tlb
*/
//#include "MSXML2_TLB.h"
Msxml2_tlb::IXMLDOMDocument2Ptr d = Variant::CreateObject(L"Msxml2.DOMDocument.3.0");
XMLGrid1->LoadXML(TVariant("<customer><first_name>Joe</first_name><last_name>Smith</last_name></customer>"));
XMLGrid1->SaveXML(d);
OutputDebugString( d->xml );
XMLGrid1->ExpandAll();

45:
How can I load the control's content using a different version of XML DOM
/*
	Select the Component\Import Component...\Import a Type Library,
	to import the following Type Library:

		Microsoft XML, v3.0

	TypeLib: msxml3.dll

	to define the namespace: Msxml2_tlb
*/
//#include "MSXML2_TLB.h"
Msxml2_tlb::IXMLDOMDocument2Ptr d = Variant::CreateObject(L"Msxml2.DOMDocument.3.0");
	d->async = false;
	d->loadXML(L"<customer><first_name>Joe</first_name><last_name>Smith</last_name></customer>");
XMLGrid1->LoadXML(TVariant(d));
XMLGrid1->ExpandAll();

44:
How can I get the XML string from the control's content
/*
	Select the Component\Import Component...\Import a Type Library,
	to import the following Type Library:

		Microsoft XML, v3.0

	TypeLib: msxml3.dll

	to define the namespace: Msxml2_tlb
*/
//#include "MSXML2_TLB.h"
Msxml2_tlb::IXMLDOMDocument2Ptr d = Variant::CreateObject(L"MSXML.DOMDocument");
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Root",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->Image = 1;
	Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = var_Node->Nodes->Add(L"Child1",TNoParam(),TNoParam());
		var_Node1->Image = 2;
		var_Node1->set_Value(TVariant("Value <b>1"));
	Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node2 = var_Node->Nodes->Add(L"Child2",TNoParam(),TNoParam());
		var_Node2->Image = 2;
		var_Node2->set_Value(TVariant("Value <b>2"));
XMLGrid1->ExpandAll();
XMLGrid1->ResizeToFit(TVariant(0),TNoParam());
XMLGrid1->SaveXML(d);
OutputDebugString( d->xml );

43:
How can I load the control from a XML DOM object

/*
	Select the Component\Import Component...\Import a Type Library,
	to import the following Type Library:

		Microsoft XML, v3.0

	TypeLib: msxml3.dll

	to define the namespace: Msxml2_tlb
*/
//#include "MSXML2_TLB.h"
Msxml2_tlb::IXMLDOMDocument2Ptr d = Variant::CreateObject(L"Msxml2.DOMDocument.3.0");
	d->appendChild(d->createElement(L"Root"));
	Msxml2_tlb::IXMLDOMNamedNodeMapPtr var_IXMLDOMNamedNodeMap = d->childNodes->get_item(0)->attributes;
		var_IXMLDOMNamedNodeMap->setNamedItem(d->createAttribute(L"Item-1"));
		var_IXMLDOMNamedNodeMap->get_item(0)->set_value(TVariant("value <b>1"));
		var_IXMLDOMNamedNodeMap->setNamedItem(d->createAttribute(L"Item-2"));
		var_IXMLDOMNamedNodeMap->get_item(1)->set_value(TVariant("value <b>2"));
XMLGrid1->LoadXML(TVariant(d));
XMLGrid1->ExpandAll();
XMLGrid1->ResizeToFit(TVariant(0),TNoParam());
OutputDebugString( d->xml );

42:
How can I load XML from http or URL

XMLGrid1->LoadXML(TVariant("http://www.exontrol.net/testing.xml"));
XMLGrid1->ExpandAll();

41:
How can I load XML from a supplied string

XMLGrid1->LoadXML(TVariant("<customer><first_name>Joe</first_name><last_name>Smith</last_name></customer>"));
XMLGrid1->ExpandAll();

40:
How do I programatically search for a node
XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 1",TNoParam(),TNoParam());
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 2",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 3",TNoParam(),TNoParam());
XMLGrid1->Search[L"Child 1",TVariant(-1)]->Selected = true;

39:
How can I show the control's selection using your EBN technology

XMLGrid1->BeginUpdate();
Exmlgridlib_tlb::IAppearancePtr var_Appearance = XMLGrid1->VisualAppearance;
	var_Appearance->Add(1,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAChABUgIg6AADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBiG6GAAGIYxWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKNYykCIRSDUJYkSZEIyjAIoBQSGYZAIkGY4ah2A42RhNETyH") +
"DkUx7E6EZToCA6ChGOozThOEgUOAsExRIaJJ6oSTJAjGR46UjHdTwHCNHyfEAZZSqSaqLhuEYuQLZNZ1dL9KzFFqyIRQaK0IgmaI5VrFVqTPSQASLIKWKKjObIarOA53" +
"XjFd51DSFBTuGIYaZxGZYeqmeZdT7Xcr2fZUdw2EinIRFeqsHglbQcaBpegXVjNWw5N7EMDuKCdLACdYDaLlWiwHpQAZ7Vi+KgkXDcBwCUIhYQAGy4MAGcwvO7ed70Hg" +
"OGoBxhmMZxilmW48Eca4TmmYw6jELYFkYB5MjubZ5F2fBWjeKZGjeYIkF4C4/DOPZrm0QhBBCEoBiSRh0B0RwhhQMRIAGYQtAMEIElgFQaEUUAwiECR6FyZAgBgRZOgE" +
"KZfAkAZDjYGIGiGGBuB6BxiAgcgigeYg4gYJIJmIaIkm0PpikiNJ1guYwDjYMoMk6GJWDaDZjFOIg6g6Y4zioPoPk8KQGEIPgkEkFJ+hGZIIiIJYSmSKQ2CqE4kkkPhS" +
"hQZRJEIVoUmUeRWFiFplikdhZheZZJgIXoYGIGI2GaCwOGmJhqDOZpJjSOobmcAoWHKHJJmmVh2CeZ4JmSIoemeSZ2H6H5nnKBoCiCZxpliHYhmiCgOgMLQokoNJJiOa" +
"QDHKEokmISQiEmGQmDoZhiiaaYKHKGonGoCh+iKJ4qEiKJ5imaoDGqKoqksao2i4KQrAqRoxh+SpqlaNgwiuCpkliLprkOCo+i+ThLAaQoOA6GJ+4gbIIn4PIOg4Ow2k" +
"6L5rnMVpSjSS57FaVgqm2CxmHmNptkKNpejeZpbgYbIyCYc5uiWKJqBuHpqjobpLiKbo6mSM4unKPJLjuVp2CgL4LmSKo+m+ShChCNAwAOUwCkCTx8BcBpAnAOQKEIPB" +
"wkwNwOkMDwMEcEpEnETBXBaRQwnwZJxkKJAYkIMIRGQXBwnIN5yEyFJFkmcoJk8KocgmTI3C4LAzJrSpPlyVw2jwM4LjcOY7nOLJ3DyFQOF0BwxiyKwDCMRpRmyA5bEq" +
"UpwgwCwihCMR9EcUpUnUTRXFaVZ1FyCwegudI9HcSoaiaIwDGKWNuCCMpZnaAwzGqWpzj2Nw+luM59kKZ4LGqHkOIpRdieD2M4eorwPDZAsLEX48AOAPAKMEeAmhbD1F" +
"6OsY4fwKjFHaHwN4HQ3ATHMJ9SA4wTjnVIO4LYfwai4HmHQewRAvh0AoB4DYlALi9BYJERqewnhVGqPUTob2OD2A6I8Mo2RwvUCCCINgEwkiVG6PcQoH21iUH8A8QocQ" +
"MjnDuI0cY9h8gFBaCMeYPBzidHMMQSInAzBeD0J4V4fxvjsDIG8WoiQ0D9BSHsKgdhPgPGKPEfgnwXjNGsOofgPh5iDDAN8KI5gzh+A+I4RAUgoCzFSG8fY/wPjBFSP0" +
"f4nhKBkHkFwXYlw8hjHyOgHI1QhDiHAEMRQeBBCmAMEAaoFBQCGBIBEQQUASB3FoLEFYBRuBbG6HQV4gR5jBGwD0A44QCAhEGM8WIghZAmDMKQQozAUiFCgKkH4rxKjy" +
"BWOEQhsx4DOA0CsYoeBoBhGAOUQQjQaB6B4JUZQiwwAMCCHId4JRWiPCsCoWQxwhj8D+IsbIeweAnEKAsUQghbBWGiokXgdxIDtGwMsRYghxBWAYLQM4QAXiHGoGEQgU" +
"RHAyCMFgZoGRvh0CKFUCIrQpiyBCLMDY4xCASEEEsMobBfhRB6AMYoCxrh3GSP0SoigsCdA+OQAggBHixHQFEY4hguDLFGOsaoehWjeCMA0EI2QRjkEIJARi7w+g3GON" +
"wdYGBKBbEWKMEQLxkg2E+CccoBBQiUCkI4KQSgshNBSOUIgqRKhMDkDMXwJxuDfBCCAe4jRBjmBEKwconAajlGILkLQawmjHAYMcPILxu0fEwFMBwYgmAnBMOQYwtBki" +
"ZCYJUSQsRMhmHkFscgPAwgyFcFAJImAYDiE0DwTojAZhSDcE0bIvQbjnAIOETgUhWjyCUJgaQ1hyiMFiHkGYrg7A8EyNMBIJBZjqE4HMRQawisaAuJ0AgnhPBzHcH4J4" +
"2VoDnBGOMUAFAHTBCyOsEw5hoD6FALQFwhgoDaA6EMdAhQIiiCaEERAyRUjuBkBYWQLRRB0DcI4KI2gehHHSAQfoYRaBYmIHoGQiwUgNBSKUKgrhLBSG0CEJA5heglDQ" +
"NQTgfRfDqDaE0dIxQcinOEJ4KaZwnjqWqKgGguhLBUBUI0KI6llimAmNoTIURCiqHKOoJoURVBVCdm0LQjwogpC6FYVYVQ2j3BICoJISRVB7EsKsSojhZBWC0M0LI6Ri" +
"DeFaBUV1FwdC9CYGsAAvw5DzCULoK4Wh2hdHWMUPIrwqjuF8FcbQ/QvjaDaG0WAVRPDACwFsBoYR1i1DeKkRoHRYizDWBEMY7BCiR0KE4Xo2AdgtCwOwUomRZhMAaL0B" +
"IawegmHYGsGosw7COGkFoLYTQ0jsHKEkWoFhXDWCyEsHYZx0C9FCB8WwthtBbC2G0NYahGi3FuFYdwuhtDxBaCYYwDRghJAiBYcQXAtiNDiO6+ouQrguHMFwbYnb+B9F" +
"4LoKwFh0BdC2K0OsKgBizGsP4RY3AIiDDgO4Yo4ReBXEcPILwWxmh5GiIURAvQLiuHsF4bYqw7CtEKE0XY1xBD3C+FsdofR3jFyEFccw/gvjbGOHwFw5R5C4BGP8AQNx" +
"mN5HgEYBIwQsAvAMGAbgHRBjwEMBEYQNx9gKC8MwEohR4DGAyMEVAwh2jcAYAcQIcBrAhGIFgR4EgxBcBfFsIsaxsCvAt1wHIfAtA9G8MAQY/wLDjC4G0Ro8RjA5GCBc" +
"Q4HQxjcD7woPwAQ0DqHOBkZw/BGiRHkEYJIyQsgvBMGQbgnRJjyEMEkY4+QngcHKBwVs5xjBHDSHgOwixyBMASJYOYBgwjMCyI8GQZBmCpEyPEVwZdECtEGGUXgYBoiy" +
"HgP8ZomRng6DOFwdonR5huA0M8DI7wfBmC4N0SAmgYBhhoAsBnA7ONgGhQh6AjBEhogtAXgjA0BugOhRh5h3BIhnBNAfglA0gugWhQgsAbAuBUhdAEAwh0AmgXhTh6gD" +
"BQhqM4giB0gWgmhNBagTBUhqgkgLgmBzB4hIhTgaB7BVhrAtBnrSgug2AfAZBnBbhrgtB3gpA1BugAhVh6APACBrhNgHgxA2Aug8r0AbBkhsgphZgvgkhegwhAgShPBo" +
"t4gng1A2guhWhah7BjBshtgtg3g3A2hmhLhbh6BTBupkhHg5POBNgih7A8B/huBdhXg7A3Buhuhdh7hDB4hGg9Avg8oiB2heh7gLBzhpg9gDg6g3hGh+hfh8ADgAhvAd" +
"hpu/gvAGhdg7hpgjhBAsBnu0hvAOhhh8BDgIuDgng3gSAggXhihyBvgFjmgphHA4hvAevggDgQhtBUgLhFhEg/AZgCHaARByguBXhLA5BvAuhdg8gTgMBRB+A0A/hkgn" +
"Q8h8hjgchzguB3r9hvA+hnh9ADgguNgHhOg5B/AghogdAjgkh0guB+gqA5AvAnAYgYhPglh1AugnhVA6gvBWhpA9AbgPh1B+g3hXA5g/BNhmBVA3gaB1hehHhZA7AvBm" +
"hsh9Oqh2gOhXhbA7AfBfhkhOApgUBTBNhBhdA7gugrgIBTA/g7B3guh3glgYSFBvhqggBwh4Auh+AmAjhHgGhwh+AjhEh4gvAXhjA8BvgOhxh+BDvZAvAVAhAjhEB2hy" +
"B+BjhMh5gvA3hnA8hvgeAUAsg4BZh6AkBaBABACAg"));
	var_Appearance->Add(2,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAEGg4BFIDg6AADACAxRDAMgBQKAAzQFAYahsGCGAAGIYxUgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziYBYfgkMIgSbJUgDGAkRRdDSOYDmGQYDiCIoRShOMIjH") +
"LUXxtDaIZwhEAoJb+RgAUY/cTzaAEUwHHiTKInaCQGhsCYJUJAdRURQ9EwvCIZBpEWwLChENQwWLCNj2TScBwjCyqbale45ViqdoDU8lORLUi+M4zSBPcZVTRtGShPDB" +
"KTjMKKYgkG4lVpRNa0PC1GTzQ6mazkKQLRADDIDVbAeL3LiMBy9LyLLItSIrFqqaJma7ccgRDj4AY7Ua+czufBZbozOqDYzAey7TDWLRXFDNIzzTgQAyHHrETbHGqzFx" +
"MAEa5YGqYpVj2HwzDuQ5oHKIQgggSRAlIYw6B0ThGFGDIAFUDAhBMfZRiGNAkFECZnG4IQdneJwmnsSQrGAAhWAIJBJBIQgFCQIBiEIAglgqYo0i4V4MEgRI9gSToYFS" +
"b4Fk6Y4+BmBZhFOJgTC8TBogQAArgqco4muCZOkOMJtgmYpIjYKg7GKE4uCUK4AAKKg2DwI4DiCZw5k6KJ2D6D4OHiag4DwIxiiQAArAqMosnEPBPAOIhOg+DozjIJ4P" +
"GSY4iEwPAkhKLhHUUSQsnKFCnkYU9MjORhcCsAAIACLQ8iaSJ6FKC5jJoaobA8KYoACCRKnmMJzhuDpZnSboMCKGJ4nMPIPDmYAACwKIDk6CoLCeU40m6I5oliMoKDya" +
"ICokLIpgoThviOKJoGYf4KmUKhMjMLJLCAAojCyaYoiYGoGmqM46CkOwPEoKonAACxKlSdItmiWBeBeDgrioNo3D0KxSlAAAtgsUpYnUPRPEoco8hCa+T40SxbBRj5tE" +
"sHJ1i6JhbGYS4ug8awelQLZAAKZI5C4DxrhYQ9ehmUppWiA48nAPRuFKYpiAAC47laZQ9iuKZSgOPotkuFI7C6C4gACPJAm8eQOhOQZoikDp3kCS5AACPoEk8fBGnqQg" +
"pDOSppD2TxjlyPZD6CfwekQTx5lKP5ImseZTCAL5MAMhZKEwA5jC6SIyEqfh0kuD4MjAAAwcwBw0iKDwjlKVozmyChPDSThyiMDxGk6awbB6XY1iwfQInkPg0GMEAADE" +
"dRDmcVovm8ex3FkPJrH0WJ5w4UAAkcMYMHOaxmjGTxNGcao1jWbYMkcAAMk2RJ7lycxMgMdpEHMTZMnuXBM7uMAOAG1jAED8HAQ47wGjDHgPwEI+RggcGOAmAAqxDj8D" +
"oHMTY3BUi7GWPOCAKg3jIBOEIXggBAEBA"));
XMLGrid1->ShowFocusRect = false;
XMLGrid1->SelBackColor = 0x1000000;
XMLGrid1->SelForeColor = -1;
XMLGrid1->SelBackColorCollapse = 0x2000000;
XMLGrid1->SelBackColorChild = -1;
XMLGrid1->SelForeColorChild = -1;
XMLGrid1->AllowDuplicateEntries = true;
XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 1",TNoParam(),TNoParam());
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 2",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
	var_Node->Expanded = true;
	var_Node->Selected = true;
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 3",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Node1->Nodes;
		var_Nodes1->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(103));
		var_Nodes1->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(104));
XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 4",TNoParam(),TNoParam());
XMLGrid1->EndUpdate();
XMLGrid1->LevelWidth[0] = 96;

38:
Is it possible to assing a picture to a node (method 2)

XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->HTMLPicture[L"pic1"] = TVariant("c:\\exontrol\\images\\zipdisk.gif");
XMLGrid1->AlignChildContent = true;
XMLGrid1->AllowDuplicateEntries = true;
XMLGrid1->SelBackMode = Exmlgridlib_tlb::BackModeEnum::exTransparent;
XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 1",TNoParam(),TNoParam());
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 2",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
	var_Node->set_BackgroundExt(Exmlgridlib_tlb::BackgroundExtStateEnum::exExpandBackgroundExtState,L"left[18],client[text=`<img>pic1</img>`,align=0x20]");
	var_Node->Expanded = true;
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 3",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Node1->Nodes;
		var_Nodes1->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(103));
		var_Nodes1->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(104));
	var_Node1->set_BackgroundExt(Exmlgridlib_tlb::BackgroundExtStateEnum::exExpandBackgroundExtState,L"left[18],client[text=`<img>pic1</img>`,align=0x20]");
	var_Node1->set_BackgroundExt(Exmlgridlib_tlb::BackgroundExtStateEnum::exCollapseBackgroundExtState,L"right[4],client[text=`<img>pic1:19</img>`,align=0x12]");
XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 4",TNoParam(),TNoParam());
XMLGrid1->EndUpdate();
XMLGrid1->LevelWidth[0] = 96;

37:
Is it possible to assing a picture to a node (method 1)

XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->HTMLPicture[L"pic1"] = TVariant("c:\\exontrol\\images\\zipdisk.gif");
XMLGrid1->AlignChildContent = true;
XMLGrid1->AllowDuplicateEntries = true;
XMLGrid1->SelBackMode = Exmlgridlib_tlb::BackModeEnum::exTransparent;
XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 1",TNoParam(),TNoParam());
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 2",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->set_Picture(XMLGrid1->get_HTMLPicture(L"pic1"));
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>3",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(103));
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 3",TNoParam(),TNoParam());
XMLGrid1->EndUpdate();

36:
I get "The key already exists" when adding a new node. What can I do ( method 2 )
XMLGrid1->BeginUpdate();
Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = XMLGrid1->Nodes;
	var_Nodes->Add(L"Item",TNoParam(),TVariant("Key1"));
	var_Nodes->Add(L"Item",TNoParam(),TVariant("Key2"));
	var_Nodes->Add(L"Item",TNoParam(),TVariant("Key3"));
XMLGrid1->EndUpdate();

35:
I get "The key already exists" when adding a new node. What can I do ( method 1 )
XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->AllowDuplicateEntries = true;
Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = XMLGrid1->Nodes;
	var_Nodes->Add(L"Item",TNoParam(),TNoParam());
	var_Nodes->Add(L"Item",TNoParam(),TNoParam());
	var_Nodes->Add(L"Item",TNoParam(),TNoParam());
XMLGrid1->EndUpdate();

34:
How can I mark the node only, without its child

XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->AlignChildContent = true;
XMLGrid1->AllowDuplicateEntries = true;
XMLGrid1->SelBackMode = Exmlgridlib_tlb::BackModeEnum::exTransparent;
XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 1",TNoParam(),TNoParam());
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 2",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
	var_Node->set_BackgroundExt(Exmlgridlib_tlb::BackgroundExtStateEnum::exExpandBackgroundExtState,L"top[20,frame=RGB(0,0,0),framethick]");
	var_Node->set_BackgroundExt(Exmlgridlib_tlb::BackgroundExtStateEnum::exCollapseBackgroundExtState,var_Node->get_BackgroundExt(Exmlgridlib_tlb::BackgroundExtStateEnum::exExpandBackgroundExtState));
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 3",TNoParam(),TNoParam());
XMLGrid1->EndUpdate();

33:
How can I mark the entire node

XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->AlignChildContent = true;
XMLGrid1->AllowDuplicateEntries = true;
XMLGrid1->SelBackMode = Exmlgridlib_tlb::BackModeEnum::exTransparent;
XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 1",TNoParam(),TNoParam());
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 2",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
	var_Node->set_BackgroundExt(Exmlgridlib_tlb::BackgroundExtStateEnum::exExpandBackgroundExtState,L"[frame=RGB(0,0,0),framethick]");
	var_Node->set_BackgroundExt(Exmlgridlib_tlb::BackgroundExtStateEnum::exCollapseBackgroundExtState,var_Node->get_BackgroundExt(Exmlgridlib_tlb::BackgroundExtStateEnum::exExpandBackgroundExtState));
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent 3",TNoParam(),TNoParam());
XMLGrid1->EndUpdate();

32:
How can I specify aditional information for a node, when it is expanded

XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->AlignChildContent = true;
XMLGrid1->SelBackMode = Exmlgridlib_tlb::BackModeEnum::exTransparent;
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam());
			var_Node1->set_Value(TVariant(100));
			var_Node1->set_BackgroundExt(Exmlgridlib_tlb::BackgroundExtStateEnum::exCollapseBackgroundExtState,L"top[2],bottom[2],left[2],right[2],client[pattern=6,frame]");
		var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
	var_Node->set_BackgroundExt(Exmlgridlib_tlb::BackgroundExtStateEnum::exExpandBackgroundExtState,L"top[4],bottom[4],left[17],right[4],client[text=`<font ;6><fgcolor A0A0A0>Count: 2`,align=0x20]");
	var_Node->set_BackgroundExt(Exmlgridlib_tlb::BackgroundExtStateEnum::exCollapseBackgroundExtState,L"top[4],bottom[4],left[4],right[4],client[text=`<font ;6><fgcolor A0A0A0>Count: 2`,align=0x02]");
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->ResizeToFit(TVariant(0),TNoParam());
XMLGrid1->EndUpdate();

31:
Is it possible to show aditional information for a node

XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->AlignChildContent = true;
XMLGrid1->SelBackMode = Exmlgridlib_tlb::BackModeEnum::exTransparent;
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
	var_Node->set_BackgroundExt(Exmlgridlib_tlb::BackgroundExtStateEnum::exExpandBackgroundExtState,L"top[4],bottom[4],left[4],right[4],client[text=`<font ;6><fgcolor A0A0A0>Count: 2`,align=0x02]");
	var_Node->set_BackgroundExt(Exmlgridlib_tlb::BackgroundExtStateEnum::exCollapseBackgroundExtState,var_Node->get_BackgroundExt(Exmlgridlib_tlb::BackgroundExtStateEnum::exExpandBackgroundExtState));
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->ResizeToFit(TVariant(0),TNoParam());
XMLGrid1->EndUpdate();

30:
How can I hide the expanding bars under each parent node (method 2)

XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exExpandButtonUp] = -1;
XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exExpandButtonDown] = -1;
XMLGrid1->AlignChildContent = true;
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam());
			Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Node1->Nodes;
				var_Nodes1->Add(L"Sub Child <b>2.1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
				Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node2 = var_Nodes1->Add(L"Sub Child <b>2.2",TNoParam(),TNoParam());
					Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes2 = var_Node2->Nodes;
						var_Nodes2->Add(L"Sub Child <b>2.1.1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
						var_Nodes2->Add(L"Sub Child <b>2.2.2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
					var_Node2->Expanded = false;
			var_Node1->Expanded = true;
	var_Node->Selected = true;
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->LevelWidth[0] = 64;
XMLGrid1->LevelWidth[1] = 96;
XMLGrid1->LevelWidth[2] = 96;
XMLGrid1->EndUpdate();

29:
How can I align the child nodes

XMLGrid1->AlignChildContent = true;
Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = XMLGrid1->Nodes;
	var_Nodes->Add(L"Parent A",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
	Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = var_Nodes->Add(L"Parent B",TNoParam(),TNoParam());
		Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Node->Nodes;
			var_Nodes1->Add(L"Child<font ;6><off -4><b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
			var_Nodes1->Add(L"Child<font ;6><off -4><b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
			Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = var_Nodes1->Add(L"Child<font ;6><off -4><b>3",TNoParam(),TNoParam());
				Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes2 = var_Node1->Nodes;
					var_Nodes2->Add(L"Node<font ;6><off -4><b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(103));
					var_Nodes2->Add(L"Node<font ;6><off -4><b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(104));
		var_Node->Expanded = true;
		var_Node->Selected = true;

28:
How do I change the control's visual appearance using the UI Visual Designer
XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->AllowDuplicateEntries = true;
XMLGrid1->ShowFocusRect = false;
XMLGrid1->GridLinesColor = RGB(128,128,128);
Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = XMLGrid1->Nodes;
	Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = var_Nodes->Add(L"Parent A",TNoParam(),TNoParam());
		Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Node->Nodes;
			var_Nodes1->Add(L"Child<font ;6><off -4><b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
			var_Nodes1->Add(L"Child<font ;6><off -4><b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
			Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = var_Nodes1->Add(L"Child<font ;6><off -4><b>3",TNoParam(),TNoParam());
				Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes2 = var_Node1->Nodes;
					var_Nodes2->Add(L"Node<font ;6><off -4><b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
					var_Nodes2->Add(L"Node<font ;6><off -4><b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(103));
		var_Node->Expanded = true;
		var_Node->Selected = true;
	var_Nodes->Add(L"Parent B",TNoParam(),TNoParam())->Nodes->Add(L"1",TNoParam(),TNoParam());
XMLGrid1->LevelWidth[0] = 96;
XMLGrid1->VisualDesign = TVariant(String("gBFLBWIgBAEHhEJAEGg6oBUHSTNAgAA8IZ7/jEZf78jUZicKAYOhULB8jAQxhEaGUjAkfhcICIgg4vAUHgRCJ0MkcInQBC01ACAADACAxRDAMgBQKAAzQFAYahmG6GA") +
"AGEZhYgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzXIUBxAAqXZZFUaKAg2Qg4TLBAzUTCQbR7HieQghGoqPpWF4gAhCJQGSYZ" +
"aDqOQyRhkCC4DIITZkRbTUBiRSdWx8AAMIyiGpoJbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2PrhTSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaI" +
"zmgXJqFcCR9lUMZYGwFgCnUdJAF4bY3BsfZOnMd4+l0bR2CwHRWAMRpEGEL5WmsRYPCkZZNmeLQ5l0HoHEuJIxmOL50HgBAWgmDpEGGLJWAqbwPg+RZkH+eg9D4Txfhu" +
"RZeGGdwQH2PQTCmDpFFaKoVB+D5Xmed5pHoX44AWfR+F8UwVnEdpdkMMJKDIChygyIQpAoEh4iIJ5JlgTIcH+XoIFoEwnGEAh6A0KBgiMIICHdRgIlAM4MlKAIcCaIYI" +
"jYLoLGKIhqCcMxiTgJQ1A0IxEhsJgJFiPg+guI4yFYOA0GMWIUloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchMhGCxlBkQIUCQZJZCiFIRk0aQVH8IBmAOBJeDcZJYmyFgnAmAhaGaC" +
"xmGmIhqhoZJZgiXYYAgFgCHQOYOFOEITCQCJpCyEoTW6NoACUZJiFCEoekiaZgmSHQXlYEh0DuDpTjCDQiEgchAg0IpJBoXoZiYKYqHaHAimkYguhMIZpAOMh0GEGBmg" +
"6JYqmkGowmyK4rAqNoyDsGg2BmCApCuAgNh8agrkqdYkGea4ChGCBAEAoAAJig4YqAm6cp2hKegwoChKIoykKUpinKgqSqKsrCtK4rywLEsizLQtS2LcuC5Louy8L0vi" +
"/MAwTCMMxDFMYxzIMkyjLMwzTOM80DRNI0zUNU1jXNg2TaNs3DdN43zgOE4jjOQ5TmOc6DpOo6zsO07jvPA8TyPM9D1PY9z4Pk+j7Pw/T+P9AEBQJA0EQVBkHQhCUKQt" +
"DENQ5D0QRFEkTRRFUWRdGEZRpG0cR1HkfSBIRFmSc55yQXxfHmB5cEGdp0EyJg7BUWoqFQfY/B8f5PnOd5+H6EAB4mRFD3F2G4cImAygZAKDkIwUBKCFASDwKIExyDsB" +
"AE4IQcBUg/AUEIGAaQegFAoDAHIkAgg7EgCkAgaAMjGDSEBcIRx+BVAqMUSKmgKjEHINQJCoQCAUCIqVU6qVVqtA+MdWKs1agRVwrpXivlgLCWIJwUIKQlAyE4KAJQEg" +
"ZBsEoEoJA5haCKF+JAGYCRhBvA2LINgdglgTEIMEFoMxmiTCoM8GgzQ5hUE2DETYswEgCGAE4Y4MRlByAkGQQIHS3BSDaAQJQkg6AdAWEIKAEx0gdB6BwSYsh9DCkIHE" +
"bQdgIikCSA5fQpAsgjCYNMOg1QchPGmygGDJhSA9BIHYJwzARgMGiNQeobQThXA6JUQoZQrjWEOGMIwwwYgFBKHQIIsx2hFD6F8WgjB+h0CkDEBACABkwJkAAKc4QANb" +
"J010noOpzNiKKUcpJSymlPGoHIGDawRiBEI24rpXywljLKWcYAWB+AkDCCASYyRSADBgCQRQXQNCOGAOYGQGAOCCCKBESgTgwgjByNQXwbQNiIGcCEEAKAli0BwCQAAU" +
"RUgRDSOgAU5RPBJFQJMdASAjA2AoIQaAoA6g6CaB4XYSxWDHAMKILAiBlDHAiBoRgLBICbCaK4VIAxEDFFUNcBIfRrBrBULwIA6RwABE4JIdoLxMjMHIBMfA1Q1CdCaK" +
"gbwsBIh8CwEIYYAwEjJDWHQLQ9QVgZDyMMZw5QKjJAoIIcwABjhAHWBkBgkABC5EsYsVgtg9gVFwAENotAtCuBiLkAgRwhAAGeOQN48h1BtHeBMTItxijoBgJ0Xw7gai" +
"9EqOYdwuR2B4AGEcUA4wmj1F0L0OwwhsiyEaNcGwvBuD/AuKMUtlAQglAGEkRg6A6g5AyEYGQBQqC0AAEIEw+wxhDDQEguozxuhIUwHMU4uxRASAGIcNI+A7CZDOOkYQ" +
"URPimHiDMAgwQ4BUAyAcYI0BGAbjQBAUgHQBifGOHkTYAAgBHDiJgPwnIbD6DyJwE46R1BzV2nkCkNguBdAqEZTIY4ciHHiM4LIngjghEJh0IoJAjBwE+IcRItg/AdHM" +
"KwRIIwkCyB4JUEgyRJBEE6CUZI8gmCED+B4Q4ER3BuAmNAPI7A6BIEMLQXYLxOjyHoMMGDIQWDJBmMwOYSRWZXHOEkeQbQJCyGiNMEQGh5ikHYHcZwsxiDvB4M8SY3B+" +
"g9CgAYXg2A6hNHmIwDgewOhHHCOANoUQqBlAuEYaQFA+glCOFISgjQVhJGiLMMI1whDLCOFwQQbgpj1ASV8KgdQKhJCmNQaoTWaCbEmzgJwQRjjBGwH4DwRh6hpC2FYW" +
"ovQ6hcGuJUYofQujXHqO0NwfwPgnDaGEAonwDhxHyBILIcgC38GyNYRomw0jaAsKUUoaAsCHD6I4P25BCBGDkFse4CRzhwC4HexIcxuDXCaMsOqwQQjjDaJ8E4jAmBzC" +
"8HcVI6w9BeHuLUeIfRvhXHaPMP4nBjjxHoHkLwBxIj7BaOAc4RgJiFHCBgNwFRDhhw4CURA4QcARHPxEI4ngHB1DGHgdoERHhjEwP4IrGBMgGCaESI42R0iMywOkdwdg" +
"yjZEMF8TA5hMieDbfwDIrg5ibHMDkJI6+sDWHCN8UIaBDjGEOKMNAugfCVFIOkTQRhOB3HKCcXotg+joBsO0XIbw1DaGcLEVo6h9DuFqK8NYmhoj8D8GoKYhAGgECziM" +
"eYjQPgHESPYPY6wLiWQiG4LYrh0i7HcHsZ3ih2h2GSO4NqewOAKDmBYGIMRjB+HUJwIwgxiDxE4F8DoxQ5AcDeCMY4nhTgcDYFkDwRwMiDlQCYXI+g5CVGgK8IoCQ6Bw" +
"FuE0A49ADjxHMGwYYiAEEuauAAQrWq8tca6QcnobGwihp3myp5G0BsA3AaG1ghhIheJ+G4J/m5qBKCKDKEKFKGKHKIKJKKKLKMKNKOKPKQKRKSKTAUAlAVBGAABRgRBR" +
"B5hoACBTADgeBJgogThoBIBGA2AUgEhQggB1AqBFD9AXgIgMgGgiBbAFogA1AYBYhhA2B7BNBOAHFjhVBthSh7gchWBVB2gBhTiqg5AlhSBfAzgZhIAnhxgqhNA2gZBQ" +
"g8BggpBxgwgFBiASATgShWgog1haA8BagZB5hDhTBrByApAFhEABgMgBhVhgB4h7guBGAHBegvBFgsgWhIgVgWhVBogzBrhuByAIgOB8ABgdhRhfLeB8AshugZg6hBhj" +
"BgB7BdhMBrAtArgUBmgjB5hOAIADBDgehiBNhjgahZgXBMABBrhYBqhihVg9gfAzA7hDhoBkAmiDhEAkggBpAxgdAOgnAjAohGBAgqgWgAAIBEhfB8BoBtAJAUBCB5hb" +
"mpBiAuB0B8AdAFAkhlgAhNIUhQgBhggIAmAKgChghIA2ALgBBNBDgeASBSBOBoBUhbgFhOh4BkhygGhhhIB2AegHhiAIgGAfgGEKhyAmgJhNBYgmAkA6hihDgmAugLhj" +
"AIhGIEhjCwgsA6hPAIhkhPgOhggDhOA+gNBkAJAGBCgMgPBJAUhNvpBYh+BDspBIhGBFA9Iwg2BJA8hjB5BWBWgVhlgJBmBagVsphGBTA7AmAJgGBigYhmBJgWBms3gZ" +
"B2BIgBhPBZg0htgbhnAJhGBygchnBJhWGSAPBphmBegbD+g6B+gfhoAKAGgCgghoBKAWB/jNhphshQgiAiBKA2tLtQhGtSBPB6BWgKglBPBzhGgagmhphKB2gegnhqAK" +
"gGgbA+AqBKBegVgPoaAmgqgqhqhKg2gugqBqBDhigKgsBqh6hWg2gthjhjhmg6gshqBJA+prhsALAGhCgwhsAKhoh5iBBqAihKuuhLA2hOgzhshDhqhSgyGdBChWg1ht" +
"gJhmhSA+glAYBCBtA9BrAaAihfg2BuTuhhgeBMhrgmADA5BNgrg2A5A8AsBrhGhyg8hvBLhWh2g7hhB7hkhbBSBOgrh0hZg/tkAHAChAhvhzBmBhBSBQAQCAg");
XMLGrid1->EndUpdate();

27:
How do I specify to search for name of the nodes only, when the user filters the control

XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->FilterBarPromptVisible = Exmlgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible;
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child<font ;6><off -4><b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child<font ;6><off -4><b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
		Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Nodes->Add(L"Child<font ;6><off -4><b>3",TNoParam(),TNoParam())->Nodes;
			var_Nodes1->Add(L"Node<font ;6><off -4><b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
			var_Nodes1->Add(L"Node<font ;6><off -4><b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(103));
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->AutoSearch = Exmlgridlib_tlb::AutoSearchEnum::exContains;
XMLGrid1->FilterBarPromptType = Exmlgridlib_tlb::FilterPromptEnum::exFilterPromptApplyOnName | Exmlgridlib_tlb::FilterPromptEnum::exFilterPromptStartWith;
XMLGrid1->FilterBarPromptPattern = L"No";
XMLGrid1->EndUpdate();

26:
Is it possible to include child-nodes, when do filtering

XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->FilterBarPromptVisible = Exmlgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible;
XMLGrid1->HideSelection = Exmlgridlib_tlb::HideSelectionEnum::exHideAlways;
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child<font ;6><off -4><b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child<font ;6><off -4><b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
		Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Nodes->Add(L"Child<font ;6><off -4><b>3",TNoParam(),TNoParam())->Nodes;
			var_Nodes1->Add(L"Node<font ;6><off -4><b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
			var_Nodes1->Add(L"Node<font ;6><off -4><b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(103));
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->AutoSearch = Exmlgridlib_tlb::AutoSearchEnum::exAnyContains;
XMLGrid1->FilterBarPromptType = Exmlgridlib_tlb::FilterPromptEnum::exFilterPromptIncludeChild | Exmlgridlib_tlb::FilterPromptEnum::exFilterPromptApplyOnValue | Exmlgridlib_tlb::FilterPromptEnum::exFilterPromptApplyOnName | Exmlgridlib_tlb::FilterPromptEnum::exFilterPromptContainsAny;
XMLGrid1->FilterBarPromptPattern = L"Child3";
XMLGrid1->EndUpdate();

25:
How can I change the control's filtering so it searches for Contains rather than Start

XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->FilterBarPromptVisible = Exmlgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible;
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child<font ;6><off -4><b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child<font ;6><off -4><b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
		Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Nodes->Add(L"Child<font ;6><off -4><b>3",TNoParam(),TNoParam())->Nodes;
			var_Nodes1->Add(L"Node<font ;6><off -4><b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
			var_Nodes1->Add(L"Node<font ;6><off -4><b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(103));
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->AutoSearch = Exmlgridlib_tlb::AutoSearchEnum::exAnyContains;
XMLGrid1->FilterBarPromptType = Exmlgridlib_tlb::FilterPromptEnum::exFilterPromptApplyOnValue | Exmlgridlib_tlb::FilterPromptEnum::exFilterPromptApplyOnName | Exmlgridlib_tlb::FilterPromptEnum::exFilterPromptContainsAny;
XMLGrid1->FilterBarPromptPattern = L"Child3";
XMLGrid1->EndUpdate();

24:
How do I enable the control's filtering support

XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->FilterBarPromptVisible = Exmlgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible;
XMLGrid1->HideSelection = Exmlgridlib_tlb::HideSelectionEnum::exHideAlways;
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>3",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->EndUpdate();

23:
How can I hide the expanding bars under each parent node (method 1)

XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->VisualAppearance->Add(1,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAChABDEMACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX") +
"IUBxAAqXZZFUaKAgOMJDTLBAzUTCUKx7HynQACCCaTpGVo8hYhEoDJKMdB1HIZIwyBBcqBNWTFdLAAJFKTdKAMIyiGp4DbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2Prh" +
"TSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoOS4" +
"kjGY4vnQeAEBaCYOkQYYslYCpvA+D5FmSc55j0PhfF8eYHlwQZ2nQTImDsFRaioVB9j8Hx/k+c53n4fogAeTJFHuXY3HCTAygyAociMKBKEKBIeCiCZyHYEAnCEOBUh+" +
"BQhBgNIegKCgYBySAgh2SAUgINAMmMNIgCcCYjn4KoKmKSI2C6CpiHIagkDMYgCAoIg1A0IxEhsJgJFiPg+g+Y4yFYOA0GMWIIloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchOFCFIl" +
"BkThQCUCQZDYSglCQcxaEUX5IBmBJhDeDZZDYOwlgmQhghaGZmkmKhnhoZo5ioTYYk2WYEgEYAnGOGJlDkCQyECDqfCkNoCCUSQ6A6BYhCgCZ0g6HoOEmWR9GFYw4m0O" +
"wIlIJIHCRc4shGJhpjoaocieaZiC6GAimkUgehIOwnGYEYGGiah6jaE4rg6SpCjKK5rEOMYjGGGIChKOgglmdoij6L5aEYfo6CkGIEAQgIA=="));
XMLGrid1->VisualAppearance->Add(2,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAChABC0MACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX") +
"IUBxAAqXZZFUaKAgOMJDTLBAzUTCUKx7HynQACCCaTpGVo8hYhEoDJKMdB1HIZIwyBBcqBNWTFdLAAJFKTdKAMIyiGp4DbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2Prh" +
"TSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoOS4" +
"kjGY4vnQeAEBaCYOkQYYslYCpvA+D5FmQf56D0PhPF+G5Fl4YZ3BAfY9BMKYOkUVoqhUH4PleZ53mkehfjgBZ9H4XxTBWcR2l2QwwkoMgKHKDIhCkCgSHiIgnkmWBMhw" +
"f5egglInGEAh6A0KBgiMIICHdLIIlAM4MlKAIcCaIYIjYLoLGKIhqCcMxiR8JQ1A0IxEhsJgJFiPg+guI4yFYOA0GMWIUloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchMhGCxlBkQIU" +
"CQZJZCiFIRk0aQVH8IBmAOBJeDcZJYmyFgnAmAhaGaCxmGmIhqhoZJZgiXYYAgFgCHQOYOFOEITCQCJpCyEoTVUNoACUZJiFCEoekiaZgmSHQXlYEh0DuDpTjCDQiEgc" +
"hAg0IpJBoXoZiYKYqHaHAimkYguhMIZpAOMh0GEGBmg6JYqmkGowmyK4rAqNoyDsGg2BmCApCuAgNh8agrkqdYkGea4ChGCBAEAgI"));
XMLGrid1->VisualAppearance->Add(3,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAChABa8GACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIzkKJpAAiCRQGiYZyHKcxMYgQrAZBEbKMLwrAYUIRCCaof") +
"AAGIaRDIcZPXQjZSMdSkHRpKi6Mo2TpPUpSDpUM6VCL3KhqKxXeq1cp2XpfWBYNhVbTafyyaiqKiSWy0EQRBSDXBcNxXHalazhNpCbTSWoqLrhRzDMCwC6rUwCeYJQzC" +
"cLxLCcMwjA5/MDeFLXCwjBJ+W5aFhzBYsbx1NKcZ7nWgaAqOKp/OKnECuBh2EYNMywK5rew7BqTf5tW7ZNx2TYNMYPKiDajcDJMOwqWpUVDjOQ4fidXzfSbPcrxfBsLp" +
"/FOKhmDKGQKHUGoFEiIRPCiE5pl8ChzhuNpyHgU49mSdxtEOWBkCCNRdGQExBhyTRQCcExeG+X5zneeAmh8Uw1nEIIfDMUJSDQSYyGCFR/GCR5yAkJRgGMRgDHyTYjGS" +
"VgmgkchSAoJJhhIRIXCSSQXm4H4HgkQhGBuBgJEgVJWgSVJSAYLg4E2Yx2BuAhJGIcIYCWIxHm4NINiOCJeBuDANliOIBFOJAjhiZQ5AkMhAg6BhJCgbgbH6ZJiFYHAl" +
"AkKQkg6EYOEkCRLFTQw4m0OwIlIJIHCRVAshGGRmHmGhohqZoiC4ZAimYEgeF4OwkCUSRUFwZw5mYX4eg6SZyH6HpoAOMRxFUFRihKBgglaVZagqIpXCWNoGCkFRkAQg" +
"I"));
XMLGrid1->HideSelection = Exmlgridlib_tlb::HideSelectionEnum::exHideAlways;
XMLGrid1->ExpandButtons = Exmlgridlib_tlb::ExpandButtonEnum::exCustom;
XMLGrid1->ExpandButtonsCustom[true] = 16777216;
XMLGrid1->ExpandButtonsCustom[false] = 33554432;
XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exExpandButtonUp] = 0x3000000;
XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exExpandButtonDown] = 0x3000000;
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam());
			Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Node1->Nodes;
				var_Nodes1->Add(L"Sub Child <b>2.1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
				Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node2 = var_Nodes1->Add(L"Sub Child <b>2.2",TNoParam(),TNoParam());
					Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes2 = var_Node2->Nodes;
						var_Nodes2->Add(L"Sub Child <b>2.1.1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
						var_Nodes2->Add(L"Sub Child <b>2.2.2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
					var_Node2->Expanded = false;
			var_Node1->Expanded = true;
	var_Node->Selected = true;
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->LevelWidth[0] = 64;
XMLGrid1->LevelWidth[1] = 96;
XMLGrid1->LevelWidth[2] = 96;
XMLGrid1->EndUpdate();

22:
How can I change the visual appearance for expand/collapse buttons

XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->VisualAppearance->Add(1,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAChABDEMACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX") +
"IUBxAAqXZZFUaKAgOMJDTLBAzUTCUKx7HynQACCCaTpGVo8hYhEoDJKMdB1HIZIwyBBcqBNWTFdLAAJFKTdKAMIyiGp4DbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2Prh" +
"TSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoOS4" +
"kjGY4vnQeAEBaCYOkQYYslYCpvA+D5FmSc55j0PhfF8eYHlwQZ2nQTImDsFRaioVB9j8Hx/k+c53n4fogAeTJFHuXY3HCTAygyAociMKBKEKBIeCiCZyHYEAnCEOBUh+" +
"BQhBgNIegKCgYBySAgh2SAUgINAMmMNIgCcCYjn4KoKmKSI2C6CpiHIagkDMYgCAoIg1A0IxEhsJgJFiPg+g+Y4yFYOA0GMWIIloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchOFCFIl" +
"BkThQCUCQZDYSglCQcxaEUX5IBmBJhDeDZZDYOwlgmQhghaGZmkmKhnhoZo5ioTYYk2WYEgEYAnGOGJlDkCQyECDqfCkNoCCUSQ6A6BYhCgCZ0g6HoOEmWR9GFYw4m0O" +
"wIlIJIHCRc4shGJhpjoaocieaZiC6GAimkUgehIOwnGYEYGGiah6jaE4rg6SpCjKK5rEOMYjGGGIChKOgglmdoij6L5aEYfo6CkGIEAQgIA=="));
XMLGrid1->VisualAppearance->Add(2,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAChABC0MACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX") +
"IUBxAAqXZZFUaKAgOMJDTLBAzUTCUKx7HynQACCCaTpGVo8hYhEoDJKMdB1HIZIwyBBcqBNWTFdLAAJFKTdKAMIyiGp4DbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2Prh" +
"TSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoOS4" +
"kjGY4vnQeAEBaCYOkQYYslYCpvA+D5FmQf56D0PhPF+G5Fl4YZ3BAfY9BMKYOkUVoqhUH4PleZ53mkehfjgBZ9H4XxTBWcR2l2QwwkoMgKHKDIhCkCgSHiIgnkmWBMhw" +
"f5egglInGEAh6A0KBgiMIICHdLIIlAM4MlKAIcCaIYIjYLoLGKIhqCcMxiR8JQ1A0IxEhsJgJFiPg+guI4yFYOA0GMWIUloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchMhGCxlBkQIU" +
"CQZJZCiFIRk0aQVH8IBmAOBJeDcZJYmyFgnAmAhaGaCxmGmIhqhoZJZgiXYYAgFgCHQOYOFOEITCQCJpCyEoTVUNoACUZJiFCEoekiaZgmSHQXlYEh0DuDpTjCDQiEgc" +
"hAg0IpJBoXoZiYKYqHaHAimkYguhMIZpAOMh0GEGBmg6JYqmkGowmyK4rAqNoyDsGg2BmCApCuAgNh8agrkqdYkGea4ChGCBAEAgI"));
XMLGrid1->HideSelection = Exmlgridlib_tlb::HideSelectionEnum::exHideAlways;
XMLGrid1->ExpandButtons = Exmlgridlib_tlb::ExpandButtonEnum::exCustom;
XMLGrid1->ExpandButtonsCustom[true] = 16777216;
XMLGrid1->ExpandButtonsCustom[false] = 33554432;
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam());
			Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Node1->Nodes;
				var_Nodes1->Add(L"Sub Child <b>2.1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
				Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node2 = var_Nodes1->Add(L"Sub Child <b>2.2",TNoParam(),TNoParam());
					Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes2 = var_Node2->Nodes;
						var_Nodes2->Add(L"Sub Child <b>2.1.1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
						var_Nodes2->Add(L"Sub Child <b>2.2.2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
					var_Node2->Expanded = false;
			var_Node1->Expanded = true;
	var_Node->Selected = true;
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->LevelWidth[0] = 64;
XMLGrid1->LevelWidth[1] = 96;
XMLGrid1->LevelWidth[2] = 96;
XMLGrid1->EndUpdate();

21:
Does your control support transparent selection

XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->SelBackMode = Exmlgridlib_tlb::BackModeEnum::exTransparent;
XMLGrid1->SelBackColorChild = XMLGrid1->SelBackColor;
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam());
			Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Node1->Nodes;
				var_Nodes1->Add(L"Sub Child <b>2.1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
				Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node2 = var_Nodes1->Add(L"Sub Child <b>2.2",TNoParam(),TNoParam());
					Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes2 = var_Node2->Nodes;
						var_Nodes2->Add(L"Sub Child <b>2.1.1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
						var_Nodes2->Add(L"Sub Child <b>2.2.2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(102));
					var_Node2->Expanded = true;
			var_Node1->Expanded = true;
	var_Node->Selected = true;
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->LevelWidth[0] = 64;
XMLGrid1->LevelWidth[1] = 96;
XMLGrid1->LevelWidth[2] = 96;
XMLGrid1->EndUpdate();

20:
How can I show the selection with some transparent marker

XMLGrid1->BeginUpdate();
XMLGrid1->AllowDuplicateEntries = true;
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
	var_Node->Selected = true;
	var_Node->Expanded = true;
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Node1->Nodes;
		var_Nodes1->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes1->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
XMLGrid1->LevelWidth[0] = 64;
XMLGrid1->LevelWidth[1] = 96;
XMLGrid1->LevelWidth[2] = 96;
XMLGrid1->ShowFocusRect = false;
XMLGrid1->VisualAppearance->Add(1,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAChABdcGACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziYBYJhGBQxAJCI4DBCIZBwGKQBjASQpUhqHYDTbIMByB") +
"IUIxMGiYIRoGAxTiAMo8RrSEZTdD8ExTAZ/XzfMAKRpOFo/ULEUw0NR8aRABiNQbkWjYDp1f5nVRaFTxYKoSxbNqIRpGCzoJrKdI1SBEMTWBAddSdBKzX7tHArLgSQJd" +
"SrLMrzDIka4cACcZxkCioXozBpZVjRMaZJC2KAbMaBQgsQALGqjAaVUJQEgZTTmHS/BLPYDsLQdDyXAqnYTkFwWZa4ATtOK5b6jK6dQgmfAAaJGWzYHpGL4QGCYZKGap" +
"MgsKaVmwYp8j2RoCCWB4VHQIQjD6FIjF2RpumyewRj6XYrjoMpdk4Pgbm4DZXmmSpRnWeJ9hiN4zAkSRCECBAkFAGhGDGUB1ByBhVGUCxAkQIQ2AsRZRFQDAoEIXoXCU" +
"IQGBSNg9BoYBNjMbJ/DGTBznyQAwCIKISCOCRigiHgqgmIhIgCfw3k2dgFn6DAihiMg1g2Yo4mINoNBCEwMkOCgPDOTgyhCZBJBYRIQTGmYOGQaQ2E6EQjhkLg2hOZRJ" +
"DoURAmSSRWFqEJlHAAhZhaZgJHYX4YCWKYKFOGQljmGgohoJoYloUoambTxqgmZwZkoboWCYeZWFaHaOBDRIkCmahDhIIh5nmfoHGOKgmDmIpjGiHoIEIVQjnyXA3A+c" +
"wgkiIooloZgoiWD5zgCYIMhCFAEIC"));
XMLGrid1->SelBackColor = 0x1000000;
XMLGrid1->SelForeColor = -1;
XMLGrid1->SelBackColorChild = -1;
XMLGrid1->SelForeColorChild = -1;
XMLGrid1->EndUpdate();

19:
How can I highlight the focused/selected node only, instead highlighting its childrend collection (method 3)

XMLGrid1->BeginUpdate();
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
	var_Node->Selected = true;
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->LevelWidth[0] = 64;
XMLGrid1->LevelWidth[1] = 96;
XMLGrid1->LevelWidth[2] = 96;
XMLGrid1->ShowFocusRect = false;
XMLGrid1->VisualAppearance->Add(1,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAChABGYDg6AADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKNYykCIRSDUJYkSZEIyjAIoBQ4GACJBmKKodgONYYTLFYCwT") +
"JETw5FKEZTEWQBTjGOY5TbNcgUPCMex7IiVJYpOK6ThqTYfQjLUBvfTgAS4f6Laaneg4JDOUYtTjIADRWBMeSxAatK6rWr7BqOYoDUJZcQyDIcNzXAa9aLjO5wAiWPp4" +
"VJZM54FKVEzfQSrZqoDIrEgOZpBYjMdSgADFXQGDbHbhuS5IWwTBpQZhaGZQTb+mZtZ7oMI6HTuSztW7EMLAC6bJx7LoDazoGKSDo0TZRXLNYqzPIdf4OVq4YTxVi2PZ" +
"GnmLJfGwOY8m2NhTAmPJcmAZBbmiDo3DuW4ZEgAQQhKAYkkYdA6hyDIjBkAIqBgQgmn0YxRFgGIjF8CRwhOB4ZAkPQdFYMRfCsYICFYCgkEkEhCA0JDeEICglgqYo0i4" +
"XQMEgZI9gaToYHSb4Hk6Y4+CGB5hlOJgbC8TBoiQAArgqco4muC5OkOMJtguYxIlYMg7GME4uC0K4AAKKg+DwJADiCZw5k6KQWEaEYOHkChADwI5izIKwKjKzQ8E8A4i" +
"FaEYOjOMgvhEZRjiIVA8CUEouE9SRJEycoWCMCJmFvUAzkYZArAACAgi0PInEkGhauKCYsmqHQPCmSAAgsSp5lCc4dg6WgUm6DkQhicw8g8OiDiwKQDk6EoNCgU40m6J" +
"ZpFiUoSDyaQCokLIqAobh3iWKRogaB4MmWKhsjMLJLCAAorCyagokYIoImsM46DEOwPEoSovABZR0nSL5pFgfgfhALAqFaPw9CuUrgC2CxSlidQ9E8SoSkSEpsZXj5LF" +
"sNAAC2bZLDydYwiaW4GFOMIPGsPpcC2QACmSOQuA8a42EvYoZnKcVsAOPJwD0bpSmKagAAuO52m0PYsCmcoLkCLhLjSOwuguIAAjyQpvnkLobkOaQpC6f5CkuQAAj6Bp" +
"PHwZwCkQKYzkqcQ9k8Y5cj2RejH8JpGE8eZykeSprnmcwoC+TADAAAJMEwA5jDaSoyksHh8rmDLgDBzoHDyJIPCOUpejWbQKG8PJQHMIwPE6UJrhsPpljeLJ9CieQ+DS" +
"YwQAAMR1kOZxejGb57hcYQ8mufR4nmVwMFAAJHDGDBzmsbozk8TYHHKN42G2LJHAADJNmSe5enOTIjH6Rhzk2Nke4vBMt8GAHADY5wbgUD8HEQ47wOjHHiPwMI+RigcG" +
"OAmAorgjj8EIHMTY3B0i7GePQDoBwdBvGSCcIQ6BACAIC"));
XMLGrid1->SelBackColor = 0x1000000;
XMLGrid1->SelForeColor = -1;
XMLGrid1->SelBackColorChild = -1;
XMLGrid1->SelForeColorChild = -1;
XMLGrid1->EndUpdate();

18:
How can I highlight the focused/selected node only, instead highlighting its childrend collection (method 2)

XMLGrid1->BeginUpdate();
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
	var_Node->Selected = true;
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->LevelWidth[0] = 64;
XMLGrid1->LevelWidth[1] = 96;
XMLGrid1->LevelWidth[2] = 96;
XMLGrid1->VisualAppearance->Add(1,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAChABJUIQAAYAQGKIaBoAKBQAGaAoDDQMw1QwAAwjSK0EwsACEIrjKCRShyCYZRhGcTSAAUEhiGKQBgiGDhViWAwyDABEbwS78agBFyRlqyfKcc") +
"x9DaAQEBA"));
XMLGrid1->ShowFocusRect = false;
XMLGrid1->SelBackColor = 0x1a0a0a0;
XMLGrid1->SelForeColor = -1;
XMLGrid1->SelBackColorChild = -1;
XMLGrid1->SelForeColorChild = -1;
XMLGrid1->EndUpdate();

17:
How can I highlight the focused/selected node only, instead highlighting its childrend collection (method 1)

XMLGrid1->BeginUpdate();
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child <b>1",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(100));
		var_Nodes->Add(L"Child <b>2",TNoParam(),TNoParam())->set_Value(TVariant(101));
	var_Node->Selected = true;
	var_Node->Expanded = true;
XMLGrid1->LevelWidth[0] = 64;
XMLGrid1->LevelWidth[1] = 96;
XMLGrid1->LevelWidth[2] = 96;
XMLGrid1->HideSelection = Exmlgridlib_tlb::HideSelectionEnum::exHideAlways;
XMLGrid1->VisualAppearance->Add(1,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAChABdcGACAADACAxRDQNABQKAAzQFAYaBmGqGAAGEaRWgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziYBYJhGBQxAJCI4DBCIZBwGKQBjASQpUhqHYDTbIMByB") +
"IUIxMGiYIRoGAxTiAMo8RrSEZTdD8ExTAZ/XzfMAKRpOFo/ULEUw0NR8aRABiNQbkWjYDp1f5nVRaFTxYKoSxbNqIRpGCzoJrKdI1SBEMTWBAddSdBKzX7tHArLgSQJd" +
"SrLMrzDIka4cACcZxkCioXozBpZVjRMaZJC2KAbMaBQgsQALGqjAaVUJQEgZTTmHS/BLPYDsLQdDyXAqnYTkFwWZa4ATtOK5b6jK6dQgmfAAaJGWzYHpGL4QGCYZKGap" +
"MgsKaVmwYp8j2RoCCWB4VHQIQjD6FIjF2RpumyewRj6XYrjoMpdk4Pgbm4DZXmmSpRnWeJ9hiN4zAkSRCECBAkFAGhGDGUB1ByBhVGUCxAkQIQ2AsRZRFQDAoEIXoXCU" +
"IQGBSNg9BoYBNjMbJ/DGTBznyQAwCIKISCOCRigiHgqgmIhIgCfw3k2dgFn6DAihiMg1g2Yo4mINoNBCEwMkOCgPDOTgyhCZBJBYRIQTGmYOGQaQ2E6EQjhkLg2hOZRJ" +
"DoURAmSSRWFqEJlHAAhZhaZgJHYX4YCWKYKFOGQljmGgohoJoYloUoambTxqgmZwZkoboWCYeZWFaHaOBDRIkCmahDhIIh5nmfoHGOKgmDmIpjGiHoIEIVQjnyXA3A+c" +
"wgkiIooloZgoiWD5zgCYIMhCFAEIC"));
XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exShowFocusRect] = 0x1000000;
XMLGrid1->EndUpdate();

16:
How do I enable the scrollbar-extension, as thumb to be shown outside of the control's client area

XMLGrid1->BeginUpdate();
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent <font ;6><off 4>1",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = var_Nodes->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam());
			var_Node1->set_Value(TVariant("<sha ;;0>Event <b><font ;6><off -6>2<off 4>3<off 4>1"));
		var_Nodes->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->ExpandAll();
Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent <font ;6><off 4>2",TNoParam(),TNoParam())->Nodes;
	var_Nodes1->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam());
	var_Nodes1->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());
XMLGrid1->ScrollBars = Exmlgridlib_tlb::ScrollBarsEnum::exBoth;
XMLGrid1->ScrollPartVisible[Exmlgridlib_tlb::ScrollBarEnum::exVScroll,Exmlgridlib_tlb::ScrollPartEnum::exExtentThumbPart] = true;
XMLGrid1->ScrollPartVisible[Exmlgridlib_tlb::ScrollBarEnum::exHScroll,Exmlgridlib_tlb::ScrollPartEnum::exExtentThumbPart] = true;
XMLGrid1->ScrollPartVisible[Exmlgridlib_tlb::ScrollBarEnum(0x2),Exmlgridlib_tlb::ScrollPartEnum::exExtentThumbPart] = true;
XMLGrid1->ScrollWidth = 4;
XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exVSBack] = RGB(240,240,240);
XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exVSThumb] = RGB(128,128,128);
XMLGrid1->ScrollHeight = 4;
XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exHSBack] = XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exVSBack];
XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exHSThumb] = XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exVSThumb];
XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exScrollSizeGrip] = XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exVSBack];
XMLGrid1->EndUpdate();

15:
Does your control support Fit-To-Page, Print and Print-Preview

Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent <b>1",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam())->Selected = true;
		var_Nodes->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->ExpandAll();
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent <b>2",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Node1->Nodes;
		var_Nodes1->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam());
		var_Nodes1->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());
/*
	Select the Component\Import Component...\Import a Type Library,
	to import the following Type Library:

		ExPrint 1.0 Control Library

	TypeLib: ExPrint.dll

	to define the namespace: Exprintlib_tlb
*/
//#include "EXPRINTLIB_TLB.h"
Exprintlib_tlb::IExPrintPtr var_Print = Variant::CreateObject(L"Exontrol.Print");
	var_Print->set_Options(TVariant("FitToPage = 1x1"));
	var_Print->PrintExt = (IUnknown*)XMLGrid1->DefaultDispatch;
	var_Print->Preview();

14:
How do I print the control
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent <b>1",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam())->Selected = true;
		var_Nodes->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->ExpandAll();
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent <b>2",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Node1->Nodes;
		var_Nodes1->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam());
		var_Nodes1->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());
/*
	Select the Component\Import Component...\Import a Type Library,
	to import the following Type Library:

		ExPrint 1.0 Control Library

	TypeLib: ExPrint.dll

	to define the namespace: Exprintlib_tlb
*/
//#include "EXPRINTLIB_TLB.h"
Exprintlib_tlb::IExPrintPtr var_Print = Variant::CreateObject(L"Exontrol.Print");
	var_Print->PrintExt = (IUnknown*)XMLGrid1->DefaultDispatch;
	var_Print->Preview();

13:
How can we can customize a context menu based on the node type

// MouseUp event - Occurs when the user releases a mouse button.
void __fastcall TForm1::XMLGrid1MouseUp(TObject *Sender,short Button,short Shift,int X,int Y)
{
	OutputDebugString( L"Node:" );
	OutputDebugString( PChar(XMLGrid1->NodeFromPoint[X,Y]) );
	/*
		Select the Component\Import Component...\Import a Type Library,
		to import the following Type Library:
			ExContextMenu 1.0 Type Library
		TypeLib: ExContextMenu.dll
		to define the namespace: Excontextmenulib_tlb
	*/
	//#include "EXCONTEXTMENULIB_TLB.h"
	Excontextmenulib_tlb::IExContextMenuPtr var_ExContextMenu = Variant::CreateObject(L"Exontrol.ContextMenu");
		var_ExContextMenu->Items->ToString = TVariant(String("Calendar[id=20][img=0],MSChart[id=30],Record[id=40],Slider[id=50],Radio 1[id=100][typ=2][edit=],Radio 2[id=101][typ=2][edit=],R") +
	"adio 3[id=102][typ=2][edit=],ComboBox[id=90]");
		OutputDebugString( PChar(var_ExContextMenu->Select(TNoParam(),TNoParam(),TNoParam())) );
}

Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam());
		var_Nodes->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->Expanded = true;

12:
How we can attach a customized editor, for example, a date-time picker dialog for a date-time attribute using eXMLGrid

// UserEditorClose event - Fired the user editor is about to be opened.
void __fastcall TForm1::XMLGrid1UserEditorClose(TObject *Sender,IDispatch *Object,Exmlgridlib_tlb::INode *Node)
{
	// Node.Value = Object.Value
}

// UserEditorOpen event - Occurs when an user editor is about to be opened.
void __fastcall TForm1::XMLGrid1UserEditorOpen(TObject *Sender,IDispatch *Object,Exmlgridlib_tlb::INode *Node)
{
	// Object.Value = Node.Value
}

XMLGrid1->NodeHeight = 24;
Exmlgridlib_tlb::IEditorsPtr var_Editors = XMLGrid1->Editors;
	Exmlgridlib_tlb::IEditorPtr var_Editor = var_Editors->Add(TVariant("ExCalendarUserEditor"),Exmlgridlib_tlb::EditTypeEnum::UserEditorType);
		var_Editor->UserEditor(L"ExCalendar.CalendarCombo",L"");
		/*
	Select the Component\Import Component...\Import a Type Library,
	to import the following Type Library:

		ExCalendar 1.0 Control Library

	TypeLib: ExCalendar.dll

	to define the namespace: Excalendarlib_tlb
*/
//#include "EXCALENDARLIB_TLB.h"
		Excalendarlib_tlb::ICalendarComboPtr var_CalendarCombo = (IDispatch*)var_Editor->UserEditorObject;
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Date",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->set_Editor(TVariant("ExCalendarUserEditor"));
	var_Node->set_Value(TVariant(TDateTime(2001,1,1).operator double()));

11:
How can change the visual appearance of the expand/collapse buttons

XMLGrid1->Images(TVariant(String("gBJJgBAIDAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTq") +
"lVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1/wGBwWDwmFw2HxGJxWLxmNx0xiFdyOTh8Tf9ZymXx+QytcyNgz8r0OblWjyWds+m" +
"0ka1Vf1ta1+r1mos2xrG2xeZ0+a0W0qOx3GO4NV3WeyvD2XJ5XL5nN51aiw+lfSj0gkUkAEllHanHI5j/cHg8EZf7w8vl8j4f/qfEZeB09/vjLAB30+kZQAP/P5/H6/y" +
"NAOAEAwCjMBwFAEDwJBMDwLBYAP2/8Hv8/gAGAD8LQs9w/nhDY/oygIA="));
XMLGrid1->VisualAppearance->Add(1,TVariant("c:\\exontrol\\images\\normal.ebn"));
XMLGrid1->VisualAppearance->Add(2,TVariant("c:\\exontrol\\images\\pushed.ebn"));
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent <b>1",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = var_Nodes->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam());
			var_Node1->set_Value(TVariant("<sha ;;0>Event <b><font ;6><off -6>2<off 4>3<off 4>1"));
			var_Node1->Selected = true;
		var_Nodes->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->ExpandAll();
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node2 = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent <b>2",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Node2->Nodes;
		var_Nodes1->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam());
		var_Nodes1->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());
XMLGrid1->ExpandBarVisible = true;
XMLGrid1->ExpandButtons = Exmlgridlib_tlb::ExpandButtonEnum::exCustom;
XMLGrid1->ExpandButtonsCustom[false] = 1;
XMLGrid1->ExpandButtonsCustom[true] = 2;
XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exExpandButtonDown] = 0x1808080;
XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exExpandButtonUp] = 0x1000000;
XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exExpandBarButtonDown] = 0x2808080;
XMLGrid1->Background[Exmlgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exExpandBarButtonUp] = 0x2000000;
XMLGrid1->ShowFocusRect = false;
XMLGrid1->SelBackColor = RGB(0,0,0);
XMLGrid1->SelBackColorChild = XMLGrid1->SelBackColor;
XMLGrid1->SelForeColor = RGB(255,255,255);
XMLGrid1->SelForeColorChild = XMLGrid1->SelForeColor;

10:
How can change the visual appearance of the selected node

Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent <b>1",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = var_Nodes->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam());
			var_Node1->set_Value(TVariant("<sha ;;0>Event <b><font ;6><off -6>2<off 4>3<off 4>1"));
			var_Node1->Selected = true;
		var_Nodes->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->ExpandAll();
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node2 = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent <b>2",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Node2->Nodes;
		var_Nodes1->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam());
		var_Nodes1->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());
XMLGrid1->ShowFocusRect = false;
XMLGrid1->SelBackColor = RGB(0,0,0);
XMLGrid1->SelBackColorChild = XMLGrid1->SelBackColor;
XMLGrid1->SelForeColor = RGB(255,255,255);
XMLGrid1->SelForeColorChild = XMLGrid1->SelForeColor;

9:
How can I select programatically a node

Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent <b>1",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam())->Selected = true;
		var_Nodes->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->ExpandAll();
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent <b>2",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = var_Node1->Nodes;
		var_Nodes1->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam());
		var_Nodes1->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());

8:
How can I expand all nodes

Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam());
		var_Nodes->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->ExpandAll();

7:
Does your control support subscript or superscript

Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent <font ;6><off 4>1",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node1 = var_Nodes->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam());
			var_Node1->set_Value(TVariant("<sha ;;0>Event <b><font ;6><off -6>2<off 4>3<off 4>1"));
		var_Nodes->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->ExpandAll();
Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes1 = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent <font ;6><off 4>2",TNoParam(),TNoParam())->Nodes;
	var_Nodes1->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam());
	var_Nodes1->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());

6:
How can I add a UserType editor ( ActiveX )

// UserEditorClose event - Fired the user editor is about to be opened.
void __fastcall TForm1::XMLGrid1UserEditorClose(TObject *Sender,IDispatch *Object,Exmlgridlib_tlb::INode *Node)
{
	// Node.Value = Object.Value
}

// UserEditorOpen event - Occurs when an user editor is about to be opened.
void __fastcall TForm1::XMLGrid1UserEditorOpen(TObject *Sender,IDispatch *Object,Exmlgridlib_tlb::INode *Node)
{
	// Object.Value = Node.Value
}

XMLGrid1->NodeHeight = 24;
Exmlgridlib_tlb::IEditorsPtr var_Editors = XMLGrid1->Editors;
	Exmlgridlib_tlb::IEditorPtr var_Editor = var_Editors->Add(TVariant("ExComboUserEditor"),Exmlgridlib_tlb::EditTypeEnum::UserEditorType);
		var_Editor->UserEditor(L"Exontrol.ComboBox",L"");
		/*
	Select the Component\Import Component...\Import a Type Library,
	to import the following Type Library:

		ExComboBox 1.0 Control Library

	TypeLib: ExComboBox.dll

	to define the namespace: Excomboboxlib_tlb
*/
//#include "EXCOMBOBOXLIB_TLB.h"
		Excomboboxlib_tlb::IComboBoxPtr var_ComboBox = (IDispatch*)var_Editor->UserEditorObject;
			var_ComboBox->MinHeightList = 164;
			var_ComboBox->MinWidthList = 264;
			var_ComboBox->AllowSizeGrip = true;
			var_ComboBox->IntegralHeight = true;
			var_ComboBox->Alignment = Excomboboxlib_tlb::AlignmentEnum::LeftAlignment;
			var_ComboBox->ColumnAutoResize = true;
			var_ComboBox->BeginUpdate();
			var_ComboBox->MarkSearchColumn = false;
			Excomboboxlib_tlb::IColumnsPtr var_Columns = var_ComboBox->Columns;
				Excomboboxlib_tlb::IColumnPtr var_Column = var_Columns->Add(L"Car");
					var_Column->Width = 32;
					var_Column->DisplayFilterButton = true;
				Excomboboxlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = var_Columns->Add(L"Equipment");
					var_Column1->DisplayFilterButton = true;
					var_Column1->DisplayFilterPattern = false;
					var_Column1->CustomFilter = L"Air Bag||*Air Bag*|||Air condition||*Air condition*|||ABS||*ABS*|||ESP||*ESP*";
					var_Column1->FilterType = Excomboboxlib_tlb::FilterTypeEnum::exPattern;
			Excomboboxlib_tlb::IItemsPtr var_Items = var_ComboBox->Items;
				var_Items->set_CellCaption(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Mazda"))),TVariant(1),TVariant("Air Bag"));
				var_Items->set_CellCaption(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Toyota"))),TVariant(1),TVariant("Air Bag,Air condition"));
				var_Items->set_CellCaption(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Ford"))),TVariant(1),TVariant("Air condition"));
				var_Items->set_CellCaption(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Nissan"))),TVariant(1),TVariant("Air Bag,ABS,ESP"));
			var_ComboBox->EndUpdate();
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Car",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->set_Editor(TVariant("ExComboUserEditor"));
	var_Node->set_Value(TVariant("Mazda"));

5:
How can I load a XML file

XMLGrid1->LoadXML(TVariant("C:\\Windows\\Ultimate.xml"));

4:
How can I assign a tooltip to a node

Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Title",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->set_Value(TVariant("value"));
	var_Node->ToolTip = L"This is a bit of <b>HTML</b> text to be shown when the cursor hovers the node.";

3:
How can I edit the node using a DateType editor

Exmlgridlib_tlb::IEditorsPtr var_Editors = XMLGrid1->Editors;
	Exmlgridlib_tlb::IEditorPtr var_Editor = var_Editors->Add(TVariant("DateEditor"),Exmlgridlib_tlb::EditTypeEnum::DateType);
		var_Editor->set_Option(Exmlgridlib_tlb::EditorOptionEnum::exDateMarkToday,TVariant(true));
Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Date",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->set_Editor(TVariant("DateEditor"));
	var_Node->set_Value(TVariant(TDateTime(2001,1,1).operator double()));

2:
How can I expand a node

Exmlgridlib_tlb::INodePtr var_Node = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam());
	Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = var_Node->Nodes;
		var_Nodes->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam());
		var_Nodes->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());
	var_Node->Expanded = true;

1:
How can I add a node

Exmlgridlib_tlb::INodesPtr var_Nodes = XMLGrid1->Nodes->Add(L"Parent",TNoParam(),TNoParam())->Nodes;
	var_Nodes->Add(L"Child 1",TNoParam(),TNoParam());
	var_Nodes->Add(L"Child 2",TNoParam(),TNoParam());