65:
Can I change the visual appearance of the UI shortcut keys, when user toggles the CTRL key (EBN background)

with thisform.HTML1
	var_s = "gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABCYDg6AADACAxRDgMQBQKAAzQFAYchkHCGAAGMZxTgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziYBYJhEMQ0DAAUIjKLMIweGCQBjASQpUhqHYDTbIMByBI"
	var_s = var_s + "UIxNFCQILhEY5ADKPIbUbGU7RfBMVQGf6oAAqB74Xj+MIJUJAdCRZR0aRAAyNQRkWjIDp2U5SVDFUrDKItVzbFYYLbgMZbmxFEC7IRsCA7ZjWPZYShXMqScLFLy1Ei/L"
	var_s = var_s + "6nGaZAomVZjQRQFYTDQuHQtRwMMgAAK7EACZpRWbaWAYMAFMwlIqubrvKCcZgOYoDZxOdKwTY+Q40GS2LaiG5LSADPJ9RbeGqaXqGEz9KzBBxmGRhRDfFqdaJfHB8NJT"
	var_s = var_s + "hEK5lFCeYDH0TQjggAIImuQAal6JBvHUHJclwN47niXR3gWUoBl6uBMEyAARAkKAaEwZxDimSJLiYCoQkECBNgAEYglkCQKBCF4FjESBeDQDJ0HcHBlEyQgwkwMogikK"
	var_s = var_s + "hKEKDgagaYYoFiKAwiIBYckEMAMBgXIpC0IoCmCN4KguCI2C0LRjAiGJDgSQAChSJApEsMpIjMLoLjKag8C6Y5YnoQIPguKJojIKQjHAAIfhKSxyliNgvT2chQhQZQpF"
	var_s = var_s + "YVQtmWCQsh8AAKAIfIghYCxynYYoYmYIpyGWGRmAkdIghKJJJGIZIbmcCYCEuGpKVkOQuEuAp8j8L4nimdI+h+Z4pnCOIeCaKRyHULonHmdoKiKJ5JmodwuGcWZSgeEA"
	var_s = var_s + "MAoVoWiKS56FoQAumkGgYiGFRiEoWgjiWKhDAYQAvAoGa2CiCgSgYY4ICsAwOhUMBrEMAgTDCJg6jSIYqkoIoKGOBQsAiTo3oGOYOiwKIrkKCh7C+TBLDSRYzGwGBQkS"
	var_s = var_s + "M5oAqdpIjWJ5TBSRTJisapNjOLZZnaVgACGOpMkaOZugsdpdjoKgYG6ZIGisQwGmgMYMHMHpzjmbxjBqcY7iSAoSkAMkuAadI+EwbAGkCPxjFKFIljADIcAMDZAHEAwg"
	var_s = var_s + "kkMhsAiWIlAAL5TAyRAwnEPB3BORAxlMKpSkIL5bHSS5JnKDB7BOSgtlwIIjgYbZDBSTPUjMMwok2cwzDKaIGEoTBiEiPRMHMNxClCcxch8NpQnAHITC+QB0D0NxOlIM"
	var_s = var_s + "AJdGO5KDMIp1lCDJjDiTZWjWPRnEMM4wAMHpuiQaRjD8ZuiAMPJQlmZ4jAKHYdkuAhvHLQgbHaU5djcTZIhuCoVoBx8hlF+JEDgCB9jBHgJwEIDgiAQH2PkMwsxOhrHU"
	var_s = var_s + "AIgI"
	.VisualAppearance.Add(1,var_s)
	.Object.Background(143) = 0x1000000 && 0x8f
	.Object.Background(145) = RGB(255,255,255) && 0x91
endwith
64:
Can I change the visual appearance of the UI shortcut keys, when user toggles the CTRL key (solid background)

with thisform.HTML1
	.Object.Background(144) = RGB(0,0,1) && 0x90
	.Object.Background(145) = RGB(255,255,255) && 0x91
endwith
63:
Is it possible to remove all shortcut key combinations from the control's toolbar
with thisform.HTML1
	.ToolBarItems = .FormatABC("value replace `key=` with ``",.ToolBarItems)
endwith
62:
How can I replace the shortcut key combination for the control's toolbar

with thisform.HTML1
	.ToolBarItems = .FormatABC("value replace `CTRL+T+C` with `CTRL+1` replace `CTRL+T+B` with `CTRL+2`",.ToolBarItems)
endwith
61:
Is it possible to export the control's text in W3/standard HTML format (sample 2)

*** SelChange event - Occurs when the user selects text in the control. ***
LPARAMETERS nop
	with thisform.HTML1
		DEBUGOUT( .SelHTML )
	endwith

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a <off -4><b>bit</b></off> of <i><fgcolor=FF0000>formatted</fgcolor></i> text."
	.SelStart = 0
	.SelLength = -1
	DEBUGOUT( .SelHTML )
endwith
60:
Is it possible to export the control's text in W3/standard HTML format (sample 1)

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a <off -4><b>bit</b></off> of <i><fgcolor=FF0000>formatted</fgcolor></i> text."
	DEBUGOUT( .HTML )
endwith
59:
Is it possible to show the toolbar anchored to the left side of the control

with thisform.HTML1
	.Object.Background(162) = .BackColor
	.ToolBarAnchor = 4
	var_s = "<font ;6>Font[id=-57707][align=1][button=0x0311][ttp=Font][itemsbg=RGB(255,255,255)][visible=255](<font Arial>Arial</font>[id=53"
	var_s = var_s + "248][typ=1][close=0][chk=1],<font Arial Black>Arial Black</font>[id=53249][close=0],<font Comic Sans MS>Comic Sans MS</font>[id="
	var_s = var_s + "53250][close=0],<font Courier New>Courier New</font>[id=53251][close=0],<font Georgia>Georgia</font>[id=53252][close=0],<font Im"
	var_s = var_s + "pact>Impact</font>[id=53253][close=0],<font Lucida Console>Lucida Console</font>[id=53254][close=0],<font Lucida Sans Unicode>Lu"
	var_s = var_s + "cida Sans Unicode</font>[id=53255][close=0],<font Tahoma>Tahoma</font>[id=53256][close=0],<font Times New Roman>Times New Roman<"
	var_s = var_s + "/font>[id=53257][close=0],<font Trebuchet MS>Trebuchet MS</font>[id=53258][close=0],<font Verdana>Verdana</font>[id=53259][close"
	var_s = var_s + "=0],<font MS Sans Serif>MS Sans Serif</font>[id=53260][close=0],<font MS Serif>MS Serif</font>[id=53261][close=0]),<img>1</img>["
	var_s = var_s + "align=1][id=57702][button=0x0311][ttp=Size][itemsbg=RGB(255,255,255)]([id=180][group=0x23]([id=190][group=0x0113](<font ;6>small"
	var_s = var_s + "</font>[id=57764][close=0],Normal[id=57765][close=0],<font ;14>Large</font>[id=57766][close=0],<font ;24>Huge</font>[id=57767][c"
	var_s = var_s + "lose=0]),[id=57768][edittype=0x0403][edit=88][border=0][freq=0][ticklabel=][ettp=])),<img>2</img>[id=57648][align=1][typ=1][show"
	var_s = var_s + "=1][ttp=Bold (CTRL+B)],<img>3</img>[align=1][id=57649][typ=1][show=1][ttp=Italic (CTRL+I)],<img>4</img>[align=1][id=57650][typ=1"
	var_s = var_s + "][show=1][ttp=Underline (CTRL+U)],<img>5</img>[align=1][id=57651][typ=1][show=1][ttp=Strikeout],<img>6</img>[align=1][id=57712]["
	var_s = var_s + "button=0x01][ttp=Superscript],<img>7</img>[align=1][id=57710][button=0x01][ttp=Subscript],<img>8</img>[align=1][id=57685][button"
	var_s = var_s + "=0x0311][ttp=Text Color][itemsbg=RGB(255,255,255)][visible=255](<fgcolor 808080>foreground[id=350][align=1][group=0x0133][itemsp"
	var_s = var_s + "ad=2,2,2,2]([id=360][group=0x33]([id=49152][typ=2][close=0][chk=1][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(0,0,0)"
	var_s = var_s + "][data=RGB(0,0,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(0,0,0)]],[id=49153][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwid"
	var_s = var_s + "th=24][height=24][ttp=RGB(68,68,68)][data=RGB(68,68,68)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(68,68,68)]],[id=49154][typ="
	var_s = var_s + "2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(102,102,102)][data=RGB(102,102,102)][bgext=none[(2D,2D,100%-4"
	var_s = var_s + "D,100%-4D),back=RGB(102,102,102)]],[id=49155][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(153,153,153"
	var_s = var_s + ")][data=RGB(153,153,153)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(153,153,153)]],[id=49156][typ=2][close=0][show=1][grp=4915"
	var_s = var_s + "2][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(204,204,204)][data=RGB(204,204,204)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(204,204,"
	var_s = var_s + "204)]],[id=49157][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(238,238,238)][data=RGB(238,238,238)][bg"
	var_s = var_s + "ext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(238,238,238)]],[id=49158][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=2"
	var_s = var_s + "4][ttp=RGB(243,243,243)][data=RGB(243,243,243)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(243,243,243)]],[id=49159][typ=2][clo"
	var_s = var_s + "se=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,255,255)][data=RGB(255,255,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%"
	var_s = var_s + "-4D),back=RGB(255,255,255)]]),[id=450][group=0x33]([id=49160][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp"
	var_s = var_s + "=RGB(255,0,0)][data=RGB(255,0,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,0,0)]],[id=49161][typ=2][close=0][show=1][grp="
	var_s = var_s + "49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,153,0)][data=RGB(255,153,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,153,"
	var_s = var_s + "0)]],[id=49162][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,255,0)][data=RGB(255,255,0)][bgext=no"
	var_s = var_s + "ne[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,255,0)]],[id=49163][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=R"
	var_s = var_s + "GB(0,255,0)][data=RGB(0,255,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(0,255,0)]],[id=49164][typ=2][close=0][show=1][grp=49"
	var_s = var_s + "152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(0,255,255)][data=RGB(0,255,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(0,255,255)"
	var_s = var_s + "]],[id=49165][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(0,0,255)][data=RGB(0,0,255)][bgext=none[(2D"
	var_s = var_s + ",2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(0,0,255)]],[id=49166][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(153,0"
	var_s = var_s + ",255)][data=RGB(153,0,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(153,0,255)]],[id=49167][typ=2][close=0][show=1][grp=4915"
	var_s = var_s + "2][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,0,255)][data=RGB(255,0,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,0,255)]]"
	var_s = var_s + "),[id=540][group=0x33]([id=49168][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(244,204,204)][data=RGB("
	var_s = var_s + "244,204,204)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(244,204,204)]],[id=49169][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwi"
	var_s = var_s + "dth=24][height=24][ttp=RGB(252,229,205)][data=RGB(252,229,205)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(252,229,205)]],[id=4"
	var_s = var_s + "9170][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,242,204)][data=RGB(255,242,204)][bgext=none[(2D"
	var_s = var_s + ",2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,242,204)]],[id=49171][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(2"
	var_s = var_s + "17,234,211)][data=RGB(217,234,211)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(217,234,211)]],[id=49172][typ=2][close=0][show=1"
	var_s = var_s + "][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(208,224,227)][data=RGB(208,224,227)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RG"
	var_s = var_s + "B(208,224,227)]],[id=49173][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(207,226,243)][data=RGB(207,22"
	var_s = var_s + "6,243)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(207,226,243)]],[id=49174][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24"
	var_s = var_s + "][height=24][ttp=RGB(217,210,233)][data=RGB(217,210,233)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(217,210,233)]],[id=49175]["
	var_s = var_s + "typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(234,209,220)][data=RGB(234,209,220)][bgext=none[(2D,2D,10"
	var_s = var_s + "0%-4D,100%-4D),back=RGB(234,209,220)]]),[id=630][group=0x33]([id=49176][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][heig"
	var_s = var_s + "ht=24][ttp=RGB(234,153,153)][data=RGB(234,153,153)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(234,153,153)]],[id=49177][typ=2]"
	var_s = var_s + "[close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(249,203,156)][data=RGB(249,203,156)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,"
	var_s = var_s + "100%-4D),back=RGB(249,203,156)]],[id=49178][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,229,153)]"
	var_s = var_s + "[data=RGB(255,229,153)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,229,153)]],[id=49179][typ=2][close=0][show=1][grp=49152]"
	var_s = var_s + "[captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(182,215,168)][data=RGB(182,215,168)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(182,215,16"
	var_s = var_s + "8)]],[id=49180][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(162,196,201)][data=RGB(162,196,201)][bgex"
	var_s = var_s + "t=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(162,196,201)]],[id=49181][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24]"
	var_s = var_s + "[ttp=RGB(159,197,232)][data=RGB(159,197,232)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(159,197,232)]],[id=49182][typ=2][close"
	var_s = var_s + "=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(180,167,214)][data=RGB(180,167,214)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4"
	var_s = var_s + "D),back=RGB(180,167,214)]],[id=49183][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(213,166,189)][data="
	var_s = var_s + "RGB(213,166,189)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(213,166,189)]]),[id=720][group=0x33]([id=49184][typ=2][close=0][sh"
	var_s = var_s + "ow=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(224,102,102)][data=RGB(224,102,102)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),bac"
	var_s = var_s + "k=RGB(224,102,102)]],[id=49185][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(246,178,107)][data=RGB(24"
	var_s = var_s + "6,178,107)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(246,178,107)]],[id=49186][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidt"
	var_s = var_s + "h=24][height=24][ttp=RGB(255,217,102)][data=RGB(255,217,102)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,217,102)]],[id=491"
	var_s = var_s + "87][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(147,196,125)][data=RGB(147,196,125)][bgext=none[(2D,2"
	var_s = var_s + "D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(147,196,125)]],[id=49188][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(118"
	var_s = var_s + ",165,175)][data=RGB(118,165,175)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(118,165,175)]],[id=49189][typ=2][close=0][show=1]["
	var_s = var_s + "grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(111,168,220)][data=RGB(111,168,220)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB("
	var_s = var_s + "111,168,220)]],[id=49190][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(142,124,195)][data=RGB(142,124,"
	var_s = var_s + "195)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(142,124,195)]],[id=49191][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24]["
	var_s = var_s + "height=24][ttp=RGB(194,123,160)][data=RGB(194,123,160)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(194,123,160)]]),[id=810][gro"
	var_s = var_s + "up=0x33]([id=49192][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(204,0,0)][data=RGB(204,0,0)][bgext=no"
	var_s = var_s + "ne[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(204,0,0)]],[id=49193][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB"
	var_s = var_s + "(230,145,56)][data=RGB(230,145,56)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(230,145,56)]],[id=49194][typ=2][close=0][show=1]"
	var_s = var_s + "[grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(241,194,50)][data=RGB(241,194,50)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(2"
	var_s = var_s + "41,194,50)]],[id=49195][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(106,168,79)][data=RGB(106,168,79)"
	var_s = var_s + "][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(106,168,79)]],[id=49196][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][heigh"
	var_s = var_s + "t=24][ttp=RGB(69,129,142)][data=RGB(69,129,142)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(69,129,142)]],[id=49197][typ=2][clo"
	var_s = var_s + "se=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(61,133,198)][data=RGB(61,133,198)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4"
	var_s = var_s + "D),back=RGB(61,133,198)]],[id=49198][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(103,78,167)][data=RG"
	var_s = var_s + "B(103,78,167)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(103,78,167)]],[id=49199][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwi"
	var_s = var_s + "dth=24][height=24][ttp=RGB(166,77,121)][data=RGB(166,77,121)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(166,77,121)]]),[id=900"
	var_s = var_s + "][group=0x33]([id=49200][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(153,0,0)][data=RGB(153,0,0)][bge"
	var_s = var_s + "xt=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(153,0,0)]],[id=49201][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][tt"
	var_s = var_s + "p=RGB(180,95,6)][data=RGB(180,95,6)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(180,95,6)]],[id=49202][typ=2][close=0][show=1]["
	var_s = var_s + "grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(191,144,0)][data=RGB(191,144,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(191,"
	var_s = var_s + "144,0)]],[id=49203][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(56,118,29)][data=RGB(56,118,29)][bgex"
	var_s = var_s + "t=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(56,118,29)]],[id=49204][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][t"
	var_s = var_s + "tp=RGB(19,79,92)][data=RGB(19,79,92)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(19,79,92)]],[id=49205][typ=2][close=0][show=1]"
	var_s = var_s + "[grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(11,83,148)][data=RGB(11,83,148)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(11,"
	var_s = var_s + "83,148)]],[id=49206][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(53,28,117)][data=RGB(53,28,117)][bge"
	var_s = var_s + "xt=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(53,28,117)]],[id=49207][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24]["
	var_s = var_s + "ttp=RGB(116,27,71)][data=RGB(116,27,71)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(116,27,71)]]),[id=990][group=0x33]([id=4920"
	var_s = var_s + "8][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(102,0,0)][data=RGB(102,0,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D"
	var_s = var_s + ",100%-4D),back=RGB(102,0,0)]],[id=49209][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(120,63,4)][data="
	var_s = var_s + "RGB(120,63,4)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(120,63,4)]],[id=49210][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidt"
	var_s = var_s + "h=24][height=24][ttp=RGB(127,96,0)][data=RGB(127,96,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(127,96,0)]],[id=49211][typ=2"
	var_s = var_s + "][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(39,78,19)][data=RGB(39,78,19)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-"
	var_s = var_s + "4D),back=RGB(39,78,19)]],[id=49212][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(12,52,61)][data=RGB(1"
	var_s = var_s + "2,52,61)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(12,52,61)]],[id=49213][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24]"
	var_s = var_s + "[height=24][ttp=RGB(7,55,99)][data=RGB(7,55,99)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(7,55,99)]],[id=49214][typ=2][close="
	var_s = var_s + "0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(32,18,77)][data=RGB(32,18,77)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back"
	var_s = var_s + "=RGB(32,18,77)]],[id=49215][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(76,17,48)][data=RGB(76,17,48)"
	var_s = var_s + "][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(76,17,48)]]))),<img>9</img>[align=1][id=57686][button=0x0311][ttp=Text Background "
	var_s = var_s + "Color][itemsbg=RGB(255,255,255)][visible=255](<fgcolor 808080>background[id=1090][align=1][group=0x0133][itemspad=2,2,2,2]([id=1"
	var_s = var_s + "100][group=0x33]([id=45056][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(0,0,0)][data=RGB(0,0,0)][bgex"
	var_s = var_s + "t=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(0,0,0)]],[id=45057][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=R"
	var_s = var_s + "GB(68,68,68)][data=RGB(68,68,68)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(68,68,68)]],[id=45058][typ=2][close=0][show=1][grp"
	var_s = var_s + "=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(102,102,102)][data=RGB(102,102,102)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(102"
	var_s = var_s + ",102,102)]],[id=45059][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(153,153,153)][data=RGB(153,153,153"
	var_s = var_s + ")][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(153,153,153)]],[id=45060][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][hei"
	var_s = var_s + "ght=24][ttp=RGB(204,204,204)][data=RGB(204,204,204)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(204,204,204)]],[id=45061][typ=2"
	var_s = var_s + "][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(238,238,238)][data=RGB(238,238,238)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D"
	var_s = var_s + ",100%-4D),back=RGB(238,238,238)]],[id=45062][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(243,243,243)"
	var_s = var_s + "][data=RGB(243,243,243)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(243,243,243)]],[id=45063][typ=2][close=0][chk=1][show=1][gr"
	var_s = var_s + "p=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,255,255)][data=RGB(255,255,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(25"
	var_s = var_s + "5,255,255)]]),[id=1190][group=0x33]([id=45064][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,0,0)]["
	var_s = var_s + "data=RGB(255,0,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,0,0)]],[id=45065][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionw"
	var_s = var_s + "idth=24][height=24][ttp=RGB(255,153,0)][data=RGB(255,153,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,153,0)]],[id=45066]"
	var_s = var_s + "[typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,255,0)][data=RGB(255,255,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-"
	var_s = var_s + "4D,100%-4D),back=RGB(255,255,0)]],[id=45067][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(0,255,0)][da"
	var_s = var_s + "ta=RGB(0,255,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(0,255,0)]],[id=45068][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwid"
	var_s = var_s + "th=24][height=24][ttp=RGB(0,255,255)][data=RGB(0,255,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(0,255,255)]],[id=45069][t"
	var_s = var_s + "yp=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(0,0,255)][data=RGB(0,0,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100"
	var_s = var_s + "%-4D),back=RGB(0,0,255)]],[id=45070][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(153,0,255)][data=RGB"
	var_s = var_s + "(153,0,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(153,0,255)]],[id=45071][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth"
	var_s = var_s + "=24][height=24][ttp=RGB(255,0,255)][data=RGB(255,0,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,0,255)]]),[id=1280][gro"
	var_s = var_s + "up=0x33]([id=45072][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(244,204,204)][data=RGB(244,204,204)]["
	var_s = var_s + "bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(244,204,204)]],[id=45073][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height"
	var_s = var_s + "=24][ttp=RGB(252,229,205)][data=RGB(252,229,205)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(252,229,205)]],[id=45074][typ=2][c"
	var_s = var_s + "lose=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,242,204)][data=RGB(255,242,204)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,10"
	var_s = var_s + "0%-4D),back=RGB(255,242,204)]],[id=45075][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(217,234,211)][d"
	var_s = var_s + "ata=RGB(217,234,211)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(217,234,211)]],[id=45076][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][c"
	var_s = var_s + "aptionwidth=24][height=24][ttp=RGB(208,224,227)][data=RGB(208,224,227)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(208,224,227)"
	var_s = var_s + "]],[id=45077][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(207,226,243)][data=RGB(207,226,243)][bgext="
	var_s = var_s + "none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(207,226,243)]],[id=45078][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][t"
	var_s = var_s + "tp=RGB(217,210,233)][data=RGB(217,210,233)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(217,210,233)]],[id=45079][typ=2][close=0"
	var_s = var_s + "][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(234,209,220)][data=RGB(234,209,220)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D)"
	var_s = var_s + ",back=RGB(234,209,220)]]),[id=1370][group=0x33]([id=45080][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RG"
	var_s = var_s + "B(234,153,153)][data=RGB(234,153,153)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(234,153,153)]],[id=45081][typ=2][close=0][sho"
	var_s = var_s + "w=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(249,203,156)][data=RGB(249,203,156)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back"
	var_s = var_s + "=RGB(249,203,156)]],[id=45082][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,229,153)][data=RGB(255"
	var_s = var_s + ",229,153)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,229,153)]],[id=45083][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth"
	var_s = var_s + "=24][height=24][ttp=RGB(182,215,168)][data=RGB(182,215,168)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(182,215,168)]],[id=4508"
	var_s = var_s + "4][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(162,196,201)][data=RGB(162,196,201)][bgext=none[(2D,2D"
	var_s = var_s + ",100%-4D,100%-4D),back=RGB(162,196,201)]],[id=45085][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(159,"
	var_s = var_s + "197,232)][data=RGB(159,197,232)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(159,197,232)]],[id=45086][typ=2][close=0][show=1][g"
	var_s = var_s + "rp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(180,167,214)][data=RGB(180,167,214)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(1"
	var_s = var_s + "80,167,214)]],[id=45087][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(213,166,189)][data=RGB(213,166,1"
	var_s = var_s + "89)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(213,166,189)]]),[id=1460][group=0x33]([id=45088][typ=2][close=0][show=1][grp=45"
	var_s = var_s + "056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(224,102,102)][data=RGB(224,102,102)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(224,10"
	var_s = var_s + "2,102)]],[id=45089][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(246,178,107)][data=RGB(246,178,107)]["
	var_s = var_s + "bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(246,178,107)]],[id=45090][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height"
	var_s = var_s + "=24][ttp=RGB(255,217,102)][data=RGB(255,217,102)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,217,102)]],[id=45091][typ=2][c"
	var_s = var_s + "lose=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(147,196,125)][data=RGB(147,196,125)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,10"
	var_s = var_s + "0%-4D),back=RGB(147,196,125)]],[id=45092][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(118,165,175)][d"
	var_s = var_s + "ata=RGB(118,165,175)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(118,165,175)]],[id=45093][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][c"
	var_s = var_s + "aptionwidth=24][height=24][ttp=RGB(111,168,220)][data=RGB(111,168,220)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(111,168,220)"
	var_s = var_s + "]],[id=45094][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(142,124,195)][data=RGB(142,124,195)][bgext="
	var_s = var_s + "none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(142,124,195)]],[id=45095][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][t"
	var_s = var_s + "tp=RGB(194,123,160)][data=RGB(194,123,160)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(194,123,160)]]),[id=1550][group=0x33]([i"
	var_s = var_s + "d=45096][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(204,0,0)][data=RGB(204,0,0)][bgext=none[(2D,2D,1"
	var_s = var_s + "00%-4D,100%-4D),back=RGB(204,0,0)]],[id=45097][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(230,145,56"
	var_s = var_s + ")][data=RGB(230,145,56)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(230,145,56)]],[id=45098][typ=2][close=0][show=1][grp=45056]"
	var_s = var_s + "[captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(241,194,50)][data=RGB(241,194,50)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(241,194,50)]"
	var_s = var_s + "],[id=45099][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(106,168,79)][data=RGB(106,168,79)][bgext=non"
	var_s = var_s + "e[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(106,168,79)]],[id=45100][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=R"
	var_s = var_s + "GB(69,129,142)][data=RGB(69,129,142)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(69,129,142)]],[id=45101][typ=2][close=0][show="
	var_s = var_s + "1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(61,133,198)][data=RGB(61,133,198)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB"
	var_s = var_s + "(61,133,198)]],[id=45102][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(103,78,167)][data=RGB(103,78,16"
	var_s = var_s + "7)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(103,78,167)]],[id=45103][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][hei"
	var_s = var_s + "ght=24][ttp=RGB(166,77,121)][data=RGB(166,77,121)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(166,77,121)]]),[id=1640][group=0x"
	var_s = var_s + "33]([id=45104][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(153,0,0)][data=RGB(153,0,0)][bgext=none[(2"
	var_s = var_s + "D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(153,0,0)]],[id=45105][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(180,"
	var_s = var_s + "95,6)][data=RGB(180,95,6)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(180,95,6)]],[id=45106][typ=2][close=0][show=1][grp=45056]"
	var_s = var_s + "[captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(191,144,0)][data=RGB(191,144,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(191,144,0)]],["
	var_s = var_s + "id=45107][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(56,118,29)][data=RGB(56,118,29)][bgext=none[(2D"
	var_s = var_s + ",2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(56,118,29)]],[id=45108][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(19,"
	var_s = var_s + "79,92)][data=RGB(19,79,92)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(19,79,92)]],[id=45109][typ=2][close=0][show=1][grp=45056"
	var_s = var_s + "][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(11,83,148)][data=RGB(11,83,148)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(11,83,148)]],"
	var_s = var_s + "[id=45110][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(53,28,117)][data=RGB(53,28,117)][bgext=none[(2"
	var_s = var_s + "D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(53,28,117)]],[id=45111][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(11"
	var_s = var_s + "6,27,71)][data=RGB(116,27,71)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(116,27,71)]]),[id=1730][group=0x33]([id=45112][typ=2]"
	var_s = var_s + "[close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(102,0,0)][data=RGB(102,0,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D)"
	var_s = var_s + ",back=RGB(102,0,0)]],[id=45113][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(120,63,4)][data=RGB(120,6"
	var_s = var_s + "3,4)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(120,63,4)]],[id=45114][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][hei"
	var_s = var_s + "ght=24][ttp=RGB(127,96,0)][data=RGB(127,96,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(127,96,0)]],[id=45115][typ=2][close=0"
	var_s = var_s + "][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(39,78,19)][data=RGB(39,78,19)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back="
	var_s = var_s + "RGB(39,78,19)]],[id=45116][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(12,52,61)][data=RGB(12,52,61)]"
	var_s = var_s + "[bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(12,52,61)]],[id=45117][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=2"
	var_s = var_s + "4][ttp=RGB(7,55,99)][data=RGB(7,55,99)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(7,55,99)]],[id=45118][typ=2][close=0][show=1"
	var_s = var_s + "][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(32,18,77)][data=RGB(32,18,77)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(32,1"
	var_s = var_s + "8,77)]],[id=45119][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(76,17,48)][data=RGB(76,17,48)][bgext=n"
	var_s = var_s + "one[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(76,17,48)]]))),<img>10</img>[align=1][id=57654][button=0x0311][ttp=Align][itemsbg=RGB(255,2"
	var_s = var_s + "55,255)][visible=255](<img>10</img>[id=57655],<img>11</img>[id=57656],<img>12</img>[id=57657]),<img>14</img>[align=1][id=57770]["
	var_s = var_s + "button=0x01][ttp=Indent Less (Shift_TAB)],<img>13</img>[align=1][id=57769][button=0x01][ttp=Indent More (TAB)],<img>15</img>[ali"
	var_s = var_s + "gn=1][id=57771][button=0x01][ttp=Remove Formatting]"
	.ToolBarItems = var_s
endwith
58:
How can I place the control's toolbar on the top of the control rather than bottom side

with thisform.HTML1
	.ToolBarAnchor = 2
endwith
57:
Is it possible to replace/add commands in the control's toolbar

*** ToolBarEvent event - Occurs once a change occurs in the control's toolbar. ***
LPARAMETERS Ev,ID,Item,Reserved
	with thisform.HTML1
		.SelText = Item
	endwith

with thisform.HTML1
	.ToolBarItems = "Insert(Caption 1,Caption 2,Caption 3)"
endwith
56:
How do I hide the control's toolbar
with thisform.HTML1
	.ToolBarSize = 0
endwith
55:
How can I remove the text formatting

with thisform.HTML1
	var_s = "This is a bit of <b>HTML</b> text. Select the text and call <a>FormatSelection(exHTMLFormatRemove)</a> to remove all formatting."
	.Text = var_s
	.SelLength = -1
	.Object.FormatSelection(48) = 1
endwith
54:
Can I display an icon file as picture and icon as well

with thisform.HTML1
	var_s = "loadpicture(`gAAAABgYACAQgUCEAANAEgQWhIohMIhUJgkLhIAIEOjMdj0Cf8hAMhf8jkUkk0llEJGMJGcumECl8ymIAmc2lkonUnnkqkS3Qosea2QIkf61P4go5/D"
	var_s = var_s + "9LptIp9MpdKolGoFCnc+rUpri2QQlklhsVjsllqr/lk1m9rly1QAisTqbq6f7qbi4f7obKzf7na6xf7mayvwLWV1iqD/q9DotTp2PWh+Dz/WZ7DT/WB3CWYO2bXaKGV1"
	var_s = var_s + "u99v+FwjlaqssWRydnsuv2FiWB2CD/fj7ej/fL0dL/fDyc2+eTl1eSx9hwWHwWEczXWGB52mwuHsKuOgO3z1c7/ejubj/ebsbPgdjY4uT1li1Gq5fS9vt9di63Yezwbz"
	var_s = var_s + "/eLoaL/eDmZr+HO/6wvS9Kwt+4jfuCfB5u3BcGuA4TiOq678HUaZ/nueJyNikJaD+9DjLC8LxxG8htPJEjxPI80Juwd5yGOsRnlWNp/lYOACsQt5/wKkj8me/B0GhIMh"
	var_s = var_s + "ngc8gP6/8jQEkj5n+dZvF4sUbxysJ2G4YjFEGE5Wx6kJ2nHGMwGQf8wRi+pww4zgIzVK8srcERTpRL0nm7KR1m6Xsnm4XcZRpG0cLEWY+g4o5ABCx04S1LisgCxKwnOb"
	var_s = var_s + "DAUjSborDKixSuYZ/q8ExS0bUCegC101NhN1DTjUKt1UAJckOFp3rOxMCONDynx2W8tmrVleVEkC0AAkNf2HYNgWFYtiWPZVjWZZNmICA`)"
	.Object.HTMLPicture("icon") = thisform.HTML1.ExecuteTemplate(var_s)
	var_s1 = "gBJJgBggAAwAAgACEKAD/hz/EMNh8TIRNGwAjEZAEXjAojJAjIgjIBAEijUlk8plUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTql"
	var_s1 = var_s1 + "Vq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9oEEwGBwWDwMZGMZGeIxUYxOMxYAxuQw1+ykswmXzCuPwpea2QIkf61P4g0J/D+l0+i1"
	var_s1 = var_s1 + "Om0ukz2gzWcyuzk+Y22CWyCEsT3m932/h+vf+04kaw+O5GS5IzWqAEW8dTdXT/dTcXD/dDZWb/c7XWL/czWV/gayu3mq4fF2exzuf1uo+C0Pwef6zPYaf6wO4S/J2/hd"
	var_s1 = var_s1 + "kUGTqOs7jvPI8ZymqVjePk+j1Nm4TgQlCaHFgOwIH+fh9nof58nodJ/nweRzRCeRywY+b0wevz0Im8LzPC8ZzGuWDwRpA7yPMiZXDoB0Qnqc5/nodxuH+eZ2GzIx2GxF"
	var_s1 = var_s1 + "EHRWv0Gt5BMFxjHEqyrKbeR5Hx7Hgbx/nidBon+eBzGbMhzzOicoyfKEUonEUTxFEh8HnIM6zvEcSxPHcezAdRpn+e54nJCh/loP8nTavcoonI8k0fJRtSVSEkSVJk+x"
	var_s1 = var_s1 + "8d5yGO3hnlWNp/lYOACvO50VUWvNGofMJnzAdBoVfWJ4HPV0yzPWk1IfLZ/nWbxeN5UdSomdhuGIf4+CwDRW1TRk3oedpx07aJkH/aNOy6cNDQsCNDWLY47CmCxTsLZt"
	var_s1 = var_s1 + "VWehx1m7YF1F7XpuF3T1QVFUjeFmPoONCQAQve5rn2TZbL3MvMWoec5sO/g+ExuidhN5Yphn+OoqAwUrb4ukmBrvCNDQlb5/3DceMZHjONLqVo/BUd7hPRKOXNZfx/kw"
	var_s1 = var_s1 + "NoQGrkmb5Lky5oqHyVZ6jqPpCkYAZyjGipoh+daUo6Ag"
	.Images(var_s1)
	.Text = "As Picture: <img>icon</img><br>As Icon:     <img>1</img>"
endwith
53:
How do I show a gradient text

with thisform.HTML1
	.Text = "first line<br>second line<br>third line"
	.SelStart = .XYToPosition(0,1)
	.SelLength = 11
	.HideSelection = .F.
	.Object.FormatSelection(15) = "Tahoma"
	.Object.FormatSelection(16) = 32
	.Object.FormatSelection(18) = 255
	.SelLength = 0
endwith
52:
How can I programmatically change the font

with thisform.HTML1
	.Text = "first line<br>second line<br>third line"
	.SelStart = .XYToPosition(0,1)
	.SelLength = 11
	.HideSelection = .F.
	.Object.FormatSelection(15) = "Tahoma"
	.Object.FormatSelection(16) = 32
	.SelLength = 0
endwith
51:
How can I programmatically change the selection's foreground color
with thisform.HTML1
	.Text = "first line<br>second line<br>third line"
	.SelStart = .XYToPosition(0,1)
	.SelLength = 11
	.HideSelection = .F.
	.Object.FormatSelection(13) = 255
	.SelLength = 4
	.Object.FormatSelection(13) = ""
	DEBUGOUT( .FormatSelection(13) )
	.SelLength = 0
endwith
50:
How can I programmatically resizes a picture
with thisform.HTML1
	.Object.HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"
	.Text = "first line<br>second line<br>third line"
	.HideSelection = .F.
	.SelStart = .XYToPosition(0,1)
	.Object.FormatSelection(11) = "pic1"
	.Object.FormatSelection(12) = 64
	.SelLength = 0
endwith
49:
How can I programmatically inserts an icon/picture

with thisform.HTML1
	.Object.HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"
	var_s = "gBJJgBAIDAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTql"
	var_s = var_s + "Vq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1/wGBwWDwmFw2HxGJxWLxmNx0xiFdyOTh8Tf9ZymXx+QytcyNgz8r0OblWjyWds+m0"
	var_s = var_s + "ka1Vf1ta1+r1mos2xrG2xeZ0+a0W0qOx3GO4NV3WeyvD2XJ5XL5nN51aiw+lfSj0gkUkAEllHanHI5j/cHg8EZf7w8vl8j4f/qfEZeB09/vjLAB30+kZQAP/P5/H6/yN"
	var_s = var_s + "AOAEAwCjMBwFAEDwJBMDwLBYAP2/8Hv8/gAGAD8LQs9w/nhDY/oygIA="
	.Images(var_s)
	.Text = "first line<br>second line<br>third line"
	.HideSelection = .F.
	.SelStart = .XYToPosition(0,1)
	.Object.FormatSelection(11) = 1
	.SelStart = .XYToPosition(1,1)
	.Object.FormatSelection(11) = "pic1"
	.SelLength = 0
endwith
48:
How can I programmatically inserts a line

with thisform.HTML1
	.Text = "first line<br>second line<br>third line"
	.SelStart = .XYToPosition(0,1)
	.HideSelection = .F.
	.Object.FormatSelection(9) = 1
endwith
47:
How can I programmatically format the selection

with thisform.HTML1
	.Text = "first line<br>second line<br>third line"
	.SelStart = .XYToPosition(0,1)
	.SelLength = 11
	.HideSelection = .F.
	.Object.FormatSelection(1) = .T.
	.Object.FormatSelection(8) = 1
	DEBUGOUT( .FormatSelection(1) )
	.SelStart = .XYToPosition(0,2)
	.SelLength = -1
	.Object.FormatSelection(4) = .T.
	.Object.FormatSelection(8) = 2
endwith
46:
How can I select the text giving (column,line)-coordinates
with thisform.HTML1
	.Text = "This sample shows how to select the text giving (column,line)-coordinates.<br>This is the second line"
	.SelStart = .XYToPosition(0,1)
	.SelLength = 4
	.HideSelection = .F.
endwith
45:
How can I determine the (column,line)-coordinates of the cursor's position
*** SelChange event - Occurs when the user selects text in the control. ***
LPARAMETERS nop
	with thisform.HTML1
		DEBUGOUT( "Column" )
		DEBUGOUT( .PositionToX(.CursorPos) )
		DEBUGOUT( "Line" )
		DEBUGOUT( .PositionToY(.CursorPos) )
	endwith

with thisform.HTML1
	.WordWrap = .T.
	.Text = "This sample shows how to determine the <b>(column,line)</b> - coordinates."
endwith
44:
How can I provide my own context menu

*** ExecuteContextMenu event - Occurs when the user selects an user item from the control's context menu. ***
LPARAMETERS Item,Position
	with thisform.HTML1
		DEBUGOUT( "You selected: " )
		DEBUGOUT( Item )
		.SelText = Item
	endwith

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text. Right-click the text."
	.ContextMenuItems = "1,2,3,others[id=0](4,5,6) "
endwith
43:
How can I change the context menu's visual appearance

with thisform.HTML1
	.WordWrap = .T.
	.Text = "This sample show change the visual appearance of the built-in context menu"
	.VisualAppearance.Add(1,"c:\exontrol\images\normal.ebn")
	.Object.Background(99) = 0x1000000
	.Object.Background(102) = 0x10000ff
endwith
42:
How can I insert my own HTML words to the control's context menu

with thisform.HTML1
	.WordWrap = .T.
	var_s = " <off 5><font ;7><fgcolor 808080>sub-note</fgcolor></font></off> This is just a bit of text <off -5><font ;7><fgcolor 808080>sup"
	var_s = var_s + "er-note</fgcolor></font></off> "
	.Text = var_s
	var_s1 = "<off 5><font ;7><fgcolor 808080>sub-note</fgcolor></font></off>[id=57763],<off -5><font ;7><fgcolor 808080>super-note</fgcolor><"
	var_s1 = var_s1 + "/font></off>[id=57763]"
	.ContextMenuItems = var_s1
endwith
41:
When I use the context menu to insert an image, the size seems to be fixed to 32 pixels. How can I control / change this

with thisform.HTML1
	.Object.HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"
	.Object.HTMLPicture("pic2") = "c:\exontrol\images\auction.gif"
	.Object.HTMLPicture("pic3") = "c:\exontrol\images\colorize.gif"
	.WordWrap = .T.
	var_s = "The text displays pictures <img>pic1:32</img>,..., <img>pic2:32</img>.<br><b>1.</b> Select a single picture, right click to resi"
	var_s = var_s + "ze it<br><b>2.</b> Right click to insert a new picture"
	.Text = var_s
	var_s1 = "Size[id=57680][edittype=515][border=0][min=16][max=128][freq=16][editwidth=-128][ticklabel=value = %i ? '<b>'+value : ( value = "
	var_s1 = var_s1 + "vmax ? '<fgcolor 808080><font ;6><b>'+value : ( value = vmin ? '<fgcolor 808080><font ;6><b>'+value : '' ) )],Insert[group=3](<i"
	var_s1 = var_s1 + "mg>pic1:32</img>[id=57763],<img>pic2:32</img>[id=57763],Others[id=1000](default[group=3](<img>pic3</img>[id=57763]),<font ;6>oth"
	var_s1 = var_s1 + "er sizes[sep],<img>pic3:16</img>[id=57763],<img>pic3:32</img>[id=57763],<img>pic3:64</img>[id=57763]))"
	.ContextMenuItems = var_s1
endwith
40:
How can I programatically selects the entire text

with thisform.HTML1
	.HideSelection = .F.
	.WordWrap = .T.
	var_s = "<b>Job</b><br>/jäb/<br><br><i>noun</i><br><b>1.</b> a paid position of regular employment.<br><b>2.</b> a task or piece of work,"
	var_s = var_s + " especially one that is paid."
	.Text = var_s
	.SelStart = 0
	.SelLength = -1
endwith
39:
How can I search for an exacting word

with thisform.HTML1
	.HideSelection = .F.
	.WordWrap = .T.
	var_s = "<b>Class</b><br>/klas/<br><br><i>noun</i><br><b>1.</b> a set or category of things having some property or attribute in common a"
	var_s = var_s + "nd differentiated from others by kind, type, or quality.<br><br><b>2.</b> the system of ordering a society in which people are d"
	var_s = var_s + "ivided into sets based on perceived social or economic status."
	.Text = var_s
	.Find("differentiated",2)
endwith
38:
How can I search for a string

with thisform.HTML1
	.HideSelection = .F.
	.WordWrap = .T.
	var_s = "<b>Class</b><br>/klas/<br><br><i>noun</i><br><b>1.</b> a set or category of things having some property or attribute in common a"
	var_s = var_s + "nd differentiated from others by kind, type, or quality.<br><br><b>2.</b> the system of ordering a society in which people are d"
	var_s = var_s + "ivided into sets based on perceived social or economic status."
	.Text = var_s
	.Find("different",0)
endwith
37:
I am using the ScrollBars property on 0, but the control is not scrolling anymore. What can be done

with thisform.HTML1
	.SingleLine = .T.
	.Text = "This is a <b>long text</b> that should make the control to display the horizontal scroll bar."
	.ScrollBars = 3
	.ScrollWidth = 0
	.ScrollHeight = 0
endwith
36:
How can I force the control to display a single-line only

with thisform.HTML1
	.SingleLine = .T.
	.Text = "This is the first line<br>This is the second line"
endwith
35:
How can I replace the text with HTML formatting

with thisform.HTML1
	.WordWrap = .T.
	.Text = "This is a bit of text"
	.Object.CursorText(10,3,.F.) = "<dotline><gra FFFFFF;0;1><font ;12>... this is a HTML replacement ...</font></gra></dotline>"
endwith
34:
How can I insert HTML text (method 2)

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a simple text."
	.Object.CursorText(0,0,.F.) = "<b><dotline>Inserted by code</dotline></b>. "
endwith
33:
How can I insert HTML text (method 1)

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a simple text."
	.SelStart = 0
	.SelLength = 0
	.SelText = "<b><dotline>Inserted by code</dotline></b>. "
endwith
32:
How can I add/append HTML text (method 2)

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a simple text."
	.Object.CursorText(-1,0,.F.) = " <b><dotline>Added by code</dotline></b>."
endwith
31:
How can I add/append HTML text (method 1)

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a simple text."
	.SelStart = -1
	.SelLength = 0
	.SelText = " <b><dotline>Added by code</dotline></b>."
endwith
30:
How can I replace the text with no HTML formatting

with thisform.HTML1
	.WordWrap = .T.
	.Text = "<font ;12>This is a <fgcolor FF0000> bit </fgcolor> of <b><fgcolor 808080><u>HTML</u></fgcolor></b> text"
	.Object.CursorText(11,3) = "... this is a plain replacement ..."
endwith
29:
Is there any property or method that gets the entire text with no HTML formatting

with thisform.HTML1
	.WordWrap = .T.
	.Text = "<font ;12><sha  ;;0>This is a bit of <b><fgcolor 808080><u>HTML</u></fgcolor></b> text."
	DEBUGOUT( .CursorText(0,-1,.T.) )
endwith
28:
How can I get the selection as plain text with no HTML formatting

*** SelChange event - Occurs when the user selects text in the control. ***
LPARAMETERS nop
	with thisform.HTML1
		DEBUGOUT( .CursorText(.SelStart,.SelLength,.T.) )
	endwith

with thisform.HTML1
	.WordWrap = .T.
	var_s = "<font ;12><sha  ;;0>This is a bit of <b><fgcolor 808080><u>HTML</u></fgcolor></b> text. Select a portion of text and you will ge"
	var_s = var_s + "t the text with no HTML formatting."
	.Text = var_s
endwith
27:
How can I customize the pictures in the control's context menu

with thisform.HTML1
	.Object.HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"
	.Object.HTMLPicture("pic2") = "c:\exontrol\images\auction.gif"
	.Object.HTMLPicture("pic3") = "c:\exontrol\images\colorize.gif"
	.WordWrap = .T.
	var_s = "The text displays pictures <img>pic1:32</img>,..., <img>pic2:32</img>.<br><b>1.</b> Select a single picture, right click to resi"
	var_s = var_s + "ze it<br><b>2.</b> Right click to insert a new picture"
	.Text = var_s
	var_s1 = "Size[id=57680][edittype=515][border=0][min=16][max=128][freq=16][editwidth=-128][ticklabel=value = %i ? '<b>'+value : ( value = "
	var_s1 = var_s1 + "vmax ? '<fgcolor 808080><font ;6><b>'+value : ( value = vmin ? '<fgcolor 808080><font ;6><b>'+value : '' ) )],Insert[group=3](<i"
	var_s1 = var_s1 + "mg>pic1:32</img>[id=57763],<img>pic2:32</img>[id=57763],Others[id=1000](<img>pic3:32</img>[id=57763]))"
	.ContextMenuItems = var_s1
endwith
26:
How do I show a tooltip

*** MouseMove event - Occurs when the user moves the mouse. ***
LPARAMETERS Button,Shift,X,Y
	with thisform.HTML1
		.ShowToolTip("Just a short tooltip")
	endwith

with thisform.HTML1
	.VisualAppearance.Add(1,"c:\exontrol\images\normal.ebn")
	.Object.Background(64) = 0x1000000
endwith
25:
Is it possible to assign a tooltip for items in the control's context menu

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text. Select and right-click the selection."
	.ContextMenuItems = "<font ;18><b>B[id=57648][typ=1][align=1][show=1][ttp=Bolds/Unbolds the selection]"
endwith
24:
How do I get the selected text

*** SelChange event - Occurs when the user selects text in the control. ***
LPARAMETERS nop
	with thisform.HTML1
		DEBUGOUT( .SelText )
	endwith

with thisform.HTML1
	.Text = "Press the <b>CTRL + S</b> or <b>CTRL + F</b> to search for text."
endwith
23:
Is there any way to search through the text

with thisform.HTML1
	.Text = "Press the <b>CTRL + S</b> or <b>CTRL + F</b> to search for text."
	.AllowFind = .T.
	.AllowIncrementalSearch = .T.
endwith
22:
The selection is not shown when the control loses the focus. Is it possible to highlight the selection while the control has no focus

with thisform.HTML1
	.Text = "<font ;12>This is a bit of <b>HTML</b> text."
	.HideSelection = .F.
	.SelStart = 0
	.SelLength = -1
	.SelBackColorHide = RGB(255,0,0)
endwith
21:
Does your control support Find/Replace

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
	.AllowFind = .T.
	.AllowReplace = .T.
endwith
20:
How can I get the current selection

*** SelChange event - Occurs when the user selects text in the control. ***
LPARAMETERS nop
	with thisform.HTML1
		DEBUGOUT( .SelText )
	endwith

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
endwith
19:
I've noticed that the text does not start exactly where the control is. How can I adjust/remove that margin

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
	.BorderWidth = 0
	.BorderHeight = 0
endwith
18:
How can I center the text

with thisform.HTML1
	.Text = "<c>This is a bit of centered <b>HTML</b> text."
endwith
17:
How can I align the text to the right

with thisform.HTML1
	.Text = "<r>This is a bit of <b>HTML</b> text, aligned to the right."
endwith
16:
How can I turn on the control's OLE Drag and Drop operation
with thisform.HTML1
	.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
	.OLEDropMode = -1
endwith
15:
Does your control support word-wrap, and if so how can I enable it

with thisform.HTML1
	var_s = "This is a bit of <b>HTML</b> text. This is a bit of <b>HTML</b> text. This is a bit of <b>HTML</b> text. This is a bit of <b>HTM"
	var_s = var_s + "L</b> text. This is a bit of <b>HTML</b> text."
	.Text = var_s
	.WordWrap = .T.
	.LineNumberWidth = -1
	.DrawGridLines = -1
endwith
14:
Can I edit text with no formatting at all

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
	.EditType = 0
endwith
13:
I've noticed that pressing the CTRL+B changes the Bold attribute. Can I change that behavior
with thisform.HTML1
	.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
	.AllowShortcutFormat = .F.
endwith
12:
How do I prevents shown the control's content menu

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
	.AllowContextMenu = 0
endwith
11:
How do I make the control read-only

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
	.BackColorLocked = .BackColor
	.ForeColorLocked = .ForeColor
	.Locked = .T.
	.ShowCaret = .F.
endwith
10:
Can I replace programatically a portion of text

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
	.SelStart = 0
	.SelLength = 1
	.HideSelection = .F.
	.SelText = "<fgcolor FF><font ;18>T</font></fgcolor>"
endwith
9:
How do I select the entire text programatically

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
	.SelStart = 0
	.SelLength = -1
	.HideSelection = .F.
endwith
8:
How do I programatically add text to the control

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
	.SelStart = -1
	.SelText = " <fgcolor FF0000><b>Inserted Text</b></fgcolor>"
endwith
7:
How do I programatically insert text to the control

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
	.SelText = "<fgcolor FF0000><b>Inserted Text</b></fgcolor> "
endwith
6:
How do I get the unformatted text

*** SelChange event - Occurs when the user selects text in the control. ***
LPARAMETERS nop
	with thisform.HTML1
		DEBUGOUT( .CursorText(.SelStart,.SelLength) )
	endwith

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
endwith
5:
How do I provide my own menu for my images (emotion icons)

with thisform.HTML1
	.Text = "<img>1</img> Right click the image <img>pic1</img> to get resized."
	var_s = "gBJJgBAIDAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTql"
	var_s = var_s + "Vq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1/wGBwWDwmFw2HxGJxWLxmNx0xiFdyOTh8Tf9ZymXx+QytcyNgz8r0OblWjyWds+m0"
	var_s = var_s + "ka1Vf1ta1+r1mos2xrG2xeZ0+a0W0qOx3GO4NV3WeyvD2XJ5XL5nN51aiw+lfSj0gkUkAEllHanHI5j/cHg8EZf7w8vl8j4f/qfEZeB09/vjLAB30+kZQAP/P5/H6/yN"
	var_s = var_s + "AOAEAwCjMBwFAEDwJBMDwLBYAP2/8Hv8/gAGAD8LQs9w/nhDY/oygIA="
	.Images(var_s)
	.ContextMenuItems = "Insert[group=3](<img>1</img>[id=57763],<img>2</img>[id=57763])"
endwith
4:
How do I display images inside text

with thisform.HTML1
	.Object.HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"
	var_s = "gBJJgBAIDAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTql"
	var_s = var_s + "Vq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1/wGBwWDwmFw2HxGJxWLxmNx0xiFdyOTh8Tf9ZymXx+QytcyNgz8r0OblWjyWds+m0"
	var_s = var_s + "ka1Vf1ta1+r1mos2xrG2xeZ0+a0W0qOx3GO4NV3WeyvD2XJ5XL5nN51aiw+lfSj0gkUkAEllHanHI5j/cHg8EZf7w8vl8j4f/qfEZeB09/vjLAB30+kZQAP/P5/H6/yN"
	var_s = var_s + "AOAEAwCjMBwFAEDwJBMDwLBYAP2/8Hv8/gAGAD8LQs9w/nhDY/oygIA="
	.Images(var_s)
	.Text = "<img>1</img> Right click the image <img>pic1</img> to get resized."
endwith
3:
How do I allow types only to be available on the control's context menu

with thisform.HTML1
	.Text = "Right click the selection."
	.HideSelection = .F.
	.SelStart = 16
	.SelLength = 9
	.AllowContextMenu = 61440 && HTMLEditContextMenuEnum.exContextMenuFormatStrikeout Or HTMLEditContextMenuEnum.exContextMenuFormatUnderline Or HTMLEditContextMenuEnum.exContextMenuFormatItalic Or HTMLEditContextMenuEnum.exContextMenuFormatBold
endwith
2:
How do I programatically select the text

with thisform.HTML1
	.Text = "<font ;12>This is a bit of <b>HTML</b> text."
	.HideSelection = .F.
	.SelStart = 0
	.SelLength = -1
endwith
1:
How do I assign a text to the control

with thisform.HTML1
	.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
endwith