65:
Can I change the visual appearance of the UI shortcut keys, when user toggles the CTRL key (EBN background)

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.VisualAppearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABCYDg6AADACAxRDgMQBQKAAzQFAYchkHCGAAGMZxTgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziYBYJhEMQ0DAAUIjKLMIweGCQBjASQpUhqHYDTbIMByBIUIxNFCQILhEY5ADKPIbUbGU7RfBMVQGf6oAAqB74Xj+MIJUJAdCRZR0aRAAyNQRkWjIDp2U5SVDFUrDKItVzbFYYLbgMZbmxFEC7IRsCA7ZjWPZYShXMqScLFLy1Ei/L6nGaZAomVZjQRQFYTDQuHQtRwMMgAAK7EACZpRWbaWAYMAFMwlIqubrvKCcZgOYoDZxOdKwTY+Q40GS2LaiG5LSADPJ9RbeGqaXqGEz9KzBBxmGRhRDfFqdaJfHB8NJThEK5lFCeYDH0TQjggAIImuQAal6JBvHUHJclwN47niXR3gWUoBl6uBMEyAARAkKAaEwZxDimSJLiYCoQkECBNgAEYglkCQKBCF4FjESBeDQDJ0HcHBlEyQgwkwMogikKhKEKDgagaYYoFiKAwiIBYckEMAMBgXIpC0IoCmCN4KguCI2C0LRjAiGJDgSQAChSJApEsMpIjMLoLjKag8C6Y5YnoQIPguKJojIKQjHAAIfhKSxyliNgvT2chQhQZQpFYVQtmWCQsh8AAKAIfIghYCxynYYoYmYIpyGWGRmAkdIghKJJJGIZIbmcCYCEuGpKVkOQuEuAp8j8L4nimdI+h+Z4pnCOIeCaKRyHULonHmdoKiKJ5JmodwuGcWZSgeE" ;
 +"AMAoVoWiKS56FoQAumkGgYiGFRiEoWgjiWKhDAYQAvAoGa2CiCgSgYY4ICsAwOhUMBrEMAgTDCJg6jSIYqkoIoKGOBQsAiTo3oGOYOiwKIrkKCh7C+TBLDSRYzGwGBQkSM5oAqdpIjWJ5TBSRTJisapNjOLZZnaVgACGOpMkaOZugsdpdjoKgYG6ZIGisQwGmgMYMHMHpzjmbxjBqcY7iSAoSkAMkuAadI+EwbAGkCPxjFKFIljADIcAMDZAHEAwgkkMhsAiWIlAAL5TAyRAwnEPB3BORAxlMKpSkIL5bHSS5JnKDB7BOSgtlwIIjgYbZDBSTPUjMMwok2cwzDKaIGEoTBiEiPRMHMNxClCcxch8NpQnAHITC+QB0D0NxOlIMAJdGO5KDMIp1lCDJjDiTZWjWPRnEMM4wAMHpuiQaRjD8ZuiAMPJQlmZ4jAKHYdkuAhvHLQgbHaU5djcTZIhuCoVoBx8hlF+JEDgCB9jBHgJwEIDgiAQH2PkMwsxOhrHUAIgI")
oHTML.Template = [Background(143) = 16777216] // oHTML.Background(143 /*0x8f | */) = 0x1000000
oHTML.Template = [Background(145) = 16777215] // oHTML.Background(145 /*0x91 | */) = 0xffffff

64:
Can I change the visual appearance of the UI shortcut keys, when user toggles the CTRL key (solid background)

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Template = [Background(144) = 65536] // oHTML.Background(144 /*0x90 | */) = 0x10000
oHTML.Template = [Background(145) = 16777215] // oHTML.Background(145 /*0x91 | */) = 0xffffff

63:
Is it possible to remove all shortcut key combinations from the control's toolbar
local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.ToolBarItems = Str(oHTML.FormatABC("value replace `key=` with ``",oHTML.ToolBarItems))

62:
How can I replace the shortcut key combination for the control's toolbar

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.ToolBarItems = Str(oHTML.FormatABC("value replace `CTRL+T+C` with `CTRL+1` replace `CTRL+T+B` with `CTRL+2`",oHTML.ToolBarItems))

61:
Is it possible to export the control's text in W3/standard HTML format (sample 2)

/*
with (this.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject)
	SelChange = class::nativeObject_SelChange
endwith
*/
// Occurs when the user selects text in the control.
function nativeObject_SelChange()
	oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
	? oHTML.SelHTML 
return

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a <off -4><b>bit</b></off> of <i><fgcolor=FF0000>formatted</fgcolor></i> text."
oHTML.SelStart = 0
oHTML.SelLength = -1
? oHTML.SelHTML 

60:
Is it possible to export the control's text in W3/standard HTML format (sample 1)

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a <off -4><b>bit</b></off> of <i><fgcolor=FF0000>formatted</fgcolor></i> text."
? oHTML.HTML 

59:
Is it possible to show the toolbar anchored to the left side of the control

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Template = [Background(162) = BackColor] // oHTML.Background(162) = oHTML.BackColor
oHTML.ToolBarAnchor = 4
oHTML.ToolBarItems = "<font ;6>Font[id=-57707][align=1][button=0x0311][ttp=Font][itemsbg=RGB(255,255,255)][visible=255](<font Arial>Arial</font>[id=53248][typ=1][close=0][chk=1],<font Arial Black>Arial Black</font>[id=53249][close=0],<font Comic Sans MS>Comic Sans MS</font>[id=53250][close=0],<font Courier New>Courier New</font>[id=53251][close=0],<font Georgia>Georgia</font>[id=53252][close=0],<font Impact>Impact</font>[id=53253][close=0],<font Lucida Console>Lucida Console</font>[id=53254][close=0],<font Lucida Sans Unicode>Lucida Sans Unicode</font>[id=53255][close=0],<font Tahoma>Tahoma</font>[id=53256][close=0],<font Times New Roman>Times New Roman</font>[id=53257][close=0],<font Trebuchet MS>Trebuchet MS</font>[id=53258][close=0],<font Verdana>Verdana</font>[id=53259][clos" ;
 +"e=0],<font MS Sans Serif>MS Sans Serif</font>[id=53260][close=0],<font MS Serif>MS Serif</font>[id=53261][close=0]),<img>1</img>[align=1][id=57702][button=0x0311][ttp=Size][itemsbg=RGB(255,255,255)]([id=180][group=0x23]([id=190][group=0x0113](<font ;6>small</font>[id=57764][close=0],Normal[id=57765][close=0],<font ;14>Large</font>[id=57766][close=0],<font ;24>Huge</font>[id=57767][close=0]),[id=57768][edittype=0x0403][edit=88][border=0][freq=0][ticklabel=][ettp=])),<img>2</img>[id=57648][align=1][typ=1][show=1][ttp=Bold (CTRL+B)],<img>3</img>[align=1][id=57649][typ=1][show=1][ttp=Italic (CTRL+I)],<img>4</img>[align=1][id=57650][typ=1][show=1][ttp=Underline (CTRL+U)],<img>5</img>[align=1][id=57651][typ=1][show=1][ttp=Strikeout],<img>6</img>[align=1][id=57712]" &
 +"[button=0x01][ttp=Superscript],<img>7</img>[align=1][id=57710][button=0x01][ttp=Subscript],<img>8</img>[align=1][id=57685][button=0x0311][ttp=Text Color][itemsbg=RGB(255,255,255)][visible=255](<fgcolor 808080>foreground[id=350][align=1][group=0x0133][itemspad=2,2,2,2]([id=360][group=0x33]([id=49152][typ=2][close=0][chk=1][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(0,0,0)][data=RGB(0,0,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(0,0,0)]],[id=49153][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(68,68,68)][data=RGB(68,68,68)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(68,68,68)]],[id=49154][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(102,102,102)][data=RGB(102,102,102)][bgext=none[(2D,2D,100%-" &
 +"4D,100%-4D),back=RGB(102,102,102)]],[id=49155][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(153,153,153)][data=RGB(153,153,153)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(153,153,153)]],[id=49156][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(204,204,204)][data=RGB(204,204,204)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(204,204,204)]],[id=49157][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(238,238,238)][data=RGB(238,238,238)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(238,238,238)]],[id=49158][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(243,243,243)][data=RGB(243,243,243)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(243,243,243)]],[id=49159][typ=2][cl" &
 +"ose=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,255,255)][data=RGB(255,255,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,255,255)]]),[id=450][group=0x33]([id=49160][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,0,0)][data=RGB(255,0,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,0,0)]],[id=49161][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,153,0)][data=RGB(255,153,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,153,0)]],[id=49162][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,255,0)][data=RGB(255,255,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,255,0)]],[id=49163][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=" &
 +"RGB(0,255,0)][data=RGB(0,255,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(0,255,0)]],[id=49164][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(0,255,255)][data=RGB(0,255,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(0,255,255)]],[id=49165][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(0,0,255)][data=RGB(0,0,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(0,0,255)]],[id=49166][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(153,0,255)][data=RGB(153,0,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(153,0,255)]],[id=49167][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,0,255)][data=RGB(255,0,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,0,255)]" &
 +"]),[id=540][group=0x33]([id=49168][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(244,204,204)][data=RGB(244,204,204)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(244,204,204)]],[id=49169][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(252,229,205)][data=RGB(252,229,205)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(252,229,205)]],[id=49170][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,242,204)][data=RGB(255,242,204)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,242,204)]],[id=49171][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(217,234,211)][data=RGB(217,234,211)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(217,234,211)]],[id=49172][typ=2][close=0][show=" &
 +"1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(208,224,227)][data=RGB(208,224,227)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(208,224,227)]],[id=49173][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(207,226,243)][data=RGB(207,226,243)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(207,226,243)]],[id=49174][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(217,210,233)][data=RGB(217,210,233)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(217,210,233)]],[id=49175][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(234,209,220)][data=RGB(234,209,220)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(234,209,220)]]),[id=630][group=0x33]([id=49176][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][hei" &
 +"ght=24][ttp=RGB(234,153,153)][data=RGB(234,153,153)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(234,153,153)]],[id=49177][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(249,203,156)][data=RGB(249,203,156)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(249,203,156)]],[id=49178][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,229,153)][data=RGB(255,229,153)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,229,153)]],[id=49179][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(182,215,168)][data=RGB(182,215,168)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(182,215,168)]],[id=49180][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(162,196,201)][data=RGB(162,196,201)][bge" &
 +"xt=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(162,196,201)]],[id=49181][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(159,197,232)][data=RGB(159,197,232)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(159,197,232)]],[id=49182][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(180,167,214)][data=RGB(180,167,214)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(180,167,214)]],[id=49183][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(213,166,189)][data=RGB(213,166,189)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(213,166,189)]]),[id=720][group=0x33]([id=49184][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(224,102,102)][data=RGB(224,102,102)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),ba" &
 +"ck=RGB(224,102,102)]],[id=49185][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(246,178,107)][data=RGB(246,178,107)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(246,178,107)]],[id=49186][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,217,102)][data=RGB(255,217,102)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,217,102)]],[id=49187][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(147,196,125)][data=RGB(147,196,125)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(147,196,125)]],[id=49188][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(118,165,175)][data=RGB(118,165,175)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(118,165,175)]],[id=49189][typ=2][close=0][show=1]" &
 +"[grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(111,168,220)][data=RGB(111,168,220)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(111,168,220)]],[id=49190][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(142,124,195)][data=RGB(142,124,195)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(142,124,195)]],[id=49191][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(194,123,160)][data=RGB(194,123,160)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(194,123,160)]]),[id=810][group=0x33]([id=49192][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(204,0,0)][data=RGB(204,0,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(204,0,0)]],[id=49193][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RG" &
 +"B(230,145,56)][data=RGB(230,145,56)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(230,145,56)]],[id=49194][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(241,194,50)][data=RGB(241,194,50)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(241,194,50)]],[id=49195][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(106,168,79)][data=RGB(106,168,79)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(106,168,79)]],[id=49196][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(69,129,142)][data=RGB(69,129,142)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(69,129,142)]],[id=49197][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(61,133,198)][data=RGB(61,133,198)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-" &
 +"4D),back=RGB(61,133,198)]],[id=49198][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(103,78,167)][data=RGB(103,78,167)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(103,78,167)]],[id=49199][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(166,77,121)][data=RGB(166,77,121)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(166,77,121)]]),[id=900][group=0x33]([id=49200][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(153,0,0)][data=RGB(153,0,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(153,0,0)]],[id=49201][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(180,95,6)][data=RGB(180,95,6)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(180,95,6)]],[id=49202][typ=2][close=0][show=1]" &
 +"[grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(191,144,0)][data=RGB(191,144,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(191,144,0)]],[id=49203][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(56,118,29)][data=RGB(56,118,29)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(56,118,29)]],[id=49204][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(19,79,92)][data=RGB(19,79,92)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(19,79,92)]],[id=49205][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(11,83,148)][data=RGB(11,83,148)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(11,83,148)]],[id=49206][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(53,28,117)][data=RGB(53,28,117)][bg" &
 +"ext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(53,28,117)]],[id=49207][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(116,27,71)][data=RGB(116,27,71)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(116,27,71)]]),[id=990][group=0x33]([id=49208][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(102,0,0)][data=RGB(102,0,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(102,0,0)]],[id=49209][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(120,63,4)][data=RGB(120,63,4)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(120,63,4)]],[id=49210][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(127,96,0)][data=RGB(127,96,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(127,96,0)]],[id=49211][typ=" &
 +"2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(39,78,19)][data=RGB(39,78,19)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(39,78,19)]],[id=49212][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(12,52,61)][data=RGB(12,52,61)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(12,52,61)]],[id=49213][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(7,55,99)][data=RGB(7,55,99)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(7,55,99)]],[id=49214][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(32,18,77)][data=RGB(32,18,77)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(32,18,77)]],[id=49215][typ=2][close=0][show=1][grp=49152][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(76,17,48)][data=RGB(76,17,48" &
 +")][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(76,17,48)]]))),<img>9</img>[align=1][id=57686][button=0x0311][ttp=Text Background Color][itemsbg=RGB(255,255,255)][visible=255](<fgcolor 808080>background[id=1090][align=1][group=0x0133][itemspad=2,2,2,2]([id=1100][group=0x33]([id=45056][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(0,0,0)][data=RGB(0,0,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(0,0,0)]],[id=45057][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(68,68,68)][data=RGB(68,68,68)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(68,68,68)]],[id=45058][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(102,102,102)][data=RGB(102,102,102)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(10" &
 +"2,102,102)]],[id=45059][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(153,153,153)][data=RGB(153,153,153)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(153,153,153)]],[id=45060][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(204,204,204)][data=RGB(204,204,204)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(204,204,204)]],[id=45061][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(238,238,238)][data=RGB(238,238,238)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(238,238,238)]],[id=45062][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(243,243,243)][data=RGB(243,243,243)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(243,243,243)]],[id=45063][typ=2][close=0][chk=1][show=1][g" &
 +"rp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,255,255)][data=RGB(255,255,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,255,255)]]),[id=1190][group=0x33]([id=45064][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,0,0)][data=RGB(255,0,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,0,0)]],[id=45065][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,153,0)][data=RGB(255,153,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,153,0)]],[id=45066][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,255,0)][data=RGB(255,255,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,255,0)]],[id=45067][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(0,255,0)][d" &
 +"ata=RGB(0,255,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(0,255,0)]],[id=45068][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(0,255,255)][data=RGB(0,255,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(0,255,255)]],[id=45069][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(0,0,255)][data=RGB(0,0,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(0,0,255)]],[id=45070][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(153,0,255)][data=RGB(153,0,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(153,0,255)]],[id=45071][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,0,255)][data=RGB(255,0,255)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,0,255)]]),[id=1280][gr" &
 +"oup=0x33]([id=45072][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(244,204,204)][data=RGB(244,204,204)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(244,204,204)]],[id=45073][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(252,229,205)][data=RGB(252,229,205)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(252,229,205)]],[id=45074][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,242,204)][data=RGB(255,242,204)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,242,204)]],[id=45075][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(217,234,211)][data=RGB(217,234,211)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(217,234,211)]],[id=45076][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][" &
 +"captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(208,224,227)][data=RGB(208,224,227)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(208,224,227)]],[id=45077][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(207,226,243)][data=RGB(207,226,243)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(207,226,243)]],[id=45078][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(217,210,233)][data=RGB(217,210,233)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(217,210,233)]],[id=45079][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(234,209,220)][data=RGB(234,209,220)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(234,209,220)]]),[id=1370][group=0x33]([id=45080][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=R" &
 +"GB(234,153,153)][data=RGB(234,153,153)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(234,153,153)]],[id=45081][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(249,203,156)][data=RGB(249,203,156)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(249,203,156)]],[id=45082][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,229,153)][data=RGB(255,229,153)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,229,153)]],[id=45083][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(182,215,168)][data=RGB(182,215,168)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(182,215,168)]],[id=45084][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(162,196,201)][data=RGB(162,196,201)][bgext=none[(2D,2" &
 +"D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(162,196,201)]],[id=45085][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(159,197,232)][data=RGB(159,197,232)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(159,197,232)]],[id=45086][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(180,167,214)][data=RGB(180,167,214)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(180,167,214)]],[id=45087][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(213,166,189)][data=RGB(213,166,189)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(213,166,189)]]),[id=1460][group=0x33]([id=45088][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(224,102,102)][data=RGB(224,102,102)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(224,1" &
 +"02,102)]],[id=45089][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(246,178,107)][data=RGB(246,178,107)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(246,178,107)]],[id=45090][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(255,217,102)][data=RGB(255,217,102)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(255,217,102)]],[id=45091][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(147,196,125)][data=RGB(147,196,125)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(147,196,125)]],[id=45092][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(118,165,175)][data=RGB(118,165,175)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(118,165,175)]],[id=45093][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][" &
 +"captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(111,168,220)][data=RGB(111,168,220)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(111,168,220)]],[id=45094][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(142,124,195)][data=RGB(142,124,195)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(142,124,195)]],[id=45095][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(194,123,160)][data=RGB(194,123,160)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(194,123,160)]]),[id=1550][group=0x33]([id=45096][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(204,0,0)][data=RGB(204,0,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(204,0,0)]],[id=45097][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(230,145,5" &
 +"6)][data=RGB(230,145,56)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(230,145,56)]],[id=45098][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(241,194,50)][data=RGB(241,194,50)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(241,194,50)]],[id=45099][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(106,168,79)][data=RGB(106,168,79)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(106,168,79)]],[id=45100][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(69,129,142)][data=RGB(69,129,142)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(69,129,142)]],[id=45101][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(61,133,198)][data=RGB(61,133,198)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RG" &
 +"B(61,133,198)]],[id=45102][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(103,78,167)][data=RGB(103,78,167)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(103,78,167)]],[id=45103][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(166,77,121)][data=RGB(166,77,121)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(166,77,121)]]),[id=1640][group=0x33]([id=45104][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(153,0,0)][data=RGB(153,0,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(153,0,0)]],[id=45105][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(180,95,6)][data=RGB(180,95,6)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(180,95,6)]],[id=45106][typ=2][close=0][show=1][grp=45056" &
 +"][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(191,144,0)][data=RGB(191,144,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(191,144,0)]],[id=45107][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(56,118,29)][data=RGB(56,118,29)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(56,118,29)]],[id=45108][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(19,79,92)][data=RGB(19,79,92)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(19,79,92)]],[id=45109][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(11,83,148)][data=RGB(11,83,148)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(11,83,148)]],[id=45110][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(53,28,117)][data=RGB(53,28,117)][bgext=none[(" &
 +"2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(53,28,117)]],[id=45111][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(116,27,71)][data=RGB(116,27,71)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(116,27,71)]]),[id=1730][group=0x33]([id=45112][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(102,0,0)][data=RGB(102,0,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(102,0,0)]],[id=45113][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(120,63,4)][data=RGB(120,63,4)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(120,63,4)]],[id=45114][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(127,96,0)][data=RGB(127,96,0)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(127,96,0)]],[id=45115][typ=2][close=" &
 +"0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(39,78,19)][data=RGB(39,78,19)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(39,78,19)]],[id=45116][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(12,52,61)][data=RGB(12,52,61)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(12,52,61)]],[id=45117][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(7,55,99)][data=RGB(7,55,99)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(7,55,99)]],[id=45118][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(32,18,77)][data=RGB(32,18,77)][bgext=none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(32,18,77)]],[id=45119][typ=2][close=0][show=1][grp=45056][captionwidth=24][height=24][ttp=RGB(76,17,48)][data=RGB(76,17,48)][bgext=" &
 +"none[(2D,2D,100%-4D,100%-4D),back=RGB(76,17,48)]]))),<img>10</img>[align=1][id=57654][button=0x0311][ttp=Align][itemsbg=RGB(255,255,255)][visible=255](<img>10</img>[id=57655],<img>11</img>[id=57656],<img>12</img>[id=57657]),<img>14</img>[align=1][id=57770][button=0x01][ttp=Indent Less (Shift_TAB)],<img>13</img>[align=1][id=57769][button=0x01][ttp=Indent More (TAB)],<img>15</img>[align=1][id=57771][button=0x01][ttp=Remove Formatting]"

58:
How can I place the control's toolbar on the top of the control rather than bottom side

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.ToolBarAnchor = 2

57:
Is it possible to replace/add commands in the control's toolbar

/*
with (this.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject)
	ToolBarEvent = class::nativeObject_ToolBarEvent
endwith
*/
// Occurs once a change occurs in the control's toolbar.
function nativeObject_ToolBarEvent(Ev,ID,Item,Reserved)
	oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
	oHTML.SelText = Str(Item)
return

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.ToolBarItems = "Insert(Caption 1,Caption 2,Caption 3)"

56:
How do I hide the control's toolbar
local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.ToolBarSize = 0

55:
How can I remove the text formatting

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text. Select the text and call <a>FormatSelection(exHTMLFormatRemove)</a> to remove all formatting."
oHTML.SelLength = -1
oHTML.Template = [FormatSelection(48) = 1] // oHTML.FormatSelection(48) = 1

54:
Can I display an icon file as picture and icon as well

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Template = [HTMLPicture("icon") = Me.ExecuteTemplate("loadpicture(`gAAAABgYACAQgUCEAANAEgQWhIohMIhUJgkLhIAIEOjMdj0Cf8hAMhf8jkUkk0llEJGMJGcumECl8ymIAmc2lkonUnnkqkS3Qosea2QIkf61P4go5/D9LptIp9MpdKolGoFCnc+rUpri2QQlklhsVjsllqr/lk1m9rly1QAisTqbq6f7qbi4f7obKzf7na6xf7mayvwLWV1iqD/q9DotTp2PWh+Dz/WZ7DT/WB3CWYO2bXaKGV1u99v+FwjlaqssWRydnsuv2FiWB2CD/fj7ej/fL0dL/fDyc2+eTl1eSx9hwWHwWEczXWGB52mwuHsKuOgO3z1c7/ejubj/ebsbPgdjY4uT1li1Gq5fS9vt9di63Yezwbz/eLoaL/eDmZr+HO/6wvS9Kwt+4jfuCfB5u3BcGuA4TiOq678HUaZ/nueJyNikJaD+9DjLC8LxxG8htPJEjxPI80Juwd5yGOsRnlWNp/lYOACsQt5/wKkj8me/B0GhIMhngc8gP6/8jQEkj5n+dZvF4sUbxysJ2G4YjFEGE5Wx6kJ2nHGMwGQf8wRi+pww4zgIzVK8srcERTpRL0nm7KR1m6Xsnm4XcZRpG0cLEWY+g4o5ABCx04S1LisgCxKwnObDAUjSborDKixSuYZ/q8ExS0bUCegC101NhN1DTjUKt1UAJckOFp3rOxMCONDynx2W8tmrVleVEkC0AAkNf2HYNgWFYtiWPZVjWZZNmICA`)")] // oHTML.HTMLPicture("icon") = oHTML.ExecuteTemplate("loadpicture(`gAAAABgYACAQgUCEAANAEgQWhIohMIhUJgkLhIAIEOjMdj0Cf8hAMhf8jkUkk0llEJGMJGcumECl8ymIAmc2lkonUnnkqkS3Qosea2QIkf61P4go5/D9LptIp9MpdKolGoFCnc+rUpri2QQlklhsVjsllqr/lk1m9rly1QAisTqbq6f7qbi4f7obKzf7na6xf7mayvwLWV1iqD/q9DotTp2PWh+Dz/WZ7DT/WB3CWYO2bXaKGV1u99v+FwjlaqssWRydnsuv2FiWB2CD/fj7ej/fL0dL/fDyc2+eTl1eSx9hwWHwWEczXWGB52mwuHsKuOgO3z1c7/ejubj/ebsbPgdjY4uT1li1Gq5fS9vt9di63Yezwbz/eLoaL/eDmZr+HO/6wvS9Kwt+4jfuCfB5u3BcGuA4TiOq678HUaZ/nueJyNikJaD+9DjLC8LxxG8htPJEjxPI80Juwd5yGOsRnlWNp/lYOACsQt5/wKkj8me/B0GhIMhngc8gP6/8jQEkj5n+dZvF4sUbxysJ2G4YjFEGE5Wx6kJ2nHGMwGQf8wRi+pww4zgIzVK8srcERTpRL0nm7KR1m6Xsnm4XcZRpG0cLEWY+g4o5ABCx04S1LisgCxKwnObDAUjSborDKixSuYZ/q8ExS0bUCegC101NhN1DTjUKt1UAJckOFp3rOxMCONDynx2W8tmrVleVEkC0AAkNf2HYNgWFYtiWPZVjWZZNmICA`)")
oHTML.Images("gBJJgBggAAwAAgACEKAD/hz/EMNh8TIRNGwAjEZAEXjAojJAjIgjIBAEijUlk8plUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTqlVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9oEEwGBwWDwMZGMZGeIxUYxOMxYAxuQw1+ykswmXzCuPwpea2QIkf61P4g0J/D+l0+i1Om0ukz2gzWcyuzk+Y22CWyCEsT3m932/h+vf+04kaw+O5GS5IzWqAEW8dTdXT/dTcXD/dDZWb/c7XWL/czWV/gayu3mq4fF2exzuf1uo+C0Pwef6zPYaf6wO4S/J2/hdkUGTqOs7jvPI8ZymqVjePk+j1Nm4TgQlCaHFgOwIH+fh9nof58nodJ/nweRzRCeRywY+b0wevz0Im8LzPC8ZzGuWDwRpA7yPMiZXDoB0Qnqc5/nodxuH+eZ2GzIx2GxFEHRWv0Gt5BMFxjHEqyrKbeR5Hx7Hgbx/nidBon+eBzGbMhzzOicoyfKEUonEUTxFEh8HnIM6zvEcSxPHcezAdRpn+e54nJCh/loP8nTavcoonI8k0fJRtSVSEkSVJk+x8d5yGO3hnlWNp/lYOACvO50VUWvNGofMJnzAdBoVfWJ4HPV0yzPWk1IfLZ/nWbxeN5UdSomdhuGIf4+CwDRW1TRk3oedpx07aJkH/aNOy6cNDQsCNDWLY47CmCxTsLZ" ;
 +"tVWehx1m7YF1F7XpuF3T1QVFUjeFmPoONCQAQve5rn2TZbL3MvMWoec5sO/g+ExuidhN5Yphn+OoqAwUrb4ukmBrvCNDQlb5/3DceMZHjONLqVo/BUd7hPRKOXNZfx/kwNoQGrkmb5Lky5oqHyVZ6jqPpCkYAZyjGipoh+daUo6Ag")
oHTML.Text = "As Picture: <img>icon</img><br>As Icon:     <img>1</img>"

53:
How do I show a gradient text

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "first line<br>second line<br>third line"
oHTML.SelStart = oHTML.XYToPosition(0,1)
oHTML.SelLength = 11
oHTML.HideSelection = false
oHTML.Template = [FormatSelection(15) = "Tahoma"] // oHTML.FormatSelection(15) = "Tahoma"
oHTML.Template = [FormatSelection(16) = 32] // oHTML.FormatSelection(16) = 32
oHTML.Template = [FormatSelection(18) = 255] // oHTML.FormatSelection(18) = 255
oHTML.SelLength = 0

52:
How can I programmatically change the font

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "first line<br>second line<br>third line"
oHTML.SelStart = oHTML.XYToPosition(0,1)
oHTML.SelLength = 11
oHTML.HideSelection = false
oHTML.Template = [FormatSelection(15) = "Tahoma"] // oHTML.FormatSelection(15) = "Tahoma"
oHTML.Template = [FormatSelection(16) = 32] // oHTML.FormatSelection(16) = 32
oHTML.SelLength = 0

51:
How can I programmatically change the selection's foreground color
local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "first line<br>second line<br>third line"
oHTML.SelStart = oHTML.XYToPosition(0,1)
oHTML.SelLength = 11
oHTML.HideSelection = false
oHTML.Template = [FormatSelection(13) = 255] // oHTML.FormatSelection(13) = 255
oHTML.SelLength = 4
oHTML.Template = [FormatSelection(13) = ""] // oHTML.FormatSelection(13) = ""
? Str(oHTML.FormatSelection(13)) 
oHTML.SelLength = 0

50:
How can I programmatically resizes a picture
local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Template = [HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"] // oHTML.HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"
oHTML.Text = "first line<br>second line<br>third line"
oHTML.HideSelection = false
oHTML.SelStart = oHTML.XYToPosition(0,1)
oHTML.Template = [FormatSelection(11) = "pic1"] // oHTML.FormatSelection(11) = "pic1"
oHTML.Template = [FormatSelection(12) = 64] // oHTML.FormatSelection(12) = 64
oHTML.SelLength = 0

49:
How can I programmatically inserts an icon/picture

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Template = [HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"] // oHTML.HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"
oHTML.Images("gBJJgBAIDAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTqlVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1/wGBwWDwmFw2HxGJxWLxmNx0xiFdyOTh8Tf9ZymXx+QytcyNgz8r0OblWjyWds+m0ka1Vf1ta1+r1mos2xrG2xeZ0+a0W0qOx3GO4NV3WeyvD2XJ5XL5nN51aiw+lfSj0gkUkAEllHanHI5j/cHg8EZf7w8vl8j4f/qfEZeB09/vjLAB30+kZQAP/P5/H6/yNAOAEAwCjMBwFAEDwJBMDwLBYAP2/8Hv8/gAGAD8LQs9w/nhDY/oygIA=")
oHTML.Text = "first line<br>second line<br>third line"
oHTML.HideSelection = false
oHTML.SelStart = oHTML.XYToPosition(0,1)
oHTML.Template = [FormatSelection(11) = 1] // oHTML.FormatSelection(11) = 1
oHTML.SelStart = oHTML.XYToPosition(1,1)
oHTML.Template = [FormatSelection(11) = "pic1"] // oHTML.FormatSelection(11) = "pic1"
oHTML.SelLength = 0

48:
How can I programmatically inserts a line

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "first line<br>second line<br>third line"
oHTML.SelStart = oHTML.XYToPosition(0,1)
oHTML.HideSelection = false
oHTML.Template = [FormatSelection(9) = 1] // oHTML.FormatSelection(9) = 1

47:
How can I programmatically format the selection

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "first line<br>second line<br>third line"
oHTML.SelStart = oHTML.XYToPosition(0,1)
oHTML.SelLength = 11
oHTML.HideSelection = false
oHTML.Template = [FormatSelection(1) = True] // oHTML.FormatSelection(1) = true
oHTML.Template = [FormatSelection(8) = 1] // oHTML.FormatSelection(8) = 1
? Str(oHTML.FormatSelection(1)) 
oHTML.SelStart = oHTML.XYToPosition(0,2)
oHTML.SelLength = -1
oHTML.Template = [FormatSelection(4) = True] // oHTML.FormatSelection(4) = true
oHTML.Template = [FormatSelection(8) = 2] // oHTML.FormatSelection(8) = 2

46:
How can I select the text giving (column,line)-coordinates
local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This sample shows how to select the text giving (column,line)-coordinates.<br>This is the second line"
oHTML.SelStart = oHTML.XYToPosition(0,1)
oHTML.SelLength = 4
oHTML.HideSelection = false

45:
How can I determine the (column,line)-coordinates of the cursor's position
/*
with (this.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject)
	SelChange = class::nativeObject_SelChange
endwith
*/
// Occurs when the user selects text in the control.
function nativeObject_SelChange()
	oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
	? "Column" 
	? Str(oHTML.PositionToX(oHTML.CursorPos)) 
	? "Line" 
	? Str(oHTML.PositionToY(oHTML.CursorPos)) 
return

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.WordWrap = true
oHTML.Text = "This sample shows how to determine the <b>(column,line)</b> - coordinates."

44:
How can I provide my own context menu

/*
with (this.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject)
	ExecuteContextMenu = class::nativeObject_ExecuteContextMenu
endwith
*/
// Occurs when the user selects an user item from the control's context menu.
function nativeObject_ExecuteContextMenu(Item,Position)
	oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
	? "You selected: " 
	? Str(Item) 
	oHTML.SelText = Str(Item)
return

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text. Right-click the text."
oHTML.ContextMenuItems = "1,2,3,others[id=0](4,5,6) "

43:
How can I change the context menu's visual appearance

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.WordWrap = true
oHTML.Text = "This sample show change the visual appearance of the built-in context menu"
oHTML.VisualAppearance.Add(1,"c:\exontrol\images\normal.ebn")
oHTML.Template = [Background(99) = 16777216] // oHTML.Background(99) = 0x1000000
oHTML.Template = [Background(102) = 16777471] // oHTML.Background(102) = 0x10000ff

42:
How can I insert my own HTML words to the control's context menu

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.WordWrap = true
oHTML.Text = " <off 5><font ;7><fgcolor 808080>sub-note</fgcolor></font></off> This is just a bit of text <off -5><font ;7><fgcolor 808080>super-note</fgcolor></font></off> "
oHTML.ContextMenuItems = "<off 5><font ;7><fgcolor 808080>sub-note</fgcolor></font></off>[id=57763],<off -5><font ;7><fgcolor 808080>super-note</fgcolor></font></off>[id=57763]"

41:
When I use the context menu to insert an image, the size seems to be fixed to 32 pixels. How can I control / change this

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Template = [HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"] // oHTML.HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"
oHTML.Template = [HTMLPicture("pic2") = "c:\exontrol\images\auction.gif"] // oHTML.HTMLPicture("pic2") = "c:\exontrol\images\auction.gif"
oHTML.Template = [HTMLPicture("pic3") = "c:\exontrol\images\colorize.gif"] // oHTML.HTMLPicture("pic3") = "c:\exontrol\images\colorize.gif"
oHTML.WordWrap = true
oHTML.Text = "The text displays pictures <img>pic1:32</img>,..., <img>pic2:32</img>.<br><b>1.</b> Select a single picture, right click to resize it<br><b>2.</b> Right click to insert a new picture"
oHTML.ContextMenuItems = "Size[id=57680][edittype=515][border=0][min=16][max=128][freq=16][editwidth=-128][ticklabel=value = %i ? '<b>'+value : ( value = vmax ? '<fgcolor 808080><font ;6><b>'+value : ( value = vmin ? '<fgcolor 808080><font ;6><b>'+value : '' ) )],Insert[group=3](<img>pic1:32</img>[id=57763],<img>pic2:32</img>[id=57763],Others[id=1000](default[group=3](<img>pic3</img>[id=57763]),<font ;6>other sizes[sep],<img>pic3:16</img>[id=57763],<img>pic3:32</img>[id=57763],<img>pic3:64</img>[id=57763]))"

40:
How can I programatically selects the entire text

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.HideSelection = false
oHTML.WordWrap = true
oHTML.Text = "<b>Job</b><br>/jäb/<br><br><i>noun</i><br><b>1.</b> a paid position of regular employment.<br><b>2.</b> a task or piece of work, especially one that is paid."
oHTML.SelStart = 0
oHTML.SelLength = -1

39:
How can I search for an exacting word

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.HideSelection = false
oHTML.WordWrap = true
oHTML.Text = "<b>Class</b><br>/klas/<br><br><i>noun</i><br><b>1.</b> a set or category of things having some property or attribute in common and differentiated from others by kind, type, or quality.<br><br><b>2.</b> the system of ordering a society in which people are divided into sets based on perceived social or economic status."
oHTML.Find("differentiated",2)

38:
How can I search for a string

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.HideSelection = false
oHTML.WordWrap = true
oHTML.Text = "<b>Class</b><br>/klas/<br><br><i>noun</i><br><b>1.</b> a set or category of things having some property or attribute in common and differentiated from others by kind, type, or quality.<br><br><b>2.</b> the system of ordering a society in which people are divided into sets based on perceived social or economic status."
oHTML.Find("different",0)

37:
I am using the ScrollBars property on 0, but the control is not scrolling anymore. What can be done

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.SingleLine = true
oHTML.Text = "This is a <b>long text</b> that should make the control to display the horizontal scroll bar."
oHTML.ScrollBars = 3
oHTML.ScrollWidth = 0
oHTML.ScrollHeight = 0

36:
How can I force the control to display a single-line only

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.SingleLine = true
oHTML.Text = "This is the first line<br>This is the second line"

35:
How can I replace the text with HTML formatting

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.WordWrap = true
oHTML.Text = "This is a bit of text"
oHTML.Template = [CursorText(10,3,False) = "<dotline><gra FFFFFF;0;1><font ;12>... this is a HTML replacement ...</font></gra></dotline>"] // oHTML.CursorText(10,3,false) = "<dotline><gra FFFFFF;0;1><font ;12>... this is a HTML replacement ...</font></gra></dotline>"

34:
How can I insert HTML text (method 2)

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a simple text."
oHTML.Template = [CursorText(0,0,False) = "<b><dotline>Inserted by code</dotline></b>. "] // oHTML.CursorText(0,0,false) = "<b><dotline>Inserted by code</dotline></b>. "

33:
How can I insert HTML text (method 1)

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a simple text."
oHTML.SelStart = 0
oHTML.SelLength = 0
oHTML.SelText = "<b><dotline>Inserted by code</dotline></b>. "

32:
How can I add/append HTML text (method 2)

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a simple text."
oHTML.Template = [CursorText(-1,0,False) = " <b><dotline>Added by code</dotline></b>."] // oHTML.CursorText(-1,0,false) = " <b><dotline>Added by code</dotline></b>."

31:
How can I add/append HTML text (method 1)

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a simple text."
oHTML.SelStart = -1
oHTML.SelLength = 0
oHTML.SelText = " <b><dotline>Added by code</dotline></b>."

30:
How can I replace the text with no HTML formatting

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.WordWrap = true
oHTML.Text = "<font ;12>This is a <fgcolor FF0000> bit </fgcolor> of <b><fgcolor 808080><u>HTML</u></fgcolor></b> text"
oHTML.Template = [CursorText(11,3) = "... this is a plain replacement ..."] // oHTML.CursorText(11,3) = "... this is a plain replacement ..."

29:
Is there any property or method that gets the entire text with no HTML formatting

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.WordWrap = true
oHTML.Text = "<font ;12><sha  ;;0>This is a bit of <b><fgcolor 808080><u>HTML</u></fgcolor></b> text."
? oHTML.CursorText(0,-1,true) 

28:
How can I get the selection as plain text with no HTML formatting

/*
with (this.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject)
	SelChange = class::nativeObject_SelChange
endwith
*/
// Occurs when the user selects text in the control.
function nativeObject_SelChange()
	oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
	? oHTML.CursorText(oHTML.SelStart,oHTML.SelLength,true) 
return

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.WordWrap = true
oHTML.Text = "<font ;12><sha  ;;0>This is a bit of <b><fgcolor 808080><u>HTML</u></fgcolor></b> text. Select a portion of text and you will get the text with no HTML formatting."

27:
How can I customize the pictures in the control's context menu

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Template = [HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"] // oHTML.HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"
oHTML.Template = [HTMLPicture("pic2") = "c:\exontrol\images\auction.gif"] // oHTML.HTMLPicture("pic2") = "c:\exontrol\images\auction.gif"
oHTML.Template = [HTMLPicture("pic3") = "c:\exontrol\images\colorize.gif"] // oHTML.HTMLPicture("pic3") = "c:\exontrol\images\colorize.gif"
oHTML.WordWrap = true
oHTML.Text = "The text displays pictures <img>pic1:32</img>,..., <img>pic2:32</img>.<br><b>1.</b> Select a single picture, right click to resize it<br><b>2.</b> Right click to insert a new picture"
oHTML.ContextMenuItems = "Size[id=57680][edittype=515][border=0][min=16][max=128][freq=16][editwidth=-128][ticklabel=value = %i ? '<b>'+value : ( value = vmax ? '<fgcolor 808080><font ;6><b>'+value : ( value = vmin ? '<fgcolor 808080><font ;6><b>'+value : '' ) )],Insert[group=3](<img>pic1:32</img>[id=57763],<img>pic2:32</img>[id=57763],Others[id=1000](<img>pic3:32</img>[id=57763]))"

26:
How do I show a tooltip

/*
with (this.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject)
	MouseMove = class::nativeObject_MouseMove
endwith
*/
// Occurs when the user moves the mouse.
function nativeObject_MouseMove(Button,Shift,X,Y)
	oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
	oHTML.ShowToolTip("Just a short tooltip")
return

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.VisualAppearance.Add(1,"c:\exontrol\images\normal.ebn")
oHTML.Template = [Background(64) = 16777216] // oHTML.Background(64) = 0x1000000

25:
Is it possible to assign a tooltip for items in the control's context menu

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text. Select and right-click the selection."
oHTML.ContextMenuItems = "<font ;18><b>B[id=57648][typ=1][align=1][show=1][ttp=Bolds/Unbolds the selection]"

24:
How do I get the selected text

/*
with (this.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject)
	SelChange = class::nativeObject_SelChange
endwith
*/
// Occurs when the user selects text in the control.
function nativeObject_SelChange()
	oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
	? oHTML.SelText 
return

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "Press the <b>CTRL + S</b> or <b>CTRL + F</b> to search for text."

23:
Is there any way to search through the text

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "Press the <b>CTRL + S</b> or <b>CTRL + F</b> to search for text."
oHTML.AllowFind = true
oHTML.AllowIncrementalSearch = true

22:
The selection is not shown when the control loses the focus. Is it possible to highlight the selection while the control has no focus

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "<font ;12>This is a bit of <b>HTML</b> text."
oHTML.HideSelection = false
oHTML.SelStart = 0
oHTML.SelLength = -1
oHTML.SelBackColorHide = 0xff

21:
Does your control support Find/Replace

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
oHTML.AllowFind = true
oHTML.AllowReplace = true

20:
How can I get the current selection

/*
with (this.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject)
	SelChange = class::nativeObject_SelChange
endwith
*/
// Occurs when the user selects text in the control.
function nativeObject_SelChange()
	oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
	? oHTML.SelText 
return

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."

19:
I've noticed that the text does not start exactly where the control is. How can I adjust/remove that margin

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
oHTML.BorderWidth = 0
oHTML.BorderHeight = 0

18:
How can I center the text

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "<c>This is a bit of centered <b>HTML</b> text."

17:
How can I align the text to the right

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "<r>This is a bit of <b>HTML</b> text, aligned to the right."

16:
How can I turn on the control's OLE Drag and Drop operation
local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
oHTML.OLEDropMode = -1

15:
Does your control support word-wrap, and if so how can I enable it

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text. This is a bit of <b>HTML</b> text. This is a bit of <b>HTML</b> text. This is a bit of <b>HTML</b> text. This is a bit of <b>HTML</b> text."
oHTML.WordWrap = true
oHTML.LineNumberWidth = -1
oHTML.DrawGridLines = true

14:
Can I edit text with no formatting at all

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
oHTML.EditType = 0

13:
I've noticed that pressing the CTRL+B changes the Bold attribute. Can I change that behavior
local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
oHTML.AllowShortcutFormat = false

12:
How do I prevents shown the control's content menu

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
oHTML.AllowContextMenu = 0

11:
How do I make the control read-only

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
oHTML.BackColorLocked = oHTML.BackColor
oHTML.ForeColorLocked = oHTML.ForeColor
oHTML.Locked = true
oHTML.ShowCaret = false

10:
Can I replace programatically a portion of text

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
oHTML.SelStart = 0
oHTML.SelLength = 1
oHTML.HideSelection = false
oHTML.SelText = "<fgcolor FF><font ;18>T</font></fgcolor>"

9:
How do I select the entire text programatically

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
oHTML.SelStart = 0
oHTML.SelLength = -1
oHTML.HideSelection = false

8:
How do I programatically add text to the control

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
oHTML.SelStart = -1
oHTML.SelText = " <fgcolor FF0000><b>Inserted Text</b></fgcolor>"

7:
How do I programatically insert text to the control

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."
oHTML.SelText = "<fgcolor FF0000><b>Inserted Text</b></fgcolor> "

6:
How do I get the unformatted text

/*
with (this.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject)
	SelChange = class::nativeObject_SelChange
endwith
*/
// Occurs when the user selects text in the control.
function nativeObject_SelChange()
	oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
	? oHTML.CursorText(oHTML.SelStart,oHTML.SelLength) 
return

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."

5:
How do I provide my own menu for my images (emotion icons)

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "<img>1</img> Right click the image <img>pic1</img> to get resized."
oHTML.Images("gBJJgBAIDAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTqlVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1/wGBwWDwmFw2HxGJxWLxmNx0xiFdyOTh8Tf9ZymXx+QytcyNgz8r0OblWjyWds+m0ka1Vf1ta1+r1mos2xrG2xeZ0+a0W0qOx3GO4NV3WeyvD2XJ5XL5nN51aiw+lfSj0gkUkAEllHanHI5j/cHg8EZf7w8vl8j4f/qfEZeB09/vjLAB30+kZQAP/P5/H6/yNAOAEAwCjMBwFAEDwJBMDwLBYAP2/8Hv8/gAGAD8LQs9w/nhDY/oygIA=")
oHTML.ContextMenuItems = "Insert[group=3](<img>1</img>[id=57763],<img>2</img>[id=57763])"

4:
How do I display images inside text

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Template = [HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"] // oHTML.HTMLPicture("pic1") = "c:\exontrol\images\zipdisk.gif"
oHTML.Images("gBJJgBAIDAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTqlVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1/wGBwWDwmFw2HxGJxWLxmNx0xiFdyOTh8Tf9ZymXx+QytcyNgz8r0OblWjyWds+m0ka1Vf1ta1+r1mos2xrG2xeZ0+a0W0qOx3GO4NV3WeyvD2XJ5XL5nN51aiw+lfSj0gkUkAEllHanHI5j/cHg8EZf7w8vl8j4f/qfEZeB09/vjLAB30+kZQAP/P5/H6/yNAOAEAwCjMBwFAEDwJBMDwLBYAP2/8Hv8/gAGAD8LQs9w/nhDY/oygIA=")
oHTML.Text = "<img>1</img> Right click the image <img>pic1</img> to get resized."

3:
How do I allow types only to be available on the control's context menu

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "Right click the selection."
oHTML.HideSelection = false
oHTML.SelStart = 16
oHTML.SelLength = 9
oHTML.AllowContextMenu = 61440 /*exContextMenuFormatStrikeout | exContextMenuFormatUnderline | exContextMenuFormatItalic | exContextMenuFormatBold*/

2:
How do I programatically select the text

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "<font ;12>This is a bit of <b>HTML</b> text."
oHTML.HideSelection = false
oHTML.SelStart = 0
oHTML.SelLength = -1

1:
How do I assign a text to the control

local oHTML

oHTML = form.EXHTMLACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oHTML.Text = "This is a bit of <b>HTML</b> text."