1065:
FilterBarCaption ALL Keyword ( sample 2, result )

// AddItem event - Occurs after a new Item has been inserted to Items collection.
void __fastcall TForm1::Grid1AddItem(TObject *Sender,Exgridlib_tlb::HITEM  Item)
{
	TVariant i = TVariant(Grid1->FormatABC(L"value + 1",Grid1->Items->get_ItemToIndex(Item),TNoParam(),TNoParam()));
	Grid1->Items->set_CellImage(TVariant(Item),TVariant(3),i);
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Images(TVariant(String("gBJJgBAIDAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTq") +
"lVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1/wGBwWDwmFw2HxGJxWLxmNx0xiFdyOTh8Tf9ZymXx+QytcyNgz8r0OblWjyWds+m" +
"0ka1Vf1ta1+r1mos2xrG2xeZ0+a0W0qOx3GO4NV3WeyvD2XJ5XL5nN51aiw+lfSj0gkUkAEllHanHI5j/cHg8EZf7w8vl8j4f/qfEZeB09/vjLAB30+kZQAP/P5/H6/y" +
"NAOAEAwCjMBwFAEDwJBMDwLBYAP2/8Hv8/gAGAD8LQs9w/nhDY/oygIA="));
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Col-1");
	var_Column->DisplayFilterButton = true;
	var_Column->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->Add(L"Col-2");
	var_Column1->DisplayFilterButton = true;
	var_Column1->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = Grid1->Columns->Add(L"Check");
	Exgridlib_tlb::IEditorPtr var_Editor = var_Column2->Editor;
		var_Editor->EditType = Exgridlib_tlb::EditTypeEnum::CheckValueType;
		var_Editor->set_Option(Exgridlib_tlb::EditorOptionEnum::exCheckValue2,TVariant(1));
	var_Column2->DisplayFilterButton = true;
	var_Column2->DisplayFilterPattern = false;
	var_Column2->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exCheck;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column3 = Grid1->Columns->Add(L"Image");
	var_Column3->DisplayFilterButton = true;
	var_Column3->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exImage;
	var_Column3->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column4 = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column4->AllowSizing = false;
	var_Column4->AllowSort = false;
	var_Column4->Width = 32;
	var_Column4->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column4->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item A"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item A"));
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->set_CellValue(TVariant(h),TVariant(1),TVariant("Sub-Item B"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(h),TVariant(2),1);
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item C"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item C"));
Grid1->FilterBarFont = (IFontDisp*)(Grid1->Font);
Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd] = PChar(Grid1->FormatABC(L"`<fgcolor=808080> ` + value + ` </fgcolor>`",TVariant(Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd]),TNoParam(),TNoParam()));
Grid1->FilterBarCaption = TVariant(String("(( ( all replace `[<b>` with `<bgcolor=000000><fgcolor=FFFFFF><b> ` replace `</b>]` with ` </b></bgcolor></fgcolor>` replace `[") +
"<s>` with `<bgcolor=C0C0C0><fgcolor=FFFFFF> ` replace `</s>]` with ` </fgcolor></bgcolor>` ) + `<r><fgcolor=808080>` + ( matchi" +
"temcount < 0 ? ( ( len(value) ? `` : `` ) + `<r>` + abs(matchitemcount + 1) + ` result(s)` ) : (`<r><fgcolor=808080>`+ itemcount" +
" + ` item(s)`) )))");
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column5 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column5->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column5->Filter = L"Item A|Item B";
Grid1->Columns->get_Item(TVariant(2))->Filter = L"1";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1064:
FilterBarCaption ALL Keyword ( sample 1 )

// AddItem event - Occurs after a new Item has been inserted to Items collection.
void __fastcall TForm1::Grid1AddItem(TObject *Sender,Exgridlib_tlb::HITEM  Item)
{
	TVariant i = TVariant(Grid1->FormatABC(L"value + 1",Grid1->Items->get_ItemToIndex(Item),TNoParam(),TNoParam()));
	Grid1->Items->set_CellImage(TVariant(Item),TVariant(3),i);
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Images(TVariant(String("gBJJgBAIDAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTq") +
"lVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1/wGBwWDwmFw2HxGJxWLxmNx0xiFdyOTh8Tf9ZymXx+QytcyNgz8r0OblWjyWds+m" +
"0ka1Vf1ta1+r1mos2xrG2xeZ0+a0W0qOx3GO4NV3WeyvD2XJ5XL5nN51aiw+lfSj0gkUkAEllHanHI5j/cHg8EZf7w8vl8j4f/qfEZeB09/vjLAB30+kZQAP/P5/H6/y" +
"NAOAEAwCjMBwFAEDwJBMDwLBYAP2/8Hv8/gAGAD8LQs9w/nhDY/oygIA="));
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Col-1");
	var_Column->DisplayFilterButton = true;
	var_Column->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->Add(L"Col-2");
	var_Column1->DisplayFilterButton = true;
	var_Column1->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = Grid1->Columns->Add(L"Check");
	Exgridlib_tlb::IEditorPtr var_Editor = var_Column2->Editor;
		var_Editor->EditType = Exgridlib_tlb::EditTypeEnum::CheckValueType;
		var_Editor->set_Option(Exgridlib_tlb::EditorOptionEnum::exCheckValue2,TVariant(1));
	var_Column2->DisplayFilterButton = true;
	var_Column2->DisplayFilterPattern = false;
	var_Column2->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exCheck;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column3 = Grid1->Columns->Add(L"Image");
	var_Column3->DisplayFilterButton = true;
	var_Column3->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exImage;
	var_Column3->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column4 = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column4->AllowSizing = false;
	var_Column4->AllowSort = false;
	var_Column4->Width = 32;
	var_Column4->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column4->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item A"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item A"));
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->set_CellValue(TVariant(h),TVariant(1),TVariant("Sub-Item B"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(h),TVariant(2),1);
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item C"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item C"));
Grid1->FilterBarFont = (IFontDisp*)(Grid1->Font);
Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd] = PChar(Grid1->FormatABC(L"`<fgcolor=808080> ` + value + ` </fgcolor>`",TVariant(Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd]),TNoParam(),TNoParam()));
Grid1->FilterBarCaption = L"all";
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column5 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column5->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column5->Filter = L"Item A|Item B";
Grid1->Columns->get_Item(TVariant(2))->Filter = L"1";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1063:
FilterBarCaption ALLUI Keyword ( sample 2, result )

// AddItem event - Occurs after a new Item has been inserted to Items collection.
void __fastcall TForm1::Grid1AddItem(TObject *Sender,Exgridlib_tlb::HITEM  Item)
{
	TVariant i = TVariant(Grid1->FormatABC(L"value + 1",Grid1->Items->get_ItemToIndex(Item),TNoParam(),TNoParam()));
	Grid1->Items->set_CellImage(TVariant(Item),TVariant(3),i);
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Images(TVariant(String("gBJJgBAIDAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTq") +
"lVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1/wGBwWDwmFw2HxGJxWLxmNx0xiFdyOTh8Tf9ZymXx+QytcyNgz8r0OblWjyWds+m" +
"0ka1Vf1ta1+r1mos2xrG2xeZ0+a0W0qOx3GO4NV3WeyvD2XJ5XL5nN51aiw+lfSj0gkUkAEllHanHI5j/cHg8EZf7w8vl8j4f/qfEZeB09/vjLAB30+kZQAP/P5/H6/y" +
"NAOAEAwCjMBwFAEDwJBMDwLBYAP2/8Hv8/gAGAD8LQs9w/nhDY/oygIA="));
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Col-1");
	var_Column->DisplayFilterButton = true;
	var_Column->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->Add(L"Col-2");
	var_Column1->DisplayFilterButton = true;
	var_Column1->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = Grid1->Columns->Add(L"Check");
	Exgridlib_tlb::IEditorPtr var_Editor = var_Column2->Editor;
		var_Editor->EditType = Exgridlib_tlb::EditTypeEnum::CheckValueType;
		var_Editor->set_Option(Exgridlib_tlb::EditorOptionEnum::exCheckValue2,TVariant(1));
	var_Column2->DisplayFilterButton = true;
	var_Column2->DisplayFilterPattern = false;
	var_Column2->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exCheck;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column3 = Grid1->Columns->Add(L"Image");
	var_Column3->DisplayFilterButton = true;
	var_Column3->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exImage;
	var_Column3->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column4 = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column4->AllowSizing = false;
	var_Column4->AllowSort = false;
	var_Column4->Width = 32;
	var_Column4->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column4->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item A"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item A"));
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->set_CellValue(TVariant(h),TVariant(1),TVariant("Sub-Item B"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(h),TVariant(2),1);
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item C"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item C"));
Grid1->FilterBarFont = (IFontDisp*)(Grid1->Font);
Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd] = PChar(Grid1->FormatABC(L"`<fgcolor=808080> ` + value + ` </fgcolor>`",TVariant(Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd]),TNoParam(),TNoParam()));
Grid1->FilterBarCaption = TVariant(String("(( ( allui replace `[<b>` with `<bgcolor=000000><fgcolor=FFFFFF><b> ` replace `</b>]` with ` </b></bgcolor></fgcolor>` replace ") +
"`[<s>` with `<bgcolor=C0C0C0><fgcolor=FFFFFF> ` replace `</s>]` with ` </fgcolor></bgcolor>` ) + `<r><fgcolor=808080>` + ( matc" +
"hitemcount < 0 ? ( ( len(value) ? `` : `` ) + `<r>` + abs(matchitemcount + 1) + ` result(s)` ) : (`<r><fgcolor=808080>`+ itemcou" +
"nt + ` item(s)`) )))");
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column5 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column5->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column5->Filter = L"Item A|Item B";
Grid1->Columns->get_Item(TVariant(2))->Filter = L"1";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1062:
FilterBarCaption ALLUI Keyword ( sample 1 )

// AddItem event - Occurs after a new Item has been inserted to Items collection.
void __fastcall TForm1::Grid1AddItem(TObject *Sender,Exgridlib_tlb::HITEM  Item)
{
	TVariant i = TVariant(Grid1->FormatABC(L"value + 1",Grid1->Items->get_ItemToIndex(Item),TNoParam(),TNoParam()));
	Grid1->Items->set_CellImage(TVariant(Item),TVariant(3),i);
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Images(TVariant(String("gBJJgBAIDAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTq") +
"lVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1/wGBwWDwmFw2HxGJxWLxmNx0xiFdyOTh8Tf9ZymXx+QytcyNgz8r0OblWjyWds+m" +
"0ka1Vf1ta1+r1mos2xrG2xeZ0+a0W0qOx3GO4NV3WeyvD2XJ5XL5nN51aiw+lfSj0gkUkAEllHanHI5j/cHg8EZf7w8vl8j4f/qfEZeB09/vjLAB30+kZQAP/P5/H6/y" +
"NAOAEAwCjMBwFAEDwJBMDwLBYAP2/8Hv8/gAGAD8LQs9w/nhDY/oygIA="));
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Col-1");
	var_Column->DisplayFilterButton = true;
	var_Column->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->Add(L"Col-2");
	var_Column1->DisplayFilterButton = true;
	var_Column1->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = Grid1->Columns->Add(L"Check");
	Exgridlib_tlb::IEditorPtr var_Editor = var_Column2->Editor;
		var_Editor->EditType = Exgridlib_tlb::EditTypeEnum::CheckValueType;
		var_Editor->set_Option(Exgridlib_tlb::EditorOptionEnum::exCheckValue2,TVariant(1));
	var_Column2->DisplayFilterButton = true;
	var_Column2->DisplayFilterPattern = false;
	var_Column2->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exCheck;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column3 = Grid1->Columns->Add(L"Image");
	var_Column3->DisplayFilterButton = true;
	var_Column3->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exImage;
	var_Column3->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column4 = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column4->AllowSizing = false;
	var_Column4->AllowSort = false;
	var_Column4->Width = 32;
	var_Column4->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column4->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item A"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item A"));
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->set_CellValue(TVariant(h),TVariant(1),TVariant("Sub-Item B"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(h),TVariant(2),1);
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item C"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item C"));
Grid1->FilterBarFont = (IFontDisp*)(Grid1->Font);
Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd] = PChar(Grid1->FormatABC(L"`<fgcolor=808080> ` + value + ` </fgcolor>`",TVariant(Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd]),TNoParam(),TNoParam()));
Grid1->FilterBarCaption = L"allui";
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column5 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column5->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column5->Filter = L"Item A|Item B";
Grid1->Columns->get_Item(TVariant(2))->Filter = L"1";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1061:
FilterBarCaption AVAILABLE Keyword ( sample 2, result )

// AddItem event - Occurs after a new Item has been inserted to Items collection.
void __fastcall TForm1::Grid1AddItem(TObject *Sender,Exgridlib_tlb::HITEM  Item)
{
	TVariant i = TVariant(Grid1->FormatABC(L"value + 1",Grid1->Items->get_ItemToIndex(Item),TNoParam(),TNoParam()));
	Grid1->Items->set_CellImage(TVariant(Item),TVariant(3),i);
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Images(TVariant(String("gBJJgBAIDAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTq") +
"lVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1/wGBwWDwmFw2HxGJxWLxmNx0xiFdyOTh8Tf9ZymXx+QytcyNgz8r0OblWjyWds+m" +
"0ka1Vf1ta1+r1mos2xrG2xeZ0+a0W0qOx3GO4NV3WeyvD2XJ5XL5nN51aiw+lfSj0gkUkAEllHanHI5j/cHg8EZf7w8vl8j4f/qfEZeB09/vjLAB30+kZQAP/P5/H6/y" +
"NAOAEAwCjMBwFAEDwJBMDwLBYAP2/8Hv8/gAGAD8LQs9w/nhDY/oygIA="));
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Col-1");
	var_Column->DisplayFilterButton = true;
	var_Column->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->Add(L"Col-2");
	var_Column1->DisplayFilterButton = true;
	var_Column1->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = Grid1->Columns->Add(L"Check");
	Exgridlib_tlb::IEditorPtr var_Editor = var_Column2->Editor;
		var_Editor->EditType = Exgridlib_tlb::EditTypeEnum::CheckValueType;
		var_Editor->set_Option(Exgridlib_tlb::EditorOptionEnum::exCheckValue2,TVariant(1));
	var_Column2->DisplayFilterButton = true;
	var_Column2->DisplayFilterPattern = false;
	var_Column2->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exCheck;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column3 = Grid1->Columns->Add(L"Image");
	var_Column3->DisplayFilterButton = true;
	var_Column3->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exImage;
	var_Column3->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column4 = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column4->AllowSizing = false;
	var_Column4->AllowSort = false;
	var_Column4->Width = 32;
	var_Column4->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column4->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item A"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item A"));
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->set_CellValue(TVariant(h),TVariant(1),TVariant("Sub-Item B"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(h),TVariant(2),1);
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item C"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item C"));
Grid1->FilterBarFont = (IFontDisp*)(Grid1->Font);
Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd] = PChar(Grid1->FormatABC(L"`<fgcolor=808080> ` + value + ` </fgcolor>`",TVariant(Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd]),TNoParam(),TNoParam()));
Grid1->FilterBarCaption = TVariant(String("(( ( value replace `[` with `<bgcolor=000000><fgcolor=FFFFFF><b> ` replace `]` with ` </b></bgcolor></fgcolor>` ) + ` ` + ( ava") +
"ilable replace `[` with `<bgcolor=C0C0C0><fgcolor=FFFFFF><b> ` replace `]` with ` </b></bgcolor></fgcolor>` replace `<s>` with `" +
"` replace `</s>` with `` ) + `<fgcolor=808080>` + ( matchitemcount < 0 ? ( ( len(value) ? `` : `` ) + `<r>` + abs(matchitemcount" +
" + 1) + ` result(s)` ) : (`<r><fgcolor=808080>`+ itemcount + ` item(s)`) )))");
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column5 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column5->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column5->Filter = L"Item A|Item B";
Grid1->Columns->get_Item(TVariant(2))->Filter = L"1";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1060:
FilterBarCaption AVAILABLE Keyword ( sample 1 )

// AddItem event - Occurs after a new Item has been inserted to Items collection.
void __fastcall TForm1::Grid1AddItem(TObject *Sender,Exgridlib_tlb::HITEM  Item)
{
	TVariant i = TVariant(Grid1->FormatABC(L"value + 1",Grid1->Items->get_ItemToIndex(Item),TNoParam(),TNoParam()));
	Grid1->Items->set_CellImage(TVariant(Item),TVariant(3),i);
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Images(TVariant(String("gBJJgBAIDAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTq") +
"lVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1/wGBwWDwmFw2HxGJxWLxmNx0xiFdyOTh8Tf9ZymXx+QytcyNgz8r0OblWjyWds+m" +
"0ka1Vf1ta1+r1mos2xrG2xeZ0+a0W0qOx3GO4NV3WeyvD2XJ5XL5nN51aiw+lfSj0gkUkAEllHanHI5j/cHg8EZf7w8vl8j4f/qfEZeB09/vjLAB30+kZQAP/P5/H6/y" +
"NAOAEAwCjMBwFAEDwJBMDwLBYAP2/8Hv8/gAGAD8LQs9w/nhDY/oygIA="));
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Col-1");
	var_Column->DisplayFilterButton = true;
	var_Column->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->Add(L"Col-2");
	var_Column1->DisplayFilterButton = true;
	var_Column1->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = Grid1->Columns->Add(L"Check");
	Exgridlib_tlb::IEditorPtr var_Editor = var_Column2->Editor;
		var_Editor->EditType = Exgridlib_tlb::EditTypeEnum::CheckValueType;
		var_Editor->set_Option(Exgridlib_tlb::EditorOptionEnum::exCheckValue2,TVariant(1));
	var_Column2->DisplayFilterButton = true;
	var_Column2->DisplayFilterPattern = false;
	var_Column2->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exCheck;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column3 = Grid1->Columns->Add(L"Image");
	var_Column3->DisplayFilterButton = true;
	var_Column3->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exImage;
	var_Column3->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column4 = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column4->AllowSizing = false;
	var_Column4->AllowSort = false;
	var_Column4->Width = 32;
	var_Column4->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column4->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item A"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item A"));
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->set_CellValue(TVariant(h),TVariant(1),TVariant("Sub-Item B"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(h),TVariant(2),1);
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item C"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item C"));
Grid1->FilterBarFont = (IFontDisp*)(Grid1->Font);
Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd] = PChar(Grid1->FormatABC(L"`<fgcolor=808080> ` + value + ` </fgcolor>`",TVariant(Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd]),TNoParam(),TNoParam()));
Grid1->FilterBarCaption = L"value + ` ` + available";
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column5 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column5->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column5->Filter = L"Item A|Item B";
Grid1->Columns->get_Item(TVariant(2))->Filter = L"1";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1059:
Is it possible to somehow highlight the column's name different than its filter value in the control's filter bar ( sample 3, results )

Grid1->BeginUpdate();
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Col-1");
	var_Column->DisplayFilterButton = true;
	var_Column->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->Add(L"Col-2");
	var_Column1->DisplayFilterButton = true;
	var_Column1->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column2->AllowSizing = false;
	var_Column2->AllowSort = false;
	var_Column2->Width = 32;
	var_Column2->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column2->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item A"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item A"));
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item B"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item B"));
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item C"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item C"));
Grid1->FilterBarFont = (IFontDisp*)(Grid1->Font);
Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd] = PChar(Grid1->FormatABC(L"`<fgcolor=808080>` + value + `</fgcolor>`",TVariant(Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd]),TNoParam(),TNoParam()));
Grid1->FilterBarCaption = TVariant(String("(`<b>` + value + `</b><fgcolor=808080>` + ( matchitemcount < 0 ? ( ( len(value) ? `` : `` ) + `<r>` + abs(matchitemcount + 1) +") +
" ` result(s)` ) : (`<fgcolor=808080>`+ itemcount + ` item(s)`) )) replace `[` with `<bgcolor=000000><fgcolor=FFFFFF><b> ` replac" +
"e `]` with ` </b></bgcolor></fgcolor>`");
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarToggle;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column3 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column3->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column3->Filter = L"Item A|Item B";
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column4 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(1));
	var_Column4->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exPattern;
	var_Column4->Filter = L"*B";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1058:
Is it possible to somehow highlight the column's name different than its filter value in the control's filter bar ( sample 2 )

Grid1->BeginUpdate();
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Col-1");
	var_Column->DisplayFilterButton = true;
	var_Column->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->Add(L"Col-2");
	var_Column1->DisplayFilterButton = true;
	var_Column1->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column2->AllowSizing = false;
	var_Column2->AllowSort = false;
	var_Column2->Width = 32;
	var_Column2->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column2->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item A"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item A"));
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item B"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item B"));
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item C"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item C"));
Grid1->FilterBarFont = (IFontDisp*)(Grid1->Font);
Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd] = PChar(Grid1->FormatABC(L"`<fgcolor=808080>` + value + `</fgcolor>`",TVariant(Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd]),TNoParam(),TNoParam()));
Grid1->FilterBarCaption = L"value replace `[` with `<bgcolor=000000><fgcolor=FFFFFF><b> ` replace `]` with ` </b></bgcolor></fgcolor>`";
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarToggle;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column3 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column3->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column3->Filter = L"Item A|Item B";
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column4 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(1));
	var_Column4->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exPattern;
	var_Column4->Filter = L"*B";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1057:
Is it possible to somehow highlight the column's name different than its filter value in the control's filter bar ( sample 1 )

Grid1->BeginUpdate();
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Col-1");
	var_Column->DisplayFilterButton = true;
	var_Column->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->Add(L"Col-2");
	var_Column1->DisplayFilterButton = true;
	var_Column1->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column2->AllowSizing = false;
	var_Column2->AllowSort = false;
	var_Column2->Width = 32;
	var_Column2->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column2->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item A"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item A"));
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item B"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item B"));
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item C"))),TVariant(1),TVariant("Sub-Item C"));
Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd] = PChar(Grid1->FormatABC(L"`<fgcolor=808080>` + value + `</fgcolor>`",TVariant(Grid1->Description[Exgridlib_tlb::DescriptionTypeEnum::exFilterBarAnd]),TNoParam(),TNoParam()));
Grid1->FilterBarCaption = L"value replace `[` with `<fgcolor=808080>[` replace `]` with `]</fgcolor>`";
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarToggle;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column3 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column3->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column3->Filter = L"Item A|Item B";
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column4 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(1));
	var_Column4->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exPattern;
	var_Column4->Filter = L"*B";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1056:
Is it possible to automatically displays the control's filter label to the right

Grid1->BeginUpdate();
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Item");
	var_Column->DisplayFilterButton = true;
	var_Column->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column1->AllowSizing = false;
	var_Column1->AllowSort = false;
	var_Column1->Width = 32;
	var_Column1->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column1->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarCaption = L"`<r>` + value";
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarShowCloseOnRight | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarToggle;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column2->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column2->Filter = L"Item B";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1055:
How can I get the number of results/items being shown in the control's filter bar (sample 4)

Grid1->BeginUpdate();
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Item");
	var_Column->DisplayFilterButton = true;
	var_Column->FilterList = Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowExclude | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowFocusItem | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exShowCheckBox | Exgridlib_tlb::FilterListEnum::exSortItemsAsc;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column1->AllowSizing = false;
	var_Column1->AllowSort = false;
	var_Column1->Width = 32;
	var_Column1->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column1->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarFont = (IFontDisp*)(Grid1->Font);
Grid1->FilterBarPrompt = PChar(Grid1->FormatABC(L"`<b>` + value",TVariant(Grid1->FilterBarPrompt),TNoParam(),TNoParam()));
Grid1->FilterBarCaption = TVariant(String("`<b><r>` + value + `</b><fgcolor=808080>` + ( matchitemcount < 0 ? ( ( len(value) ? `<br>` : `` ) + `<r>` + abs(matchitemcount ") +
"+ 1) + ` result(s)` ) : (`<fgcolor=808080>`+ itemcount + ` item(s)`) )");
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarCompact | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarShowCloseOnRight | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarShowCloseIfRequired | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarCaptionVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Grid1->EndUpdate();

1054:
How can I get the number of results being shown in the control's filter bar (sample 3)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarFont = (IFontDisp*)(Grid1->Font);
Grid1->FilterBarCaption = TVariant(String("`<b><r>` + value + `</b><fgcolor=808080>` + ( matchitemcount < 0 ? ( ( len(value) ? `<br>` : `` ) + `<r>` + abs(matchitemcount ") +
"+ 1) + ` result(s)` ) : ``)");
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarCompact | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarCaptionVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column1->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column1->Filter = L"Item A|Item B";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1053:
How can I get the number of results being shown in the control's filter bar (sample 2, compact)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarFont = (IFontDisp*)(Grid1->Font);
Grid1->FilterBarCaption = L"`<b><r>` + value + `</b><fgcolor=808080>` + ( matchitemcount < 0 ? `<off -4> ` + abs(matchitemcount + 1) + ` result(s)` : ``)";
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarCompact | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarSingleLine | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarCaptionVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column1->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column1->Filter = L"Item A|Item B";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1052:
How can I get the number of results being shown in the control's filter bar (sample 1)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarFont = (IFontDisp*)(Grid1->Font);
Grid1->FilterBarCaption = L"`<b>` + value + `</b><r><fgcolor=808080>` + ( matchitemcount < 0 ? abs(matchitemcount + 1) + ` result(s)` : ``)";
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarCaptionVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column1->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column1->Filter = L"Item A|Item B";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1051:
FilterBarCaption Predefined Keywords

// AfterExpandItem event - Fired after an item is expanded (collapsed).
void __fastcall TForm1::Grid1AfterExpandItem(TObject *Sender,Exgridlib_tlb::HITEM  Item)
{
	Grid1->Refresh();
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exLinesAtRoot;
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Check");
	Exgridlib_tlb::IEditorPtr var_Editor = var_Column->Editor;
		var_Editor->EditType = Exgridlib_tlb::EditTypeEnum::CheckValueType;
		var_Editor->set_Option(Exgridlib_tlb::EditorOptionEnum::exCheckValue2,TVariant(1));
	var_Column->DisplayFilterButton = true;
	var_Column->DisplayFilterPattern = false;
	var_Column->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exCheck;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column1->AllowSizing = false;
	var_Column1->AllowSort = false;
	var_Column1->Width = 32;
	var_Column1->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column1->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Sub-Item B1"))),TVariant(1),1);
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Sub-Item B2"));
	var_Items->set_ExpandItem(h,true);
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterInclude = Exgridlib_tlb::FilterIncludeEnum::exItemsWithChilds;
Grid1->FilterBarFont = (IFontDisp*)(Grid1->Font);
Grid1->FilterBarCaption = TVariant(String("`<fgcolor=0000FF><i>value/current</i></fgcolor>: <fgcolor=808080>` + value + `</fgcolor>` + `<br><fgcolor=0000FF><i>available</") +
"i></fgcolor>: ` + available + `<br><fgcolor=0000FF><i>allui</i></fgcolor>: ` + allui + `<br><fgcolor=0000FF><i>all</i></fgcolor>" +
": ` + all + `<br><fgcolor=0000FF><i>itemcount</i></fgcolor>: <fgcolor=808080>` + itemcount + `</fgcolor>`+ `<br><fgcolor=0000FF>" +
"<i>visibleitemcount</i></fgcolor>: <fgcolor=808080>` + visibleitemcount + `</fgcolor>`+ `<br><fgcolor=0000FF><i>matchitemcount</" +
"i></fgcolor>: <fgcolor=808080>` + matchitemcount + `</fgcolor>`+ `<br><fgcolor=0000FF><i>promptpattern</i></fgcolor>: <fgcolor=8" +
"08080>` + promptpattern + `</fgcolor>`");
Grid1->FilterBarPromptPattern = L"B";
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarCaptionVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column2->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column2->Filter = L"Item A|Item B";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1050:
I am using filter prompt feature, and also column's filter, just wondering if possible to compact displaying the filter bar so it won't show on multiple lines

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarFont = (IFontDisp*)(Grid1->Font);
Grid1->FilterBarCaption = L"`<r><i><fgcolor=808080><upline><solidline><sha ;;0>` + value";
Grid1->FilterBarPromptPattern = L"B";
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarCompact | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarSingleLine | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column1->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column1->Filter = L"Item A|Item B";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1049:
Just wondering if it is possible to show the filter bar's close button on the right ( sample 2 )

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarShowCloseOnRight | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarToggle | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Grid1->FilterBarPrompt = PChar(Grid1->FormatABC(L"`<r>` + value",TVariant(Grid1->FilterBarPrompt),TNoParam(),TNoParam()));
Grid1->EndUpdate();

1048:
Just wondering if it is possible to show the filter bar's close button on the right ( sample 1 )

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->RightToLeft = true;
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarToggle | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Grid1->EndUpdate();

1047:
How can I change the visual appearance of the filter bar's close button (EBN)

Grid1->BeginUpdate();
Exgridlib_tlb::IAppearancePtr var_Appearance = Grid1->VisualAppearance;
	var_Appearance->Add(1,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABHQDg6AADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhiG4cYCgMZhXDOCYXABCEYRXBIZQ7BKNIxjSJ5BhIAAyDSJMjSRJUEhqGCWYDleYYYAKHIMQLOg7IJ") +
"jyI4/SJAYCydKAWhxIaZKJHCZoEDaTAADCNVAQp6MEIJVbVEI0e79OgBLp/Z7kECIJJAaRjHQdJxGLA8EhtCQhCZteK6SgMKJYXhWQYRXI1JwvMBrWrdQjiOYELQtMKm" +
"SZNLYGG4dR5SVJbcYhSYsRRFMoyDIOXYDLKsdYqSpXIThObEGgaPqJYjsUjCMKnR7HVIURrBPC9TBPE69ZgmC6ucKPX51ShKFaBWDZcwFAS+UBuYCAILiEAQGZ1XT8OR" +
"OicbgJgSTJRlCaZeDsHY7QGR4xkSYp3CaExZAQMgalQYAwjCAAfBANxcA2TgKAUOpDCGFhKg0RpXCwCwDHQHQHEyAIkCkOhbFOGA8A8DohBgRg9AccZcn8EpEjMLI2C2" +
"DYxAgQgvAIUIVkoAAPBQDJlECTZ3CCYwDACQwUA8A5MCAWAWDiQi4l8aQOEgLJuBgBgDmYFAzEoIoIl0WALgKYJbBABADAAHgHg8VAMmqCQQDMXABAATYwTmNwBDATJX" +
"AiAgjHmNQ5lgQ5QEQEQMmcWg/GwD5ylyNw2gMcJcjsBgBgOQQDDhRpVAMMwnDBFw1B0Ax8D0DxOmmJJIGQTY5hGMAwkwM4CAYLZAmAOJnAqAojiIGg6iieYkmeAYOHaK" +
"JDCyCwjH6AoggsQpQliAJLhgaJ0CESBTnyDwjk+cg4g4P5IHIHJ+BWRRzlYWAxiOUxihsY4KjKLJRGqC44FCegkkkM58iAKAPnIWIWD8SRSFSfQnkmewUhYP4GiGKJ7G" +
"0TIbCSUoggqUo0lAQ4LnEcBcD8Coiiif4nE+eAAn2HpOkcFJqi4T5SkyMw/kqQown8IBIBOdA+A+DJrBqVxXEqYo4lCApLhGHBnD8S4ymyfxmg+cwQkQP5egOUZIWoEA" +
"kjIeIPBMBJBD+TBjBifwvkuc58hQJQPmFrYykkchclSApKjGOBuD+TRDFCfw3mmIxNi8FxFlOXhVC4aYDFyPgvg2YBcBcLZGCGCJ0DSLRzGSWQ/lmY5+mEP5gmMDBZRS" +
"MRsFsOxMhMJJ/DsTpTnwaQaE+N5ojuNhdEYNI5C4TZJO1GRDmCaxnA2Yx4n8IpIjOTBQBQC5TgyYw7gUYRYikC0BYRwsDQBoB8eA6Q2hsE0BUXgywZtYCyHMKwnxSAhA" +
"QHkIQhRrBaDsCwA4ERiB2EWAIYIXhhiVEgAEUYwwYjyASLge4FhHgRDkM8OQih0jWPkGgBBAQ"));
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarToggle | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Grid1->Background[Exgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exFooterFilterBarButton] = 0x1000000;
Grid1->EndUpdate();

1046:
How can I change the visual appearance of the filter bar's close button (solid)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Grid1->Background[Exgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exFooterFilterBarButton] = RGB(255,0,0);
Grid1->EndUpdate();

1045:
Is it possible to prevent definitely showing the filter bar's close button

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Grid1->Background[Exgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exFooterFilterBarButton] = -1;
Grid1->EndUpdate();

1044:
Is it possible to show the close button only if there is a filter applied

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarShowCloseIfRequired | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Grid1->EndUpdate();

1043:
The control's filter bar is not closed once I click the close button (toggle)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
	var_Items->set_LockedItemCount(Exgridlib_tlb::VAlignmentEnum::exBottom,1);
	long h = var_Items->get_LockedItem(Exgridlib_tlb::VAlignmentEnum::exBottom,0);
	var_Items->set_ItemDivider(h,0);
	var_Items->set_CellValue(TVariant(h),TVariant(0),TVariant("<c><fgcolor=808080>Press the CTRL + F to turn on/off the control's filter bar. ALT + Up/Down moves the focus."));
	var_Items->set_CellValueFormat(TVariant(h),TVariant(0),Exgridlib_tlb::ValueFormatEnum::exHTML);
Grid1->FilterBarCaption = L"`<r><fgcolor=808080>` + value";
Grid1->FilterBarPromptPattern = L"B";
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarCompact | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarToggle | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarSingleLine | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column1->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column1->Filter = L"Item B";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1042:
How can I display the control's filter on a single line

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarCaption = L"len(value) ? `filter for: <fgcolor 808080>` + value : `<fgcolor 808080>no filter`";
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarSingleLine | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column1->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column1->Filter = L"Item A|Item B";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1041:
How can I display the control's filter on a single line (prompt-combined)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarCaption = L"`<r>` + value";
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarCompact | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarSingleLine | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column1->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column1->Filter = L"Item A|Item B";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1040:
How can I get the number of results after a filter is applied

// Click event - Occurs when the user presses and then releases the left mouse button over the grid control.
void __fastcall TForm1::Grid1Click(TObject *Sender)
{
	Grid1->ClearFilter();
}

// FilterChange event - Occurs when filter was changed.
void __fastcall TForm1::Grid1FilterChange(TObject *Sender)
{
	OutputDebugString( L"Items.MatchItemCount" );
	OutputDebugString( PChar(Grid1->Items->MatchItemCount) );
	OutputDebugString( PChar(Grid1->FormatABC(L"value < 0 ? `filter applied: ` + abs(value + 1) + ` result(s)` : `no filter`",Grid1->Items->MatchItemCount,TNoParam(),TNoParam())) );
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Grid1->FilterBarPromptPattern = L"Item";
Grid1->EndUpdate();

1039:
How can I programmatically clear the control's filter
// Click event - Occurs when the user presses and then releases the left mouse button over the grid control.
void __fastcall TForm1::Grid1Click(TObject *Sender)
{
	Grid1->ClearFilter();
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Grid1->FilterBarPromptPattern = L"B";
Grid1->EndUpdate();

1038:
Is it possible to prevent closing the control's filter bar, so it is always shown (prompt-combined)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarPromptPattern = L"B";
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible | Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column1->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column1->Filter = L"Item B";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1037:
Is it possible to prevent closing the control's filter bar, so it is always shown (prompt)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarPromptVisible;
Grid1->FilterBarPromptPattern = L"B";
Grid1->EndUpdate();

1036:
Is it possible to prevent closing the control's filter bar, so it is always shown

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Item")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Pos");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 32;
	var_Column->FormatColumn = L"1 apos ``";
	var_Column->Position = 0;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item A"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item B"));
	var_Items->AddItem(TVariant("Item C"));
Grid1->FilterBarCaption = L"len(value) = 0 ? `<fgcolor=808080>no filter` : value";
Grid1->FilterBarPromptVisible = Exgridlib_tlb::FilterBarVisibleEnum::exFilterBarVisible;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->get_Item(TVariant(0));
	var_Column1->FilterType = Exgridlib_tlb::FilterTypeEnum::exFilter;
	var_Column1->Filter = L"Item B";
Grid1->ApplyFilter();
Grid1->EndUpdate();

1035:
How can I change the visual appearance of the +/- buttons, open/close glyphs as current visual theme (method 4)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exLinesAtRoot;
Grid1->VisualDesign = TVariant(String("gBFLBWIgBAEHhEJAEGg6VAkHeLpgwChAOhULB8XAUUg8MAAREEHGMcgRCJ0ei8dhABDEcQAAYAQGKIYBkAKBQAGaAoDDMOQwQwAAxjGKEEwsACEIrjKCRShyCYZRhGc") +
"TSBCIZBqEqSZLiEZRQiiCYsS5GQBRWAkEwiBiEQTjea5CgOIAFS7LIqjRQEBxhIaZYIGaiQADENo9TxIMZAfBIHShK6NJABCCSQKkYx0HScRijDIEFwGIQmbKiej4DCi" +
"CQQW7OYYRVCNMQSfa8HivJyrcamfp/YBgOBYHb1eLVPR5LwfPCGUw1P6PLxkORZHimK4tSLHV7xVpMIwZFafIQhCCoHomS5NU7UNR0TQUFx9FaGX7rDDsGwLAJ6XRgF4" +
"bg2VpnHePpenAN4bH2GwHFmApSjEGBLnWOpRGOTBZHOegrE6BxPiWVJqCweQrn0LgJAWJBjwgaw1gKO5HmWch5h+fovF+G5bmich4BgfZkB8dynRUVYqiUR5rnmex/F6" +
"N4tn2AJfnebZ3DEXw3HWXgzAyIwgicKJKBKEIhCeCgiHyHYFEmSAFmqBghFIdgSCeIJygYDAyAgJx6AoIINAMOJNCgCZCGoGoLmMCI+CwJoihMNglCCIhzFCUg0EmMhg" +
"hWDBkAiQg9CUY4jEYN4Jk2IxklYJoJHIUg+CSZJSESFwkkkGI+FOFIJEIRhPhMCRJCSVoRrSBhiDgTZjHYT4PEkYhwhgJYm0SaIaiaSYuE+GQNlmCIBGCJxjhiZQ5AkM" +
"hAg6ExJCkPhPguaAiFYUAlAkKZ0g6HoOEmWR/GHcA4m0OwIlIJIHCRgQshGJhpjoaocieaZiC6GAimkUgehIOwnGYGYIGkah6jaE4rg6SpCjKK5rEOMYlGIGIihKOggl" +
"oFoqj6L5aGaBo6CkGIkAQjiPpCAAaJILCTJQlKPACDaXJgmSaJsnCdJ4nygKEoijKQpSmKcqCpKoqysK0rivLAsSyLMtC1LYty4Lkui7LwvS+L8wDBMIwzEMUxjHMgyT" +
"KMszDNM4zzQNE0jTNQ1TWNc2DZNo2zcN03jfOA4TiOM5DlOY5zoOk6jrOw7TuO88DxPI8z0PU9j3Pg+T6Ps/D9P4/0AQFAkDQRBUGQdCEJQpC0MQ1DkPRBEUSRNFEVBh" +
"FkXRhGQ9D6Dxfh+W5gGGd4QH2XQjCmDpFFaKoVB+D5Xmed5+H8YAHnIAh9EwV5Fl0d4MkMKJICmSgygSJAoEmMUCIPgnDCCIOQFYCxJjwFoCcA4kxoF+AIJkAgExegDE" +
"gEYQInAzCUAIOEGgfxiiRDYF1Q4EQ2BSCaEQYwbAiKREMpRSymFNDIAkAxT6oVRgSA2qdVKq1WqvVirMZQUhSCnBUMoIgoQRgnGSIQUgkg1hIHYAkAYMROAmHiLsE4xx" +
"SCxBwEwCQ0wmDdBsE0GYXBtg2CSPMFIuwYiQBYBQeAcwOCnBCCZgw0g0glBONAQgqQThCGgPQGoBQfiRGmOEZIPAXjsBoPAO4HRThhA0EQSA5BAgaCKJIGg3QdhOCmNU" +
"BoQAijTCIF0FwQxpCHDIPAYYMQGgtCmFcaQtRAjZCyFYSojQ2B2BoKwIYFApBXEIBsIQ1QsAWAWEwaA1xCgjAoIAQBAQ=");
Grid1->Columns->Add(L"Column");
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Root 1"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child 1"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child 2"));
	var_Items->set_ExpandItem(h,true);
	h = var_Items->AddItem(TVariant("Root 2"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child"));
Grid1->EndUpdate();

1034:
How can I change the visual appearance of the +/- buttons, open/close glyphs as current visual theme (method 3)

Grid1->BeginUpdate();
Exgridlib_tlb::IAppearancePtr var_Appearance = Grid1->VisualAppearance;
	var_Appearance->Add(3,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABDwCg6AADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhiG4cYCgMZhXDOCYXABCEYRXBIZQ7BKNIxjSJ5BhIAAyDSJMjSRJUEhqGCWYDleYYYAKHIMQLJQKQS") +
"BcQR9EaBZBAWTpQC0OJDTJRI4TNAgbSYAAYRqoCb6loTKypaxjCQQIgkUBpGKdBynEYsDwSGyJCCJWyIbpKAwoVbcs4AYhuJpaQi+d5PFbjVT8dLAMBwLA8EwXAJ+Opf" +
"DxXU7eFKpR5fchXTI8UxXFqXZhkeQrfh7KYVRBKdBQRBEFQPJqnahqOpaXo2RoLUJKcQwHTmHYNQTALyuTALZrWeZ3XrgN74LbtZzVQauYRpbCMEr6bpoWLnFi6Ho1U4" +
"llWah1jqSweFqfxPgQQRphi+Yak0YIuqUfJegef4zluaJ3nqPJeCYH4BAeX5TDLBpVGqKRRnwf4flefZtHsX54BYAR/F+EwVnUd5eAMMJKDIChygyIQpAoEh4iIJ5Jlg" +
"XIcgCXpIGoFwnGEQh6BEKBgmMIICHgIJCAiUAzgyUoAhwJohkiRgygwYpiGoKwzGIcgKCkNQNCMRIbCYCRYk4QoMiOchWDwNBjhiJJaDYTRiGiFwlCQAhOE8JBJHITIR" +
"gwZRZFCFCZBkOIUhKTRpCWAwgGYQ4El4NxlBifIWCcCYCFoaoMGaKYyG6GxlBmGJdhkCAWBIeA5g4U4QhMJAImkPIShRVxGgQJRlCIUISh+SJpnCZIeBgFgiHgO4OlOM" +
"INCISByECDQikkGhuh2JwpmqBogCKaYiC6FwhmkQ4yHgYgYiaHopiuaRakCbIsisSpGjYOwaHYKYMCkK5CA2IxrCwCwFigaJrkLTI6lcdANAEgIA="));
	var_Appearance->Add(1,TVariant("CP:3 -2 -2 2 2"));
	var_Appearance->Add(4,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABEICg6AADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhiG4cYCgMZhXDOCYXABCEYRXBIZQ7BKNIxjSJ5BhIAAyDSJMjSRJUEhqGCWYDleYYYAKHIMQLJQKQS") +
"BcQR9EaBZBAWTpQC0OJDTJRI4TNAgbSYAAYRqoCb6loTKypaxjCQQIgkUBpGKdBynEYsDwSGyJCCJWyIbpKAwoVbcs4AYhuJpaQi+d5PFbjVT8dLAMBwLA8EwXAJ+Opf" +
"DxXU7eFKpR5fchXTI8UxXFqXZhkeQrfh7KYVRBKdBQRBEFQPJqnahqOpaXo2RoLUJKcQwHTmHYNQTALyuTALZrWeZ3XrgN74LbtZzVQauYRpbCMEr6bpoWLnFi6Ho1U4" +
"llWah1jqSweFqfxPgQQRphi+Yak0YIuqUfJeg8X4rluaZ3niGB+AQHx/EyShjjEVYqiUR5rnmex/GAB5+AIf4gEeXJFHyXZ3gCTAygyAociMKBKEKBIeCiCZyHYFAnCE" +
"eBkh+BghFgRIegOCgYCySAgh4CAkgINAMmMNIgCcCYjn4LoLmMCJGDKC5ijIagoDMYhCAoJg1A0IxEhsJgJFiThChCY5yFYPA0GOGIYloNhNGIaIXCUJACE4TwkEkchO" +
"FSFYlFkXhUCUCQZEYTglCSMxaEkYJIBmFJhDeDZZEYPwlgmQhghaGqVDoa4bGaeY6FGGZNlmFIBGEJ4jhiZQ5AkMhAg6E5JCkRoGCUSQ6B6CYiSCBIOh+DhJmmARiWQO" +
"JtDsCJSCSBwkXSLIRicaZ6HqIIomoIguhwIpphIHoWDsJ4mCGChpmqOpGheLIOkqUo2iya4DjGJxihiQoSj4IJaDaMpCjCWoGg6PgpBiQ4tHcQJQBAgI="));
	var_Appearance->Add(2,TVariant("CP:4 -2 -2 2 2"));
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exGroupLinesAtRoot;
Grid1->HasButtons = Exgridlib_tlb::ExpandButtonEnum::exCustom;
Grid1->HasButtonsCustom[false] = 16777216;
Grid1->HasButtonsCustom[true] = 33554432;
Grid1->Columns->Add(L"Column");
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Root 1"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child 1"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child 2"));
	var_Items->set_ExpandItem(h,true);
	h = var_Items->AddItem(TVariant("Root 2"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child"));
Grid1->EndUpdate();

1033:
How can I change the visual appearance of the +/- buttons, open/close glyphs as current visual theme (method 2)

Grid1->BeginUpdate();
Exgridlib_tlb::IAppearancePtr var_Appearance = Grid1->VisualAppearance;
	var_Appearance->Add(1,TVariant("XP:TREEVIEW 2 1"));
	var_Appearance->Add(2,TVariant("XP:TREEVIEW 2 2"));
Grid1->Background[Exgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exTreeGlyphOpen] = 0x1000000;
Grid1->Background[Exgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exTreeGlyphClose] = 0x2000000;
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exLinesAtRoot;
Grid1->Columns->Add(L"Column");
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Root 1"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child 1"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child 2"));
	var_Items->set_ExpandItem(h,true);
	h = var_Items->AddItem(TVariant("Root 2"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child"));
Grid1->EndUpdate();

1032:
How can I find if the control is running in DPI mode
OutputDebugString( PChar(Grid1->FormatABC(L"dpi = 1 ? `normal/stretch mode` : `dpi mode`",TNoParam(),TNoParam(),TNoParam())) );

1031:
How can I change the visual appearance of the +/- buttons (method 1)

Grid1->BeginUpdate();
Exgridlib_tlb::IAppearancePtr var_Appearance = Grid1->VisualAppearance;
	var_Appearance->Add(1,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABDwCg6AADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhiG4cYCgMZhXDOCYXABCEYRXBIZQ7BKNIxjSJ5BhIAAyDSJMjSRJUEhqGCWYDleYYYAKHIMQLJQKQS") +
"BcQR9EaBZBAWTpQC0OJDTJRI4TNAgbSYAAYRqoCb6loTKypaxjCQQIgkUBpGKdBynEYsDwSGyJCCJWyIbpKAwoVbcs4AYhuJpaQi+d5PFbjVT8dLAMBwLA8EwXAJ+Opf" +
"DxXU7eFKpR5fchXTI8UxXFqXZhkeQrfh7KYVRBKdBQRBEFQPJqnahqOpaXo2RoLUJKcQwHTmHYNQTALyuTALZrWeZ3XrgN74LbtZzVQauYRpbCMEr6bpoWLnFi6Ho1U4" +
"llWah1jqSweFqfxPgQQRphi+Yak0YIuqUfJegef4zluaJ3nqPJeCYH4BAeX5TDLBpVGqKRRnwf4flefZtHsX54BYAR/F+EwVnUd5eAMMJKDIChygyIQpAoEh4iIJ5Jlg" +
"XIcgCXpIGoFwnGEQh6BEKBgmMIICHgIJCAiUAzgyUoAhwJohkiRgygwYpiGoKwzGIcgKCkNQNCMRIbCYCRYk4QoMiOchWDwNBjhiJJaDYTRiGiFwlCQAhOE8JBJHITIR" +
"gwZRZFCFCZBkOIUhKTRpCWAwgGYQ4El4NxlBifIWCcCYCFoaoMGaKYyG6GxlBmGJdhkCAWBIeA5g4U4QhMJAImkPIShRVxGgQJRlCIUISh+SJpnCZIeBgFgiHgO4OlOM" +
"INCISByECDQikkGhuh2JwpmqBogCKaYiC6FwhmkQ4yHgYgYiaHopiuaRakCbIsisSpGjYOwaHYKYMCkK5CA2IxrCwCwFigaJrkLTI6lcdANAEgIA="));
	var_Appearance->Add(2,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABEICg6AADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhiG4cYCgMZhXDOCYXABCEYRXBIZQ7BKNIxjSJ5BhIAAyDSJMjSRJUEhqGCWYDleYYYAKHIMQLJQKQS") +
"BcQR9EaBZBAWTpQC0OJDTJRI4TNAgbSYAAYRqoCb6loTKypaxjCQQIgkUBpGKdBynEYsDwSGyJCCJWyIbpKAwoVbcs4AYhuJpaQi+d5PFbjVT8dLAMBwLA8EwXAJ+Opf" +
"DxXU7eFKpR5fchXTI8UxXFqXZhkeQrfh7KYVRBKdBQRBEFQPJqnahqOpaXo2RoLUJKcQwHTmHYNQTALyuTALZrWeZ3XrgN74LbtZzVQauYRpbCMEr6bpoWLnFi6Ho1U4" +
"llWah1jqSweFqfxPgQQRphi+Yak0YIuqUfJeg8X4rluaZ3niGB+AQHx/EyShjjEVYqiUR5rnmex/GAB5+AIf4gEeXJFHyXZ3gCTAygyAociMKBKEKBIeCiCZyHYFAnCE" +
"eBkh+BghFgRIegOCgYCySAgh4CAkgINAMmMNIgCcCYjn4LoLmMCJGDKC5ijIagoDMYhCAoJg1A0IxEhsJgJFiThChCY5yFYPA0GOGIYloNhNGIaIXCUJACE4TwkEkchO" +
"FSFYlFkXhUCUCQZEYTglCSMxaEkYJIBmFJhDeDZZEYPwlgmQhghaGqVDoa4bGaeY6FGGZNlmFIBGEJ4jhiZQ5AkMhAg6E5JCkRoGCUSQ6B6CYiSCBIOh+DhJmmARiWQO" +
"JtDsCJSCSBwkXSLIRicaZ6HqIIomoIguhwIpphIHoWDsJ4mCGChpmqOpGheLIOkqUo2iya4DjGJxihiQoSj4IJaDaMpCjCWoGg6PgpBiQ4tHcQJQBAgI="));
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exLinesAtRoot;
Grid1->Background[Exgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exTreeGlyphOpen] = 0x1000000;
Grid1->Background[Exgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exTreeGlyphClose] = 0x2000000;
Grid1->Columns->Add(L"Column");
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Root 1"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child 1"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child 2"));
	var_Items->set_ExpandItem(h,true);
	h = var_Items->AddItem(TVariant("Root 2"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child"));
Grid1->EndUpdate();

1030:
I am using single selection, the question is if possible to select an item only when the user releases the mouse, as currently it selects the item as soon as the user clicks it
// SelectionChanged event - Fired after a new item has been selected.
void __fastcall TForm1::Grid1SelectionChanged(TObject *Sender)
{
	OutputDebugString( L"SelectionChanged" );
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->FreezeEvents(true);
Grid1->SingleSel = true;
Grid1->SelectOnRelease = true;
Grid1->Columns->Add(L"Column")->FormatColumn = L"1 apos `A-Z`";
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant(""));
	var_Items->set_SelectItem(var_Items->AddItem(TVariant("")),true);
	var_Items->AddItem(TVariant(""));
Grid1->FreezeEvents(false);
Grid1->EndUpdate();

1029:
Is it possible to select nothing
// SelectionChanged event - Fired after a new item has been selected.
void __fastcall TForm1::Grid1SelectionChanged(TObject *Sender)
{
	OutputDebugString( L"SelectionChanged" );
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->FreezeEvents(true);
Grid1->AllowSelectNothing = true;
Grid1->Columns->Add(L"Column")->FormatColumn = L"1 apos `A-Z`";
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant(""));
	var_Items->set_SelectItem(var_Items->AddItem(TVariant("")),true);
	var_Items->AddItem(TVariant(""));
Grid1->FreezeEvents(false);
Grid1->EndUpdate();

1028:
How can I specify the color for control's selection when it loses the focus

Grid1->BeginUpdate();
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"");
	var_Column->AllowSizing = false;
	var_Column->AllowDragging = false;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->Width = 24;
	var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasButton,TVariant(true));
Grid1->Columns->Add(L"Column")->FormatColumn = L"1 apos `A-Z`";
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant(""));
	var_Items->set_SelectItem(var_Items->AddItem(TVariant("")),true);
	var_Items->AddItem(TVariant(""));
Grid1->Background[Exgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exSelBackColorHide] = RGB(196,196,196);
Grid1->Background[Exgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exSelForeColorHide] = RGB(0,0,1);
Grid1->EndUpdate();

1027:
How can I change the background color for checked items (EBN color, frame)

// CellStateChanged event - Fired after cell's state has been changed.
void __fastcall TForm1::Grid1CellStateChanged(TObject *Sender,Exgridlib_tlb::HITEM  Item,long  ColIndex)
{
	Grid1->Refresh();
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exLinesAtRoot;
Grid1->SelBackMode = Exgridlib_tlb::BackModeEnum::exTransparent;
Grid1->DefaultItemHeight = 22;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Tasks");
	var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
	var_Column->PartialCheck = true;
Exgridlib_tlb::IAppearancePtr var_Appearance = Grid1->VisualAppearance;
	var_Appearance->Add(2,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABUkIQAAYAQGKIcBiAKBQAGYBIJDEMQ3DjAUBjMK4ZwTC4AIQjCK4JDKHYJRpHEZgLBMJAAGIZYhhUYRUiYMkiJBGGDIDiGGI2SJAcbTVIEc") +
"x9EyUJSgSTJOjCMokTTIU4TTLYASbJafJJhWSaAiyMouDIOMg1BDNIw/Hika6jOgKUisNJXRzWIBTbDlOQ3JqnbCjOQRSrQBoNDAMAiiaKlbwJPK9RoieQXfwUAJrXJc" +
"FqXFSLVxNBKAQEBA="));
	var_Appearance->Add(1,TVariant("CP:2 1 1 -1 -1"));
Exgridlib_tlb::IConditionalFormatPtr var_ConditionalFormat = Grid1->ConditionalFormats->Add(L"%CS0 = 1",TNoParam());
	var_ConditionalFormat->BackColor = 0x1000000;
Grid1->HeaderVisible = true;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Project"));
	long hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 1"));
	var_Items->set_SelectItem(hChild,true);
	hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 2"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(hChild),TNoParam(),1);
	hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 3"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(hChild),TNoParam(),1);
	var_Items->set_ExpandItem(h,true);
Grid1->EndUpdate();

1026:
How can I change the caption of the checked items (sample 2)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exLinesAtRoot;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Tasks");
	var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
	var_Column->PartialCheck = true;
	var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellValueFormat,TVariant(1));
	var_Column->FormatColumn = L"%CS0 = 1 ? `<bgcolor=000000><fgcolor=FFFFFF> ` + value + ` </fgcolor></bgcolor>` : value";
Grid1->HeaderVisible = true;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Project"));
	long hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 1"));
	var_Items->set_SelectItem(hChild,true);
	hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 2"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(hChild),TNoParam(),1);
	hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 3"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(hChild),TNoParam(),1);
	var_Items->set_ExpandItem(h,true);
Grid1->EndUpdate();

1025:
How can I change the caption of the checked items (sample 1)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exLinesAtRoot;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Tasks");
	var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
	var_Column->PartialCheck = true;
	var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellValueFormat,TVariant(1));
	var_Column->FormatColumn = L"value + (%CS0 = 1 ? `<r><fgcolor=808080>(checked)` : ``)";
Grid1->HeaderVisible = true;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Project"));
	long hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 1"));
	var_Items->set_SelectItem(hChild,true);
	hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 2"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(hChild),TNoParam(),1);
	hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 3"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(hChild),TNoParam(),1);
	var_Items->set_ExpandItem(h,true);
Grid1->EndUpdate();

1024:
How can I change the font for the checked items

// CellStateChanged event - Fired after cell's state has been changed.
void __fastcall TForm1::Grid1CellStateChanged(TObject *Sender,Exgridlib_tlb::HITEM  Item,long  ColIndex)
{
	Grid1->Refresh();
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exLinesAtRoot;
Grid1->DefaultItemHeight = 22;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Tasks");
	var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
	var_Column->PartialCheck = true;
Exgridlib_tlb::IConditionalFormatPtr var_ConditionalFormat = Grid1->ConditionalFormats->Add(L"%CS0 = 1",TNoParam());
	/*
	Select the Component\Import Component...\Import a Type Library,
	to import the following Type Library:

		OLE Automation

	TypeLib: stdole2.tlb

	to define the namespace: Stdole_tlb
*/
//#include "STDOLE_TLB.h"
	Stdole_tlb::FontPtr f = Variant::CreateObject(L"StdFont");
		f->Name = Grid1->Font->Name;
		f->Size = TVariant(long(12));
	var_ConditionalFormat->Font = (IFontDisp*)(f);
Grid1->HeaderVisible = true;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Project"));
	long hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 1"));
	var_Items->set_SelectItem(hChild,true);
	hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 2"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(hChild),TNoParam(),1);
	hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 3"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(hChild),TNoParam(),1);
	var_Items->set_ExpandItem(h,true);
Grid1->EndUpdate();

1023:
How can I bold the checked items

// CellStateChanged event - Fired after cell's state has been changed.
void __fastcall TForm1::Grid1CellStateChanged(TObject *Sender,Exgridlib_tlb::HITEM  Item,long  ColIndex)
{
	Grid1->Refresh();
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exLinesAtRoot;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Tasks");
	var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
	var_Column->PartialCheck = true;
Exgridlib_tlb::IConditionalFormatPtr var_ConditionalFormat = Grid1->ConditionalFormats->Add(L"%CS0 = 1",TNoParam());
	var_ConditionalFormat->Bold = true;
Grid1->HeaderVisible = true;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Project"));
	long hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 1"));
	var_Items->set_SelectItem(hChild,true);
	hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 2"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(hChild),TNoParam(),1);
	hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 3"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(hChild),TNoParam(),1);
	var_Items->set_ExpandItem(h,true);
Grid1->EndUpdate();

1022:
How can I change the foreground color for checked items

// CellStateChanged event - Fired after cell's state has been changed.
void __fastcall TForm1::Grid1CellStateChanged(TObject *Sender,Exgridlib_tlb::HITEM  Item,long  ColIndex)
{
	Grid1->Refresh();
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exLinesAtRoot;
Grid1->SelBackMode = Exgridlib_tlb::BackModeEnum::exTransparent;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Tasks");
	var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
	var_Column->PartialCheck = true;
Exgridlib_tlb::IConditionalFormatPtr var_ConditionalFormat = Grid1->ConditionalFormats->Add(L"%CS0 = 1",TNoParam());
	var_ConditionalFormat->ForeColor = RGB(255,128,128);
Grid1->HeaderVisible = true;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Project"));
	long hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 1"));
	var_Items->set_SelectItem(hChild,true);
	hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 2"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(hChild),TNoParam(),1);
	hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 3"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(hChild),TNoParam(),1);
	var_Items->set_ExpandItem(h,true);
Grid1->EndUpdate();

1021:
How can I change the background color for checked items (solid color)

// CellStateChanged event - Fired after cell's state has been changed.
void __fastcall TForm1::Grid1CellStateChanged(TObject *Sender,Exgridlib_tlb::HITEM  Item,long  ColIndex)
{
	Grid1->Refresh();
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exLinesAtRoot;
Grid1->SelBackMode = Exgridlib_tlb::BackModeEnum::exTransparent;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Tasks");
	var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
	var_Column->PartialCheck = true;
Exgridlib_tlb::IConditionalFormatPtr var_ConditionalFormat = Grid1->ConditionalFormats->Add(L"%CS0 = 1",TNoParam());
	var_ConditionalFormat->BackColor = RGB(255,128,128);
Grid1->HeaderVisible = true;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Project"));
	long hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 1"));
	var_Items->set_SelectItem(hChild,true);
	hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 2"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(hChild),TNoParam(),1);
	hChild = var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Task 3"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(hChild),TNoParam(),1);
	var_Items->set_ExpandItem(h,true);
Grid1->EndUpdate();

1020:
How can I export the cell's state as well

Grid1->BeginUpdate();
Exgridlib_tlb::IColumnsPtr var_Columns = Grid1->Columns;
	var_Columns->Add(L"C1")->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
	var_Columns->Add(L"C2")->FormatColumn = L"1 index `A-Z`";
	var_Columns->Add(L"C3")->FormatColumn = L"100 index ``";
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item 1"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 2"))),TNoParam(),1);
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 3"))),TNoParam(),1);
Grid1->EndUpdate();
OutputDebugString( L"Export CSV Items including Check-State:" );
Grid1->BeginUpdate();
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Check");
	var_Column->Position = 0;
	var_Column->FormatColumn = L"%CS0";
OutputDebugString( PChar(Grid1->Export(TVariant(""),TNoParam())) );
Grid1->Columns->Remove(TVariant("Check"));
Grid1->EndUpdate();

1019:
Is it possible to customize the editor selection colour of the built in text editor, from standard blue to black

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->SelBackColor = RGB(0,0,0);
Grid1->SelForeColor = RGB(255,255,255);
Exgridlib_tlb::IEditorPtr var_Editor = Grid1->Columns->Add(L"Edit")->Editor;
	var_Editor->EditType = Exgridlib_tlb::EditTypeEnum::MaskType;
	var_Editor->Mask = L";;;rich";
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant(""));
	var_Items->AddItem(TVariant("Just a text"));
	var_Items->AddItem(TVariant(""));
Grid1->EndUpdate();

1018:
Is it possible to customize the editor selection colour of the built in dropdown editor, from standard blue to black

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->SelBackColor = RGB(0,0,0);
Grid1->SelForeColor = RGB(255,255,255);
Exgridlib_tlb::IEditorPtr var_Editor = Grid1->Columns->Add(L"DropDown")->Editor;
	var_Editor->AddItem(1,L"This is just the first item",TNoParam());
	var_Editor->AddItem(2,L"This is just the second item",TNoParam());
	var_Editor->AddItem(3,L"This is just the third item",TNoParam());
	var_Editor->EditType = Exgridlib_tlb::EditTypeEnum::DropDownType;
	var_Editor->Mask = L";;;rich";
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant(""));
	var_Items->AddItem(TVariant("Just a text"));
	var_Items->AddItem(TVariant(""));
Grid1->EndUpdate();

1017:
The BeforeExpandItem event is fired when clicking the drop down filter button. What we can do to prevent that
// BeforeExpandItem event - Fired before an item is about to be expanded (collapsed).
void __fastcall TForm1::Grid1BeforeExpandItem(TObject *Sender,Exgridlib_tlb::HITEM  Item,Variant *  Cancel)
{
	OutputDebugString( L"BeforeExpandItem" );
	OutputDebugString( L"Item" );
	OutputDebugString( L"ColumnFromPoint" );
	OutputDebugString( PChar(Grid1->ColumnFromPoint[-1,-1]) );
	OutputDebugString( L"ColumnFromPoint return -1, if the user clicks the +/- glitch, else it returns the index of the column where the click occurs." );
	Grid1->Items->InsertItem(Item,TNoParam(),TVariant("new child"));
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exLinesAtRoot;
Exgridlib_tlb::IColumnsPtr var_Columns = Grid1->Columns;
	var_Columns->Add(L"Items")->DisplayFilterButton = true;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->set_ItemHasChildren(var_Items->InsertItem(TNoParam(),TNoParam(),TVariant("Group 1")),true);
	var_Items->set_ItemHasChildren(var_Items->InsertItem(TNoParam(),TNoParam(),TVariant("Group 2")),true);
Grid1->EndUpdate();

1016:
How do I change the drop down filter icon/button (black)

Grid1->BeginUpdate();
Exgridlib_tlb::IAppearancePtr var_Appearance = Grid1->VisualAppearance;
	var_Appearance->Add(1,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABXUIQAAYAQGKIcBiAKBQAGYBIJDEMgzDDAUBjKKocQTC4AIQjCK4JDKHYJRpHEZyCA8EhqGASRAFUQBYiWE4oSpLABQaK0ZwIGyRIrkGQgQ") +
"gmPYDSDNU4zVIEEglBI0TDNczhNDENgtGYaJqHIYpZBcM40TKkEZoSIITZcRrOEBiRL1S0RBhGcRUHZlWzdN64LhuK47UrWdD/XhdVzXRbjfz1Oq+bxve48Br7A5yYTh" +
"dr4LhOFQ3RjIL4xbIcUwGe6VZhjOLZXjmO49T69HTtOCYBEBA"));
Grid1->Background[Exgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exHeaderFilterBarButton] = 0x1000000;
Grid1->Background[Exgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exCursorHoverColumn] = -1;
Grid1->HeaderAppearance = Exgridlib_tlb::AppearanceEnum::None2;
Grid1->BackColorHeader = RGB(0,0,0);
Grid1->ForeColorHeader = RGB(255,255,255);
Grid1->HeaderVisible = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Filter");
	var_Column->DisplayFilterButton = true;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->AllowDragging = false;
Grid1->EndUpdate();

1015:
How do I change the drop down filter icon/button (white)

Grid1->BeginUpdate();
Exgridlib_tlb::IAppearancePtr var_Appearance = Grid1->VisualAppearance;
	var_Appearance->Add(2,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABX8GACAADACAxSDEMQBQKAAzQFAYbhgHCGAAGQaBUgmFgAQhFcZQSKUOQTDKNYykCIRSDUJYkSZEIyjBI8ExXFqNACkGKwYgmNYiTLAcgAN") +
"J0WBaGIZJ4gOT5fDKMoEDRRYADFCscwxJybQAqGQKKb+VgAVY/cTyBIAEQSKA0TDOQ5TSKWB4JPZQRBEbZMNBtBIUJquKaqShdQJCU5FdY3Xblez9P7AMBwLFEC4NQ8Y" +
"NYuPhjR4dRTIMhvVAsUArFh8Zg9GZZFjmDIDT4ydBLTQwcyVIKnP5qOa6XbmPoCQDYKxZHYxPzVDa3axuL76dqCAT7XrXNy1TbNRrzQKfcJqfCbdw2YaDZLOOT3fjuI4" +
"hhKaRzFAHJ+jYQ4xHuY4gHuGIXGeExqC8Tp6C+PoEm+G5ImycRgh0XwvDGa5rgOeoejyXwnFeQp2mkf5ClgBB9gCWIYAwfYAEKV58mkdwOggNArgOXY2EWLoDkKOA0mg" +
"bhOGgZApgaSBIHWSYHSmbApgYThmESZYJkIeIkgeCpfliLIHgpMIcmUYYYmODAlg2SI4mWfRfGOEguDcCRjFYAJihCQhJBSDoRmONgKEcI4kFCEJhhOVYTmYnAlEAQhW" +
"BMJYJGYWoWmWSR2F6F5lnkWAQhUAgpEieRWEuSYkjWGpmkmNhuhuZwJkYcocmaaYkjyEhngnUA6lEFAlAEgI="));
	var_Appearance->Add(1,TVariant("CP:2 -4 -4 2 4"));
Grid1->Background[Exgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exHeaderFilterBarButton] = 0x1000000;
Grid1->Background[Exgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exCursorHoverColumn] = Grid1->BackColor;
Grid1->HeaderAppearance = Exgridlib_tlb::AppearanceEnum::None2;
Grid1->HeaderHeight = 24;
Grid1->BackColorHeader = RGB(255,255,255);
Grid1->HeaderVisible = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Filter");
	var_Column->DisplayFilterButton = true;
	var_Column->AllowSort = false;
	var_Column->AllowDragging = false;
Grid1->EndUpdate();

1014:
How can I draw a solid frame around the the focusing item

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->SingleSel = false;
Grid1->DefaultItemHeight = 20;
Exgridlib_tlb::IAppearancePtr var_Appearance = Grid1->VisualAppearance;
	var_Appearance->RenderType = -1;
	var_Appearance->Add(1,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABOkGACAADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhkGYYYCgMZRUDGCYXABCEYRXBKUQSDqEYyjGLIXAWCYSAAMIwDKAUEwpFAZBhgeDYMiSNoYDJCM4wH") +
"IURRJFCUJSGWQpTgSIgyT5HFIxXKoASbJabZLhWS6EpWOotTbIQQRYCkEyfKKfZyGURZQqOKA1DBZErWTJESRFJqLazgO4LAhyQYrVgAErzVKVCRNOqbJzADApdpGQJT" +
"ULDNTQHRFIyhOSnIRrWbMAhid6JUZiVT4dBOIYhSYANAqCwLFqrDJmWrpV5WZjlZ47V6BdAyXJsIrmFJEXaOGhyDDlGybSDZYryfZhUziUw4XjbWwZDqPF6DKTTdSGLR" +
"EE8WZVlURZvDaep3C+AY8kAYRgGCCBJECUhjDoHROEYWgoAGTQ1CEEx9lGMY0CQUYSnuZQDBGBYFlOH5+H+igGAKAJgEgFgGgGVgDn4CoCmCSA2A6A5hAgDgQgSYRIE4" +
"EoFGGCBiBeBhhkgPgbgcYgICoH4IGGWIOCSBhiGiHgVgoYooFoAoLGIWI+DCCgjCiTgrgII4ImYOoOmOSJ2AYOpWlQDQBICA="));
Grid1->ShowFocusRect = true;
Grid1->Background[Exgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exShowFocusRect] = 0x1000000;
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exLinesAtRoot;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"P1");
	var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
	var_Column->PartialCheck = true;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Root"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child 1"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child 2"));
	var_Items->set_ExpandItem(h,true);
Grid1->EndUpdate();

1013:
The frame around the focusing item is not very clear. Can I show it larger or more cleared (sample 2)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->SingleSel = false;
Grid1->DefaultItemHeight = 20;
Grid1->ShowFocusRect = true;
Exgridlib_tlb::IAppearancePtr var_Appearance = Grid1->VisualAppearance;
	var_Appearance->RenderType = -1;
	var_Appearance->Add(2,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABPEGACAADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhkGYYYCgMZRUDGCYXABCEYRXBKUQSDqEYyjGLIXAWCYSAAMIwDKAUEwpFAZBhgeCRUgyJI3RgMUIzV") +
"AcRRFEiUJQlIZZCjOAw0SIMU7xZRcNxsACnaZnCR4NiuRYiUhOcqzRIQIQ4CiEahqOgJbDUJYwWZKAyjBY8XTZFCSJCpeJ6egOc5jRxQUp1WAEXx3GSsJKvCZ5cADBY+" +
"VLQNS0JBtMSTKSLaiuWoIJqCPaDRheWKQJh1NSnLqEcjyYANDxDCZlWzAYxWTZ2Uz7N7PbB0HY4DyPGKZYrfESVRbQcZNS6nNigPI9XhfGq6VjRe63ZaOaYpWrnOJqTR" +
"WjOKYujWdZ2BGO5lkuBAAkmcQkDmDBEAwEQJCgGhMGcQ4pkiSxGAAOYmkQIhvkYNg2gSCgyj+LI4GIMIwF2XQoAYAoAmASAWAaAZgggJgKFiT54DYDoDmECBGBKBJgGg" +
"TgWgWYRoFYGIGmGOBqByB5hCgegggiYJYgoJIICIaIeByChiigYgsgsYYYBYMIKCMKJOCuDRjGiOgLg6Y5InYPoPmQCAkmsXAQDQBCAg="));
	var_Appearance->Add(3,TVariant("CP:2 -3 0 3 0"));
Grid1->Background[Exgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exShowFocusRect] = 0x3010101;
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exLinesAtRoot;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"P1");
	var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
	var_Column->PartialCheck = true;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Root"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child 1"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child 2"));
	var_Items->set_ExpandItem(h,true);
Grid1->EndUpdate();

1012:
The frame around the focusing item is not very clear. Can I show it larger or more cleared (sample 1)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->SingleSel = false;
Grid1->ShowFocusRect = true;
Exgridlib_tlb::IAppearancePtr var_Appearance = Grid1->VisualAppearance;
	var_Appearance->Add(1,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABHoDg6AADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhkGYYYCgMZRUDGCYXABCEYRXBIZQ7BKNIxjSJwFiCCQwSDKEjyCKcGRHF6MI6gOYpCgOIYjRJNIASV") +
"AceAAGaUZrjSgobjmOYhAJCLqhYIgASXJqLaBlOCaAieSc+QhjQJIJoeCZXU5TFg1BTsOhqEqcRiseaRVDCaIJWzbdYWLDdNQHHKYLjnWorbpSJZ5XjNEySDQkMS9PrE" +
"J7vST8FBCdAABLJUB2BR9RwxRafKpnWwJDpmCaOQLXEB5DK1PyVMTKYrtGy7GrIAJxWxbV4UHh+QABOzIMAvHKJMwvHYcUZne5XVLeF41HbONogPaJZyIAK2cLROq6Xo" +
"7GEcJZEcLASB4DwvgWUZlE6AQQhKAYkkYdA6hyDIwHgSoqFwQgmnsYxjGgSIiBOTpSEiAwRgOJI7j4JAHA6U5wm0MpPlOBIjD8TZiGYCICiCGAuA6AxhAgMgSgOYQ4DY" +
"Bg/g6cw1n+ABOmMMJ9DmCwjnScw4RsVJngkYh4hoKIKmKKI2CmC5ikiQgqgiT5jhyMw8g4QwIn0OIKEiCJhD8DwTGyfA7k0WQOEWEQkGkJhIhKZB5DYSoTiSCQEn4PQO" +
"COXJcCeIJjliaIQk0aRyF4O5llmAhfhgZhJg4ZoYiaAxYn4PZOhOZJaCUZYTiYQw1mcOZUm+HQnHmWh4h6Z4pnYeYfk0eYsmqG4nAgNJ2DqD5DkCWoiGiOgqgyI5omoR" +
"oNiSaQKFKEojCaM4ugSFhOjkAJcieKgDkaH4oioGoOiaKRqgqEoqDddwyhuAxPgOMJ8DyDZqk6NYtCsapmjiLprHqdo6i+K5K1oPhOlqPgKD4DpjnII4yiOewuk6MxtA" +
"sMpSjObQ7EaT4wk6ewYn0PgPAiCJkjeLgDk6X44i4G4OmaORuguEpqDkLAzkaWg+E8GIUmaPIvEOVpzj2Lxbl6eo+G+S5in4OYPmOaJyjuTwjnYWpBg6DAjAqQZwkwJw" +
"NkKcJsEcEJCDBEpaD6Dw8BiapGjGSgfB2RpxmyBwgkicZ8haBw/g+M5TBcPQPlOXJskscp8jsMJMnMLJXDGTZzEyYw2kwMoDlcFw9i2M4/EGUJPg0CxFlENBtCcSJSnQ" +
"fQ0m+SgPHsaJ7lALZLG6XZVHWDRfFqVY1k0ZxdladYTnifJUGaeAWAeMnSGcGWgBObJ3lWbwdjKW5cHcTZPHaLkN4GxXDlFqFsA4uRbBOGAFAEIzAsDEFOBkfYqR4D6A" +
"OBEYo8QuBvAmMceInBDgcD0JwOIqQyJ1DMAwG4IANDnHSMoK4QhOgMBGNEIQvQWAdGenETIswGiddsAAQAgCAgA=="));
	var_Appearance->Add(2,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABeEGACAADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhkGYYYCgMZRUDGCYXABCEYRXBIZQ7BKNIxjSJwFgmEgADDFIBQSLAYROGSDJBGODJDjWGIeQLOEhQH") +
"IMRxPE6UYLhWYpBDKPYcUbGc7yBBMVwGf59XzACoKSheQIVSDQkw6Fo6NYhAxHALyNRkBy8f60KjtGpodDUJYvW5JYyjBZ8EznOqbJBkeJ7BgOe5NQjaD72VgdWQJFSW" +
"JajWYYJDOJY2ZAAE5TVINEwxJbDaylChIdxaF6WAzZEBhBYoATPNLBMrhWqKDw2XaQWBCOgwHYeR5LU7BdRwbIrRq2eAAXbcVyXfDddZlBK+QA0SK9lRVTKvJZmKgBWw" +
"1COSxmAAGw4kcNx1iKFBiCAfQsG8lJemucg7nsXpUHOOxrm+DI3jOH4XAOBx2nscw0j2HhPG4L5uGEVIECQCBCEUAYkGMHQHFGSBlGaAxkEgQgTGCVBsDYQhCgQJZrHK" +
"UggGEShkFGNgIlsNpPnMHJHD+TADAIJIJiIWIeCqChikiIgmgiD5zHyXxgiACJKCuC4jHiZgtg6I4IlkCQwkwOIonMPJjEkFhGhGZBpA4KoMBCGJuEiE5lAkGg7hMY4J" +
"EYVoUCUNAOE6FZl0KWQACWOR2GKF5mBmChchkJRZhoXYaCKKYqGuDglEmNhuhWZpIiYc4dCcCRqGmHZlgm2YxAwSQKESHwkFkKgpiAIAIH4PIimOOg2DiChoiQJRRD+T" +
"ZDHCfwyAyCgyg+JpiioYJ/DgDgIlECQ6lwRAEICA="));
	var_Appearance->Add(3,TVariant("CP:2 -2 0 2 0"));
Grid1->SelBackColor = 0x1000000;
Grid1->SelForeColor = RGB(0,0,0);
Grid1->Background[Exgridlib_tlb::BackgroundPartEnum::exShowFocusRect] = 0x3ff0000;
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exLinesAtRoot;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"P1");
	var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
	var_Column->PartialCheck = true;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Root"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child 1"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Child 2"));
	var_Items->set_ExpandItem(h,true);
Grid1->EndUpdate();

1011:
I have a column right-aligned. How can I display its check box aligned to the right, as it appears to the left of the cell's caption

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->ColumnAutoResize = true;
Grid1->DrawGridLines = Exgridlib_tlb::GridLinesEnum::exVLines;
Exgridlib_tlb::IColumnsPtr var_Columns = Grid1->Columns;
	Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = var_Columns->Add(L"Left");
		var_Column->AllowSizing = false;
		var_Column->Width = 96;
		var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
		var_Column->FormatColumn = L"0 pos `A-Z`";
	Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = var_Columns->Add(L"Center");
		var_Column1->HeaderAlignment = Exgridlib_tlb::AlignmentEnum::CenterAlignment;
		var_Column1->Alignment = var_Column1->HeaderAlignment;
		var_Column1->AllowSizing = false;
		var_Column1->Width = 96;
		var_Column1->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
		var_Column1->FormatColumn = L"0 pos `A-Z`";
	Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = var_Columns->Add(L"Right");
		var_Column2->HeaderAlignment = Exgridlib_tlb::AlignmentEnum::RightAlignment;
		var_Column2->Alignment = var_Column2->HeaderAlignment;
		var_Column2->AllowSizing = false;
		var_Column2->Width = 96;
		var_Column2->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
		var_Column2->FormatColumn = L"0 pos `A-Z`";
		var_Column2->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellDrawPartsOrder,TVariant("caption,check,icon,icons,picture"));
	var_Columns->Add(L"");
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 1"))),TVariant(3),1);
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 2"))),TVariant(2),1);
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 3"))),TVariant(1),1);
Grid1->EndUpdate();

1010:
Can I display the column's multiple-lines caption vertically oriented (method 2)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->HeaderHeight = 48;
Grid1->ColumnAutoResize = true;
Exgridlib_tlb::IColumnsPtr var_Columns = Grid1->Columns;
	var_Columns->Add(L"And others ...");
	Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = var_Columns->Add(L"");
		var_Column->HTMLCaption = L"First Column";
		var_Column->HeaderVertical = true;
		var_Column->Width = 36;
		var_Column->AllowSizing = false;
		var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
		var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellPaddingLeft,TVariant(8));
		var_Column->Position = 0;
	Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = var_Columns->Add(L"");
		var_Column1->HTMLCaption = L"<c><b>Second Column";
		var_Column1->HeaderVertical = true;
		var_Column1->Width = 36;
		var_Column1->AllowSizing = false;
		var_Column1->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
		var_Column1->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellPaddingLeft,TVariant(8));
		var_Column1->Position = 1;
	Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = var_Columns->Add(L"");
		var_Column2->HTMLCaption = L"<r>Third Column";
		var_Column2->HeaderVertical = true;
		var_Column2->Width = 36;
		var_Column2->AllowSizing = false;
		var_Column2->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
		var_Column2->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellPaddingLeft,TVariant(8));
		var_Column2->Position = 2;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 1"))),TVariant(3),1);
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 2"))),TVariant(2),1);
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 3"))),TVariant(1),1);
Grid1->EndUpdate();

1009:
Can I display the column's multiple-lines caption vertically oriented (method 1)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->HeaderHeight = 48;
Grid1->HeaderSingleLine = false;
Grid1->ColumnAutoResize = true;
Exgridlib_tlb::IColumnsPtr var_Columns = Grid1->Columns;
	var_Columns->Add(L"And others ...");
	Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = var_Columns->Add(L"First Column");
		var_Column->HeaderVertical = true;
		var_Column->Width = 36;
		var_Column->AllowSizing = false;
		var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
		var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellPaddingLeft,TVariant(8));
		var_Column->Position = 0;
	Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = var_Columns->Add(L"Second Column");
		var_Column1->HeaderBold = true;
		var_Column1->HeaderVertical = true;
		var_Column1->Width = 36;
		var_Column1->AllowSizing = false;
		var_Column1->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
		var_Column1->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellPaddingLeft,TVariant(8));
		var_Column1->Position = 1;
	Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = var_Columns->Add(L"Third Column");
		var_Column2->HeaderVertical = true;
		var_Column2->Width = 36;
		var_Column2->AllowSizing = false;
		var_Column2->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
		var_Column2->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellPaddingLeft,TVariant(8));
		var_Column2->Position = 2;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 1"))),TVariant(3),1);
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 2"))),TVariant(2),1);
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 3"))),TVariant(1),1);
Grid1->EndUpdate();

1008:
Can I display the column's caption vertically oriented (method 2)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->HeaderHeight = 48;
Grid1->ColumnAutoResize = true;
Exgridlib_tlb::IColumnsPtr var_Columns = Grid1->Columns;
	var_Columns->Add(L"And others ...");
	Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = var_Columns->Add(L"");
		var_Column->HTMLCaption = L"First";
		var_Column->HeaderVertical = true;
		var_Column->Width = 20;
		var_Column->AllowSizing = false;
		var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
		var_Column->Position = 0;
	Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = var_Columns->Add(L"");
		var_Column1->HTMLCaption = L"<c><b>Second";
		var_Column1->HeaderVertical = true;
		var_Column1->Width = 20;
		var_Column1->AllowSizing = false;
		var_Column1->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
		var_Column1->Position = 1;
	Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = var_Columns->Add(L"");
		var_Column2->HTMLCaption = L"<r>Third";
		var_Column2->HeaderVertical = true;
		var_Column2->Width = 20;
		var_Column2->AllowSizing = false;
		var_Column2->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
		var_Column2->Position = 2;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 1"))),TVariant(3),1);
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 2"))),TVariant(2),1);
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 3"))),TVariant(1),1);
Grid1->EndUpdate();

1007:
Can I display the column's caption vertically oriented (method 1)

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->HeaderHeight = 48;
Grid1->ColumnAutoResize = true;
Exgridlib_tlb::IColumnsPtr var_Columns = Grid1->Columns;
	var_Columns->Add(L"And others ...");
	Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = var_Columns->Add(L"First");
		var_Column->HeaderVertical = true;
		var_Column->Width = 20;
		var_Column->AllowSizing = false;
		var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
		var_Column->Position = 0;
	Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = var_Columns->Add(L"Second");
		var_Column1->HeaderBold = true;
		var_Column1->HeaderVertical = true;
		var_Column1->Width = 20;
		var_Column1->AllowSizing = false;
		var_Column1->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
		var_Column1->Position = 1;
	Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = var_Columns->Add(L"Third");
		var_Column2->HeaderVertical = true;
		var_Column2->Width = 20;
		var_Column2->AllowSizing = false;
		var_Column2->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
		var_Column2->Position = 2;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 1"))),TVariant(3),1);
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 2"))),TVariant(2),1);
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 3"))),TVariant(1),1);
Grid1->EndUpdate();

1006:
How do I automatically bold items being checked

// CellStateChanged event - Fired after cell's state has been changed.
void __fastcall TForm1::Grid1CellStateChanged(TObject *Sender,Exgridlib_tlb::HITEM  Item,long  ColIndex)
{
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->SelBackMode = Exgridlib_tlb::BackModeEnum::exTransparent;
Exgridlib_tlb::IConditionalFormatPtr var_ConditionalFormat = Grid1->ConditionalFormats->Add(L"%CS0",TVariant("check"));
	var_ConditionalFormat->Bold = true;
Grid1->Columns->Add(L"Items")->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
Grid1->Columns->Add(Grid1->ConditionalFormats->get_Item(TVariant("check"))->Expression)->FormatColumn = Grid1->ConditionalFormats->get_Item(TVariant("check"))->Expression;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Item 1"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 2"))),TVariant(0),1);
	var_Items->AddItem(TVariant("Item 3"));
Grid1->EndUpdate();

1005:
How can I use the CellState with ConditionalFormat/ComputedField/FormatColumn

// CellStateChanged event - Fired after cell's state has been changed.
void __fastcall TForm1::Grid1CellStateChanged(TObject *Sender,Exgridlib_tlb::HITEM  Item,long  ColIndex)
{
}

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->LinesAtRoot = Exgridlib_tlb::LinesAtRootEnum::exGroupLinesInsideLeaf;
Grid1->SelBackMode = Exgridlib_tlb::BackModeEnum::exTransparent;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Items");
	var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
	var_Column->PartialCheck = true;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->Add(L"Format");
	var_Column1->FormatColumn = L"%CS0";
	var_Column1->Caption = var_Column1->FormatColumn;
	var_Column1->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellForeColor,TVariant(8421504));
	var_Column1->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exHeaderForeColor,TVariant(var_Column1->get_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellForeColor)));
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	long h = var_Items->AddItem(TVariant("Root"));
	var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Item 1"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Item 2"))),TVariant(0),1);
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->InsertItem(h,TNoParam(),TVariant("Item 3"))),TVariant(0),1);
	var_Items->set_ExpandItem(h,true);
Grid1->EndUpdate();

1004:
How can I use the CellData with ConditionalFormat/ComputedField/FormatColumn

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->Columns->Add(L"Items");
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Format");
	var_Column->FormatColumn = L"%CD0";
	var_Column->Caption = var_Column->FormatColumn;
	var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellForeColor,TVariant(8421504));
	var_Column->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exHeaderForeColor,TVariant(var_Column->get_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellForeColor)));
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->set_CellData(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 1"))),TVariant(0),TVariant(1234));
	var_Items->set_CellData(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 2"))),TVariant(0),TVariant("this is just an user data"));
	var_Items->set_CellData(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Item 3"))),TVariant(0),TVariant(TDateTime(2001,1,1).operator double()));
Grid1->EndUpdate();

1003:
How can I use the CellValue/CellCaption with ConditionalFormat/ComputedField/FormatColumn

Grid1->BeginUpdate();
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column = Grid1->Columns->Add(L"Items");
	Exgridlib_tlb::IEditorPtr var_Editor = var_Column->Editor;
		var_Editor->EditType = Exgridlib_tlb::EditTypeEnum::DropDownListType;
		var_Editor->AddItem(1,L"Item 1",TNoParam());
		var_Editor->AddItem(2,L"Item 2",TNoParam());
		var_Editor->AddItem(3,L"Item 3",TNoParam());
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column1 = Grid1->Columns->Add(L"Format");
	var_Column1->FormatColumn = L"%0";
	var_Column1->Caption = var_Column1->FormatColumn;
	var_Column1->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellForeColor,TVariant(8421504));
	var_Column1->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exHeaderForeColor,TVariant(var_Column1->get_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellForeColor)));
	var_Column1->AllowSizing = false;
Exgridlib_tlb::IColumnPtr var_Column2 = Grid1->Columns->Add(L"Format");
	var_Column2->FormatColumn = L"%C0";
	var_Column2->Caption = var_Column2->FormatColumn;
	var_Column2->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellForeColor,TVariant(8421504));
	var_Column2->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exHeaderForeColor,TVariant(var_Column2->get_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellForeColor)));
	var_Column2->AllowSizing = false;
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant(1));
	var_Items->set_CellValue(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant(0))),TVariant(0),TVariant(2));
	var_Items->AddItem(TVariant(2));
Grid1->EndUpdate();

1002:
Can I display the radio-button with a solid color

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->RadioImage[false] = 32699122;
Grid1->RadioImage[true] = 16777216;
Grid1->Columns->Add(L"Check")->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasRadioButton,TVariant(true));
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Radio 1"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Radio 2"))),TVariant(0),1);
	var_Items->AddItem(TVariant("Radio 1"));
Grid1->EndUpdate();

1001:
Can I display the check-box with a solid color

Grid1->BeginUpdate();
Grid1->CheckImage[Exgridlib_tlb::CheckStateEnum::Unchecked] = 32699122;
Grid1->CheckImage[Exgridlib_tlb::CheckStateEnum::Checked] = 16777216;
Grid1->Columns->Add(L"Check")->set_Def(Exgridlib_tlb::DefColumnEnum::exCellHasCheckBox,TVariant(true));
Exgridlib_tlb::IItemsPtr var_Items = Grid1->Items;
	var_Items->AddItem(TVariant("Check 1"));
	var_Items->set_CellState(TVariant(var_Items->AddItem(TVariant("Check 2"))),TVariant(0),1);
	var_Items->AddItem(TVariant("Check 3"));
Grid1->EndUpdate();