43:
How do I add Start/End columns

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="HostEvent(EventID)" LANGUAGE="JScript">
	alert( G2Host1.HostEventParam(-2) );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.HostReadOnly = 255;
	var var_G2antt = G2Host1.Host;
		var_G2antt.SingleSel = false;
		var_G2antt.OnResizeControl = 1;
		var_G2antt.ScrollBars = 2058;
		var var_Column = var_G2antt.Columns.Add("Start");
			var_Column.AllowSizing = false;
			var_Column.Def(18) = 1;
			var_Column.Editor.EditType = 7;
		var var_Column1 = var_G2antt.Columns.Add("End");
			var_Column1.AllowSizing = false;
			var_Column1.Def(18) = 2;
			var_Column1.Editor.EditType = 7;
		var_G2antt.Items.AllowCellValueToItemBar = true;
		var var_Chart = var_G2antt.Chart;
			var_Chart.AllowCreateBar = 1;
			var_Chart.PaneWidth(false) = 256;
			var_Chart.Bars.Item("Task").OverlaidType = 515;
}
</SCRIPT>
</BODY>

42:
How do I hide the left/items/columns part of the control

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_Bar = G2Host1.Host.Chart.Bars.Item("Task");
		var_Bar.Pattern = 1;
		var_Bar.Color = 16711680;
		var_Bar.Def(19) = 50;
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
	G2Host1.DataSource("Tasks") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Tasks") = "EmployeeDetails";
	G2Host1.DataField(7) = "Tasks";
	G2Host1.DataField(8) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(9) = "DateStart";
	G2Host1.DataField(10) = "DateEnd";
	G2Host1.DataField(14) = "TaskID";
	G2Host1.DataField(12) = "Color";
	G2Host1.DataField(13) = "TaskName";
	G2Host1.Host.Items.ExpandItem(0) = true;
	G2Host1.HostReadOnly = 255;
	var var_G2antt = G2Host1.Host;
		var_G2antt.OnResizeControl = 129;
		var var_Chart = var_G2antt.Chart;
			var_Chart.ColumnsFormatLevel = "1";
			var_Chart.PaneWidth(false) = 0;
			var_Chart.ScrollTo("5/27/2017",1);
}
</SCRIPT>
</BODY>

41:
How do I hide the right/chart/tasks part of the control

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_Bar = G2Host1.Host.Chart.Bars.Item("Task");
		var_Bar.Pattern = 1;
		var_Bar.Color = 16711680;
		var_Bar.Def(19) = 50;
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
	G2Host1.DataSource("Tasks") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Tasks") = "EmployeeDetails";
	G2Host1.DataField(7) = "Tasks";
	G2Host1.DataField(8) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(9) = "DateStart";
	G2Host1.DataField(10) = "DateEnd";
	G2Host1.DataField(14) = "TaskID";
	G2Host1.DataField(12) = "Color";
	G2Host1.DataField(13) = "TaskName";
	G2Host1.Host.Items.ExpandItem(0) = true;
	var var_G2antt = G2Host1.Host;
		var var_Chart = var_G2antt.Chart;
			var_Chart.PaneWidth(true) = 0;
			var_Chart.OverviewVisible = 0;
}
</SCRIPT>
</BODY>

40:
How do hide the top/overview part of the control

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
	G2Host1.DataField(7) = G2Host1.DataField(0);
	G2Host1.DataField(9) = "BirthDate";
	G2Host1.DataField(10) = "HireDate";
	var var_G2antt = G2Host1.Host;
		var var_Chart = var_G2antt.Chart;
			var_Chart.OverviewVisible = 0;
			var_Chart.PaneWidth(false) = 256;
			var_Chart.ScrollTo("4/27/1969",1);
}
</SCRIPT>
</BODY>

39:
How do I resize the panels

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_G2antt = G2Host1.Host;
		var_G2antt.VisualAppearance.Add(1,"C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\EBN\\Assorted\\wbs-ass.ebn");
		var var_Bar = var_G2antt.Chart.Bars.Item("Task");
			var_Bar.Height = 15;
			var_Bar.Color = 33488896;
			var_Bar.OverlaidType = 515;
			var_Bar.OverlaidGroup = "Task,Progress";
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
	G2Host1.DataSource("Tasks") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Tasks") = "EmployeeDetails";
	G2Host1.DataField(7) = "Tasks";
	G2Host1.DataField(8) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(9) = "DateStart";
	G2Host1.DataField(10) = "DateEnd";
	G2Host1.DataField(14) = "TaskID";
	G2Host1.DataField(12) = "Color";
	G2Host1.DataField(13) = "TaskName";
	G2Host1.Host.Items.ExpandItem(0) = true;
	var var_Chart = G2Host1.Host.Chart;
		var_Chart.PaneWidth(false) = 128;
		var_Chart.ScrollTo("5/27/2017",1);
}
</SCRIPT>
</BODY>

38:
How do I lock the first column

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	var var_G2antt = G2Host1.Host;
		var_G2antt.CountLockedColumns = 1;
		var_G2antt.BackColorLock = var_G2antt.BackColorAlternate;
}
</SCRIPT>
</BODY>

37:
How do I specify a different color for the tasks ( EBN color )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_G2antt = G2Host1.Host;
		var_G2antt.VisualAppearance.Add(1,"C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\EBN\\Assorted\\wbs-ass.ebn");
		var var_Bar = var_G2antt.Chart.Bars.Item("Task");
			var_Bar.Height = 15;
			var_Bar.Color = 33488896;
			var_Bar.OverlaidType = 515;
			var_Bar.OverlaidGroup = "Task,Progress";
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
	G2Host1.DataSource("Tasks") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Tasks") = "EmployeeDetails";
	G2Host1.DataField(7) = "Tasks";
	G2Host1.DataField(8) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(9) = "DateStart";
	G2Host1.DataField(10) = "DateEnd";
	G2Host1.DataField(14) = "TaskID";
	G2Host1.DataField(12) = "Color";
	G2Host1.DataField(13) = "TaskName";
	G2Host1.Host.Items.ExpandItem(0) = true;
	G2Host1.Host.Chart.PaneWidth(false) = 256;
	G2Host1.Host.Chart.ScrollTo("5/27/2017",1);
}
</SCRIPT>
</BODY>

36:
How do I specify a different color for the tasks ( solid color, transparent )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_Bar = G2Host1.Host.Chart.Bars.Item("Task");
		var_Bar.Pattern = 1;
		var_Bar.Color = 16711680;
		var_Bar.Def(19) = 50;
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
	G2Host1.DataSource("Tasks") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Tasks") = "EmployeeDetails";
	G2Host1.DataField(7) = "Tasks";
	G2Host1.DataField(8) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(9) = "DateStart";
	G2Host1.DataField(10) = "DateEnd";
	G2Host1.DataField(14) = "TaskID";
	G2Host1.DataField(12) = "Color";
	G2Host1.DataField(13) = "TaskName";
	G2Host1.Host.Items.ExpandItem(0) = true;
	G2Host1.Host.Chart.PaneWidth(false) = 256;
	G2Host1.Host.Chart.ScrollTo("5/27/2017",1);
}
</SCRIPT>
</BODY>

35:
GroupBy

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataSource("Tasks") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Tasks") = "EmployeeDetails";
	G2Host1.DataField(7) = "Tasks";
	G2Host1.DataField(8) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(9) = "DateStart";
	G2Host1.DataField(10) = "DateEnd";
	G2Host1.DataField(14) = "TaskID";
	G2Host1.DataSource("Links") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Links") = "EmployeeLinks";
	G2Host1.DataField(15) = "Links";
	G2Host1.DataField(16) = "Start";
	G2Host1.DataField(17) = "End";
	var var_G2antt = G2Host1.Host;
		var_G2antt.AllowGroupBy = true;
		var_G2antt.SortBarVisible = true;
		var_G2antt.BackColorSortBar = G2Host1.Host.BackColor;
		var_G2antt.BackColorSortBarCaption = var_G2antt.BackColorSortBar;
		var_G2antt.SortBarCaption = "<sha ;;0><fgcolor=FF0000>Drag a <b>column</b> header here to sort by that column.";
		var var_Bar = var_G2antt.Chart.Bars.Item("Task");
			var_Bar.OverlaidType = 515;
			var_Bar.OverlaidGroup = "Task,Progress";
		var_G2antt.Items.ExpandItem(0) = true;
		var_G2antt.CountLockedColumns = 1;
		var_G2antt.BackColorLock = var_G2antt.BackColorAlternate;
		var var_Column = var_G2antt.Columns.Item("EmployeeID");
			var_Column.AllowGroupBy = false;
			var_Column.Def(7) = G2Host1.Host.BackColorAlternate;
		var_G2antt.Columns.Item("Title").SortOrder = 1;
	G2Host1.Host.Chart.ScrollTo("5/27/2017",1);
}
</SCRIPT>
</BODY>

34:
How can I hide a column
<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.Host.Columns.Item(0).Visible = false;
}
</SCRIPT>
</BODY>

33:
Can row errors being highligted until the user correct them, not to clear them as soon a change occurs

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.HostDef(7) = false;
}
</SCRIPT>
</BODY>

32:
No error is highligthed

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
}
</SCRIPT>
</BODY>

31:
I've noticed that rows with errors are shown in red. Is it possible to change the colors

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.HostDef(6) = 0;
	G2Host1.HostDef(5) = 16777215;
}
</SCRIPT>
</BODY>

30:
Is it possible to rename the (New) to something else

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.HostDef(1) = "*";
	var var_G2antt = G2Host1.Host;
		var_G2antt.BeginUpdate();
		var_G2antt.Items.AddItem("A");
		var_G2antt.Items.AddItem("B");
		var_G2antt.EndUpdate();
	G2Host1.Refresh();
}
</SCRIPT>
</BODY>

29:
How can I hide the (New) item (sample 2)

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.HostReadOnly = 240;
	var var_G2antt = G2Host1.Host;
		var_G2antt.BeginUpdate();
		var_G2antt.Items.AddItem("A");
		var_G2antt.Items.AddItem("B");
		var_G2antt.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

28:
How can I hide the (New) item (sample 1)

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.HostDef(1) = "";
	var var_G2antt = G2Host1.Host;
		var_G2antt.BeginUpdate();
		var_G2antt.Items.AddItem("A");
		var_G2antt.Items.AddItem("B");
		var_G2antt.EndUpdate();
	G2Host1.Refresh();
}
</SCRIPT>
</BODY>

27:
Read-Only

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.HostReadOnly = 0;
}
</SCRIPT>
</BODY>

26:
How can I prevent user create new /delete tasks ( only move or resize then )
<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataSource("Tasks") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Tasks") = "EmployeeDetails";
	G2Host1.DataField(7) = "Tasks";
	G2Host1.DataField(8) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(9) = "DateStart";
	G2Host1.DataField(10) = "DateEnd";
	G2Host1.DataField(14) = "TaskID";
	G2Host1.DataSource("Links") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Links") = "EmployeeLinks";
	G2Host1.DataField(15) = "Links";
	G2Host1.DataField(16) = "Start";
	G2Host1.DataField(17) = "End";
	var var_Bar = G2Host1.Host.Chart.Bars.Item("Task");
		var_Bar.OverlaidType = 515;
		var_Bar.OverlaidGroup = "Task,Progress";
	G2Host1.Host.Items.ExpandItem(0) = true;
	G2Host1.HostReadOnly = 128;
	G2Host1.Host.Chart.ScrollTo("5/27/2017",1);
}
</SCRIPT>
</BODY>

25:
How do I get the row/item/task/link from the cursor

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="HostEvent(EventID)" LANGUAGE="JScript">
	alert( G2Host1.HostContext.ToString );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.HostReadOnly = 141;
}
</SCRIPT>
</BODY>

24:
Disable Delete
<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.HostReadOnly = 141;
}
</SCRIPT>
</BODY>

23:
Disable AddNew

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.HostReadOnly = 240;
}
</SCRIPT>
</BODY>

22:
ACCDB sample ( file )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
	G2Host1.DataSource("Tasks") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Tasks") = "EmployeeDetails";
	G2Host1.DataField(7) = "Tasks";
	G2Host1.DataField(8) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(9) = "DateStart";
	G2Host1.DataField(10) = "DateEnd";
	G2Host1.DataField(14) = "TaskID";
	G2Host1.DataSource("Links") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Links") = "EmployeeLinks";
	G2Host1.DataField(15) = "Links";
	G2Host1.DataField(16) = "Start";
	G2Host1.DataField(17) = "End";
	var var_Bar = G2Host1.Host.Chart.Bars.Item("Task");
		var_Bar.OverlaidType = 515;
		var_Bar.OverlaidGroup = "Task,Progress";
	G2Host1.Host.Items.ExpandItem(0) = true;
	G2Host1.Host.Chart.ScrollTo("5/27/2017",1);
}
</SCRIPT>
</BODY>

21:
MDB sample ( file )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.mdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
	G2Host1.DataSource("Tasks") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Tasks") = "EmployeeDetails";
	G2Host1.DataField(7) = "Tasks";
	G2Host1.DataField(8) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(9) = "DateStart";
	G2Host1.DataField(10) = "DateEnd";
	G2Host1.DataField(14) = "TaskID";
	G2Host1.DataSource("Links") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Links") = "EmployeeLinks";
	G2Host1.DataField(15) = "Links";
	G2Host1.DataField(16) = "Start";
	G2Host1.DataField(17) = "End";
	var var_Bar = G2Host1.Host.Chart.Bars.Item("Task");
		var_Bar.OverlaidType = 515;
		var_Bar.OverlaidGroup = "Task,Progress";
	G2Host1.Host.Items.ExpandItem(0) = true;
	G2Host1.Host.Chart.ScrollTo("5/27/2017",1);
}
</SCRIPT>
</BODY>

20:
DBF sample ( file )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.dbf";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
}
</SCRIPT>
</BODY>

19:
DAO sample ( object, DAO.DBEngine.120, multiple tasks, multiple tables )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_PrivDBEngine = new ActiveXObject("DAO.DBEngine.120");
		var var_Database = var_PrivDBEngine.OpenDatabase("C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb",null,null,null);
			var rsEmployees = var_Database.OpenRecordset("Employees",null,null,null);
			var rsTasks = var_Database.OpenRecordset("EmployeeDetails",null,null,null);
			var rsLinks = var_Database.OpenRecordset("EmployeeLinks",null,null,null);
	G2Host1.DataSource("Items") = rsEmployees;
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
	G2Host1.DataSource("Tasks") = rsTasks;
	G2Host1.DataField(7) = "Tasks";
	G2Host1.DataField(8) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(9) = "DateStart";
	G2Host1.DataField(10) = "DateEnd";
	G2Host1.DataField(14) = "TaskID";
	G2Host1.DataSource("Links") = rsLinks;
	G2Host1.DataField(15) = "Links";
	G2Host1.DataField(16) = "Start";
	G2Host1.DataField(17) = "End";
	var var_Bar = G2Host1.Host.Chart.Bars.Item("Task");
		var_Bar.OverlaidType = 515;
		var_Bar.OverlaidGroup = "Task,Progress";
	G2Host1.Host.Items.ExpandItem(0) = true;
	G2Host1.Host.Chart.ScrollTo("5/27/2017",1);
}
</SCRIPT>
</BODY>

18:
DAO sample ( file, multiple tasks, multiple tables )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataTechnology("Items") = "DAO.DBEngine.120;DAO.DBEngine.36";
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
	G2Host1.DataTechnology("Tasks") = "DAO.DBEngine.120;DAO.DBEngine.36";
	G2Host1.DataSource("Tasks") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Tasks") = "EmployeeDetails";
	G2Host1.DataField(7) = "Tasks";
	G2Host1.DataField(8) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(9) = "DateStart";
	G2Host1.DataField(10) = "DateEnd";
	G2Host1.DataField(14) = "TaskID";
	G2Host1.DataTechnology("Links") = "DAO.DBEngine.120;DAO.DBEngine.36";
	G2Host1.DataSource("Links") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Links") = "EmployeeLinks";
	G2Host1.DataField(15) = "Links";
	G2Host1.DataField(16) = "Start";
	G2Host1.DataField(17) = "End";
	var var_Bar = G2Host1.Host.Chart.Bars.Item("Task");
		var_Bar.OverlaidType = 515;
		var_Bar.OverlaidGroup = "Task,Progress";
	G2Host1.Host.Items.ExpandItem(0) = true;
	G2Host1.Host.Chart.ScrollTo("5/27/2017",1);
}
</SCRIPT>
</BODY>

17:
DAO sample ( object, DAO.DBEngine.120, single task, single table )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_PrivDBEngine = new ActiveXObject("DAO.DBEngine.120");
		var var_Database = var_PrivDBEngine.OpenDatabase("C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb",null,null,null);
			var rsEmployees = var_Database.OpenRecordset("Employees",null,null,null);
			var rsLinks = var_Database.OpenRecordset("EmployeeLinks",null,null,null);
	G2Host1.DataSource("Items") = rsEmployees;
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
	G2Host1.DataField(7) = G2Host1.DataField(0);
	G2Host1.DataField(9) = "BirthDate";
	G2Host1.DataField(10) = "HireDate";
	G2Host1.DataSource("Links") = rsLinks;
	G2Host1.DataField(15) = "Links";
	G2Host1.DataField(16) = "Start";
	G2Host1.DataField(17) = "End";
}
</SCRIPT>
</BODY>

16:
DAO sample ( file, single task, single table )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataTechnology("Items") = "DAO.DBEngine.120;DAO.DBEngine.36";
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
	G2Host1.DataField(7) = G2Host1.DataField(0);
	G2Host1.DataField(9) = "BirthDate";
	G2Host1.DataField(10) = "HireDate";
	G2Host1.DataTechnology("Links") = "DAO.DBEngine.120;DAO.DBEngine.36";
	G2Host1.DataSource("Links") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Links") = "EmployeeLinks";
	G2Host1.DataField(15) = "Links";
	G2Host1.DataField(16) = "Start";
	G2Host1.DataField(17) = "End";
}
</SCRIPT>
</BODY>

15:
DAO sample ( tree recordset )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataTechnology("Items") = "DAO.DBEngine.120;DAO.DBEngine.36";
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
}
</SCRIPT>
</BODY>

14:
DAO sample ( flat recordset )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_PrivDBEngine = new ActiveXObject("DAO.DBEngine.120");
		var var_Database = var_PrivDBEngine.OpenDatabase("C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb",null,null,null);
			var rsEmployees = var_Database.OpenRecordset("Employees",null,null,null);
	G2Host1.DataSource("Items") = rsEmployees;
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
}
</SCRIPT>
</BODY>

13:
DAO sample ( flat )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataTechnology("Items") = "DAO.DBEngine.120;DAO.DBEngine.36";
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
}
</SCRIPT>
</BODY>

12:
ADO sample ( object, ADODB.Recordset, multiple tasks )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var rsEmployees = new ActiveXObject("ADODB.Recordset");
	rsEmployees.Open("Employees","Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb",3,3,null);
	G2Host1.DataSource("Items") = rsEmployees;
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
	var rsTasks = new ActiveXObject("ADODB.Recordset");
	rsTasks.Open("EmployeeDetails","Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb",3,3,null);
	G2Host1.DataSource("Tasks") = rstasks;
	G2Host1.DataField(7) = "Tasks";
	G2Host1.DataField(8) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(9) = "DateStart";
	G2Host1.DataField(10) = "DateEnd";
	G2Host1.DataField(14) = "TaskID";
	var rsLinks = new ActiveXObject("ADODB.Recordset");
	rsLinks.Open("EmployeeLinks","Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb",3,3,null);
	G2Host1.DataSource("Links") = rsLinks;
	G2Host1.DataField(15) = "Links";
	G2Host1.DataField(16) = "Start";
	G2Host1.DataField(17) = "End";
	var var_Bar = G2Host1.Host.Chart.Bars.Item("Task");
		var_Bar.OverlaidType = 515;
		var_Bar.OverlaidGroup = "Task,Progress";
	G2Host1.Host.Items.ExpandItem(0) = true;
	G2Host1.Host.Chart.ScrollTo("5/27/2017",1);
}
</SCRIPT>
</BODY>

11:
ADO sample ( file, multiple tasks, multiple tables )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataTechnology("Items") = "ADODB.Recordset;ADOR.Recordset";
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
	G2Host1.DataTechnology("Tasks") = "ADODB.Recordset;ADOR.Recordset";
	G2Host1.DataSource("Tasks") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Tasks") = "EmployeeDetails";
	G2Host1.DataField(7) = "Tasks";
	G2Host1.DataField(8) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(9) = "DateStart";
	G2Host1.DataField(10) = "DateEnd";
	G2Host1.DataField(14) = "TaskID";
	G2Host1.DataTechnology("Links") = "ADODB.Recordset;ADOR.Recordset";
	G2Host1.DataSource("Links") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Links") = "EmployeeLinks";
	G2Host1.DataField(15) = "Links";
	G2Host1.DataField(16) = "Start";
	G2Host1.DataField(17) = "End";
	var var_Bar = G2Host1.Host.Chart.Bars.Item("Task");
		var_Bar.OverlaidType = 515;
		var_Bar.OverlaidGroup = "Task,Progress";
	G2Host1.Host.Items.ExpandItem(0) = true;
	G2Host1.Host.Chart.ScrollTo("5/27/2017",1);
}
</SCRIPT>
</BODY>

10:
ADO sample ( object, ADODB.Recordset, single task, single table )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var rsEmployees = new ActiveXObject("ADODB.Recordset");
	rsEmployees.Open("Employees","Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb",3,3,null);
	G2Host1.DataSource("Items") = rsEmployees;
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
	G2Host1.DataField(7) = G2Host1.DataField(0);
	G2Host1.DataField(9) = "BirthDate";
	G2Host1.DataField(10) = "HireDate";
	var rsLinks = new ActiveXObject("ADODB.Recordset");
	rsLinks.Open("EmployeeLinks","Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb",3,3,null);
	G2Host1.DataSource("Links") = rsLinks;
	G2Host1.DataField(15) = "Links";
	G2Host1.DataField(16) = "Start";
	G2Host1.DataField(17) = "End";
}
</SCRIPT>
</BODY>

9:
ADO sample ( file, single task, single table )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataTechnology("Items") = "ADODB.Recordset;ADOR.Recordset";
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
	G2Host1.DataField(7) = G2Host1.DataField(0);
	G2Host1.DataField(9) = "BirthDate";
	G2Host1.DataField(10) = "HireDate";
	G2Host1.DataTechnology("Links") = "ADODB.Recordset;ADOR.Recordset";
	G2Host1.DataSource("Links") = G2Host1.DataSource("Items");
	G2Host1.DataMember("Links") = "EmployeeLinks";
	G2Host1.DataField(15) = "Links";
	G2Host1.DataField(16) = "Start";
	G2Host1.DataField(17) = "End";
}
</SCRIPT>
</BODY>

8:
ADO sample ( tree recordset )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataTechnology("Items") = "ADODB.Recordset;ADOR.Recordset";
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	G2Host1.DataField(1) = "EmployeeID";
	G2Host1.DataField(2) = "ReportsTo";
}
</SCRIPT>
</BODY>

7:
ADO sample ( flat recordset )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var rsEmployees = new ActiveXObject("ADODB.Recordset");
	rsEmployees.Open("Employees","Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb",3,3,null);
	G2Host1.DataSource("Items") = rsEmployees;
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
}
</SCRIPT>
</BODY>

6:
ADO sample ( flat table )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataTechnology("Items") = "ADODB.Recordset;ADOR.Recordset";
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.accdb";
	G2Host1.DataMember("Items") = "Employees";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
}
</SCRIPT>
</BODY>

5:
XML sample ( object, MSXML.DOMDocument )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var xml = new ActiveXObject("MSXML.DOMDocument");
	xml.async = false;
	xml.load("C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.xml");
	G2Host1.DataSource("Items") = xml;
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	var var_G2antt = G2Host1.Host;
		var_G2antt.LinesAtRoot = -1;
		var_G2antt.SingleSel = false;
		var_G2antt.AutoDrag = 3;
}
</SCRIPT>
</BODY>

4:
XML sample ( file tree )

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="Error(Error,Description)" LANGUAGE="JScript">
	alert( Error );
	alert( Description );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.DataTechnology("Items") = "MSXML.DOMDocument";
	G2Host1.DataSource("Items") = "C:\\Program Files\\Exontrol\\ExG2Host\\Sample\\sample.xml";
	G2Host1.DataField(0) = "Items";
	var var_G2antt = G2Host1.Host;
		var_G2antt.LinesAtRoot = -1;
		var_G2antt.SingleSel = false;
		var_G2antt.AutoDrag = 3;
}
</SCRIPT>
</BODY>

3:
How can I let user create new items/bars when clicking the empty area of the control
<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="HostEvent(EventID)" LANGUAGE="JScript">
	alert( G2Host1.HostEventParam(-2) );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	G2Host1.HostReadOnly = 255;
	var var_G2antt = G2Host1.Host;
		var_G2antt.ScrollBars = 2058;
		var var_Chart = var_G2antt.Chart;
			var_Chart.PaneWidth(false) = 128;
			var_Chart.AllowCreateBar = 1;
}
</SCRIPT>
</BODY>

2:
How do I handle events of the host

<BODY onload="Init()">
<SCRIPT FOR="G2Host1" EVENT="HostEvent(EventID)" LANGUAGE="JScript">
	alert( G2Host1.HostEventParam(-2) );
</SCRIPT>

<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	var var_G2antt = G2Host1.Host;
		var_G2antt.BeginUpdate();
		var_G2antt.Columns.Add("new column");
		var_G2antt.EndUpdate();
}
</SCRIPT>
</BODY>

1:
How can I get the version of the host/exg2antt control

<BODY onload="Init()">
<OBJECT CLASSID="clsid:DFE195F7-4F43-482A-A14B-0C97B032A5E1" id="G2Host1"></OBJECT>

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function Init()
{
	alert( G2Host1.Version );
	alert( "Host" );
	alert( G2Host1.Host.Version );
}
</SCRIPT>
</BODY>