175:
I've came to the situation that while I am using single-selection, I need to be able to select nothing, so no file/folder to be selected. It is possible

/*
with (this.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject)
	StateChange = class::nativeObject_StateChange
endwith
*/
// Fired while the control's state has been changed.
function nativeObject_StateChange(State)
	oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
	? "Click and press CTRL to unselect the file/folder." 
return

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.SingleSel = true
oExFileView.AllowSelectNothing = true
oExFileView.ExploreFromHere = ""
oExFileView.EndUpdate()

174:
Is it possible to change the color of the selection as soon as the control is losing its focus

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.SingleSel = true
oExFileView.ExploreFromHere = ""
oExFileView.Template = [Background(166) = 12895428] // oExFileView.Background(166) = 0xc4c4c4
oExFileView.Template = [Background(167) = 65536] // oExFileView.Background(167) = 0x10000
oExFileView.EndUpdate()

173:
Is it possible to hide the control's selecting when the control loses the focus
local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.SingleSel = true
oExFileView.ExploreFromHere = ""
oExFileView.HideSelection = true
oExFileView.EndUpdate()

172:
Can I display the folder name only, without other information like size, type, modified...

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.SelectOnRelease = true
oExFileView.IncludeParentLabel = "<b><%0%></b>, <fgcolor=808080>...A* folders only"
oExFileView.IncludeFolderFilter = "A*"
oExFileView.ExploreFromHere = "C:\Windows\"
oExFileView.BrowseFolderPath = "C:\Windows\System32"
oExFileView.DisplayFoldersInfo = false
oExFileView.FullRowSelect = true
oExFileView.EndUpdate()

171:
Recently, I have noticed a small arrow in the right side of each folder, so the question is how can I get ride of that

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.SelectOnRelease = true
oExFileView.SingleSel = false
oExFileView.ExploreFromHere = ""
oExFileView.IncludeSubFolderIconKey = 0
oExFileView.EndUpdate()

170:
Can I select files/folders when user releases the mouse, rather than clicking it
local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.SelectOnRelease = true
oExFileView.SingleSel = false
oExFileView.ExploreFromHere = ""
oExFileView.EndUpdate()

169:
I am using the IncludeParent property. Is there any option so I can display the parent label all the time, no matter if the control is vertically scrolled

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.IncludeFolders = true
oExFileView.ExpandFolders = true
oExFileView.IncludeParent = 2
oExFileView.EndUpdate()

168:
How can I freeze the events, so no event is fired
/*
with (this.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject)
	StateChange = class::nativeObject_StateChange
endwith
*/
// Fired while the control's state has been changed.
function nativeObject_StateChange(State)
	oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
	? "This will ne never fired, until FreezeEvents(False) is called." 
return

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.FreezeEvents(true)
oExFileView.SelectOnRelease = true

167:
The focusing item does not get marked when selected

local oExFileView,var_Appearance

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.SingleSel = false
var_Appearance = oExFileView.VisualAppearance
	var_Appearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABHoDg6AADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhkGYYYCgMZRUDGCYXABCEYRXBIZQ7BKNIxjSJwFiCCQwSDKEjyCKcGRHF6MI6gOYpCgOIYjRJNIASVAceAAGaUZrjSgobjmOYhAJCLqhYIgASXJqLaBlOCaAieSc+QhjQJIJoeCZXU5TFg1BTsOhqEqcRiseaRVDCaIJWzbdYWLDdNQHHKYLjnWorbpSJZ5XjNEySDQkMS9PrEJ7vST8FBCdAABLJUB2BR9RwxRafKpnWwJDpmCaOQLXEB5DK1PyVMTKYrtGy7GrIAJxWxbV4UHh+QABOzIMAvHKJMwvHYcUZne5XVLeF41HbONogPaJZyIAK2cLROq6Xo7GEcJZEcLASB4DwvgWUZlE6AQQhKAYkkYdA6hyDIwHgSoqFwQgmnsYxjGgSIiBOTpSEiAwRgOJI7j4JAHA6U5wm0MpPlOBIjD8TZiGYCICiCGAuA6AxhAgMgSgOYQ4DYBg/g6cw1n+ABOmMMJ9DmCwjnScw4RsVJngkYh4hoKIKmKKI2CmC5ikiQgqgiT5jhyMw8g4QwIn0OIKEiCJhD8DwTGyfA7k0WQOEWEQkGkJhIhKZB5DYSoTiSCQEn4PQOCOXJcCeIJjliaIQk0aRyF4O5llmAhfhgZhJg4ZoYiaAxYn4PZOhOZJaCUZYTiYQw1mcOZUm+HQnHmWh4h6Z4pnYeYfk0eYsmqG4nAgNJ2DqD5DkCWoiGiOgqgyI5omoR" ;
 +"oNiSaQKFKEojCaM4ugSFhOjkAJcieKgDkaH4oioGoOiaKRqgqEoqDddwyhuAxPgOMJ8DyDZqk6NYtCsapmjiLprHqdo6i+K5K1oPhOlqPgKD4DpjnII4yiOewuk6MxtAsMpSjObQ7EaT4wk6ewYn0PgPAiCJkjeLgDk6X44i4G4OmaORuguEpqDkLAzkaWg+E8GIUmaPIvEOVpzj2Lxbl6eo+G+S5in4OYPmOaJyjuTwjnYWpBg6DAjAqQZwkwJwNkKcJsEcEJCDBEpaD6Dw8BiapGjGSgfB2RpxmyBwgkicZ8haBw/g+M5TBcPQPlOXJskscp8jsMJMnMLJXDGTZzEyYw2kwMoDlcFw9i2M4/EGUJPg0CxFlENBtCcSJSnQfQ0m+SgPHsaJ7lALZLG6XZVHWDRfFqVY1k0ZxdladYTnifJUGaeAWAeMnSGcGWgBObJ3lWbwdjKW5cHcTZPHaLkN4GxXDlFqFsA4uRbBOGAFAEIzAsDEFOBkfYqR4D6AOBEYo8QuBvAmMceInBDgcD0JwOIqQyJ1DMAwG4IANDnHSMoK4QhOgMBGNEIQvQWAdGenETIswGiddsAAQAgCAgA==")
oExFileView.SelBackColor = 0x1000000
oExFileView.SelForeColor = 0x0
oExFileView.ShowFocusRect = true
oExFileView.Template = [Background(19) = 1] // oExFileView.Background(19) = 0x1
oExFileView.EndUpdate()

166:
Can I change the visual appearance of the focused item

local oExFileView,var_Appearance

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.SingleSel = false
var_Appearance = oExFileView.VisualAppearance
	var_Appearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABHoDg6AADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhkGYYYCgMZRUDGCYXABCEYRXBIZQ7BKNIxjSJwFiCCQwSDKEjyCKcGRHF6MI6gOYpCgOIYjRJNIASVAceAAGaUZrjSgobjmOYhAJCLqhYIgASXJqLaBlOCaAieSc+QhjQJIJoeCZXU5TFg1BTsOhqEqcRiseaRVDCaIJWzbdYWLDdNQHHKYLjnWorbpSJZ5XjNEySDQkMS9PrEJ7vST8FBCdAABLJUB2BR9RwxRafKpnWwJDpmCaOQLXEB5DK1PyVMTKYrtGy7GrIAJxWxbV4UHh+QABOzIMAvHKJMwvHYcUZne5XVLeF41HbONogPaJZyIAK2cLROq6Xo7GEcJZEcLASB4DwvgWUZlE6AQQhKAYkkYdA6hyDIwHgSoqFwQgmnsYxjGgSIiBOTpSEiAwRgOJI7j4JAHA6U5wm0MpPlOBIjD8TZiGYCICiCGAuA6AxhAgMgSgOYQ4DYBg/g6cw1n+ABOmMMJ9DmCwjnScw4RsVJngkYh4hoKIKmKKI2CmC5ikiQgqgiT5jhyMw8g4QwIn0OIKEiCJhD8DwTGyfA7k0WQOEWEQkGkJhIhKZB5DYSoTiSCQEn4PQOCOXJcCeIJjliaIQk0aRyF4O5llmAhfhgZhJg4ZoYiaAxYn4PZOhOZJaCUZYTiYQw1mcOZUm+HQnHmWh4h6Z4pnYeYfk0eYsmqG4nAgNJ2DqD5DkCWoiGiOgqgyI5omoR" ;
 +"oNiSaQKFKEojCaM4ugSFhOjkAJcieKgDkaH4oioGoOiaKRqgqEoqDddwyhuAxPgOMJ8DyDZqk6NYtCsapmjiLprHqdo6i+K5K1oPhOlqPgKD4DpjnII4yiOewuk6MxtAsMpSjObQ7EaT4wk6ewYn0PgPAiCJkjeLgDk6X44i4G4OmaORuguEpqDkLAzkaWg+E8GIUmaPIvEOVpzj2Lxbl6eo+G+S5in4OYPmOaJyjuTwjnYWpBg6DAjAqQZwkwJwNkKcJsEcEJCDBEpaD6Dw8BiapGjGSgfB2RpxmyBwgkicZ8haBw/g+M5TBcPQPlOXJskscp8jsMJMnMLJXDGTZzEyYw2kwMoDlcFw9i2M4/EGUJPg0CxFlENBtCcSJSnQfQ0m+SgPHsaJ7lALZLG6XZVHWDRfFqVY1k0ZxdladYTnifJUGaeAWAeMnSGcGWgBObJ3lWbwdjKW5cHcTZPHaLkN4GxXDlFqFsA4uRbBOGAFAEIzAsDEFOBkfYqR4D6AOBEYo8QuBvAmMceInBDgcD0JwOIqQyJ1DMAwG4IANDnHSMoK4QhOgMBGNEIQvQWAdGenETIswGiddsAAQAgCAgA==")
	var_Appearance.Add(2,"gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABeEGACAADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhkGYYYCgMZRUDGCYXABCEYRXBIZQ7BKNIxjSJwFgmEgADDFIBQSLAYROGSDJBGODJDjWGIeQLOEhQHIMRxPE6UYLhWYpBDKPYcUbGc7yBBMVwGf59XzACoKSheQIVSDQkw6Fo6NYhAxHALyNRkBy8f60KjtGpodDUJYvW5JYyjBZ8EznOqbJBkeJ7BgOe5NQjaD72VgdWQJFSWJajWYYJDOJY2ZAAE5TVINEwxJbDaylChIdxaF6WAzZEBhBYoATPNLBMrhWqKDw2XaQWBCOgwHYeR5LU7BdRwbIrRq2eAAXbcVyXfDddZlBK+QA0SK9lRVTKvJZmKgBWw1COSxmAAGw4kcNx1iKFBiCAfQsG8lJemucg7nsXpUHOOxrm+DI3jOH4XAOBx2nscw0j2HhPG4L5uGEVIECQCBCEUAYkGMHQHFGSBlGaAxkEgQgTGCVBsDYQhCgQJZrHKUggGEShkFGNgIlsNpPnMHJHD+TADAIJIJiIWIeCqChikiIgmgiD5zHyXxgiACJKCuC4jHiZgtg6I4IlkCQwkwOIonMPJjEkFhGhGZBpA4KoMBCGJuEiE5lAkGg7hMY4JEYVoUCUNAOE6FZl0KWQACWOR2GKF5mBmChchkJRZhoXYaCKKYqGuDglEmNhuhWZpIiYc4dCcCRqGmHZlgm2YxAwSQKESHwkFkKgpiAIAIH4PIimOOg2DiChoiQJRRD+T" ;
 +"ZDHCfwyAyCgyg+JpiioYJ/DgDgIlECQ6lwRAEICA=")
	var_Appearance.Add(3,"CP:2 -1 0 1 0")
oExFileView.SelBackColor = 0x1000000
oExFileView.SelForeColor = 0x0
oExFileView.Template = [Background(19) = 50331648] // oExFileView.Background(19) = 0x3000000
oExFileView.EndUpdate()

165:
How do I check if an object is a file or folder

/*
with (this.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject)
	StateChange = class::nativeObject_StateChange
endwith
*/
// Fired while the control's state has been changed.
function nativeObject_StateChange(State)
	local var_Object
	oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
	var_Object = oExFileView.Get(2).Item(0)
return

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.HasCheckBox = -1
oExFileView.EndUpdate()

164:
How do I get the selected item
/*
with (this.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject)
	StateChange = class::nativeObject_StateChange
endwith
*/
// Fired while the control's state has been changed.
function nativeObject_StateChange(State)
	oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
	? Str(oExFileView.Get(0).Item(0)) 
return

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.ExploreFromHere = "::{00021400-0000-0000-C000-000000000046}"
oExFileView.ExpandFolders = true
oExFileView.IncludeFiles = false
oExFileView.Template = [ColumnVisible("Size") = False] // oExFileView.ColumnVisible("Size") = false
oExFileView.Template = [ColumnVisible("Type") = False] // oExFileView.ColumnVisible("Type") = false
oExFileView.Template = [ColumnVisible("Modified") = False] // oExFileView.ColumnVisible("Modified") = false
oExFileView.HeaderVisible = false
oExFileView.ExpandOnDblClk = true
oExFileView.AllowRename = true
oExFileView.EndUpdate()

163:
How can I browse the "Recycle Bin" folder
local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.ExploreFromHere = "::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"

162:
How can I browse the "Documents" folder
local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.ExploreFromHere = "::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}"

161:
How can I browse the "Control Panel" folder
local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.ExploreFromHere = "::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002b30309d}"
oExFileView.Template = [ColumnVisible("Size") = False] // oExFileView.ColumnVisible("Size") = false
oExFileView.Template = [ColumnVisible("Type") = False] // oExFileView.ColumnVisible("Type") = false
oExFileView.Template = [ColumnVisible("Modified") = False] // oExFileView.ColumnVisible("Modified") = false
oExFileView.EndUpdate()

160:
How can I simulate the tree part of Windows Explorer

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.ExploreFromHere = "::{00021400-0000-0000-C000-000000000046}"
oExFileView.ExpandFolders = true
oExFileView.IncludeFiles = false
oExFileView.Template = [ColumnVisible("Size") = False] // oExFileView.ColumnVisible("Size") = false
oExFileView.Template = [ColumnVisible("Type") = False] // oExFileView.ColumnVisible("Type") = false
oExFileView.Template = [ColumnVisible("Modified") = False] // oExFileView.ColumnVisible("Modified") = false
oExFileView.HeaderVisible = false
oExFileView.ExpandOnDblClk = true
oExFileView.EndUpdate()

159:
How can I browse the Network folder
local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.ExploreFromHere = "::{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}"

158:
How can I browse the My Computer

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.ExploreFromHere = "::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"

157:
How can I browse the My Network Places folder

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.ExploreFromHere = "::{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}"

156:
How can I browse the Desktop folder

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.ExploreFromHere = "::{00021400-0000-0000-C000-000000000046}"

155:
Does your control supports scrolling by touching the screen

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.AutoDrag = 4112 /*exAutoDragScrollOnShortTouch | exAutoDragScroll*/

154:
Do you have any Fit-To-Page options when printing the control

local oExFileView,var_FileType,var_Print

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*")
	var_FileType.Folder = true
	var_FileType.StrikeOut = true
	var_FileType.Apply()
oExFileView.EndUpdate()
var_Print = new OleAutoClient("Exontrol.Print")
	var_Print.Options = "FitToPage = On"
	var_Print.PrintExt = oExFileView
	var_Print.Preview()

153:
Is it possible to expand all folder

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.ExploreFromHere = "C:\Program Files\Microsoft.NET"
oExFileView.ExpandFolders = true
oExFileView.Expand("*")
oExFileView.EndUpdate()

152:
How can I provide my own context menu

/*
with (this.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject)
	StateChange = class::nativeObject_StateChange
endwith
*/
// Fired while the control's state has been changed.
function nativeObject_StateChange(State)
	oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
	? "State " 
	? Str(State) 
	? "ContextMenu" 
	? oExFileView.ShowContextMenu 
	oExFileView.ShowContextMenu = "Item 1[id=1][def],Item 2[id=2],[sep][id=3],Popup[id=4](Item 3[id=5],Item 4[id=6])"
	? "ExecuteContextMenu" 
	? Str(oExFileView.ExecuteContextMenu) 
return

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject

151:
Is it possible to prevent executing a specific command from the object's context menu

/*
with (this.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject)
	StateChange = class::nativeObject_StateChange
endwith
*/
// Fired while the control's state has been changed.
function nativeObject_StateChange(State)
	oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
	? "State " 
	? Str(State) 
	? "ContextMenu" 
	? oExFileView.ShowContextMenu 
	? "ExecuteContextMenu" 
	? Str(oExFileView.ExecuteContextMenu) 
	oExFileView.ExecuteContextMenu = 0
return

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject

150:
How can I disable the Delete command from the object's context menu

/*
with (this.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject)
	StateChange = class::nativeObject_StateChange
endwith
*/
// Fired while the control's state has been changed.
function nativeObject_StateChange(State)
	oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
	? "State " 
	? Str(State) 
	? "ContextMenu" 
	? oExFileView.ShowContextMenu 
	oExFileView.ShowContextMenu = "Cu&t[id=24][dis],&Copy[id=25],[sep][id=-2],Create &shortcut[id=16],&Delete[id=17][dis]"
return

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject

149:
How can I change the label to be displayed in the parent folder

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.IncludeParent = true
oExFileView.IncludeParentLabel = "<b><%0%>"
oExFileView.ExploreFromHere = "C:\"
oExFileView.BrowseFolderPath = "C:\Temp"

148:
How can I change the +/- button's images (method 2)

local oExFileView,var_Appearance

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
var_Appearance = oExFileView.VisualAppearance
	var_Appearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAEGg4BCwCg6AADACAxRDAMgBQKAAzQFAYahmG6GAAGEZhYgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzXIUBxAAqXZZFUaKAg2Qg4TLBAzUTCQbR7HieQghGoqPpWF4gAhCJQGSYZaDqOQyRhkCC4DIITZkRbTUBiRSdWx8AAMIyiGpoJbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2PrhTSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoHEuJIxmOL50HgBAWgmDpEGGLJWAqbwPg+RZkH+eg9D4TxfhuRZeGGdwQH2PQTCmDpFFaKoVB+D5Xmed5pHoX44AWfR+F8UwVnEdpdkMMJKDIChygyIQpAoEh4iIJ5JlgTIcH+XoIFoEwnGEAh6A0KBgiMIICHdLgIlAM4MlKAIcCaIYIjYLoLGKIhqCcMxiSAJQ1A0IxEhsJgJFiPg+guI4yFYOA0GMWIUloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchMhGCxlBkQIUCQZJZCiFIRk0aQVH8IBmAOBJeDcZJYmyFgnAmAhaGaCxmGmIhqhoZJZgiXYYAgFgCHQOYOFOEITCQCJpCyEoTVaNoACUZJiFCEoekiaZgmSHQXlYEh0DuDpTjCD" ;
 +"QiEgchAg0IpJBoXoZiYKYqHaHAimkYguhMIZpAOMh0GEGBmg6JYqmkGowmyK4rAqNoyDsGg2BmCApCuAgNh8agrkqdYkGea4ChGCBAEAgIA==")
	var_Appearance.Add(2,"gBFLBCJwBAEHhEJAEGg4BDACg6AADACAxRDAMgBQKAAzQFAYahmG6GAAGEZhYgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzXIUBxAAqXZZFUaKAg2Qg4TLBAzUTCQbR7HieQghGoqPpWF4gAhCJQGSYZaDqOQyRhkCC4DIITZkRbTUBiRSdWx8AAMIyiGpoJbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2PrhTSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6HoHEuJIxmOL50HgBAWgmDpEGGLJWAqbwPg+RZknOeY9D4XxfHmB5cEGdp0EyJg7BUWoqFQfY/B8f5PnOd5+H6IAHkyRR7l2NxwkwMoMgKHIjCgShCgSHgogmch2BAJwhDgVIfgUIQYDSHoCgoGAckgIIdkgFICDQDJjDSIAnAmI5+CqCpikiNgugqYhyGoJAzGIAgKCINQNCMRIbCYCRYj4PoPmOMhWDgNBjFiCJaDYTRiGiFwlCOQhOEsJBJHIThQhSJQZE4UAlAkGQ2EoJQkHMWhFF+SAZgSYQ3g2WQ2DsJYJkIYIWhmZpJioZ4aGaOYqE2GJNlmBIBGAJxjhiZQ5AkMhAg6nwpDaAglEkOgOgWIQoAmdIOh6DhJlkfRhWQO" ;
 +"JtDsCJSCSBwkXSLIRiYaY6GqHInmmYguhgIppFIHoSDsJxmBGBhomoeo2hOK4OkqQoyiuaxDjGIxhhiAoSjoIJZnaIo+i+WhGH6OgpBiBAEIC")
oExFileView.HasCheckBox = 1
oExFileView.ExpandFolders = true
oExFileView.Template = [Background(87) = 16777216] // oExFileView.Background(87) = 0x1000000
oExFileView.Template = [Background(88) = 33554432] // oExFileView.Background(88) = 0x2000000
oExFileView.Indent = 19
oExFileView.EndUpdate()

147:
How can I change the +/- button's images (method 1)

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.LoadIconsKey = 1234
oExFileView.LoadIcons("gBJJgBAICAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTqlVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1BfeBf7ywj/dWHf7pxWJxeKdOMx+OyGTyWVxeHdWDwuBfb/zmaeWGxGWyON02l1GU0+izOE0Ofv9J1z/am1f6/3D/Xm73W83a83vA3/B4nD4283C/2m22ez2rU2+54/C33V6nX4vW6PK5+gf+xpGYf6V8j/QiEQr/Qfr9Xs9aD9vw9/x+nz+3s8/p8iV1n9/bzPQ+r3QG+UCQFAsEQA/TyvE8Cjsk/J/mOYZgn+YBel1CxeQyYENw1DkPQ7EERw/C0MQlCkFNUx8IwnCsLxJEUSxlGkQxtDkTxdFTJQcozJPmYhhOUW5aFif8iFlI5aSTJElSZJcnSjJsiSNILlPm0j6StJUjSnKEvSfMMpS/Ip/y3LDFx6orJEE9hjmIYZ/lmWBXTlOk7TrOc6ooik9TxP8/TfOM2vhLNCQlOFATvP1GUXR080fP9BH/Q8eTUoc2PYZRjmKf5WlUVFPVBUVQ0/UM+IhU1SVXVVN07SrV0PV1WVHVVbVrXFS1zVdZ1gx9L0wxZBTaf5mGUZB/lOUZQn+UhQk8f5RE+Ttok+TlUIhaVr2lalnWhZVmWNZFh0LW" ;
 +"NiXFZNl2bZ9q2pbVq23a14Xbddv3VdFyMnYChTZYZ/mgZxmn+UBOE1bGD4RhGCYNgGBWGQUV0pf2G4HguE4vjGF3/gOJYhS19p/fuIGoaRon+TZMP5jGV2xlD+ZJk2H4jmWYZPlOWZwimXNpkuO31kGQ2FfxtGyax/k0S5KH/lJJn/pJI6cSeoYOS+pacSmoaZo+kn/omjZlQ2h6Lrela1p+o6hqu06ttWr6ySum6RpWvZ9j+gJ4yRA70f5wm8bul7hmxLH+ThMcHlHB4PxHCcNwXAabvu/70QOI8nvm/cfx3C8PxvF89xvN8drXIn/y27bunW872cxynIf5JkgR2rklzOtYPrWzEp2nYdl1nXdM1fLd91/Y9n2vA9x5HlabpPd+L4fgV/1CePFyx3Hadh/kaRJDn+SBGkWf5I/B8XyfH8Pz/L9Hye/8Pt+76/s8s8Xq73+Pte573zf39f+/U/99r+H4PYdK3tBr0ydmzPm/eBkBIGvZgeP+CME4CHzOaYWBcDoNQQg3BKDsFIOQhPobOBBOzPikhQeo86B4WH3QTC4+sK4UCkM8YKE8KRBwrhhDtA0PIXwyhSbCEpOSLA+JXEYjxICREkAASUlETicEQiHFMpxAQ")
oExFileView.HasCheckBox = -1
oExFileView.ExpandFolders = true
oExFileView.Template = [Background(87) = 1234] // oExFileView.Background(87) = 0x4d2
oExFileView.Template = [Background(88) = 1235] // oExFileView.Background(88) = 0x4d3
oExFileView.Indent = 19
oExFileView.EndUpdate()

146:
How can I change the check box button's images (method 2)

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.LoadIconsKey = 1234
oExFileView.LoadIcons("gBJJgBAICAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTqlVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1JJuBAGBJuDwWEw2FxGLw+Nws8xmKx2JymRyuCv9dy2byecyWfyk0z2X0Gj0eZqmWLmrADE1wAfexmuxfet15e3Gkluq1muYmw2U02m23+4L261FPyzJ5lF5jJ5Er5fNonP6PJpmW4dE4eWlna4MzYfjACi80t7uT7HrorR9wALXxABW+gAYv33fq9n7njb/wANWLj5vq+grAAMUEAAdcFpQ7z+KRBylQjBr9JUc8LgAMkNQA1hFQ9AcDQKAA+RI4DawnB6iRQo8VozFoADZGIADhGgAHDG6UFXHUQR4UkfAAacgwzDcUxYyZ8yQoskHy68KNBJaUExKQAHvKqYlvLEeREZsuSpK0iqMyxlzGosxmXJqNzFMigGDNoACxOEDwTBZ1zBMLJjBPIAOsnjrTyME0I0y0/z26idn7RFCug+ItAAP1Hx5O0VM7SjS0q3TENFS7TUuPtPAAeFQgAWNSTfOMRUlI1LVXTFLshTdYVZTKNRFVFU1upVbVxXdeK+iwfJXYCPJAkSSAAkqUWQnCIV6mxgAfZ6NkAA9po2A5B2ujYPnHbdtHGDwxo2h5+Bnc" ;
 +"R/nwCaNh+eYYAHdR5hjdyNW2CZB28D5ho2B5hgeYNpWpZQAWeYAE3Mf5+4Mf6NoCA")
oExFileView.HasCheckBox = -1
oExFileView.ExpandFolders = true
oExFileView.Template = [Background(70) = 1234] // oExFileView.Background(70) = 0x4d2
oExFileView.Template = [Background(71) = 1235] // oExFileView.Background(71) = 0x4d3
oExFileView.EndUpdate()

145:
Is it possible to show the entire line when selecting files or folders

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.FullRowSelect = true

144:
How do I enable the scrollbar-extension, as thumb to be shown outside of the control's client area

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.Template = [ScrollPartVisible(0,65536) = True] // oExFileView.ScrollPartVisible(0,65536) = true
oExFileView.Template = [ScrollPartVisible(1,65536) = True] // oExFileView.ScrollPartVisible(1,65536) = true
oExFileView.Template = [ScrollPartVisible(2,65536) = True] // oExFileView.ScrollPartVisible(2 /*0x2 | */,65536) = true
oExFileView.ScrollWidth = 4
oExFileView.Template = [Background(276) = 15790320] // oExFileView.Background(276) = 0xf0f0f0
oExFileView.Template = [Background(260) = 8421504] // oExFileView.Background(260) = 0x808080
oExFileView.ScrollHeight = 4
oExFileView.Template = [Background(404) = Background(276)] // oExFileView.Background(404) = oExFileView.Background(276)
oExFileView.Template = [Background(388) = Background(260)] // oExFileView.Background(388) = oExFileView.Background(260)
oExFileView.Template = [Background(511) = Background(276)] // oExFileView.Background(511) = oExFileView.Background(276)
oExFileView.EndUpdate()

143:
How can I change the check box button's images (method 1)

local oExFileView,var_Appearance

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
var_Appearance = oExFileView.VisualAppearance
	var_Appearance.Add(1,"gBFLBCJwBAEHhEJAEGg4BgsHQAAYAQGKIYBkAKBQAGaAoDDYMwzQwAAxDMKEEwsACEIrjKCRShyCYZRhGcTSBCIZBqEqSZLiEZRQiiCYsS5GQBSFDcOwHGyQYDkCQpAAWL4tCyNc7QHKFAxnAgaaLAAYRVjSH5OAADcI1FLUEyUf6sAArB74XiCIAIQiUBomGahajkMoYZAAaDCCI2a4aDZCIoVHalKgxC5oKSqCJqbptMZ/HrgJQYGRuC4NQ7CcDKDATbr9MZ9ZBCNZoPimEYtS7MMLyRB8QpyAytaBhRaaGwmSr3U7Oc50d69FYTIxcYZoCq1XBOGYMZLcNR3La9YYnBqMbRAeJYNped6NSDVcKxLgaa4fTrOZZzHL9HpviMWYBnWOr+kwJ4zlqY53CAZQ/B4GZzmab5qHyT4cDeDInkwPp8DCTI/h+Iw7nMZZhj4B5eGKL57gYGAgAadZoG8sgBgYfxKjcSRYCCYJGGYDoDmCQgNh0ZIZAaSB2gWYJ2F4FwdhsJpuBQfRiAWdQJEAQCAg")
	var_Appearance.Add(2,"gBFLBCJwBAEHhEJAEGg4BVUMQAAYAQGKIYBkAKBQAGaAoDDYMwzQwAAxDMKEEwsACEIrjKCRShyCYZRhGcTSBCIZBqEqSZLiEZRQiiCYsS5GQBSFDcOwHGyQYDkCQpAAWL4tCyNc7QHKFAxnAgaaLAAYRVjSH5OAADcI1FLUEyUf6sAArB74XiCIAIQiUBomGahajkMoYZAAaDCCI2a4aDZCIoVHalKgxC5oKSqCJqbptMZ/HrgJQYGRuC4NQ7CcDKDATbr9MZ9ZBCNZoPimEYtS7MMLQXK8QpyAytaBhRaaGwmSr3U7Oc50d69FYQXqvYZoCq1XBOGYMZLcNR3La9YYnBqMbRAeJYNpedy2YbkFC5LStHwbCrBVpxWotDxQjWVgrHYGI9iybhbiGUo+jafA6DKZxjkoVgxHoHR+iqXx2jMA52l8XJ/CMJ5TkaCp7nmOwHk+XovmECR8BWMYyAIHAgEOBgGFaSo4CWeQVgoSA0lOA5fEGEZQBSYRGBieYFlWMhiBoPZhkabI3geYIzDYIoHA8dxAH2CZYGMLgqHeW4zAYLgWCMB4gGIeoOjcQgJCqWBhgIOhvGKRhAn2D5blcWBaB+JBGi2EhWAgOQlhmEpYgiHB9DwJQCloUgWmUQoOFaEZXlaSB2haZJGF4WwdhsJRslmGJGDmFhYg8ZoHBiZYalCFAEIC")
oExFileView.HasCheckBox = 1
oExFileView.ExpandFolders = true
oExFileView.Template = [Background(70) = 16777216] // oExFileView.Background(70) = 0x1000000
oExFileView.Template = [Background(71) = 33554432] // oExFileView.Background(71) = 0x2000000
oExFileView.Template = [Background(72) = 47708146] // oExFileView.Background(72) = 0x2d7f7f2
oExFileView.EndUpdate()

142:
Is it possible to displays only KB, MB, GB when case, so with no Bytes

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.Template = [Option(5) = 14] // oExFileView.Option(5) = 14

141:
Is it possible to displays Bytes, KB, MB, GB when case

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.Template = [Option(5) = 15] // oExFileView.Option(5) = 15

140:
Is it possible to displays Bytes combined with Mega-Bytes(MB) in the Size column

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.Template = [Option(5) = 5] // oExFileView.Option(5) = 5

139:
Is it possible to displays Giga-Bytes(GB) only in the Size column

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.Template = [Option(5) = 8] // oExFileView.Option(5) = 8

138:
Is it possible to displays Mega-Bytes(MB) only in the Size column

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.Template = [Option(5) = 4] // oExFileView.Option(5) = 4

137:
Is it possible to displays Kilo-Bytes(KB) only in the Size column

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.Template = [Option(5) = 2] // oExFileView.Option(5) = 2

136:
Is it possible to displays Bytes only in the Size column

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.Template = [Option(5) = 1] // oExFileView.Option(5) = 1

135:
How can I simulate a go back or navigating to the parent folder

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BrowseFolderPath = "C:\Program Files"
oExFileView.BrowseFolderPath = ".."

134:
Does your control support runtime filter

local oExFileView

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.BeginUpdate()
oExFileView.Template = [ColumnFilterButton("Name") = True] // oExFileView.ColumnFilterButton("Name") = true
oExFileView.AddColumnCustomFilter("Name","All  Project Files (*.sln, *.dsw)","*.sln|*.dsw")
oExFileView.AddColumnCustomFilter("Name","Solution Files (*.sln)","*.sln")
oExFileView.AddColumnCustomFilter("Name","Compatible Workspace Files (*.dsw)","*.dsw")
oExFileView.Template = [FilterBarDropDownWidth("Name") = -212] // oExFileView.FilterBarDropDownWidth("Name") = -212
oExFileView.Template = [ColumnFilterButton("Type") = True] // oExFileView.ColumnFilterButton("Type") = true
oExFileView.Template = [FilterBarDropDownWidth("Type") = -128] // oExFileView.FilterBarDropDownWidth("Type") = -128
oExFileView.Template = [ColumnFilterButton("Modified") = True] // oExFileView.ColumnFilterButton("Modified") = true
oExFileView.EndUpdate()

133:
How can I reffer a folder or a file, without using the wild characters

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("TEMP")
	var_FileType.HasPattern = false
	var_FileType.Folder = true
	var_FileType.Bold = true
	var_FileType.Apply()

132:
How do I change the text being diplayed in the Type column for specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*.bat")
	var_FileType.Folder = false
	var_FileType.Type = "__newtype__"
	var_FileType.Apply()

131:
How do I change the text being diplayed in the Type column for specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*")
	var_FileType.Folder = false
	var_FileType.Type = "__newtype__"
	var_FileType.Apply()

130:
How do I change the text being diplayed in the Type column for specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("W*")
	var_FileType.Folder = true
	var_FileType.Type = "__newtype__"
	var_FileType.Apply()

129:
How do I change the text being diplayed in the Type column for specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*")
	var_FileType.Folder = true
	var_FileType.Type = "__newtype__"
	var_FileType.Apply()

128:
How do I underline specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*.bat")
	var_FileType.Folder = false
	var_FileType.Underline = true
	var_FileType.Apply()

127:
How do I underline specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*")
	var_FileType.Folder = false
	var_FileType.Underline = true
	var_FileType.Apply()

126:
How do I underline specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("W*")
	var_FileType.Folder = true
	var_FileType.Underline = true
	var_FileType.Apply()

125:
How do I underline specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*")
	var_FileType.Folder = true
	var_FileType.Underline = true
	var_FileType.Apply()

124:
How do I draw as strikeout specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*.bat")
	var_FileType.Folder = false
	var_FileType.StrikeOut = true
	var_FileType.Apply()

123:
How do I draw as strikeout specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*")
	var_FileType.Folder = false
	var_FileType.StrikeOut = true
	var_FileType.Apply()

122:
How do I draw as strikeout specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("W*")
	var_FileType.Folder = true
	var_FileType.StrikeOut = true
	var_FileType.Apply()

121:
How do I draw as strikeout specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*")
	var_FileType.Folder = true
	var_FileType.StrikeOut = true
	var_FileType.Apply()

120:
How do I draw as italic specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*.bat")
	var_FileType.Folder = false
	var_FileType.Italic = true
	var_FileType.Apply()

119:
How do I draw as italic specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*")
	var_FileType.Folder = false
	var_FileType.Italic = true
	var_FileType.Apply()

118:
How do I draw as italic specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("W*")
	var_FileType.Folder = true
	var_FileType.Italic = true
	var_FileType.Apply()

117:
How do I draw as italic specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*")
	var_FileType.Folder = true
	var_FileType.Italic = true
	var_FileType.Apply()

116:
How do I bold specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*.bat")
	var_FileType.Folder = false
	var_FileType.Bold = true
	var_FileType.Apply()

115:
How do I bold specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*")
	var_FileType.Folder = false
	var_FileType.Bold = true
	var_FileType.Apply()

114:
How do I bold specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("W*")
	var_FileType.Folder = true
	var_FileType.Bold = true
	var_FileType.Apply()

113:
How do I bold specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*")
	var_FileType.Folder = true
	var_FileType.Bold = true
	var_FileType.Apply()

112:
How do I change the background color for specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*.bat")
	var_FileType.Folder = false
	var_FileType.BackColor = 0xff
	var_FileType.Apply()

111:
How do I change the background color for specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*")
	var_FileType.Folder = false
	var_FileType.BackColor = 0xff
	var_FileType.Apply()

110:
How do I change the background color for specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("W*")
	var_FileType.Folder = true
	var_FileType.BackColor = 0xff
	var_FileType.Apply()

109:
How do I change the background color for specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*")
	var_FileType.Folder = true
	var_FileType.BackColor = 0xff
	var_FileType.Apply()

108:
How do I change the foreground color for specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*.bat")
	var_FileType.Folder = false
	var_FileType.ForeColor = 0xff
	var_FileType.Apply()

107:
How do I change the foreground color for specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*")
	var_FileType.Folder = false
	var_FileType.ForeColor = 0xff
	var_FileType.Apply()

106:
How do I change the foreground color for specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("W*")
	var_FileType.Folder = true
	var_FileType.ForeColor = 0xff
	var_FileType.Apply()

105:
How do I change the foreground color for specified files or folders

local oExFileView,var_FileType

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_FileType = oExFileView.FileTypes.Add("*")
	var_FileType.Folder = true
	var_FileType.ForeColor = 0xff
	var_FileType.Apply()

104:
How do I get the count of all items
local oExFileView,var_Count

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_Count = oExFileView.Get(3).Count

103:
How do I get the count oc checked items

local oExFileView,var_Count

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
oExFileView.HasCheckBox = -1
var_Count = oExFileView.Get(2).Count

102:
How do I get the count of all items
local oExFileView,var_Count

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_Count = oExFileView.Get(1).Count

101:
How do I get the selected folder

local oExFileView,var_Count

oExFileView = form.EXFILEVIEWACTIVEXCONTROL1.nativeObject
var_Count = oExFileView.Get(0).Count