175:
I've came to the situation that while I am using single-selection, I need to be able to select nothing, so no file/folder to be selected. It is possible

// StateChange event - Fired while the control's state has been changed.
void __fastcall TForm1::ExFileView1StateChange(TObject *Sender,Exfileviewlib_tlb::StateChangeEnum   State)
{
	OutputDebugString( L"Click and press CTRL to unselect the file/folder." );
}

ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->SingleSel = true;
ExFileView1->AllowSelectNothing = true;
ExFileView1->ExploreFromHere = L"";
ExFileView1->EndUpdate();

174:
Is it possible to change the color of the selection as soon as the control is losing its focus

ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->SingleSel = true;
ExFileView1->ExploreFromHere = L"";
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exSelBackColorHide] = RGB(196,196,196);
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exSelForeColorHide] = RGB(0,0,1);
ExFileView1->EndUpdate();

173:
Is it possible to hide the control's selecting when the control loses the focus
ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->SingleSel = true;
ExFileView1->ExploreFromHere = L"";
ExFileView1->HideSelection = true;
ExFileView1->EndUpdate();

172:
Can I display the folder name only, without other information like size, type, modified...

ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->SelectOnRelease = true;
ExFileView1->IncludeParentLabel = L"<b><%0%></b>, <fgcolor=808080>...A* folders only";
ExFileView1->IncludeFolderFilter = L"A*";
ExFileView1->ExploreFromHere = L"C:\\Windows\\";
ExFileView1->BrowseFolderPath = L"C:\\Windows\\System32";
ExFileView1->DisplayFoldersInfo = false;
ExFileView1->FullRowSelect = true;
ExFileView1->EndUpdate();

171:
Recently, I have noticed a small arrow in the right side of each folder, so the question is how can I get ride of that

ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->SelectOnRelease = true;
ExFileView1->SingleSel = false;
ExFileView1->ExploreFromHere = L"";
ExFileView1->IncludeSubFolderIconKey = 0;
ExFileView1->EndUpdate();

170:
Can I select files/folders when user releases the mouse, rather than clicking it
ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->SelectOnRelease = true;
ExFileView1->SingleSel = false;
ExFileView1->ExploreFromHere = L"";
ExFileView1->EndUpdate();

169:
I am using the IncludeParent property. Is there any option so I can display the parent label all the time, no matter if the control is vertically scrolled

ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->IncludeFolders = true;
ExFileView1->ExpandFolders = true;
ExFileView1->IncludeParent = Exfileviewlib_tlb::IncludeParentEnum::exIncludeLockedParent;
ExFileView1->EndUpdate();

168:
How can I freeze the events, so no event is fired
// StateChange event - Fired while the control's state has been changed.
void __fastcall TForm1::ExFileView1StateChange(TObject *Sender,Exfileviewlib_tlb::StateChangeEnum   State)
{
	OutputDebugString( L"This will ne never fired, until FreezeEvents(False) is called." );
}

ExFileView1->FreezeEvents(true);
ExFileView1->SelectOnRelease = true;

167:
The focusing item does not get marked when selected

ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->SingleSel = false;
Exfileviewlib_tlb::IAppearancePtr var_Appearance = ExFileView1->VisualAppearance;
	var_Appearance->Add(1,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABHoDg6AADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhkGYYYCgMZRUDGCYXABCEYRXBIZQ7BKNIxjSJwFiCCQwSDKEjyCKcGRHF6MI6gOYpCgOIYjRJNIASV") +
"AceAAGaUZrjSgobjmOYhAJCLqhYIgASXJqLaBlOCaAieSc+QhjQJIJoeCZXU5TFg1BTsOhqEqcRiseaRVDCaIJWzbdYWLDdNQHHKYLjnWorbpSJZ5XjNEySDQkMS9PrE" +
"J7vST8FBCdAABLJUB2BR9RwxRafKpnWwJDpmCaOQLXEB5DK1PyVMTKYrtGy7GrIAJxWxbV4UHh+QABOzIMAvHKJMwvHYcUZne5XVLeF41HbONogPaJZyIAK2cLROq6Xo" +
"7GEcJZEcLASB4DwvgWUZlE6AQQhKAYkkYdA6hyDIwHgSoqFwQgmnsYxjGgSIiBOTpSEiAwRgOJI7j4JAHA6U5wm0MpPlOBIjD8TZiGYCICiCGAuA6AxhAgMgSgOYQ4DY" +
"Bg/g6cw1n+ABOmMMJ9DmCwjnScw4RsVJngkYh4hoKIKmKKI2CmC5ikiQgqgiT5jhyMw8g4QwIn0OIKEiCJhD8DwTGyfA7k0WQOEWEQkGkJhIhKZB5DYSoTiSCQEn4PQO" +
"COXJcCeIJjliaIQk0aRyF4O5llmAhfhgZhJg4ZoYiaAxYn4PZOhOZJaCUZYTiYQw1mcOZUm+HQnHmWh4h6Z4pnYeYfk0eYsmqG4nAgNJ2DqD5DkCWoiGiOgqgyI5omoR" +
"oNiSaQKFKEojCaM4ugSFhOjkAJcieKgDkaH4oioGoOiaKRqgqEoqDddwyhuAxPgOMJ8DyDZqk6NYtCsapmjiLprHqdo6i+K5K1oPhOlqPgKD4DpjnII4yiOewuk6MxtA" +
"sMpSjObQ7EaT4wk6ewYn0PgPAiCJkjeLgDk6X44i4G4OmaORuguEpqDkLAzkaWg+E8GIUmaPIvEOVpzj2Lxbl6eo+G+S5in4OYPmOaJyjuTwjnYWpBg6DAjAqQZwkwJw" +
"NkKcJsEcEJCDBEpaD6Dw8BiapGjGSgfB2RpxmyBwgkicZ8haBw/g+M5TBcPQPlOXJskscp8jsMJMnMLJXDGTZzEyYw2kwMoDlcFw9i2M4/EGUJPg0CxFlENBtCcSJSnQ" +
"fQ0m+SgPHsaJ7lALZLG6XZVHWDRfFqVY1k0ZxdladYTnifJUGaeAWAeMnSGcGWgBObJ3lWbwdjKW5cHcTZPHaLkN4GxXDlFqFsA4uRbBOGAFAEIzAsDEFOBkfYqR4D6A" +
"OBEYo8QuBvAmMceInBDgcD0JwOIqQyJ1DMAwG4IANDnHSMoK4QhOgMBGNEIQvQWAdGenETIswGiddsAAQAgCAgA=="));
ExFileView1->SelBackColor = 0x1000000;
ExFileView1->SelForeColor = RGB(0,0,0);
ExFileView1->ShowFocusRect = true;
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exShowFocusRect] = RGB(1,0,0);
ExFileView1->EndUpdate();

166:
Can I change the visual appearance of the focused item

ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->SingleSel = false;
Exfileviewlib_tlb::IAppearancePtr var_Appearance = ExFileView1->VisualAppearance;
	var_Appearance->Add(1,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABHoDg6AADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhkGYYYCgMZRUDGCYXABCEYRXBIZQ7BKNIxjSJwFiCCQwSDKEjyCKcGRHF6MI6gOYpCgOIYjRJNIASV") +
"AceAAGaUZrjSgobjmOYhAJCLqhYIgASXJqLaBlOCaAieSc+QhjQJIJoeCZXU5TFg1BTsOhqEqcRiseaRVDCaIJWzbdYWLDdNQHHKYLjnWorbpSJZ5XjNEySDQkMS9PrE" +
"J7vST8FBCdAABLJUB2BR9RwxRafKpnWwJDpmCaOQLXEB5DK1PyVMTKYrtGy7GrIAJxWxbV4UHh+QABOzIMAvHKJMwvHYcUZne5XVLeF41HbONogPaJZyIAK2cLROq6Xo" +
"7GEcJZEcLASB4DwvgWUZlE6AQQhKAYkkYdA6hyDIwHgSoqFwQgmnsYxjGgSIiBOTpSEiAwRgOJI7j4JAHA6U5wm0MpPlOBIjD8TZiGYCICiCGAuA6AxhAgMgSgOYQ4DY" +
"Bg/g6cw1n+ABOmMMJ9DmCwjnScw4RsVJngkYh4hoKIKmKKI2CmC5ikiQgqgiT5jhyMw8g4QwIn0OIKEiCJhD8DwTGyfA7k0WQOEWEQkGkJhIhKZB5DYSoTiSCQEn4PQO" +
"COXJcCeIJjliaIQk0aRyF4O5llmAhfhgZhJg4ZoYiaAxYn4PZOhOZJaCUZYTiYQw1mcOZUm+HQnHmWh4h6Z4pnYeYfk0eYsmqG4nAgNJ2DqD5DkCWoiGiOgqgyI5omoR" +
"oNiSaQKFKEojCaM4ugSFhOjkAJcieKgDkaH4oioGoOiaKRqgqEoqDddwyhuAxPgOMJ8DyDZqk6NYtCsapmjiLprHqdo6i+K5K1oPhOlqPgKD4DpjnII4yiOewuk6MxtA" +
"sMpSjObQ7EaT4wk6ewYn0PgPAiCJkjeLgDk6X44i4G4OmaORuguEpqDkLAzkaWg+E8GIUmaPIvEOVpzj2Lxbl6eo+G+S5in4OYPmOaJyjuTwjnYWpBg6DAjAqQZwkwJw" +
"NkKcJsEcEJCDBEpaD6Dw8BiapGjGSgfB2RpxmyBwgkicZ8haBw/g+M5TBcPQPlOXJskscp8jsMJMnMLJXDGTZzEyYw2kwMoDlcFw9i2M4/EGUJPg0CxFlENBtCcSJSnQ" +
"fQ0m+SgPHsaJ7lALZLG6XZVHWDRfFqVY1k0ZxdladYTnifJUGaeAWAeMnSGcGWgBObJ3lWbwdjKW5cHcTZPHaLkN4GxXDlFqFsA4uRbBOGAFAEIzAsDEFOBkfYqR4D6A" +
"OBEYo8QuBvAmMceInBDgcD0JwOIqQyJ1DMAwG4IANDnHSMoK4QhOgMBGNEIQvQWAdGenETIswGiddsAAQAgCAgA=="));
	var_Appearance->Add(2,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABeEGACAADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhkGYYYCgMZRUDGCYXABCEYRXBIZQ7BKNIxjSJwFgmEgADDFIBQSLAYROGSDJBGODJDjWGIeQLOEhQH") +
"IMRxPE6UYLhWYpBDKPYcUbGc7yBBMVwGf59XzACoKSheQIVSDQkw6Fo6NYhAxHALyNRkBy8f60KjtGpodDUJYvW5JYyjBZ8EznOqbJBkeJ7BgOe5NQjaD72VgdWQJFSW" +
"JajWYYJDOJY2ZAAE5TVINEwxJbDaylChIdxaF6WAzZEBhBYoATPNLBMrhWqKDw2XaQWBCOgwHYeR5LU7BdRwbIrRq2eAAXbcVyXfDddZlBK+QA0SK9lRVTKvJZmKgBWw" +
"1COSxmAAGw4kcNx1iKFBiCAfQsG8lJemucg7nsXpUHOOxrm+DI3jOH4XAOBx2nscw0j2HhPG4L5uGEVIECQCBCEUAYkGMHQHFGSBlGaAxkEgQgTGCVBsDYQhCgQJZrHK" +
"UggGEShkFGNgIlsNpPnMHJHD+TADAIJIJiIWIeCqChikiIgmgiD5zHyXxgiACJKCuC4jHiZgtg6I4IlkCQwkwOIonMPJjEkFhGhGZBpA4KoMBCGJuEiE5lAkGg7hMY4J" +
"EYVoUCUNAOE6FZl0KWQACWOR2GKF5mBmChchkJRZhoXYaCKKYqGuDglEmNhuhWZpIiYc4dCcCRqGmHZlgm2YxAwSQKESHwkFkKgpiAIAIH4PIimOOg2DiChoiQJRRD+T" +
"ZDHCfwyAyCgyg+JpiioYJ/DgDgIlECQ6lwRAEICA="));
	var_Appearance->Add(3,TVariant("CP:2 -1 0 1 0"));
ExFileView1->SelBackColor = 0x1000000;
ExFileView1->SelForeColor = RGB(0,0,0);
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exShowFocusRect] = 0x3000000;
ExFileView1->EndUpdate();

165:
How do I check if an object is a file or folder

// StateChange event - Fired while the control's state has been changed.
void __fastcall TForm1::ExFileView1StateChange(TObject *Sender,Exfileviewlib_tlb::StateChangeEnum   State)
{
	_tlb::ObjectPtr var_Object = ExFileView1->Get[Exfileviewlib_tlb::TypeEnum::CheckItems]->get_Item(TVariant(0));
}

ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->HasCheckBox = Exfileviewlib_tlb::CheckBoxEnum::CheckBox;
ExFileView1->EndUpdate();

164:
How do I get the selected item
// StateChange event - Fired while the control's state has been changed.
void __fastcall TForm1::ExFileView1StateChange(TObject *Sender,Exfileviewlib_tlb::StateChangeEnum   State)
{
	OutputDebugString( PChar(ExFileView1->Get[Exfileviewlib_tlb::TypeEnum::SelItems]->get_Item(TVariant(0))) );
}

ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->ExploreFromHere = L"::{00021400-0000-0000-C000-000000000046}";
ExFileView1->ExpandFolders = true;
ExFileView1->IncludeFiles = false;
ExFileView1->ColumnVisible[L"Size"] = false;
ExFileView1->ColumnVisible[L"Type"] = false;
ExFileView1->ColumnVisible[L"Modified"] = false;
ExFileView1->HeaderVisible = false;
ExFileView1->ExpandOnDblClk = true;
ExFileView1->AllowRename = true;
ExFileView1->EndUpdate();

163:
How can I browse the "Recycle Bin" folder
ExFileView1->ExploreFromHere = L"::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}";

162:
How can I browse the "Documents" folder
ExFileView1->ExploreFromHere = L"::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}";

161:
How can I browse the "Control Panel" folder
ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->ExploreFromHere = L"::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002b30309d}";
ExFileView1->ColumnVisible[L"Size"] = false;
ExFileView1->ColumnVisible[L"Type"] = false;
ExFileView1->ColumnVisible[L"Modified"] = false;
ExFileView1->EndUpdate();

160:
How can I simulate the tree part of Windows Explorer

ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->ExploreFromHere = L"::{00021400-0000-0000-C000-000000000046}";
ExFileView1->ExpandFolders = true;
ExFileView1->IncludeFiles = false;
ExFileView1->ColumnVisible[L"Size"] = false;
ExFileView1->ColumnVisible[L"Type"] = false;
ExFileView1->ColumnVisible[L"Modified"] = false;
ExFileView1->HeaderVisible = false;
ExFileView1->ExpandOnDblClk = true;
ExFileView1->EndUpdate();

159:
How can I browse the Network folder
ExFileView1->ExploreFromHere = L"::{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}";

158:
How can I browse the My Computer

ExFileView1->ExploreFromHere = L"::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}";

157:
How can I browse the My Network Places folder

ExFileView1->ExploreFromHere = L"::{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}";

156:
How can I browse the Desktop folder

ExFileView1->ExploreFromHere = L"::{00021400-0000-0000-C000-000000000046}";

155:
Does your control supports scrolling by touching the screen

ExFileView1->AutoDrag = Exfileviewlib_tlb::AutoDragEnum::exAutoDragScrollOnShortTouch | Exfileviewlib_tlb::AutoDragEnum::exAutoDragScroll;

154:
Do you have any Fit-To-Page options when printing the control

ExFileView1->BeginUpdate();
Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*");
	var_FileType->Folder = true;
	var_FileType->StrikeOut = true;
	var_FileType->Apply();
ExFileView1->EndUpdate();
/*
	Select the Component\Import Component...\Import a Type Library,
	to import the following Type Library:

		ExPrint 1.0 Control Library

	TypeLib: ExPrint.dll

	to define the namespace: Exprintlib_tlb
*/
//#include "EXPRINTLIB_TLB.h"
Exprintlib_tlb::IExPrintPtr var_Print = Variant::CreateObject(L"Exontrol.Print");
	var_Print->set_Options(TVariant("FitToPage = On"));
	var_Print->PrintExt = (IUnknown*)ExFileView1->DefaultDispatch;
	var_Print->Preview();

153:
Is it possible to expand all folder

ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->ExploreFromHere = L"C:\\Program Files\\Microsoft.NET";
ExFileView1->ExpandFolders = true;
ExFileView1->Expand(L"*");
ExFileView1->EndUpdate();

152:
How can I provide my own context menu

// StateChange event - Fired while the control's state has been changed.
void __fastcall TForm1::ExFileView1StateChange(TObject *Sender,Exfileviewlib_tlb::StateChangeEnum   State)
{
	OutputDebugString( L"State " );
	OutputDebugString( L"State" );
	OutputDebugString( L"ContextMenu" );
	OutputDebugString( ExFileView1->ShowContextMenu );
	ExFileView1->ShowContextMenu = L"Item 1[id=1][def],Item 2[id=2],[sep][id=3],Popup[id=4](Item 3[id=5],Item 4[id=6])";
	OutputDebugString( L"ExecuteContextMenu" );
	OutputDebugString( PChar(ExFileView1->ExecuteContextMenu) );
}


151:
Is it possible to prevent executing a specific command from the object's context menu

// StateChange event - Fired while the control's state has been changed.
void __fastcall TForm1::ExFileView1StateChange(TObject *Sender,Exfileviewlib_tlb::StateChangeEnum   State)
{
	OutputDebugString( L"State " );
	OutputDebugString( L"State" );
	OutputDebugString( L"ContextMenu" );
	OutputDebugString( ExFileView1->ShowContextMenu );
	OutputDebugString( L"ExecuteContextMenu" );
	OutputDebugString( PChar(ExFileView1->ExecuteContextMenu) );
	ExFileView1->ExecuteContextMenu = 0;
}


150:
How can I disable the Delete command from the object's context menu

// StateChange event - Fired while the control's state has been changed.
void __fastcall TForm1::ExFileView1StateChange(TObject *Sender,Exfileviewlib_tlb::StateChangeEnum   State)
{
	OutputDebugString( L"State " );
	OutputDebugString( L"State" );
	OutputDebugString( L"ContextMenu" );
	OutputDebugString( ExFileView1->ShowContextMenu );
	ExFileView1->ShowContextMenu = L"Cu&t[id=24][dis],&Copy[id=25],[sep][id=-2],Create &shortcut[id=16],&Delete[id=17][dis]";
}


149:
How can I change the label to be displayed in the parent folder

ExFileView1->IncludeParent = true;
ExFileView1->IncludeParentLabel = L"<b><%0%>";
ExFileView1->ExploreFromHere = L"C:\\";
ExFileView1->BrowseFolderPath = L"C:\\Temp";

148:
How can I change the +/- button's images (method 2)

ExFileView1->BeginUpdate();
Exfileviewlib_tlb::IAppearancePtr var_Appearance = ExFileView1->VisualAppearance;
	var_Appearance->Add(1,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAEGg4BCwCg6AADACAxRDAMgBQKAAzQFAYahmG6GAAGEZhYgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX") +
"IUBxAAqXZZFUaKAg2Qg4TLBAzUTCQbR7HieQghGoqPpWF4gAhCJQGSYZaDqOQyRhkCC4DIITZkRbTUBiRSdWx8AAMIyiGpoJbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2" +
"PrhTSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6Ho" +
"HEuJIxmOL50HgBAWgmDpEGGLJWAqbwPg+RZkH+eg9D4TxfhuRZeGGdwQH2PQTCmDpFFaKoVB+D5Xmed5pHoX44AWfR+F8UwVnEdpdkMMJKDIChygyIQpAoEh4iIJ5Jlg" +
"TIcH+XoIFoEwnGEAh6A0KBgiMIICHdLgIlAM4MlKAIcCaIYIjYLoLGKIhqCcMxiSAJQ1A0IxEhsJgJFiPg+guI4yFYOA0GMWIUloNhNGIaIXCUI5CE4SwkEkchMhGCxl" +
"BkQIUCQZJZCiFIRk0aQVH8IBmAOBJeDcZJYmyFgnAmAhaGaCxmGmIhqhoZJZgiXYYAgFgCHQOYOFOEITCQCJpCyEoTVaNoACUZJiFCEoekiaZgmSHQXlYEh0DuDpTjCD" +
"QiEgchAg0IpJBoXoZiYKYqHaHAimkYguhMIZpAOMh0GEGBmg6JYqmkGowmyK4rAqNoyDsGg2BmCApCuAgNh8agrkqdYkGea4ChGCBAEAgIA=="));
	var_Appearance->Add(2,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAEGg4BDACg6AADACAxRDAMgBQKAAzQFAYahmG6GAAGEZhYgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziaQIRDINQlSTJcQjKKEUQTFiXIyAKKwEgmEQMQiCcbzX") +
"IUBxAAqXZZFUaKAg2Qg4TLBAzUTCQbR7HieQghGoqPpWF4gAhCJQGSYZaDqOQyRhkCC4DIITZkRbTUBiRSdWx8AAMIyiGpoJbudjyXg6V5OTblez9P7AMBvS6nKrhcp2" +
"PrhTSYWr+Gp5R7IMhyLI8Uw/DS/Yq1GDYIiuOoIQhCUD0LQ9EyXJqnaJnaC5aiuCT7VRjWDYFgFdTpQC8bZuGz7Trmd59XTadhYHSsAyNRDCL6tayLDxSZabZ5aOa6Ho" +
"HEuJIxmOL50HgBAWgmDpEGGLJWAqbwPg+RZknOeY9D4XxfHmB5cEGdp0EyJg7BUWoqFQfY/B8f5PnOd5+H6IAHkyRR7l2NxwkwMoMgKHIjCgShCgSHgogmch2BAJwhDg" +
"VIfgUIQYDSHoCgoGAckgIIdkgFICDQDJjDSIAnAmI5+CqCpikiNgugqYhyGoJAzGIAgKCINQNCMRIbCYCRYj4PoPmOMhWDgNBjFiCJaDYTRiGiFwlCOQhOEsJBJHIThQ" +
"hSJQZE4UAlAkGQ2EoJQkHMWhFF+SAZgSYQ3g2WQ2DsJYJkIYIWhmZpJioZ4aGaOYqE2GJNlmBIBGAJxjhiZQ5AkMhAg6nwpDaAglEkOgOgWIQoAmdIOh6DhJlkfRhWQO" +
"JtDsCJSCSBwkXSLIRiYaY6GqHInmmYguhgIppFIHoSDsJxmBGBhomoeo2hOK4OkqQoyiuaxDjGIxhhiAoSjoIJZnaIo+i+WhGH6OgpBiBAEIC"));
ExFileView1->HasCheckBox = Exfileviewlib_tlb::CheckBoxEnum::PartialCheckBox;
ExFileView1->ExpandFolders = true;
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exTreeGlyphOpen] = 0x1000000;
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exTreeGlyphClose] = 0x2000000;
ExFileView1->Indent = 19;
ExFileView1->EndUpdate();

147:
How can I change the +/- button's images (method 1)

ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->LoadIconsKey = 1234;
ExFileView1->LoadIcons(TVariant(String("gBJJgBAICAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTq") +
"lVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1BfeBf7ywj/dWHf7pxWJxeKdOMx+OyGTyWVxeHdWDwuBfb/zmaeWGxGWyON02l1GU" +
"0+izOE0Ofv9J1z/am1f6/3D/Xm73W83a83vA3/B4nD4283C/2m22ez2rU2+54/C33V6nX4vW6PK5+gf+xpGYf6V8j/QiEQr/Qfr9Xs9aD9vw9/x+nz+3s8/p8iV1n9/b" +
"zPQ+r3QG+UCQFAsEQA/TyvE8Cjsk/J/mOYZgn+YBel1CxeQyYENw1DkPQ7EERw/C0MQlCkFNUx8IwnCsLxJEUSxlGkQxtDkTxdFTJQcozJPmYhhOUW5aFif8iFlI5aST" +
"JElSZJcnSjJsiSNILlPm0j6StJUjSnKEvSfMMpS/Ip/y3LDFx6orJEE9hjmIYZ/lmWBXTlOk7TrOc6ooik9TxP8/TfOM2vhLNCQlOFATvP1GUXR080fP9BH/Q8eTUoc2" +
"PYZRjmKf5WlUVFPVBUVQ0/UM+IhU1SVXVVN07SrV0PV1WVHVVbVrXFS1zVdZ1gx9L0wxZBTaf5mGUZB/lOUZQn+UhQk8f5RE+Ttok+TlUIhaVr2lalnWhZVmWNZFh0LW" +
"NiXFZNl2bZ9q2pbVq23a14Xbddv3VdFyMnYChTZYZ/mgZxmn+UBOE1bGD4RhGCYNgGBWGQUV0pf2G4HguE4vjGF3/gOJYhS19p/fuIGoaRon+TZMP5jGV2xlD+ZJk2H4" +
"jmWYZPlOWZwimXNpkuO31kGQ2FfxtGyax/k0S5KH/lJJn/pJI6cSeoYOS+pacSmoaZo+kn/omjZlQ2h6Lrela1p+o6hqu06ttWr6ySum6RpWvZ9j+gJ4yRA70f5wm8bu" +
"l7hmxLH+ThMcHlHB4PxHCcNwXAabvu/70QOI8nvm/cfx3C8PxvF89xvN8drXIn/y27bunW872cxynIf5JkgR2rklzOtYPrWzEp2nYdl1nXdM1fLd91/Y9n2vA9x5Hlab" +
"pPd+L4fgV/1CePFyx3Hadh/kaRJDn+SBGkWf5I/B8XyfH8Pz/L9Hye/8Pt+76/s8s8Xq73+Pte573zf39f+/U/99r+H4PYdK3tBr0ydmzPm/eBkBIGvZgeP+CME4CHzO" +
"aYWBcDoNQQg3BKDsFIOQhPobOBBOzPikhQeo86B4WH3QTC4+sK4UCkM8YKE8KRBwrhhDtA0PIXwyhSbCEpOSLA+JXEYjxICREkAASUlETicEQiHFMpxAQ"));
ExFileView1->HasCheckBox = Exfileviewlib_tlb::CheckBoxEnum::CheckBox;
ExFileView1->ExpandFolders = true;
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exTreeGlyphOpen] = RGB(210,4,0);
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exTreeGlyphClose] = RGB(211,4,0);
ExFileView1->Indent = 19;
ExFileView1->EndUpdate();

146:
How can I change the check box button's images (method 2)

ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->LoadIconsKey = 1234;
ExFileView1->LoadIcons(TVariant(String("gBJJgBAICAAGAAEAAQhYAf8Pf4hh0QihCJo2AEZjQAjEZFEaIEaEEaAIAkcbk0olUrlktl0vmExmUzmk1m03nE5nU7nk9n0/oFBoVDolFo1HpFJpVLplNp1PqFRqVTq") +
"lVq1XrFZrVbrldr1fsFhsVjslls1ntFptVrtltt1vuFxuVzul1u13vF5vV7vl9v1JJuBAGBJuDwWEw2FxGLw+Nws8xmKx2JymRyuCv9dy2byecyWfyk0z2X0Gj0eZqmW" +
"LmrADE1wAfexmuxfet15e3Gkluq1muYmw2U02m23+4L261FPyzJ5lF5jJ5Er5fNonP6PJpmW4dE4eWlna4MzYfjACi80t7uT7HrorR9wALXxABW+gAYv33fq9n7njb/w" +
"ANWLj5vq+grAAMUEAAdcFpQ7z+KRBylQjBr9JUc8LgAMkNQA1hFQ9AcDQKAA+RI4DawnB6iRQo8VozFoADZGIADhGgAHDG6UFXHUQR4UkfAAacgwzDcUxYyZ8yQoskHy" +
"68KNBJaUExKQAHvKqYlvLEeREZsuSpK0iqMyxlzGosxmXJqNzFMigGDNoACxOEDwTBZ1zBMLJjBPIAOsnjrTyME0I0y0/z26idn7RFCug+ItAAP1Hx5O0VM7SjS0q3TE" +
"NFS7TUuPtPAAeFQgAWNSTfOMRUlI1LVXTFLshTdYVZTKNRFVFU1upVbVxXdeK+iwfJXYCPJAkSSAAkqUWQnCIV6mxgAfZ6NkAA9po2A5B2ujYPnHbdtHGDwxo2h5+Bnc" +
"R/nwCaNh+eYYAHdR5hjdyNW2CZB28D5ho2B5hgeYNpWpZQAWeYAE3Mf5+4Mf6NoCA"));
ExFileView1->HasCheckBox = Exfileviewlib_tlb::CheckBoxEnum::CheckBox;
ExFileView1->ExpandFolders = true;
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exCheckBoxState0] = RGB(210,4,0);
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exCheckBoxState1] = RGB(211,4,0);
ExFileView1->EndUpdate();

145:
Is it possible to show the entire line when selecting files or folders

ExFileView1->FullRowSelect = true;

144:
How do I enable the scrollbar-extension, as thumb to be shown outside of the control's client area

ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->ScrollPartVisible[Exfileviewlib_tlb::ScrollBarEnum::exVScroll,Exfileviewlib_tlb::ScrollPartEnum::exExtentThumbPart] = true;
ExFileView1->ScrollPartVisible[Exfileviewlib_tlb::ScrollBarEnum::exHScroll,Exfileviewlib_tlb::ScrollPartEnum::exExtentThumbPart] = true;
ExFileView1->ScrollPartVisible[Exfileviewlib_tlb::ScrollBarEnum(0x2),Exfileviewlib_tlb::ScrollPartEnum::exExtentThumbPart] = true;
ExFileView1->ScrollWidth = 4;
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exVSBack] = RGB(240,240,240);
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exVSThumb] = RGB(128,128,128);
ExFileView1->ScrollHeight = 4;
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exHSBack] = ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exVSBack];
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exHSThumb] = ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exVSThumb];
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exScrollSizeGrip] = ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exVSBack];
ExFileView1->EndUpdate();

143:
How can I change the check box button's images (method 1)

ExFileView1->BeginUpdate();
Exfileviewlib_tlb::IAppearancePtr var_Appearance = ExFileView1->VisualAppearance;
	var_Appearance->Add(1,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAEGg4BgsHQAAYAQGKIYBkAKBQAGaAoDDYMwzQwAAxDMKEEwsACEIrjKCRShyCYZRhGcTSBCIZBqEqSZLiEZRQiiCYsS5GQBSFDcOwHGyQYDkCQpA") +
"AWL4tCyNc7QHKFAxnAgaaLAAYRVjSH5OAADcI1FLUEyUf6sAArB74XiCIAIQiUBomGahajkMoYZAAaDCCI2a4aDZCIoVHalKgxC5oKSqCJqbptMZ/HrgJQYGRuC4NQ7C" +
"cDKDATbr9MZ9ZBCNZoPimEYtS7MMLyRB8QpyAytaBhRaaGwmSr3U7Oc50d69FYTIxcYZoCq1XBOGYMZLcNR3La9YYnBqMbRAeJYNped6NSDVcKxLgaa4fTrOZZzHL9Hp" +
"viMWYBnWOr+kwJ4zlqY53CAZQ/B4GZzmab5qHyT4cDeDInkwPp8DCTI/h+Iw7nMZZhj4B5eGKL57gYGAgAadZoG8sgBgYfxKjcSRYCCYJGGYDoDmCQgNh0ZIZAaSB2gW" +
"YJ2F4FwdhsJpuBQfRiAWdQJEAQCAg"));
	var_Appearance->Add(2,TVariant(String("gBFLBCJwBAEHhEJAEGg4BVUMQAAYAQGKIYBkAKBQAGaAoDDYMwzQwAAxDMKEEwsACEIrjKCRShyCYZRhGcTSBCIZBqEqSZLiEZRQiiCYsS5GQBSFDcOwHGyQYDkCQpA") +
"AWL4tCyNc7QHKFAxnAgaaLAAYRVjSH5OAADcI1FLUEyUf6sAArB74XiCIAIQiUBomGahajkMoYZAAaDCCI2a4aDZCIoVHalKgxC5oKSqCJqbptMZ/HrgJQYGRuC4NQ7C" +
"cDKDATbr9MZ9ZBCNZoPimEYtS7MMLQXK8QpyAytaBhRaaGwmSr3U7Oc50d69FYQXqvYZoCq1XBOGYMZLcNR3La9YYnBqMbRAeJYNpedy2YbkFC5LStHwbCrBVpxWotDx" +
"QjWVgrHYGI9iybhbiGUo+jafA6DKZxjkoVgxHoHR+iqXx2jMA52l8XJ/CMJ5TkaCp7nmOwHk+XovmECR8BWMYyAIHAgEOBgGFaSo4CWeQVgoSA0lOA5fEGEZQBSYRGBi" +
"eYFlWMhiBoPZhkabI3geYIzDYIoHA8dxAH2CZYGMLgqHeW4zAYLgWCMB4gGIeoOjcQgJCqWBhgIOhvGKRhAn2D5blcWBaB+JBGi2EhWAgOQlhmEpYgiHB9DwJQCloUgW" +
"mUQoOFaEZXlaSB2haZJGF4WwdhsJRslmGJGDmFhYg8ZoHBiZYalCFAEIC"));
ExFileView1->HasCheckBox = Exfileviewlib_tlb::CheckBoxEnum::PartialCheckBox;
ExFileView1->ExpandFolders = true;
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exCheckBoxState0] = 0x1000000;
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exCheckBoxState1] = 0x2000000;
ExFileView1->Background[Exfileviewlib_tlb::BackgroundPartEnum::exCheckBoxState2] = 0x2d7f7f2;
ExFileView1->EndUpdate();

142:
Is it possible to displays only KB, MB, GB when case, so with no Bytes

ExFileView1->Option[Exfileviewlib_tlb::OptionEnum::exSizeFormat] = TVariant(14);

141:
Is it possible to displays Bytes, KB, MB, GB when case

ExFileView1->Option[Exfileviewlib_tlb::OptionEnum::exSizeFormat] = TVariant(15);

140:
Is it possible to displays Bytes combined with Mega-Bytes(MB) in the Size column

ExFileView1->Option[Exfileviewlib_tlb::OptionEnum::exSizeFormat] = TVariant(5);

139:
Is it possible to displays Giga-Bytes(GB) only in the Size column

ExFileView1->Option[Exfileviewlib_tlb::OptionEnum::exSizeFormat] = TVariant(8);

138:
Is it possible to displays Mega-Bytes(MB) only in the Size column

ExFileView1->Option[Exfileviewlib_tlb::OptionEnum::exSizeFormat] = TVariant(4);

137:
Is it possible to displays Kilo-Bytes(KB) only in the Size column

ExFileView1->Option[Exfileviewlib_tlb::OptionEnum::exSizeFormat] = TVariant(2);

136:
Is it possible to displays Bytes only in the Size column

ExFileView1->Option[Exfileviewlib_tlb::OptionEnum::exSizeFormat] = TVariant(1);

135:
How can I simulate a go back or navigating to the parent folder

ExFileView1->BrowseFolderPath = L"C:\\Program Files";
ExFileView1->BrowseFolderPath = L"..";

134:
Does your control support runtime filter

ExFileView1->BeginUpdate();
ExFileView1->ColumnFilterButton[L"Name"] = true;
ExFileView1->AddColumnCustomFilter(L"Name",L"All  Project Files (*.sln, *.dsw)",L"*.sln|*.dsw");
ExFileView1->AddColumnCustomFilter(L"Name",L"Solution Files (*.sln)",L"*.sln");
ExFileView1->AddColumnCustomFilter(L"Name",L"Compatible Workspace Files (*.dsw)",L"*.dsw");
ExFileView1->FilterBarDropDownWidth[L"Name"] = -212;
ExFileView1->ColumnFilterButton[L"Type"] = true;
ExFileView1->FilterBarDropDownWidth[L"Type"] = -128;
ExFileView1->ColumnFilterButton[L"Modified"] = true;
ExFileView1->EndUpdate();

133:
How can I reffer a folder or a file, without using the wild characters

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"TEMP");
	var_FileType->HasPattern = false;
	var_FileType->Folder = true;
	var_FileType->Bold = true;
	var_FileType->Apply();

132:
How do I change the text being diplayed in the Type column for specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*.bat");
	var_FileType->Folder = false;
	var_FileType->Type = L"__newtype__";
	var_FileType->Apply();

131:
How do I change the text being diplayed in the Type column for specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*");
	var_FileType->Folder = false;
	var_FileType->Type = L"__newtype__";
	var_FileType->Apply();

130:
How do I change the text being diplayed in the Type column for specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"W*");
	var_FileType->Folder = true;
	var_FileType->Type = L"__newtype__";
	var_FileType->Apply();

129:
How do I change the text being diplayed in the Type column for specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*");
	var_FileType->Folder = true;
	var_FileType->Type = L"__newtype__";
	var_FileType->Apply();

128:
How do I underline specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*.bat");
	var_FileType->Folder = false;
	var_FileType->Underline = true;
	var_FileType->Apply();

127:
How do I underline specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*");
	var_FileType->Folder = false;
	var_FileType->Underline = true;
	var_FileType->Apply();

126:
How do I underline specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"W*");
	var_FileType->Folder = true;
	var_FileType->Underline = true;
	var_FileType->Apply();

125:
How do I underline specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*");
	var_FileType->Folder = true;
	var_FileType->Underline = true;
	var_FileType->Apply();

124:
How do I draw as strikeout specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*.bat");
	var_FileType->Folder = false;
	var_FileType->StrikeOut = true;
	var_FileType->Apply();

123:
How do I draw as strikeout specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*");
	var_FileType->Folder = false;
	var_FileType->StrikeOut = true;
	var_FileType->Apply();

122:
How do I draw as strikeout specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"W*");
	var_FileType->Folder = true;
	var_FileType->StrikeOut = true;
	var_FileType->Apply();

121:
How do I draw as strikeout specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*");
	var_FileType->Folder = true;
	var_FileType->StrikeOut = true;
	var_FileType->Apply();

120:
How do I draw as italic specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*.bat");
	var_FileType->Folder = false;
	var_FileType->Italic = true;
	var_FileType->Apply();

119:
How do I draw as italic specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*");
	var_FileType->Folder = false;
	var_FileType->Italic = true;
	var_FileType->Apply();

118:
How do I draw as italic specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"W*");
	var_FileType->Folder = true;
	var_FileType->Italic = true;
	var_FileType->Apply();

117:
How do I draw as italic specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*");
	var_FileType->Folder = true;
	var_FileType->Italic = true;
	var_FileType->Apply();

116:
How do I bold specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*.bat");
	var_FileType->Folder = false;
	var_FileType->Bold = true;
	var_FileType->Apply();

115:
How do I bold specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*");
	var_FileType->Folder = false;
	var_FileType->Bold = true;
	var_FileType->Apply();

114:
How do I bold specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"W*");
	var_FileType->Folder = true;
	var_FileType->Bold = true;
	var_FileType->Apply();

113:
How do I bold specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*");
	var_FileType->Folder = true;
	var_FileType->Bold = true;
	var_FileType->Apply();

112:
How do I change the background color for specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*.bat");
	var_FileType->Folder = false;
	var_FileType->BackColor = RGB(255,0,0);
	var_FileType->Apply();

111:
How do I change the background color for specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*");
	var_FileType->Folder = false;
	var_FileType->BackColor = RGB(255,0,0);
	var_FileType->Apply();

110:
How do I change the background color for specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"W*");
	var_FileType->Folder = true;
	var_FileType->BackColor = RGB(255,0,0);
	var_FileType->Apply();

109:
How do I change the background color for specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*");
	var_FileType->Folder = true;
	var_FileType->BackColor = RGB(255,0,0);
	var_FileType->Apply();

108:
How do I change the foreground color for specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*.bat");
	var_FileType->Folder = false;
	var_FileType->ForeColor = RGB(255,0,0);
	var_FileType->Apply();

107:
How do I change the foreground color for specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*");
	var_FileType->Folder = false;
	var_FileType->ForeColor = RGB(255,0,0);
	var_FileType->Apply();

106:
How do I change the foreground color for specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"W*");
	var_FileType->Folder = true;
	var_FileType->ForeColor = RGB(255,0,0);
	var_FileType->Apply();

105:
How do I change the foreground color for specified files or folders

Exfileviewlib_tlb::IFileTypePtr var_FileType = ExFileView1->FileTypes->Add(L"*");
	var_FileType->Folder = true;
	var_FileType->ForeColor = RGB(255,0,0);
	var_FileType->Apply();

104:
How do I get the count of all items
long var_Count = ExFileView1->Get[Exfileviewlib_tlb::TypeEnum::VisibleItems]->Count;

103:
How do I get the count oc checked items

ExFileView1->HasCheckBox = Exfileviewlib_tlb::CheckBoxEnum::CheckBox;
long var_Count = ExFileView1->Get[Exfileviewlib_tlb::TypeEnum::CheckItems]->Count;

102:
How do I get the count of all items
long var_Count = ExFileView1->Get[Exfileviewlib_tlb::TypeEnum::AllItems]->Count;

101:
How do I get the selected folder

long var_Count = ExFileView1->Get[Exfileviewlib_tlb::TypeEnum::SelItems]->Count;